Terminy świadczeń i wypłat Alberta Seniors w 2023 r

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Terminy świadczeń i wypłat Alberta Seniors w 2023 r

Seniorzy w Albercie mają dostęp do kilku programów pomocy finansowej, w tym następujących:

 • Zasiłek dla seniorów Alberty
 • Specjalna pomoc dla seniorów
 • Pomoc stomatologiczna i optyczna dla seniorów
 • Ubezpieczenie dla Seniorów
 • Program Adaptacji i Remontu Domu Seniora
 • Program odroczenia podatku od nieruchomości dla seniorów

Świadczenia te są dostępne dla kwalifikujących się seniorów oprócz innych źródeł dochodów rządu federalnego, takich jak dodatek do dochodu gwarantowanego i ubezpieczenie emerytalne.

Daty wypłaty zasiłku Alberta Seniors w 2023 r

Oto terminy płatności zasiłków Alberta Seniors Benefits w 2023 r.:

Miesiąc płatności Dzień zapłaty
Styczeń środa, 25 stycznia 2023 r
Luty środa, 22 lutego 2023 r
Marsz poniedziałek, 27 marca 2023 r
Kwiecień poniedziałek, 24 kwietnia 2023 r
Móc czwartek, 25 maja 2023 r
Czerwiec poniedziałek, 26 czerwca 2023 r
Lipiec wtorek, 25 lipca 2023 r
Sierpień piątek, 25 sierpnia 2023 r
Wrzesień poniedziałek, 25 września 2023 r
Październik środa, 25 października 2023 r
Listopad piątek, 24 listopada 2023 r
Grudzień poniedziałek, 18 grudnia 2023 r

Co to jest zasiłek Alberta Seniors?

Alberta Seniors Benefit to program pomocy finansowej, który zapewnia miesięczne płatności seniorom o niskich dochodach.

Świadczenie to pomaga odbiorcom pokryć koszty utrzymania i obejmuje również świadczenie z tytułu dodatkowego zakwaterowania dla seniorów, którzy mieszkają w wyznaczonych ośrodkach zapewniających wsparcie lub opiekę długoterminową.

Uprawnienia do Alberta Seniors Benefit

Aby kwalifikować się do Alberta Seniors Benefit, musisz:

 • Być obywatelem Kanady lub stałym rezydentem
 • Mieć co najmniej 65 lat
 • Być odbiorcą emerytury z zabezpieczenia na wypadek starości (OAS) oraz
 • Mieszkasz w Albercie od co najmniej 3 miesięcy

Oprócz powyższych wymagań, musisz również spełniać wymagania dotyczące dochodów.

Próg dochodu na rok zasiłkowy 2022-2023 wynosi maksymalnie 29 630 USD dla osoby samotnej i 48 120 USD dla pary.

Kwota Twojego dochodu z poprzedniego roku jest wykorzystywana do obliczenia Twoich świadczeń za bieżący rok zasiłkowy.

Rok zasiłkowy 2022-2023 trwa od 1 lipca 2022 r.

do 30 czerwca 2023 r.

Powiązany: Przewodnik po dochodach emerytalnych w Kanadzie

Ile możesz otrzymać z Alberta Seniors Benefit?

Maksymalna wysokość zasiłku Alberta Seniors, który otrzymujesz, zależy od:

 • Dochód (w połączeniu ze współmałżonkiem lub partnerem, jeśli dotyczy)
 • Rodzaj zakwaterowania
 • Stan cywilny/ konkubinacki
 • Kwalifikowalność zabezpieczenia na starość

W ramach planu działania na rzecz przystępności świadczenia Alberta Seniors Benefit wzrosną o 6% w 2023 r.

Odbiorcy otrzymają również dodatkowe 100 USD miesięcznie przez sześć miesięcy od stycznia do czerwca.

🔥 Zalecana:  Wzrost świadczeń OAS i zmiany w 2023 r

Maksymalne świadczenia należne za okres od lipca 2022 r. do czerwca 2023 r. to:

Rodzaje zamieszkania Maksymalny roczny zasiłek (senior samotny) Stawka wycofywania (singiel) Maksymalny roczny zasiłek (para seniorów) Stawka wycofywania (para)
Właściciel domu, najemca, mieszkaniec loży 3637 $ 0,16 $ / dolar 5455 $ 0,16 $ / dolar
Inne typy zamieszkania 2534 $ 0,11 USD za dolara 5066 $ 0,15 $ / dolar
Ośrodek opieki długoterminowej lub wyznaczony ośrodek wsparcia 12 097 $ Nie dotyczy 15 734 $ Nie dotyczy

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od:

 • Dochód osobisty (w połączeniu ze współmałżonkiem lub partnerem, jeśli dotyczy)
 • Maksymalna miesięczna opłata za zakwaterowanie ustalona przez rząd Alberty, np. 2201 USD miesięcznie za prywatny pokój (od 1 listopada 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.)
 • Miesięczny dochód do dyspozycji w wysokości co najmniej 342 USD

Twój dochód jest oceniany co roku w celu ustalenia, czy kwalifikujesz się do pomocy finansowej.

Jak ubiegać się o zasiłek dla seniorów Alberta

Aby złożyć wniosek, wypełnij formularz pomocy finansowej dla seniorów formularz wniosku i prześlij go online.

Może być również konieczne wypełnienie szacunkowego dochodu, wniosku o bezpośredni depozyt, upoważnienia przedstawiciela i innych formularzy w zależności od okoliczności.

Należy dołączyć jedną kopię dokumentu potwierdzającego datę urodzenia, który może obejmować paszport, akt urodzenia, prawo jazdy, kartę stałego pobytu lub kartę identyfikacyjną Alberta.

Oprócz złożenia wniosku za pośrednictwem portal internetowymożna go również przefaksować na numer 780-422-5954 lub wysłać pocztą na adres Alberta Seniors and Housing, Seniors Financial Assistance, PO Box 3100, Edmonton, Alberta T5J 4W3.

Czas rozpatrywania wniosku wynosi 16 tygodni, a o wypłaty z mocą wsteczną możesz ubiegać się nawet przez 11 miesięcy.

Jeśli wniosek zostanie odrzucony, możesz odwołać się od decyzji, pisząc list odwoławczy zaadresowany do dyrektora i wysyłając go faksem na numer 780-422-5954.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, możesz również poprosić o ostateczną weryfikację, pisząc do zastępcy wiceministra ds. usług dla seniorów.

W przypadku ogólnych pytań dotyczących aplikacji skontaktuj się z centrum pomocy pod bezpłatnym numerem 1-877-644-9992.

Twój wniosek o pomoc finansową dla seniorów ocenia również, czy kwalifikujesz się do dwóch innych programów:

 • Pomoc stomatologiczna i optyczna dla seniorów
 • Specjalna pomoc dla seniorów

Wypłata zasiłku dla seniorów Alberta zostaje wstrzymana po śmierci lub po przeprowadzce na stałe z prowincji.

Powiązany: Progi i stawki podatku dochodowego w Albercie

Pomoc finansowa i świadczenia dla seniorów w Albercie

Dla kwalifikujących się seniorów w Albercie dostępnych jest pięć dodatkowych źródeł wsparcia finansowego i zdrowotnego.

🔥 Zalecana:  Zasiłek mieszkaniowy w Kanadzie Doładowanie w wysokości 500 USD: jak złożyć wniosek i terminy płatności

1.

Specjalna pomoc dla seniorów

Świadczenie to pomaga seniorom o niskich dochodach pokryć koszty wsparcia medycznego i osobistego.

Możesz kwalifikować się do złożenia wniosku, jeśli spełniasz podstawowe wymagania programu Alberta Seniors Benefit Program.

Maksymalne świadczenie wypłacane rocznie wynosi 5412 USD i różni się w zależności od stanu cywilnego, dochodów i rodzaju zakwaterowania.

Odbiorcy mogą otrzymać pomoc w celu sfinansowania podstawowych lub dodatkowych elementów w następujący sposób:

Całkowity dochód roczny (osoba samotna) Całkowity dochód roczny (para seniorów) Poziom finansowania
25 230 USD lub mniej 39 920 USD lub mniej Przedmioty pierwotne i drugorzędne
25 231 USD do 29 630 USD 39 921 USD do 48 120 USD Tylko elementy podstawowe
Ponad 29 630 $ Ponad 48 120 $ Brak finansowania

AGD i meble które są finansowane w ramach programu obejmują łóżko, suszarkę, pralkę, lodówkę i kuchenkę.

Twój rodzaj zakwaterowania może ograniczać to, o co możesz się ubiegać.

Roszczenia dotyczące urządzeń dodatkowych obejmują kuchenkę mikrofalową, telewizor i odkurzacz.

Wspiera zdrowie obejmuje urządzenie do ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP), materiały dla diabetyków (np. paski testowe, lancety, igły, waciki antyseptyczne), napoje odżywcze, zabiegi podologiczne i koszty recept.

Wsparcie osobiste które są finansowane, obejmują leczenie pluskiew, artykuły spożywcze z celiakią, odzież, sprzątanie domu, wycieczki medyczne, opłaty administracyjne za leki, peruki i inne.

Dodatkowe fundusze na wsparcie osobiste obejmują sprzątanie, utrzymanie podwórka i opiekę zastępczą.

Możesz złożyć wniosek online i dołączyć rachunek lub szacunkowy koszt.

Rachunki nie powinny być starsze niż 12 miesięcy i mogą wymagać dokumentacji medycznej towarzyszącej niektórym roszczeniom.

Wydatki poniesione przed ukończeniem 65 roku życia nie kwalifikują się do dofinansowania.

Dowiedz się więcej o programie Tutaj.

Powiązany: Wojewódzkie świadczenia emerytalne dla seniorów

2.

Pomoc Stomatologiczna i Optyczna dla Seniorów

Seniorzy o niskich dochodach mogą uzyskać pomoc finansową na pokrycie kosztów usług dentystycznych i optycznych.

Wymogi uprawniające do tego świadczenia są podobne do tych, które obowiązują w przypadku świadczenia Alberta Seniors.

A jeśli złożyłeś już wniosek o pomoc finansową dla seniora, zostaniesz automatycznie zapisany do programu pomocy dentystycznej i optycznej, jeśli kwalifikujesz się.

Maksymalny zakres ubezpieczenia zależy od Twoich dochodów i stanu cywilnego:

Całkowity roczny dochód (senior samotny) Całkowity roczny dochód (para seniorów) Świadczenia stomatologiczne Świadczenia optyczne
29 630 USD lub mniej 59 260 USD lub mniej 100% pokrycia opłaty* Do 230 USD
29 631 USD do 31 675 USD 59 261 USD do 63 350 USD 10-99% opłaty Do 115 USD
Ponad 31 675 USD Ponad 63 350 $ Nie kwalifikuje się Nie kwalifikuje się

Ubezpieczenie dentystyczne wynosi maksymalnie 5000 USD co pięć lat.

Procedury stomatologiczne obejmują:

 • Usługi diagnostyczne, profilaktyczne i naprawcze
 • Ekstrakcja
 • kanały korzeniowe
 • Procedury związane z chorobami dziąseł, takimi jak periodontologia i wyrównywanie korzeni
 • protezy

Mosty, korony, aparaty ortodontyczne, implanty, wybielanie zębów, fluoryzacja i wkłady nie są objęte ubezpieczeniem.

Maksymalna kwota do zapłaty za usługi optyczne wynosi 230 USD co trzy lata.

Ta średnia dotyczy soczewek i oprawek do okularów korekcyjnych.

Możesz skontaktować się z Alberta Dental Service Corporation (1-800-232-1997), aby uzyskać szacunkowe koszty usług dentystycznych i określić zakres ubezpieczenia.

W sprawie usług optycznych i szacunkowych kosztów skontaktuj się z Alberta Blue Cross (Edmonton: 780-498-8000; Calgary: 403-234-9666; numer bezpłatny: 1-800-661-6995).

3.

Ubezpieczenie dla Seniorów

Program ubezpieczenia dla seniorów jest administrowany przez Alberta Blue Cross i obejmuje:

 • Leki na receptę (wymienione na liście Alberta Drug Benefit List)
 • Materiały dla diabetyków (do 2400 USD rocznie)
 • Usługi pogotowia ratunkowego
 • Kliniczne usługi psychologiczne (maksymalnie 300 USD na rok rodzinny)
 • Domowa opieka pielęgniarska (do 200 USD rocznie)
 • Usługi chiropraktyczne (maksymalnie do 200 USD rocznie)

Ten zakres dotyczy usług, które nie są jeszcze objęte planem ubezpieczenia zdrowotnego Alberty (AHCIP).

Powiązany: Federalne świadczenia emerytalne dla seniorów

4.

Program Adaptacji i Remontu Domu Seniora (SHARP)

Program adaptacji i naprawy domów dla seniorów (SHARP) zapewnia niskooprocentowaną pożyczkę pod zastaw domu, którą starsi właściciele domów mogą wykorzystać do adaptacji, naprawy lub renowacji swoich domów, aby zapewnić im bezpieczeństwo.

SHARP zapewnia maksymalną pożyczkę do 40 000 USD.

Aby się zakwalifikować, musisz:

 • Mieć co najmniej 65 lat i być wymienionym jako właściciel rezydencji w Urzędzie ds.

  Tytułów Ziemskich

 • Mieć całkowity roczny dochód w wysokości 75 000 USD lub mniej i co najmniej 25% kapitału własnego w domu
 • Być obywatelem Kanady lub stałym rezydentem
 • Mieszkasz w Albercie od co najmniej 3 miesięcy

Ponadto nie możesz mieć zarejestrowanego obciążenia swojego tytułu do ziemi, w tym odwróconej hipoteki, bankructwa lub egzekucji alimentów.

Aby złożyć wniosek, wypełnij i podpisz wniosek o pożyczkę i umowę formularz i wyślij go pocztą do programu na adres PO Box 1050 STN Main, Edmonton, Alberta T5J 2M1.

Obecne oprocentowanie pożyczki SHARP wynosi 5,45%.

Stawka ta jest odnawiana co 6 miesięcy w kwietniu i październiku.

Chociaż możesz spłacić pożyczkę w dowolnym momencie, kwota główna i odsetki stają się natychmiast wymagalne, jeśli sprzedasz dom, nie jesteś już zarejestrowanym właścicielem lub nie jest to już twoje główne miejsce zamieszkania.

Osoby ubiegające się o pożyczkę SHARP, które się nie kwalifikują, mogą zostać uznane za grant SHARP.

W przypadku pytań dotyczących Programu Adaptacji i Remontu Domu Seniora, zadzwoń pod numer 1-877-644-9992 (bezpłatny).

5.

Program odroczenia podatku od nieruchomości dla seniorów

Program ten umożliwia kwalifikującym się starszym właścicielom domów odroczenie całości lub części podatku od nieruchomości mieszkalnej poprzez niskooprocentowaną pożyczkę pod zastaw domu.

Musisz złożyć wniosek o pożyczkę co najmniej 30 dni przed terminem płatności podatku od nieruchomości mieszkalnej.

Wnioskodawcy muszą mieć co najmniej 65 lat i mieć co najmniej 25% udziałów w rezydencji.

Aby złożyć wniosek, wypełnij odroczenie podatku od nieruchomości dla seniorów formularz wniosku.

Powiązany: CPP Świadczenia dla osób ocalałych i pośmiertnych