Stawki i progi podatku dochodowego w Nowym Brunszwiku w 2022 r

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Stawki i progi podatku dochodowego w Nowym Brunszwiku w 2022 r

Podobnie jak inne prowincje i terytoria w Kanadzie, Nowy Brunszwik ma progresywny system podatkowy, a stawki podatkowe rosną wraz ze wzrostem dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Najniższa stawka podatkowa w województwie wynosi 9,40%, a najwyższa 20,30%.

W połączeniu z podatkami federalnymi mieszkańcy Nowego Brunszwiku płacą stawkę podatku od 15% do 53,30% zwykłego dochodu.

Przedziały podatkowe w Nowym Brunszwiku są indeksowane do federalnej stopy inflacji.

Stawka zastosowana do indeksacji przedziałów podatkowych na 2022 rok wynosi 2,4% (lub współczynnik indeksacyjny 1,024).

Płaca minimalna w Nowym Brunszwiku wynosi 12,75 USD za godzinę.

Możesz dowiedzieć się więcej o progach podatkowych w innych województwach, korzystając z poniższych linków:

Przedziały podatkowe w Nowym Brunszwiku w 2022 r

Stawki i przedziały podatku dochodowego od osób fizycznych w Nowym Brunszwiku w roku podatkowym 2022 to:

Dochód podlegający opodatkowaniu w 2020 rPodatek w Nowym Brunszwiku
Do 44 887 USD 9,40%
44 887,01 USD do 89 775 USD 14,82%
89 775,01 USD do 145 955 USD 16,52%
145 955,01 USD do 166 280 USD 17,84%
166 280,01 $ i więcej 20,30%

Aby obliczyć swoje podatki, płacisz:

 • 9,40% od pierwszych 44 887 USD dochodu podlegającego opodatkowaniu plus
 • 14,82% od kolejnych 44 888 USD (tj.

  od części dochodu podlegającego opodatkowaniu powyżej 44 887 USD do 89 775 USD) plus

 • 16,52% od kolejnych 59 152 USD (tj.

  od części dochodu podlegającego opodatkowaniu powyżej 89 775 USD do 145 955 USD) plus

 • 17,84% od następnych 20 325 USD (tj.

  od części dochodu podlegającego opodatkowaniu powyżej 145 955 USD do 166 280 USD) plus

 • 20,30% od dochodów przekraczających 166 280 USD

Podstawowa kwota osobista Nowego Brunszwiku w 2022 roku wynosi 10 817 USD.

Jeśli Twój dochód podlegający opodatkowaniu w danym roku podatkowym jest niższy od tej kwoty, nie będziesz zobowiązany do zapłaty prowincjonalnego podatku dochodowego.

Obliczanie podatku dochodowego w Nowym Brunszwiku

Twoja prowincjonalna krańcowa stawka podatkowa to kwota podatku, którą płacisz od dodatkowego dolara dochodu.

Różni się od średniej stawki podatkowej.

Zakładając, że Twój dochód podlegający opodatkowaniu w 2022 r. wyniesie 90 000 USD, Twoje krańcowe i średnie stawki podatkowe w prowincji są następujące:

Przedział podatkowy Krańcowa stawka podatkowa Dochód do opodatkowania Podatek zapłacony
0 USD – 44 887 USD 9,40% 44 887 $ 4219,38 $
44 888 USD – 89 775 USD 14,82% 44 888 $ 6652,40 $
89 776 $ – 90 000 $ 16,52% 225 $ 37,17 $
Całkowity 90 000 $ 10 908,95 USD

W oparciu o powyższą tabelę Twoja krańcowa stawka podatku prowincjonalnego wynosi 16,52% i to jest stawka, którą zapłaciłbyś za dodatkowego dolara zwykłego dochodu.

Twoja średnia stawka podatku jest niższa o 12,12%; obliczone jako 10 908,95 USD ÷ 90 000 USD.

Powiązany: Oprogramowanie do zwrotu podatku w Kanadzie.

Krańcowe stawki podatkowe w Nowym Brunszwiku (federalne i prowincjonalne)

Federalne stawki podatkowe i przedziały podatkowe w 2022 r. to:

Dochód do opodatkowania Federalna stawka podatkowa
Do 50 197 USD 15%
50 197,01 USD do 100 392 USD 20,50%
100 392,01 USD do 155 625 USD 26%
155 625,01 USD do 221 708 USD 29%
221 708,01 $ i więcej 33%

Po połączeniu podatków prowincjonalnych i federalnych stawki podatkowe dla różnych źródeł dochodu wynoszą:

Dochód do opodatkowania Zwykłe dochody Zyski kapitałowe Kwalifikujące się kanadyjskie dywidendy Nieuprawnione dywidendy kanadyjskie
Do 44 887 USD 24,40% 12,20% -6,38% 14,52%
44 888 USD do 50 197 USD 29,82% 14,91% 1,10% 20,75%
50 198 USD do 89 775 USD 35,32% 17,66% 8,69% 27,08%
89 776 USD do 100 392 USD 37,02% 18,51% 11,04% 29,04%
100 393 USD do 145 955 USD 42,52% 21,26% 18,63% 35,36%
145 956 USD do 155 625 USD 43,84% 21,92% 20,45% 36,88%
155 626 USD do 166 280 USD 47,22% 23,61% 25,12% 40,77%
166 281 USD do 221 708 USD 49,68% 24,84% 28,51% 43,60%
221 709 $ i więcej 53,30% 26,65% 33,50% 47,76%

Najwyższe połączone federalne i prowincjonalne stawki podatkowe płatne w Nowym Brunszwiku to:

 • Zwykły dochód: 53,30%
 • Zyski kapitałowe: 26,65%
 • Uprawnione dywidendy kanadyjskie: 33,50%
 • Nieuprawnione dywidendy kanadyjskie: 47,76%

Zwykłe dochody obejmują dochody uzyskiwane w postaci wynagrodzeń, prowizji, czynszów, tantiem, emerytur oraz dochodów z obligacji i rachunków oszczędnościowych.

Zyski kapitałowe są opodatkowane inaczej i tylko 50% zysków kapitałowych jest wliczane do dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Dywidendy dzielą się na dywidendy kwalifikowane i niekwalifikowalne.

Kwalifikujące się dywidendy korzystają z preferencyjnego traktowania podatkowego i są ubruttowione o 38%.

Możesz również ubiegać się o ulgę podatkową od dywidendy.

Stopa ubruttowienia i ulga podatkowa od dywidend są niższe w przypadku dywidend niekwalifikujących się.

Powiązany: Jak inwestować w Kanadzie.

Ulgi i odliczenia podatkowe w Nowym Brunszwiku

Ulgi podatkowe zmniejszają należne podatki i mogą skutkować zwrotem.

Na poziomie federalnym możesz kwalifikować się do następujących ulg podatkowych:

 • Podstawowa kwota osobista
 • Kwota wieku
 • Kwota współmałżonka lub konkubenta
 • Kwota opiekuna w Kanadzie
 • składki KPP
 • Składki na ubezpieczenie pracownicze
 • Kwota nabywcy domu
 • Wysokość dochodu emerytalnego
 • Kwota niepełnosprawności
 • Koszty leczenia
 • Darowizny i prezenty

Możesz znaleźć pełną listę ulg podatkowych Tutaj.

Odliczenia podatkowe obniżają dochód podlegający opodatkowaniu i obejmują składki na RRSP.

Ulgi podatkowe specyficzne dla Nowego Brunszwiku (NB) obejmują:

 • NB Obniżka podatku od niskich dochodów
 • NB Ulga podatkowa na składki polityczne
 • NB Ulga podatkowa dla inwestorów w małych firmach
 • NB Ulga podatkowa na remont domu seniora
 • NB Ulga podatkowa dla funduszu venture capital sponsorowanego przez pracowników

Podatek od sprzedaży w Nowym Brunszwiku

Nowy Brunszwik stosuje zharmonizowany system podatku od sprzedaży, podobnie jak w Nowej Szkocji, Ontario, Nowej Fundlandii i Labradorze oraz na Wyspie Księcia Edwarda.

Stawka HST w Nowym Brunszwiku wynosi 15%.

Część prowincjonalna wynosi 10%, a część federalna 5%.

Rabaty HST są dostępne na drukowane książki, nagrania dźwiękowe, pisma święte, niektóre pojazdy oraz badania i rozwój prowadzone przez uniwersytet.

Powiązane: Termin składania zeznań podatkowych w Kanadzie.

Jak złożyć zeznanie podatkowe w Nowym Brunszwiku

Możesz łatwo złożyć swoje podatki online za pomocą oprogramowania podatkowego zatwierdzonego przez CRA.

Te programy do przygotowywania podatków wykorzystują system NETFILE do bezpiecznego przesyłania danych do agencji ratingowej.

Przykłady obejmują WealthsimpleTax i TurboTax.

W roku podatkowym 2021 termin składania zeznań podatkowych upływa 2 maja 2022 r.

Osoby samozatrudnione i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą otrzymują przedłużenie do 15 czerwca.

Złóż swoje podatki za darmo w Wealthsimple Tax.

Często Zadawane Pytania

Co jest uważane za niski dochód w Nowym Brunszwiku?

Ulga podatkowa New Brunswick Low-Income Tax Reduction ma zastosowanie w całości, jeśli Twój dochód w 2021 r. wynosi 17 840 USD lub mniej na osobę samotną.

Jaka jest stawka podatku dochodowego w Nowym Brunszwiku?

osobisty stawka podatku dochodowego dla New Brunswickers wynosi od 9,40% do 20,3%.

Jaka jest płaca minimalna w Nowy Brunszwik?

Płaca minimalna w prowincji wynosi 12,75 USD za godzinę.

Jest aktualizowany 1 kwietnia każdego roku.

Masz pytania dotyczące stawek podatkowych i przedziałów podatkowych w Nowym Brunszwiku? Zostaw je w komentarzach.

🔥 Zalecana:  Czy bycie wolnym od długów jest nowym bogactwem? (13 zalet i wad)