RESP 101: Zrozumienie RESP

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: RESP 101: Zrozumienie RESP

Zarejestrowany Plan Oszczędności na Edukację (RESP) to zarejestrowany przez rząd plan oszczędnościowy, który pomaga rodzicom oszczędzać na kształcenie policealne ich dziecka w Kanadzie.

Składki są wnoszone do planu przez osoby fizyczne, a także poprzez dotacje rządowe. Zwroty z inwestycji i wzrost oszczędności RESP są chronione przed podatkami aż do wycofania.

W świecie, w którym czesne za szkolnictwo wyższe co roku rośnie, RESP zapewnia rodzicom niemal bezstresową możliwość zaoszczędzenia na przyszłe zajęcia edukacyjne ich dzieci.

Kiedy dodasz do tego „darmowe” dotacje rządowe oraz moc łączenia zwrotów w czasie, RESP może urosnąć do sporej puli, zapewniając Twoim dzieciom ukończenie studiów uniwersyteckich i ukończenie studiów z niewielkim lub żadnym długiem.

Jak działa RESP?

Każdy może otworzyć RESP dla dziecka, w tym rodzice, dziadkowie, przyjaciele rodziny i krewni.

Osoba, która otwiera i wspiera RESP, nazywana jest subskrybentem. Abonent może założyć w ramach planu jednego lub więcej beneficjentów. Dziecko może zostać nazwane beneficjentem więcej niż jednego planu RESP.

Rodzaje RESP

1. Plan indywidualny: W RESP wymieniony jest tylko jeden beneficjent.

2. Plan rodzinny: To może mieć wielu beneficjentów i jest idealnym planem dla rodziny z więcej niż jednym dzieckiem. Wszyscy beneficjenci mogą dzielić się wzrostem lub zyskami zrealizowanymi w planie.

3. Plan grupowy: Jest to plan RESP, w którym składki subskrybentów są łączone przez firmę oferującą grupowy plan stypendialny. Inwestycje są zarządzane przez firmę i zazwyczaj są bardzo konserwatywne.

Powiązany: Zrozumienie konta oszczędnościowego bez podatku

Wkład RESP

Możesz otworzyć i zacząć wspierać RESP dziecka, gdy tylko się urodzi. Wszystko, czego potrzebujesz, aby otworzyć konto, to numer ubezpieczenia społecznego dziecka (SIN).

Piękno RESP polega na tym, że kiedy przekazujesz pieniądze na plan, rząd również przyczynia się do twoich oszczędności poprzez stypendia edukacyjne. Możesz wpłacić dowolną kwotę na RESP, maksymalnie do 50 000 USD na dziecko.

🔥 Zalecana:  20 faktów o orchideach

Za pośrednictwem Kanadyjskiego Dotacji Oszczędności na Edukację (CESG) rząd federalny zapewnia 20 centów za każdego dolara, który wpłacasz, aż do maksymalnego świadczenia w wysokości 500 USD przy rocznej wpłacie w wysokości 2500 USD (tj. 20% z 2500 USD).

Nie musisz wpłacać 2500 $ rocznie i możesz przenieść niewykorzystany pokój CESG na przyszłe lata. CESG jest dostępny do końca roku, w którym dziecko (beneficjent) kończy 17 lat.

Maksymalna dożywotnia kwota, jaką możesz otrzymać za pośrednictwem CESG, wynosi 7200 USD.

Rodziny o niskich dochodach mogą kwalifikować się do dodatkowych dotacji rządowych poprzez:

1. Dodatkowa dotacja kanadyjskiej oszczędności na edukację: Kwalifikujesz się do dodatkowego CESG, jeśli dochód netto Twojego gospodarstwa domowego jest niższy niż 98 040 USD (2021).

2. Kanadyjski Bon na Naukę (CLB): $500 w CLB jest początkowo wpłacane na RESP dziecka, aby pomóc mu rozpocząć. Dodatkowe 100 $ jest dodawane każdego roku (jeśli kwalifikuje się) aż do ukończenia 15 roku życia przez całe życie maksymalnie 2000 $.

3. Dotacje prowincjonalne: Niektóre prowincje zapewniają również dotacje, aby zachęcić uprawnionych mieszkańców do oszczędzania na edukację swoich dzieci. Obejmuje to grant oszczędnościowy na szkolenia i edukację w Kolumbii Brytyjskiej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat stypendiów i kwalifikowalności, odwiedź RESP Rządu Kanady strona.

Wypłaty z RESP

Kiedy Twoje dziecko zapisze się do kwalifikującej się szkoły policealnej lub szkolenia, może zacząć otrzymywać płatności z RESP w celu sfinansowania swojej edukacji.

Płatności są określane jako płatności pomocy edukacyjnej (EAP). Dziecko będzie ubiegać się o EAP jako dochód w zeznaniu podatkowym w roku, w którym je otrzymało.

Zwykle będzie to miało niewielkie lub żadne konsekwencje podatkowe, ponieważ dziecko prawdopodobnie będzie znajdować się w najniższym przedziale podatkowym i będzie miało niewielki lub żaden inny dochód.

🔥 Zalecana:  Przykładowe portfolio TD e-Series RESP

Co jeśli Twoje dziecko zdecyduje się nie kontynuować nauki w szkole policealnej?

Jeśli beneficjent planu RESP zdecyduje się nie kontynuować dalszej nauki lub szkolenia, jest kilka rzeczy, które możesz zrobić z pieniędzmi w planie:

  1. Przenieś RESP na inne kwalifikujące się dziecko.
  2. Przelej do 50 000 $ na swój zarejestrowany plan oszczędności emerytalnych (RRSP) lub współmałżonka.
  3. Wycofaj swoje składki po zapłaceniu podatku od zysków z inwestycji.

Jednak nie ma pośpiechu, aby wykonać którąkolwiek z powyższych czynności, ponieważ RESP może pozostać otwarty przez 35 lat, zanim wygaśnie.

Powiązany: