Zrozumienie rent w planowaniu emerytalnym

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Zrozumienie rent w planowaniu emerytalnym

Renty są jedną z wielu opcji dostępnych dla osób planujących emeryturę.

Jak wspomniano wcześniej, niektóre z bardziej znanych narzędzi planowania emerytalnego obejmują zarejestrowany plan oszczędności emerytalnych (RRSP), zarejestrowane fundusze emerytalne (RRIF), pracownicze plany emerytalne i inne niezarejestrowane plany inwestycyjne.

Inne źródła dochodu dla seniorów na emeryturze obejmują Kanadyjski Plan Emerytalny (CPP), Zabezpieczenie na Starość (OAS) i Dodatek Gwarantowanego Dochodu (GIS).

RRSP są doskonałym narzędziem planowania emerytalnego do budowania oszczędności, jednak nie są dostępne na zawsze.

Do 31 grudnia roku, w którym skończysz 71 lat, rząd wymaga, abyś zlikwidował swoje konto RRSP i albo:

Renty zakupione za środki z RRSP, RRIF, LIF lub LRIF są uważane za renty zarejestrowane.

Niezarejestrowane renty dożywotnie można również kupić za środki z niezarejestrowanych kont, takich jak konta oszczędnościowe, TFSA lub GIC.

Rodzaje rent i sposób ich działania

Renta dożywotnia to produkt ubezpieczeniowy, który zapewnia gwarantowany dochód przez uzgodniony okres czasu.

Kiedy kupujesz rentę dożywotnią od firmy ubezpieczeniowej, dajesz im kwotę ryczałtową (np. ze swojego RRSP), a oni z kolei wypłacają ci stały dochód.

Możesz wybrać otrzymywanie płatności w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych.

Terminowe określone renty

Płacą one gwarantowany stały dochód przez określony czas (termin), na przykład 10, 15 lub 20 lat.

Jeśli umrzesz przed końcem okresu, wypłaty renty będą nadal trafiać do twojego beneficjenta lub spadkobiercy do końca okresu gwarancyjnego.

Renty życia

Zapewniają one gwarantowany stały dochód na całe życie.

Po śmierci, wypłaty dochodu ustają, a twój beneficjent lub spadkobierca nic nie otrzymuje.

Wspólna renta na życie i renta dla osób pozostałych przy życiu: Gwarantuje dochód dwóm rentierom (np.

🔥 Zalecana:  Zrozumienie podstaw — w stronę sztucznej inteligencji

parze).

Kiedy jeden z rentierów umiera, drugi otrzymuje świadczenia dożywotnio – aż do śmierci.

Okres gwarancji: Rentę dożywotnią można również kupić z opcją gwarantowanego okresu, np.

gwarantowane płatności od 1 do 25 lat.

Jeśli dożywotnik umrze przed końcem okresu gwarantowanego, pozostałe płatności trafią do jego beneficjenta lub spadkobiercy.

Ochrona przed inflacją: Niektóre firmy oferujące ubezpieczenia na życie umożliwiają dodanie ochrony przed inflacją do renty.

To indeksuje płatności renty do inflacji, więc otrzymujesz więcej, gdy inflacja rośnie.

Gwarantowana minimalna korzyść z wypłaty (GMWB): Znana również jako renta zmienna, GMWB gwarantuje minimalną wypłatę z twojego portfela niezależnie od złych warunków rynkowych.

Możesz także czerpać korzyści z okresów doskonałych zwrotów rynkowych i jest to zasadniczo zabezpieczenie przed ryzykiem spadków.

Dodanie którejkolwiek z tych opcji generalnie obniży początkowe płatności renty lub, w przypadku GMWB, wiąże się z wyższą opłatą.

Powiązany: Zrozumienie emerytury zabezpieczającej

Renty – ile otrzymasz?

Przy obliczaniu wysokości dochodu z tytułu renty dożywotniej, firmy ubezpieczeniowe biorą pod uwagę następujące czynniki:

  • Twój wiek (oraz wiek twojego współmałżonka, jeśli wspólne życie)
  • Płeć
  • Stan zdrowia
  • Oczekiwana długość życia (ze wszystkich trzech powyższych)
  • Kwota inwestycji
  • Stopy procentowe
  • Wybrane opcje: okres gwarantowany, renta wspólna/renta dla osoby pozostałej przy życiu

Wiek i płeć są powiązane z oczekiwaną długością życia.

Mężczyźni generalnie mają krótszą oczekiwaną długość życia niż kobiety.

Na przykład w 2017 r długość życia dla mężczyzn w Kanadzie wynosi 79 lat i 83 lata dla kobiet.

Liczby te rosną wraz z wiekiem.

Im jesteś starszy, kiedy kupujesz rentę, tym wyższa jest Twoja renta.

To dlatego, że twoja oczekiwana długość życia jest teraz krótsza.

Kobiety na ogół otrzymują niższą miesięczną rentę niż ich koledzy (w tym samym wieku), ponieważ mają dłuższą oczekiwaną długość życia.

🔥 Zalecana:  LIRA, LRSP, LIF, LRIF i PRIF: jakie jest ich miejsce w planowaniu emerytury?

Migawka potencjalnych płatności renty dożywotniej dla samotnego mężczyzny na dzień 14 września 2017 r.

Przez niektóre firmy ubezpieczeniowe na podstawie funduszy w wysokości 100 000 USD i wieku 65 lat jest następująca:

Instytucja finansowa Miesięczny przychód
Ubezpieczenie BMO 542,42 $
Życie w Kanadzie 514,31 USD
Ubezpieczenie na życie RBC 529,23 USD
Inwestycje Manulife 504,66 $
Życie na Wielkim Zachodzie 514,31 USD

W Internecie dostępne są również kalkulatory, w których można wprowadzić swoje dane i uzyskać wycenę.

Przykłady obejmują te autorstwa Życie słońca I Ubezpieczenie RBC.

Czy renta jest dla Ciebie odpowiednia?

Annuity nie jest tak popularne jak jego bliski kuzyn – RRIF.

Decyzja o tym, co będzie dla Ciebie najlepsze, będzie zależeć od kombinacji czynników, w tym:

1.

Elastyczność: Po skonfigurowaniu renty jesteś zablokowany i nie możesz zmienić warunków, wypłacić środków ani zamknąć konta bez wysokich grzywien.

Dla tych, którzy chcą mieć pewną elastyczność lub kontrolę nad tym, w co inwestowane są ich środki, ile mogą wypłacić itp., RRIF oferuje większą elastyczność.

2.

Spokój ducha: Renta może zagwarantować określony i stały dochód na całe życie i uspokoić umysł.

Możesz zapomnieć o krachach na rynku, zmienności rynku i przeżywaniu swoich pieniędzy.

Renty dożywotnie chronią przed długowiecznością i ryzykiem inwestycyjnym.

Dodatkowo, jeśli Twoja firma ubezpieczeniowa na życie jest ubezpieczona przez Assuris i upadnie, Assuris gwarantuje, że Twoje płatności do 2000 USD miesięcznie lub 85% gwarantowanego miesięcznego dochodu (w zależności od tego, która wartość jest wyższa) są chronione.

3.

Ochrona majątku: RRIF można łatwo przenieść do RRIF pozostałego przy życiu współmałżonka lub zapakować i włączyć do majątku zmarłego.

W przypadku rent dożywotnich płatności na rzecz współmałżonka pozostałego przy życiu są dostępne tylko wtedy, gdy masz opcję okresu gwarancji lub ustawiłeś ją jako opcję wspólnej renty / osoby pozostałej przy życiu.

🔥 Zalecana:  16 najlepszych kart kredytowych Visa w Kanadzie w 2023 r

4.

Zdrowie i oczekiwana długość życia: Nie wszyscy wiedzą, jak szybko umrą.

Jednak dla osób, które mają kwalifikującą się chorobę (choroba serca, rak, cukrzyca, udar mózgu), która znacznie obniża ich oczekiwaną długość życia, opcją jest „renta dla osób z niepełnosprawnością” – to wypłaca wyższy dochód.

5.

Opłaty i gwarancje: Opcje dożywocia wiążą się z opłatami lub niższymi płatnościami.

W zależności od opcji, którą zdecydujesz się wybrać, Twoje miesięczne wypłaty mogą zostać znacznie zmniejszone.

Opłaty mogą być również znacznie wyższe w przypadku produktów takich jak gwarantowana minimalna korzyść z wypłaty (GMWB).

Myśli końcowe

Dobrze jest mieć opcje.

Po likwidacji RRSP możesz zdecydować się na zakup renty dożywotniej, przekształcenie jej w RRIF lub wypłatę gotówki.

Planowanie emerytury powinno zawsze odbywać się z myślą o całym pakiecie.

Rozważ rozmowę z doradcą finansowym, planując z wyprzedzeniem swoją emeryturę.

Jeśli zdecydujesz się na zakup renty, upewnij się, że rozejrzysz się za najlepszymi stawkami!

Przeczytaj także: