Świadczenia rządowe dla emerytowanych seniorów w Kanadzie (2023)

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Świadczenia rządowe dla emerytowanych seniorów w Kanadzie (2023)

Istnieje kilka federalnych i prowincjonalnych programów i świadczeń, które uzupełniają inne źródła dochodów seniorów na emeryturze.

Jeśli chodzi o to, ile będziesz potrzebować, aby wygodnie przejść na emeryturę, nie ma łatwej odpowiedzi.

Dzieje się tak, ponieważ jednostki muszą brać pod uwagę czynniki, które są dla nich charakterystyczne, oprócz szerszych rozważań.

Ogólnie panuje zgoda co do tego, że chcesz mieć około 70% swojego dochodu przedemerytalnego, aby mieć pewność, że będziesz mógł opłacić typowe potrzeby na emeryturze.

Istnieje kilka innych popularnych praktycznych zasad obliczania potrzeb związanych z dochodami emerytalnymi, takich jak 4% stopa wypłaty, mnożniki dochodów i tak dalej.

Więcej o tych założeniach można przeczytać tutaj.

Ile pieniędzy dostają seniorzy w Kanadzie? Czytaj dalej, aby się dowiedzieć.

Programy federalne i świadczenia emerytalne dla seniorów

Po pierwszym wprowadzeniu w 1908 r.

Kanada przeszła długą drogę, jeśli chodzi o świadczenia emerytalne.

Na poziomie federalnym mamy teraz emeryturę z zabezpieczenia na wypadek starości (OAS) (plus dodatek do dochodu gwarantowanego – GIS) oraz system emerytalny Kanady (CPP)/plan emerytalny Quebecu (QPP).

OAS i CPP są często określane odpowiednio jako Filar 1 i Filar 2 kanadyjskiego systemu dochodów emerytalnych.

Biorąc pod uwagę całkowity dochód seniora na emeryturze, oczekuje się, że OAS i CPP pokryją około 40% ich dochodu emerytalnego.

Przyjrzyjmy się, co oferują te korzyści:

1.

Zabezpieczenie na starość (OPA)

OAS wprowadzono po raz pierwszy w 1927 r.

Jest to miesięczne świadczenie wypłacane seniorom w wieku 65 lat lub starszym, którzy są obywatelami lub legalnymi mieszkańcami Kanady.

Nie ma wymogu historii zatrudnienia w OAS i nie musisz wpłacać żadnych składek.

Wnioskodawcy muszą mieszkać w Kanadzie przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 18 lat.

Kwota zasiłku OAS, do którego się kwalifikujesz, jest obliczana proporcjonalnie na podstawie tego, jak długo mieszkasz w Kanadzie jako osoba dorosła.

Aby kwalifikować się do maksymalnej kwoty OAS, powinieneś mieszkać w Kanadzie przez co najmniej 40 lat (po ukończeniu 18 lat).

Jeśli na przykład mieszkałeś w Kanadzie przez 20 lat przed ukończeniem 65 lat, otrzymasz połowę pełnej emerytury OAS (tj.

20/40 x emerytura OAS).

Obecne maksymalne miesięczne świadczenie OAS wynosi 687,56 USD (w wieku od 65 do 74 lat) i 756,32 USD (w wieku 75 lat i starszych).

Kwoty świadczeń OAS są weryfikowane co kwartał w styczniu, kwietniu, lipcu i grudniu, aby upewnić się, że nadążają za stopą inflacji.

Seniorzy mogą zdecydować się na opóźnienie, kiedy zaczną otrzymywać OAS (do 5 lat), aby zakwalifikować się do wyższej kwoty.

Powiązany:

2.

Dodatek do dochodu gwarantowanego (GIS)

GIS jest częścią programu OAS i jest dopłatą dostępną dla seniorów o niskich dochodach.

Aby zakwalifikować się do GIS, musisz już otrzymywać OAS, mieszkać w Kanadzie, a twój roczny dochód musi być poniżej progu dochodu określonego przez rząd.

Jeśli masz współmałżonka lub konkubenta, łączny dochód decyduje o tym, czy się kwalifikujesz.

Płatności GIS nie są opodatkowane, a świadczenia są weryfikowane co kwartał.

Aby zapoznać się z aktualnymi kwotami płatności GIS, sprawdź tę tabelę tutaj.

3.

Zasiłek i zasiłek dla osoby pozostałej przy życiu

Dodatek: Jest to miesięczne świadczenie w ramach programu OAS wypłacane seniorom o niskich dochodach w wieku od 60 do 65 lat, których współmałżonek lub konkubent jest beneficjentem OAS i GIS.

Zasiłek jest świadczeniem tymczasowym, dopóki nie skończysz 65 lat i nie uzyskasz uprawnień do OAS.

Twój dochód i dochód twojego współmałżonka są brane pod uwagę przy obliczaniu wysokości zasiłku, do którego się kwalifikujesz.

Obecna maksymalna wysokość zasiłku wynosi 1 305,71 USD miesięcznie.

Zasiłek dla ocalałego: Świadczenie to jest podobne do zasiłku.

Jest to miesięczne świadczenie uzupełniające wypłacane seniorom o niskich dochodach w wieku od 60 do 64 lat, których współmałżonek/partner zmarł.

Obecna maksymalna kwota zasiłku dla osoby pozostałej przy życiu wynosi 1 556,51 USD.

Wypłaty przestają obowiązywać po ukończeniu 65 roku życia.

Powiązany: Zrozumienie GIS, zasiłek i zasiłek dla ocalałego

4.

System emerytalny Kanady (CPP/QPP)

CPP został wprowadzony w 1966 roku.

W przeciwieństwie do OPA, CPP jest programem składkowym, do którego osoby wpłacają składki w ciągu lat pracy na podstawie stawek składek ustalanych co roku przez rząd.

Możesz zacząć ubiegać się o świadczenia CPP od 60 roku życia (świadczenia obniżone) lub poczekać do 65 roku życia, aby otrzymać pełną emeryturę CPP.

Seniorzy mogą również zdecydować się na opóźnienie pobierania świadczeń CPP przez okres do 5 lat, w którym to czasie otrzymują wyższe miesięczne świadczenie CPP.

Aby kwalifikować się do świadczeń CPP, musisz pracować w Kanadzie i wpłacić co najmniej jedną składkę CPP.

Kwota CPP, którą otrzymasz na emeryturze, zależy od tego, ile ty i twój pracodawca wpłaciliście do planu, liczba lat, które przepracowaliście, oraz wiek, w którym zaczynacie pobierać świadczenia CPP.

Kwoty świadczeń CPP są corocznie weryfikowane w celu uwzględnienia inflacji.

Aktualne maksymalne miesięczne świadczenie CPP wynosi 1 306,57 USD.

Powiązany: Wszystko, co musisz wiedzieć o CPP

Oprócz emerytury CPP istnieje kilka innych świadczeń dostępnych dla seniorów w ramach CPP…

5. Świadczenia poemerytalne CPP (PRB)

Jeżeli jako senior pobierający emeryturę CPP zdecydujesz się kontynuować pracę i opłacać składki w ramach programu CPP, otrzymasz podwyższenie miesięcznej emerytury CPP.

Zasadniczo, kiedy wpłacasz składki na CPP w wieku od 60 do 70 lat i otrzymujesz CPP, uzyskasz świadczenie poemerytalne.

Nie możesz wpłacać żadnych dalszych składek na CPP po ukończeniu 70 lat.

6.

Świadczenia CPP dla osób pozostałych przy życiu

Jest to miesięczne świadczenie wypłacane współmałżonkowi lub partnerowi osoby opłacającej składki CPP, która zmarła.

Kwota, którą otrzymasz, zależy od tego, ile zostało wniesione do planu, Twojego wieku i innych świadczeń, które otrzymujesz.

Obecna maksymalna miesięczna renta rodzinna CPP wynosi 707,95 USD (poniżej 65 roku życia) i 783,94 USD (powyżej 65 lat).

7.

Świadczenie z tytułu śmierci CPP

Jest to jednorazowa płatność do majątku osoby, która wpłacała składki CPP po jej śmierci.

Maksymalne wypłacane świadczenie z tytułu śmierci CPP wynosi 2500 USD.

Powiązany: Świadczenia dla osób ocalałych z CPP i OAS

8.

Międzynarodowe świadczenia emerytalne

Seniorzy, którzy mieszkali lub pracowali w innym kraju, mogą otrzymywać świadczenia emerytalne w Kanadzie, jeśli istnieje umowa o zabezpieczeniu społecznym między tym krajem a Kanadą.

Jeśli nie masz pewności, jak działa ten proces, skontaktuj się z Service Canada, aby uzyskać więcej informacji.

Dla korzyści prowincjonalne dostępne dla seniorów na emeryturze, sprawdź ten post.

Inwestowanie: Inwestowanie nie musi być takie drogie.

Aby uzyskać niskie opłaty (nawet 0,25%) i bezproblemowe inwestowanie, wypróbuj Questwealth już dziś.

Możesz zainwestować do 10 000 $ za darmo przez pierwszy rok.

powiązane posty:

🔥 Zalecana:  Jak usunąć wiadomości z Instagrama 2023 (dla KAŻDEGO)