Zasada 72, podwojenie pieniędzy i zwrot z inwestycji

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Zasada 72, podwojenie pieniędzy i zwrot z inwestycji

Zasada 72 istnieje od zawsze i jest bardzo prostym sposobem na określenie, ile lat zajmie podwojenie pieniędzy lub środków zainwestowanych w portfel inwestycyjny.

Jeśli chcesz skrócić podejście do oszacowania, w jaki sposób odsetki składane wpłyną na twoje inwestycje w czasie, Reguła 72 jest wystarczająco prosta, aby mogła ją zastosować osoba najbardziej nienawidząca matematyki.

Dosłownie każdy może przeanalizować liczby i dokonać szacunków finansowych, korzystając z formuły Rule of 72.

Jak działa reguła 72

Aby oszacować, ile czasu zajmie podwojenie inwestycji, użyj poniższego wzoru:

=

Gdzie jest roczna stopa procentowa (lub oczekiwana stopa zwrotu) wyrażona jako liczba całkowita.

Przykład 1: Jake zainwestował 10 000 USD w inwestycję, która przynosi 8% dochodu rocznie.

Ile czasu zajmie mu podwojenie początkowej inwestycji?

Czas potrzebny do podwojenia zarobków 8% = 72/8 = 9 lat

Po 9 latach początkowa inwestycja Jake’a z 10 000 USD wzrośnie do 20 000 USD.

Wykorzystując ten sam scenariusz powyżej, jeśli zmienimy stopę procentową (stopę zwrotu), Jake może spodziewać się podwojenia swojej inwestycji w następujący sposób:

  • 3% = 24 lata
  • 4% = 18 lat
  • 5% = 14,4 lat
  • 6% = 12 lat
  • 7% = 10,3 lat
  • 8% = 9 lat
  • 9% = 8 lat
  • 10% = 7,2 lat i tak dalej…

Powyższe przykłady zakładają, że znamy oczekiwaną stopę zwrotu.

Co zrobić, jeśli nie wiemy, jaka jest stopa procentowa (lub stopa zwrotu), ale mamy na uwadze harmonogram inwestycji, kiedy chcemy, aby nasze pieniądze się podwoiły? Możemy ponownie ułożyć formułę Reguły 72 w następujący sposób:

=

Przykład 2: Jake ma do dyspozycji 10 000 $ i chce je podwoić w ciągu 6 lat.

Jaka jest wymagana stopa zwrotu, aby osiągnąć swój cel?

Stopa wymagana do podwojenia jego funduszy w ciągu 6 lat = 72/6 lat = 12%

🔥 Zalecana:  Oszczędzanie pieniędzy na przyciemnianiu szyb samochodowych: przewodnik

Dlatego Jake musi zainwestować swoje 10 000 $ w inwestycję, która przynosi 12% rocznie, jeśli ma mieć 20 000 $ w ciągu 6 lat.

Końcowe przemyślenia

Chociaż Reguła 72 nie jest tak dokładna, jak korzystanie z kalkulatora naukowego lub arkusza kalkulacyjnego, pozostaje doskonałym skrótem do mentalnego oszacowania, ile czasu potrzeba na podwojenie pieniędzy, biorąc pod uwagę odsetki składane.

Przeczytaj także: