RRIF a renta dożywotnia: która jest dla Ciebie najlepsza?

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: RRIF a renta dożywotnia: która jest dla Ciebie najlepsza?

Zarejestrowany fundusz emerytalny (RRIF) i renta dożywotnia to dwa najpopularniejsze instrumenty wykorzystywane przez seniorów do generowania dochodu emerytalnego z zarejestrowanych kont inwestycyjnych.

W wieku 71 lat rząd wymaga zamknięcia zarejestrowanego planu oszczędności emerytalnych (RRSP) i zrobienia z nim jednej lub kombinacji trzech rzeczy:

 • Wyrejestruj RRSP i wypłać pieniądze.

  Wybierając tę ​​opcję, musisz uwzględnić wypłaconą kwotę w swoich rocznych dochodach i zapłacić związane z tym podatki.

 • Zamień swój RRSP na RRIF i zacznij co roku wypłacać co najmniej obowiązkową kwotę minimalną.
 • Zamień swój RRSP na rentę, która zapewnia stały dochód przez całe życie lub przez określony czas.

Aby określić, która z tych opcji jest dla Ciebie najlepsza, musisz rozważyć kilka czynników.

Zanim przyjrzymy się tym czynnikom, przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo RRIF i rentom.

Co to jest RRIF?

RRIF jest zarejestrowanym kontem służącym do generowania regularnych dochodów na emeryturze.

Chociaż możesz zmienić swój RRSP na RRIF w dowolnym momencie, do 31 grudnia roku, w którym kończysz 71 lat, musisz dokonać przejścia na RRIF, rentę, gotówkę lub dowolną kombinację tych trzech.

RRIF jest podobny do RRSP, ponieważ możesz ogólnie inwestować w ten sam rodzaj aktywów, a Twoje konto cieszy się wolnym od podatku wzrostem aż do wypłaty.

Różnice między RRIF a RRSP obejmują:

1. Co roku musisz wypłacić minimalną kwotę ze swojego RRIF.

Kwota ta jest oparta na wartości rynkowej Twojego konta RRIF oraz określonej wartości procentowej ustalonej przez rząd na podstawie Twojego wieku (lub wieku Twojego współmałżonka, w zależności od tego, które z Was jest młodsze).

Nie ma maksymalnej wypłaty.

Obecna minimalna stawka wypłaty jest następująca:

Wiek Czynniki RRIF (2015+) Wiek Czynniki RRIF (2015+)
Poniżej 71 1/(90 – wiek) 83 7,71%
71 5,28% 84 8,08%
72 5,40% 85 8,51%
73 5,53% 86 8,99%
74 5,67% 87 9,55%
75 5,82% 88 10,21%
76 5,98% 89 10,99%
77 6,17% 90 11,92%
78 6,36% 91 13,06%
79 6,58% 92 14,49%
80 6,82% 93 16,34%
81 7,08% 94 18,79%
82 7,38% 95+ 20,00%

Kiedy dokonujesz wypłaty z RRIF, musisz uwzględnić tę kwotę w swoich rocznych dochodach i zapłacić od niej podatek.

Wypłaty przekraczające minimum podlegają podatkowi u źródła, który odliczy Twoja instytucja finansowa według następujących stawek:

Nadmiar RRIF Podatek u źródła (nierezydent Quebecu) Podatek u źródła (mieszkaniec Quebecu)*
Do 5000 $ 10% 21%
5 000 do 15 000 USD 20% 26%
15 000 $ + 30% 31%

Co to jest renta?

Renta dożywotnia jest jedną z opcji, jakie mają emeryci, aby uzyskać regularny dochód podobny do emerytury na emeryturze.

Renty są dostarczane przez firmy ubezpieczeniowe, które wypłacają gwarantowaną kwotę pieniędzy dożywotnio (renta dożywotnia) lub przez uzgodniony okres (renty terminowe).

Musisz wypełnić Canada Revenue Agency Formularz T2033 na zakup renty i możesz zdecydować się na konwersję całości lub części swojego RRSP.

Wypłaty renty są dokonywane miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

Kwota pieniędzy, którą otrzymujesz, zależy od Twojego wieku w momencie zakupu, wysokości składki, stanu zdrowia, stóp procentowych i wybranych przez Ciebie dodatkowych funkcji.

Możesz kupić rentę za pieniądze z dowolnego źródła.

Jeśli kupujesz rentę dożywotnią za pieniądze z RRSP lub RRIF, jest to uważane za zarejestrowaną rentę.

Jeśli kupujesz rentę za środki spoza zarejestrowanego konta, jest to renta niezarejestrowana.

Dochód z zarejestrowanej renty jest w pełni opodatkowany w roku, w którym go otrzymujesz.

Natomiast tylko część odsetkowa płatności z niezarejestrowanej renty podlega opodatkowaniu.

Dwa główne rodzaje rent są:

Renta dożywotnia: To zapewni ci gwarantowaną kwotę dożywotnią, z płatnościami wstrzymanymi po twojej śmierci.

Renty terminowe: Zapewnia to gwarantowany dochód przez określony czas, na przykład 20 lat.

Jeśli umrzesz przed końcem swojej kadencji, płatności będą kontynuowane na rzecz twojego beneficjenta lub spadkobiercy.

Pod koniec okresu Twoje płatności zostają wstrzymane, nawet jeśli nadal żyjesz.

Okres obowiązywania niektórych rent wykupionych z imiennych środków musi trwać do 90 roku życia.

Twoje płatności dożywotnie są ustalane i blokowane z góry w momencie zakupu i żadne zmiany nie są dozwolone później.

Kiedy kupujesz rentę dożywotnią, istnieją pewne opcje (dodatki), które możesz wybrać w zależności od swoich potrzeb.

Zawierają:

A.

Wspólne życie: Możesz wykupić rentę dożywotnią dla pary, tak aby w przypadku śmierci jednego z was drugie nadal otrzymywało świadczenia, dopóki on lub ona również nie umrze.

B.

Okres gwarancji: Do renty dożywotniej można dodać okres gwarancji, aby zapewnić, że jeśli osoba dożywotnia umrze przed upływem określonej liczby lat (np.

20 lat), beneficjent (małżonek) otrzyma płatności za pozostałą część okresu gwarancji.

Jeżeli beneficjentem jest inna osoba niż małżonek, przysługuje jej ryczałt zamieniony na wartość ryczałtową.

Jeżeli okres gwarancyjny dobiegnie końca, a renta dożywotnia nadal żyje, wypłaty renty będą mu kontynuowane, jednak ustaną, gdy dożywotnik umrze i nic nie przejdzie do spadku ani beneficjenta.

C.

Indeksowanie inflacji: Płatności renty mogą być indeksowane tak, aby rosły wraz z inflacją lub stałym procentem w celu ochrony przed utratą siły nabywczej.

RRIF czy renta: którą wybrać?

Wybór między RRIF a rentą jako źródłem regularnego dochodu na emeryturze nie jest sytuacją typu „wszystko albo nic”.

Możesz wybrać jedno lub oba, aby zaspokoić swoje potrzeby dochodowe.

To powiedziawszy, istnieją pewne scenariusze, w których możesz preferować rentę dożywotnią zamiast RRIF i odwrotnie.

Dlaczego możesz wybrać RRIF zamiast renty

1.

Większa elastyczność

RRIF zapewnia większą elastyczność w wypłacaniu pieniędzy:

 • Kwota wypłaty: Chociaż co roku musisz wypłacić minimalny procent ze swojego RRIF, nie ma maksymalnego limitu.

  Oznacza to, że możesz wziąć minimalną kwotę w niektórych latach, a więcej w innych, w zależności od zmieniających się potrzeb i zminimalizować płacony podatek.

  Ta możliwość różnicowania dochodów może również pomóc w uniknięciu zwrotu gwarantowanych dodatków do dochodów, które zmniejszają się wraz ze wzrostem dochodów.

  W przypadku renty dożywotniej dochód jest stały.

 • Wiek: Jeśli jesteś w związku małżeńskim, możesz wybrać oparcie stawki wypłaty na wieku młodszego małżonka, stwarzając w ten sposób okazję do dalszego obniżenia wymaganej kwoty wypłaty i przedłużenia ważności pieniędzy.
 • Kup rentę: Zawsze możesz zdecydować się na wykorzystanie części lub całości swoich aktywów RRIF w celu późniejszego zakupu renty.

2.

Większa kontrola inwestycji oraz wzrost wolny od podatków

RRIF daje Ci kontrolę nad aktywami, w które inwestujesz, i decydujesz, jakie ryzyko chcesz podjąć.

Na przykład możesz określić, jaki procent twoich aktywów trafia do akcji, a jaki do obligacji.

Każdy wzrost na Twoim koncie jest również chroniony przed podatkami, dopóki nie dokonasz wypłaty.

Z rentą dożywotnią nie masz wpływu na to, co firma ubezpieczeniowa zrobi z twoją składką.

3.

Więcej opcji planowania osiedla

Możesz zostawić pozostałe aktywa RRIF swojemu współmałżonkowi lub partnerowi, który może po prostu przenieść aktywa do swojego własnego RRIF bez ponoszenia natychmiastowego opodatkowania.

Jeśli zostanie wyznaczony jako następca renty dożywotniej, współmałżonek może po prostu nadal otrzymywać płatności.

Aktywa mogą zostać przeniesione do zarejestrowanego planu oszczędnościowego dla osób niepełnosprawnych (RDSP) niepełnosprawnego dziecka lub wnuka, który jest od Ciebie finansowo zależny.

Pozostałe środki RRIF można wykorzystać na zakup renty dla małych dzieci, które są od Ciebie zależne finansowo i które nie są niepełnosprawne.

Ten rodzaj renty wypłaca im okresowo do ukończenia 18 roku życia.

Wszelkie podatki należne od renty są płacone przez dziecko, które prawdopodobnie znajdzie się w znacznie niższym przedziale podatkowym.

Jeśli dziecko jest osobą dorosłą, nie jest niepełnosprawna, ale jest zależne finansowo, może otrzymać aktywa RRIF w gotówce i jest to w pełni opodatkowane według ich krańcowej stawki podatkowej.

Alternatywnie, fundusze mogą trafić bezpośrednio do Twojej posiadłości.

W przypadku rent dożywotnich opcje planowania majątku są ograniczone, a kilka dostępnych funkcji może obniżyć miesięczne wypłaty dochodów.

4.

Większa elastyczność w środowisku niskich stóp procentowych

Renty nie są zbyt atrakcyjne, gdy stopy procentowe są niskie, ponieważ wypłaty są niższe.

Po ustaleniu okresowych wypłat przy zakupie nie można ich zmienić, nawet jeśli stopy procentowe znacznie wzrosną później.

Z drugiej strony masz wybór, jak zainwestować swoje środki RRIF.

Możesz wybrać aktywa, które zapewniają większe zwroty w oparciu o aktualne warunki rynkowe.

5.

Masz krótką oczekiwaną długość życia

Jeśli twoje zdrowie jest złe i spodziewasz się krótszego niż przeciętne życia, RRIF może być lepszy.

Możesz wybrać wypłatę większą niż minimum i możesz łatwo zostawić pozostałe saldo współmałżonkowi lub majątkowi.

W przypadku renty dożywotniej będziesz potrzebować odpowiedniej polityki, aby zmaksymalizować swoje wypłaty, na przykład kupując tak zwaną rentę „upośledzoną”.

Jeśli masz dowód na to, że twoje zdrowie jest słabe, a oczekiwana długość życia znacznie się skróci, renta z upośledzoną wartością może wypłacić ci wyższą rentę.

Dlaczego możesz wybrać rentę zamiast RRIF

1.

Spokój ducha

Renta dożywotnia gwarantuje otrzymywany dochód i jest ubezpieczeniem od niestabilnych rynków, które mogą znacząco wpłynąć na Twoją inwestycję RRIF.

Jeśli wybierzesz rentę dożywotnią, oznacza to, że będziesz otrzymywać określony dochód przez całe życie, niezależnie od tego, czy rynki finansowe przeżywają hossę, czy krach.

Jeśli masz niską tolerancję na ryzyko, możesz preferować zabezpieczenia, które zapewniają renty.

2.

Masz ograniczone źródła gwarantowanego dochodu

Gdy Twoje źródła dochodów emerytalnych są zróżnicowane i masz już źródło dochodu gwarantowanego (np. z emerytury o zdefiniowanym świadczeniu), potrzeba zabezpieczenia w postaci renty dożywotniej maleje.

Jeśli jednak masz ograniczone źródła dochodów na emeryturze, możesz chcieć zabezpieczyć się przed przeżyciem swoich pieniędzy, annuitując swój RRSP, aby stworzyć strumień gwarantowanego dochodu.

3.

Możesz użyć dowolnych środków

Pieniądze, które możesz zainwestować w RRIF, są ograniczone do tego, co masz na zarejestrowanych kontach, takich jak RRSP.

Ale możesz użyć środków z dowolnego źródła – nawet spadku lub innych nieoczekiwanych dochodów – na zakup renty.

Aby kupić rentę dożywotnią, nie trzeba opłacać składek na RRSP.

4. To proste

Renta dożywotnia jest prosta do skonfigurowania i otrzymujesz tę samą kwotę, miesiąc po miesiącu.

Eliminuje to również konieczność podejmowania decyzji w zakresie zarządzania inwestycjami lub śledzenia rynków finansowych.

Podsumowanie

Zarówno RRIF, jak i renty umożliwiają podział dochodów między pary w celu zminimalizowania ogólnego obciążenia podatkowego rodziny.

Zawsze możesz umieścić nadwyżki środków pobranych z dowolnego planu na TFSA, jeśli masz miejsce na składki, aby Twoje pieniądze mogły nadal rosnąć bez podatku.

Wypłacone pieniądze mogą również zostać przekazane na RRSP współmałżonka (małżonka), jeśli współmałżonek nie ma jeszcze 71 lat.

Wreszcie, możesz ubiegać się o płatności z obu źródeł jako kwalifikujący się dochód emerytalny, aby skorzystać z ulgi podatkowej w wysokości 2000 USD.

Planując emeryturę, powinieneś przyjrzeć się zaletom i wadom zamiany RRSP na RRIF, rentę lub jedno i drugie.

Ponieważ te opcje nie wykluczają się wzajemnie, zrównoważone podejście, które łączy je, działa dla większości ludzi.

powiązane posty:

🔥 Zalecana:  BC Zasiłek inwalidzki (PWD) Terminy płatności 2023