Rodzaje portfeli inwestycyjnych: co oznaczają portfele konserwatywne, zrównoważone i wzrostowe?

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Rodzaje portfeli inwestycyjnych: co oznaczają portfele konserwatywne, zrównoważone i wzrostowe?

Inwestorów zachęca się, aby nie wkładali wszystkich swoich przysłowiowych „jajek” do jednego koszyka poprzez urozmaicanie swoich inwestycji i utrzymywanie zdywersyfikowanego portfela.

Zdywersyfikowany portfel zawiera różne aktywa (obligacje, akcje, środki pieniężne itp.), które nie są dodatnio skorelowane i które wiążą się z niższym ryzykiem w porównaniu do całkowitej koncentracji tylko na jednej klasie aktywów.

Kiedy inwestorzy alokują aktywa inwestycyjne w ramach swojego portfela, ważne jest, aby dostosować go do swoich oczekiwań dotyczących ryzyka i zwrotu, horyzontu czasowego inwestycji i potrzeb finansowych.

Dlatego doradcy finansowi używają kwestionariuszy profilu ryzyka, aby ocenić tolerancję ryzyka klienta.

W wyniku tego profilowania ryzyka mogą oni polecić typ portfela inwestycyjnego, który najlepiej odpowiada potrzebom inwestora.

Przykład kwestionariusza profilu ryzyka firmy Vanguard można znaleźć Tutaj.

Powiązany: Najlepsi brokerzy online i platformy transakcyjne.

Przykłady portfeli inwestycyjnych

Dane historyczne pokazują, że w długim okresie akcje są bardziej zmienne i bardziej ryzykowne niż obligacje.

I chociaż potencjalne zyski są wyższe, gdy inwestujesz w akcje (akcje), portfel 100% akcji nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów.

Inwestor może potrzebować stabilnego i regularnego dochodu, ponieważ jest na emeryturze lub może chcieć chronić swój kapitał początkowy, oszczędzając na wkład własny.

Te dwa powyższe scenariusze nie sprzyjają zbyt dużej zmienności, która jest nieodłączną cechą portfela, którego głównym ciężarem są akcje.

Twój profil ryzyka i potrzeby w zakresie dochodów określają, na jakie ryzyko możesz sobie pozwolić i jak powinien wyglądać Twój portfel.

Na tej podstawie portfele inwestycyjne są ogólnie podzielone na:

  • Portfele konserwatywne (dochodowe).
  • Zrównoważone portfele
  • Portfele wzrostowe

Co to jest konserwatywny portfel inwestycyjny?

Jest to również znane jako portfel „dochodowy”.

🔥 Zalecana:  Ledger Nano X kontra Ledger Nano S: najlepsze portfele sprzętowe do kryptografii

Został zaprojektowany z myślą o inwestorach, którzy mają niską tolerancję na ryzyko i potrzebują dochodu, a jednocześnie chcą chronić swój kapitał przed utratą wartości z powodu inflacji.

Dochodowy lub konserwatywny portfel inwestycyjny jest silnie obciążony aktywami o stałym dochodzie (obligacje, bony skarbowe, gotówka i jej ekwiwalenty) oraz niektórymi akcjami, w tym akcjami wypłacającymi dywidendę.

Na przykład konserwatywny portfel może zawierać następującą mieszankę aktywów:

  • Stały dochód: 70% – 80%
  • Akcje: 20% – 30%

Powiązany: Zaoszczędź na opłatach inwestycyjnych dzięki Wealthsimple.

Co to jest zrównoważony portfel inwestycyjny?

Zrównoważony portfel inwestycyjny zakłada większe ryzyko niż portfel konserwatywny i jest przeznaczony dla inwestorów, którzy czują się komfortowo podejmując ryzyko inwestycyjne od niskiego do średniego w celu generowania wyższych zwrotów.

Zrównoważone portfele zapewniają dochód i wzrost wartości kapitału i mogą zawierać równą mieszankę akcji i aktywów o stałym dochodzie (plus kilka punktów procentowych).

Na przykład zrównoważony portfel może zawierać w dowolnym momencie mieszankę:

  • Stały dochód: 40% – 50%
  • Akcje: 50% – 60%

Co to jest portfel inwestycji rozwojowych?

Inwestor z portfelem zorientowanym na wzrost podejmuje większe ryzyko, inwestując więcej w akcje, a mniej w aktywa o stałym dochodzie.

Portfel inwestycji wzrostowych jest odpowiedni dla inwestorów dążących do wyższego potencjału wzrostu i wykazujących średnio-wysoką tolerancję ryzyka.

Są również najlepsze dla długoterminowych strategii inwestycyjnych.

Portfele wzrostowe generalnie wykazują większą zmienność niż portfele dochodowe lub zrównoważone.

Z jednej strony oznacza to, że mają potencjał do generowania wyższych zwrotów niż portfele dochodowe czy zrównoważone.

Z drugiej strony oznacza to, że w przypadku spadku na rynku poniosą one większe straty niż portfele mniej ryzykowne.

Portfel wzrostowy może zawierać mieszankę:

  • Stały dochód: 20% – 25%
  • Akcje: 75% – 80%

Portfel wzrostowy może zawierać jeszcze większy odsetek akcji (od 85% do 100%) i jest wówczas określany jako „portfel agresywnego wzrostu”.

🔥 Zalecana:  Przegląd portfeli Questwealth 2023

Powiązany: Najlepsze aplikacje inwestycyjne w Kanadzie.

Podsumowanie

Typ portfela, który odpowiada Twoim potrzebom, będzie zależał od Twoich celów inwestycyjnych, poziomu komfortu z ryzykiem i potrzeb finansowych.

Zawsze powinieneś równoważyć ryzyko z oczekiwanym zwrotem.

Ogólna zasada, z której inwestorzy mogą korzystać przy określaniu kombinacji akcji i instrumentów o stałym dochodzie w swoim portfelu, polega na odjęciu ich wieku od „100”, aby określić, jaki procent ich portfela powinien stanowić akcje.

Na przykład, stosując tę ​​regułę, portfel 40-letniego inwestora obejmowałby 60% akcji i 40% obligacji.

Jest to jednak tylko przybliżone oszacowanie.

Na koniec dnia powinieneś inwestować w taki sposób, aby strach przed stratą nie budził cię w nocy.

Powiązane czytanie: