Świadczenia rządu prowincji dla seniorów w Kanadzie (2023)

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Świadczenia rządu prowincji dla seniorów w Kanadzie (2023)

Wcześniej pisałem o świadczeniach emerytalnych rządu federalnego dostępnych dla seniorów w Kanadzie.

W tym kolejnym artykule podsumowuję prowincjonalne świadczenia emerytalne (dochód), do których seniorzy mają dostęp oprócz programów federalnych, takich jak Zabezpieczenie na starość (OAS), Dodatek do dochodu gwarantowanego (GIS), Zasiłek, Zasiłek dla osoby pozostałej przy życiu, oraz Kanadyjski Plan Emerytalny (CPP).

Jeśli interesują Cię federalne świadczenia emerytalne dostępne dla seniorów, zapoznaj się z artykułem tutaj.

Prowincjonalne/terytorialne świadczenia emerytalne dla seniorów

W prowincjach i terytoriach Kanady istnieją programy zapewniające dodatkowe dochody seniorom o niskich dochodach, którzy mogą, ale nie muszą, otrzymywać świadczenia OAS/GIS.

Niektóre z tych programów i dostępnych korzyści obejmują:

Program Manitoba 55 Plus

Ten program, znany również jako Manitoba Income Supplement, zapewnia kwartalne świadczenia kwalifikującym się osobom o niskich dochodach, które ukończyły 55 lat.

Obecne maksymalne świadczenia kwartalne wynoszą 161,80 USD (osoba samotna) i 347,80 USD (pary – 173,90 USD każda).

Rok świadczeń Manitoba 55 PLUS trwa od 1 kwietnia do 31 marca, a świadczenia są wysyłane cztery razy w roku w kwietniu, lipcu, październiku i styczniu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Manitoba 55 Plus, zadzwoń pod numer 204-945-2197 lub 1-877-587-6224 lub wyślij e-mail na adres .

Program suplementów dla seniorów w Kolumbii Brytyjskiej

Jest to miesięczne świadczenie wypłacane seniorom o niskich dochodach, którzy są odbiorcami OAS/GIS lub otrzymują zasiłek.

Otrzymana kwota zależy od tego, ile już otrzymujesz świadczeń federalnych.

Obecnie możesz otrzymać maksymalnie 99,30 USD (osoba samotna), 220,50 USD (pary) lub 99,83 USD (małżonek otrzymujący dodatek).

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat programu suplementów dla seniorów w Kolumbii Brytyjskiej, skontaktuj się z nimi pod numerem 1-866-866-0800 lub wyślij e-mail na adres .

🔥 Zalecana:  Jak założyć małą firmę w Kanadzie: przewodnik krok po kroku

Program świadczeń dla seniorów Alberty

To miesięczne świadczenie jest wypłacane seniorom o niskich dochodach w celu uzupełnienia ich emerytury OAS/GIS.

Obecnie do zasiłku kwalifikują się samotni seniorzy o całkowitym rocznym dochodzie nieprzekraczającym 29 630 USD oraz pary o łącznym rocznym dochodzie nieprzekraczającym 48 120 USD.

Samotny senior może kwalifikować się do maksymalnej kwoty 11 771 USD rocznie, a dla pary seniorów maksymalnie do 15 202 USD.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Alberta Seniors Benefit, skontaktuj się z nimi pod numerem 1-877-644-9992 lub 780-644-9992.

Plan dochodów dla seniorów Saskatchewan (SIP)

To miesięczne świadczenie wypłacane jest seniorom, których roczny dochód nie przekracza określonego progu.

Obecna maksymalna miesięczna kwota świadczenia dla samotnego emeryta wynosi 330 USD.

Aby uzyskać więcej informacji na temat planu dochodów seniorów Saskatchewan, zadzwoń pod numer 306-787-2681 lub 1-800-667-7161.

System rocznego dochodu gwarantowanego w Ontario (GAINS)

Jest to miesięczne świadczenie dla seniorów o niskich dochodach.

Kwota jest aktualizowana co kwartał, aby uwzględnić inflację, a obecna maksymalna miesięczna płatność wynosi 166 USD (singiel) i 332 USD (pary).

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu GAINS w Ontario, zadzwoń pod numer 1-800-277-9914.

Zasiłek dla seniorów o niskich dochodach w New Brunswick

Jest to roczne świadczenie wypłacane kwalifikującym się seniorom o niskich dochodach.

Obecnie świadczenie wynosi 400 USD rocznie.

Starsze pary, które mieszkają razem i które oboje otrzymują GIS, są uprawnione tylko do jednego świadczenia w wysokości 400 USD.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zasiłku dla seniorów o niskich dochodach w New Brunswick, zadzwoń pod numer 1-800-277-9914 (angielski) lub 1-800-277-9915 (francuski).

Zasiłek dla seniorów z Nowej Funlandii i Labradoru

Świadczenie to jest wypłacane seniorom o niskich dochodach.

Maksymalne roczne świadczenie wynosi 1444 USD, a odbiorca musi mieć ukończone 65 lat, gdy zacznie otrzymywać świadczenie.

🔥 Zalecana:  Przyczynowe Imitujące Uczenie Się w Skorelowanym Czasowo Hałasie: Najnowsze Badania CMU dotyczące Uczenia Maszynowego (ML)

Aby uzyskać więcej informacji na temat Świadczenia dla seniorów w Holandiizadzwoń pod numer 709-729-3166 lub wyślij wiadomość e-mail na adres .

Zasiłek dla opiekunów z Nowej Szkocji

Kwalifikujący się opiekunowie seniorów o niskich dochodach z wysokim stopniem niepełnosprawności lub upośledzenia, zgodnie z oceną opieki domowej, mogą otrzymać 400 USD miesięcznie.

Oto więcej Informacja o programie.

Z oferty mogą skorzystać również seniorzy, którzy ukończyli 65 rok życia Program Farmaceutyczny dla Seniorów.

Świadczenie uzupełniające dla seniorów w Nunavut (SCSB)

To miesięczne świadczenie jest wypłacane seniorom o niskich dochodach w Nunavut, którzy ukończyli 60 lat i otrzymują GIS lub zasiłek.

Obecna miesięczna rata wynosi 300 dolarów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu SCSB firmy Nunavut, skontaktuj się z nimi Tutaj.

Terytoria Północno-Zachodnie Świadczenie uzupełniające dla seniorów (SCSB)

Jest to miesięczne świadczenie dla seniorów o niskich dochodach, którzy otrzymują świadczenia GIS.

Obecne miesięczne świadczenie wynosi 196 USD miesięcznie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu SCSB NWT, zadzwoń pod numer 867-767-9355.

Dodatek dochodowy dla seniorów w Jukonie

Jest to miesięczne świadczenie dla seniorów o niskich dochodach, którzy otrzymują świadczenia OAS/GIS i mają co najmniej 65 lat.

Obecne maksymalne miesięczne świadczenie wynosi 273,05 USD miesięcznie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Dodatków dla Seniorów w Jukonie, zadzwoń pod numer 867-667-5674 lub 1-800-661-0408 wew. 5674.

powiązane posty:

Pomoc w zakresie zatrudnienia i dochodów

Oprócz różnych świadczeń dla seniorów zapewnianych przez kanadyjskie prowincje i terytoria, istnieją również przepisy pomagające seniorom, którzy nie mają innego źródła dochodu, nie są w stanie opłacić podstawowych potrzeb i mogą nie kwalifikować się do rządowych świadczeń emerytalnych, takich jak OAS /GIS.

W zależności od prowincji/terytorium świadczenia te mogą być określane różnymi nazwami, takimi jak zasiłek dochodowy, zasiłek dla osób niepełnosprawnych, zasiłek socjalny itp.

🔥 Zalecana:  Breezeful Review 2023: Internetowy broker kredytów hipotecznych w Kanadzie

Inne świadczenia dostępne dla seniorów obejmują programy ze zniżkami na bilety autobusowe, kredyty GST/HST, programy mieszkaniowe i inne.

Aby wyszukać programy zdrowotne i dochodowe dostępne w całej Kanadzie, skorzystaj z Wyszukiwarki świadczeń znajdującej się pod adresem KanadaBenefits.gc.ca.

Jeśli brakuje jakichś wojewódzkich świadczeń dla seniorów, prosimy o pozostawienie ich w sekcji komentarzy poniżej.