Wydatki, o które możesz się ubiegać w przypadku swojej firmy prowadzonej w domu

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Wydatki, o które możesz się ubiegać w przypadku swojej firmy prowadzonej w domu

Rozpoczęcie dodatkowej pracy, niezależnej pracy lub małej domowej firmy to świetny sposób na uzupełnienie dochodów uzyskiwanych z głównego zatrudnienia.

Kiedy zacząłem blogować i świadczyć usługi projektowania stron internetowych w niepełnym wymiarze godzin, zainteresowałem się nauką, jak chronić swój dochód netto, ponosić odpowiednie koszty i minimalizować podatki.

Aby osiągnąć powyższe, zbadałem odliczenia dla małych firm i odpisy podatkowe dostępne dla firm domowych w Kanadzie.

Według Kanadyjskiej Agencji Podatkowej (CRA) –

Zasadniczo możesz odliczyć wszelkie uzasadnione bieżące wydatki, które zapłaciłeś lub będziesz musiał zapłacić, aby uzyskać dochód z działalności gospodarczej.

– CRA

Odliczenia podatkowe dla osób prowadzących działalność na własny rachunek w Kanadzie

Oto niektóre z najczęstszych wydatków, które możesz odliczyć od dochodu z działalności prowadzonej w domu:

1.

Biznesowe wykorzystanie wydatków domowych

Możesz odliczyć wydatki związane z biznesowym użytkowaniem domu w oparciu o część twojego domu, która jest wykorzystywana jako powierzchnia biurowa.

Aby ubiegać się o ten wydatek, Twój dom musi być głównym miejscem prowadzenia działalności; lub korzystasz z przestrzeni tylko w celu zarobku biznesowego i korzystasz z niej regularnie i na bieżąco.

Aby obliczyć, ile wydatków domowych można odliczyć, podziel powierzchnię domowego biura przez całkowitą powierzchnię domu.

Załóżmy na przykład, że Twój dom ma powierzchnię 2000 stóp kwadratowych, a powierzchnia biurowa to 200 stóp kwadratowych.

Obliczenia pokazują, że 10% niektórych wydatków domowych może kwalifikować się jako odliczenia (tj.

200 / 2000).

Jeśli Twoje biuro domowe służy również do innych celów osobistych, powinieneś obliczyć stosunek pracy do użytku osobistego i zastosować go do powyższych obliczeń.

Koszty podlegające odliczeniu obejmują ogrzewanie, prąd, wodę, ubezpieczenie domu, odsetki od kredytu hipotecznego, środki czystości, podatki od nieruchomości, naprawy i konserwację.

2.

Artykuły, wyposażenie i wyposażenie domowego biura

Materiały biurowe, takie jak papier do drukarek, spinacze, długopisy, opłaty pocztowe, wkłady atramentowe itp.

podlegają odliczeniu w całości.

Wyposażenie i sprzęt biurowy, w tym biurka, krzesła, szafy na akta, komputery, lampy, oprogramowanie itp. Zasady dodatku do kosztów kapitałowych.

3.

Wydatki na pojazdy

Jeśli używasz samochodu do celów służbowych, na przykład do podróży na spotkania z klientami, zakupów materiałów biurowych, wizyt u księgowego lub uczestniczenia w szkoleniach, możesz odliczyć część wydatków na samochód.

Musisz prowadzić szczegółowy dziennik podróży zawierający daty, miejsca docelowe, cel i przebytą odległość.

Koszty podlegające odliczeniu obejmują koszty paliwa, bilety parkingowe, ubezpieczenie, koszty leasingu, konserwacji i napraw.

Koszty podlegające odliczeniu powinny opierać się na procentowym wykorzystaniu biznesowym.

Wydatki poniesione w związku z używaniem pojazdu do celów osobistych nie są wliczane.

Możesz również odliczyć amortyzację samochodu, jeśli go posiadasz (do 30% rocznie).

Powiązany: Praca w domu Praca dla mam.

4.

Reklama

Koszty poniesione na reklamę firmy domowej można zaliczyć do kosztów.

Kwota podlegająca odliczeniu różni się w zależności od rodzaju reklamy:

  • Kanadyjskie gazety, telewizja i radio: 100% podlega odliczeniu
  • Reklama online: 100% podlega odliczeniu
  • Wizytówki: 100% odliczenia
  • Druk – periodyki i czasopisma: 100%, jeżeli zawartość redakcyjna wynosi 80% lub więcej; 50%, jeśli treść redakcyjna jest mniejsza niż 80%
  • Nadawcy zagraniczni: nie podlegają odliczeniu.

5.

Posiłki i rozrywka

50% kwoty wydanej na posiłki i rozrywkę związaną z działalnością biznesową podlega odliczeniu.

Jeśli rozrywka dotyczy imprez lub przyjęć pracowniczych (do 6 imprez rocznie) lub imprez zbierania funduszy na rzecz zarejestrowanej organizacji charytatywnej, można odliczyć 100% kosztów.

Powiązany: Kod kuponu TurboTax.

Obejmują one opłaty, które płacisz profesjonalistom w ramach prowadzenia firmy.

Opłaty płacone prawnikom, księgowym i innym konsultantom biznesowym podlegają w całości odliczeniu.

Możesz także odliczyć opłaty za członkostwo w stowarzyszeniach zawodowych.

7.

Ubezpieczenie biznesowe

Składki na wszelkie określone ubezpieczenia podjęte w celu pokrycia operacji biznesowych, odpowiedzialności cywilnej lub sprzętu są uważane za wydatki podlegające odliczeniu.

Składki ubezpieczenia na życie nie można odliczyć, chyba że polisa ubezpieczenia na życie jest wykorzystywana jako zabezpieczenie pożyczki biznesowej.

8.

Odsetki od pożyczek

Odsetki zapłacone od pieniędzy pożyczonych na sfinansowanie Twojej firmy podlegają odliczeniu.

To samo dotyczy opłat bankowych i opłat za usługi.

9.

Targi i konwencje biznesowe

Możesz odliczyć koszty uczestnictwa w maksymalnie dwóch konwencjach rocznie.

Konwencja powinna dotyczyć Twojej firmy.

10.

Darowizny na cele charytatywne

Podobnie jak w przypadku osobistych darowizn na cele charytatywne, możesz ubiegać się o odliczenie darowizn na cele charytatywne dokonane przez Twoją firmę (do 75% Twojego dochodu netto).

Notatka: Wydatki związane z biznesowym użytkowaniem domu i darowizny na cele charytatywne nie mogą być wykorzystywane do tworzenia lub zwiększania strat dla Twojej firmy.

Jednak wydatki kwalifikowalne, które nie zostały pokryte z dochodu w bieżącym roku, mogą być przenoszone w nieskończoność i odliczane w latach następnych.

Końcowe przemyślenia

Zarządzanie kontami finansowymi firmy i złożenie zeznania podatkowego może być trudne.

Aby ułatwić sobie życie, prowadź dobrą dokumentację i wszystkie rachunki!

Upewnij się, że wykorzystasz wszystkie dostępne wydatki na biuro domowe, aby zmaksymalizować korzyści podatkowe wynikające z rozpoczęcia działalności w domu.

TurboTax to doskonałe oprogramowanie do składania podatków, a jeśli składasz bardziej skomplikowane deklaracje, w tym te z dochodami niezależnymi, możesz spojrzeć na ich pakiet Self-Employed.

Możesz także sprawdzić WealthsimpleTax, bezpłatne oprogramowanie podatkowe, które przyjmuje darowizny.

To oprogramowanie obsługuje zarówno dochody zatrudnione, jak i osoby pracujące na własny rachunek, a także inwestycje.

Dowiedz się więcej w tej recenzji.

Jeśli sprawy stają się zbyt skomplikowane lub nie masz pewności, jak postępować, skonsultuj się ze swoim księgowym lub skorzystaj z usługi takiej jak H&R Block.

Wreszcie, możesz użyć Benjiego do automatycznego wyszukiwania odpisów podatkowych w ciągu roku.

Przeczytaj także:

🔥 Zalecana:  Wealthsimple Trade vs RBC Direct Investing 2023