Przykładowe portfolio TD e-Series RESP — zaktualizowane na rok 2022

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Przykładowe portfolio TD e-Series RESP — zaktualizowane na rok 2022

RESP to program rządowy, który pomaga rodzicom oszczędzać na edukację pomaturalną ich dziecka.

Plan oszczędnościowy jest szczególnie atrakcyjny, ponieważ rząd wpłaca 20 centów za każdego dolara, który wpłacasz, aż do maksymalnie 500 USD dotacji rocznie.

Ta dotacja, zwana Kanadyjską Dotacją Oszczędności na Edukację (CESG), stanowi zasadniczo 20% zwrotu z inwestycji i należy ją traktować poważnie.

W zeszłym roku opublikowałem artykuł o tym, jak otworzyć konto TD e-Series i zaprezentowałem przykładowy rachunek inwestycyjny RESP z wykorzystaniem środków e-Series.

W tym bieżącym artykule używam konta RESP mojego najmłodszego dziecka jako przykładu i przedstawiam aktualne informacje na temat strategii inwestycyjnych dla portfela TD e-Series RESP.

Alokacja aktywów i strategia dla portfela RESP e-Series

Moja strategia RESP i alokacja aktywów są zaprojektowane w taki sposób, aby różniły się w zależności od wieku moich dzieci i stopnia, w jakim potrzebują funduszy na edukację.

Zaczyna się od agresywnej alokacji aktywów (wzrost), tj.

wykorzystania większości kapitału własnego (80% lub więcej, gdy są jeszcze bardzo młodzi.

W wieku od 1 do 10 lat w horyzoncie inwestycyjnym pozostało jeszcze dużo czasu i chcę maksymalnie wykorzystać wzrost, jaki oferują akcje/akcje.

Od 10 lat i starszych planuję zacząć zmniejszać udział zapasów o 10 punktów procentowych każdego roku, aż osiągną wiek 18 lat.

Pomiędzy 12 a 14 rokiem życia portfel staje się zrównoważony (50% akcji: 50% obligacji), a od 15 roku życia staje się zdecydowanie konserwatywny (Bezpieczeństwo).

W wieku 18 lat cały portfel jest inwestowany na rynku pieniężnym, tj. pożyczki krótkoterminowe, GIC, gotówka itp.

Tabela 1: Alokacja aktywów

Wiek dziecka Maksymalny % akcji Minimalny procent stałego dochodu
9 lat lub mniej 90 10
10 80 20
11 70 30
12 60 40
13 50 50
14 40 60
15 30 70
16 20 80
17 10 90
18 100

Tabela 2: To jest migawka konta RESP na dzień luty 2022 r (w wieku ok.

🔥 Zalecana:  Płaca minimalna w Nowej Fundlandii i Labradorze w 2023 r

5 lat i 10 miesięcy).

Będę wykorzystywał fundusze rynku pieniężnego do przywrócenia równowagi i zwiększenia składnika międzynarodowych akcji.

Tabela 3: Poniżej znajduje się migawka stanu konta na koniec dnia styczeń 2021 r (w wieku ok.

4 lat i 8 miesięcy).

Składnik obligacji wzrósł i będę dodawać środki do międzynarodowego funduszu akcji, przenosząc fundusze z funduszu rynku pieniężnego na najbliższą chwilę.

Chociaż ustaliliśmy wstępnie autoryzowane datki w wysokości 2300 USD na rok na dziecko, byliśmy w stanie dokonać dodatkowych wpłat w 2020 r., kiedy dzieci zostały zmuszone do pozostania w domu podczas pandemii.

W tym czasie przelewaliśmy opłaty za opiekę dzienną na konto RESP.

Zwrot z inwestycji w 2020 roku wyniósł 12,22%.

Tabela 4: Migawka zestawu aktywów na przykładowym koncie RESP w dniu 20 grudnia 2019 r (około 3 lata i 7 miesięcy po otwarciu).

Wartość rynkowa wynosi obecnie 8 805,88 USD.

Jak widać, składnik obligacji wynosi obecnie ponad 15%, więc w nadchodzących miesiącach będę przekierowywał pieniądze CESG na indeks CAD/USD, aby utrzymać stały dochód na poziomie około 10%.

Tabela 5: Migawka zestawu aktywów na przykładowym koncie RESP w dniu 28 grudnia 2018 r (2 lata i 7 miesięcy po otwarciu).

Tabela 6: Migawka zestawu aktywów na przykładowym koncie RESP w dniu 30 grudnia 2017 r (19 miesięcy po otwarciu).

Obecnie przekazujemy około 1920 USD rocznie na to konkretne konto (2017), nieco mniej niż 2500 USD, które kwalifikują się do dotacji rocznie.

Tak wygląda moja docelowa (pożądana) alokacja aktywów dla konta RESP nr 2 (idealnie):

  • Indeks obligacji TD CDN: 10%
  • Kanadyjski indeks TD: 30%
  • Indeks TD US: 30%
  • Międzynarodowy indeks TD: 30%
  • TD CDN Money Mkt: 0%

Ponieważ odbiorca ma mniej niż 2 lata, moja alokacja aktywów jest bardzo agresywna i zorientowana na wzrost.

Jak widać powyżej, obecny przydział na koniec roku nieco odbiega od mojego preferowanego zestawu.

🔥 Zalecana:  11 najlepszych narzędzi do analizy mediów społecznościowych na rok 2023 (porównanie)

W związku z tym wszelkie nowe środki zdeponowane w Funduszu rynku pieniężnego zostaną przeznaczone na zakup indeksu TD International.

Jest to znane jako ponowne równoważenie i pokażę przykład, jak to zrobić w dalszej części tego artykułu.

Tak ten sam portfel RESP wyglądał w grudniu 2016 r.:

Opis Ilość Cena ($) Koszt książki ($) Wartość rynkowa ($) Niezrealizowany zysk lub strata ($) % Twoich gospodarstw
CDN Money Mkt-I 0,409 10.00 4.09 4.09 0,26%
CDN Bond Index-E 21.817 11.55 258,40 251,99 -6,41 16,27%
Indeks CDN-E 19.221 24.95 466.11 479,56 13.45 30,97%
TD US Index-E 8.92 52.22 439,39 465,80 26.41 30,08%
Indeks INTL-E 28.208 12.30 336,93 346,96 10.03 22,41%
Suma w CDN $ 1504,92 USD 1548,40 $ 43,48 $ 100,00%

Powiązany: Limit wkładu TFSA na 2022 r

Rebalans portfela RESP serii TD e-Series

Portfel zaprojektowany z wykorzystaniem funduszy indeksowych lub funduszy ETF będzie wymagał przeglądu i ponownego zbilansowania co najmniej raz w roku.

Wynika to z faktu, że z biegiem czasu różne fundusze będą osiągać różne wyniki, a alokacja aktywów w Twoim portfelu może znacznie różnić się od docelowej alokacji.

Istnieje kilka sposobów na zrównoważenie portfela TD RESP e-Series.

Moja strategia – wykorzystaj pieniądze z dotacji, aby przywrócić równowagę

Fundusz rynku pieniężnego TD CDN jest miejscem, w którym zdeponowana jest cała dotacja rządowa i mniej więcej co 4-6 miesięcy wykorzystuję zgromadzone tutaj środki, aby ponownie zrównoważyć portfel – kupując więcej funduszu, który nie jest zsynchronizowany, tj. spada za docelową alokacją aktywów.

Oto jak to działa:

Krok A:

1.

Zaloguj się na swoje konto TD, aby sprawdzić, czy masz pieniądze zgromadzone w Funduszu rynku pieniężnego.

2.

Kliknij przycisk „Przełącz fundusze inwestycyjne”.

Spowoduje to przejście do kroku B, w którym wybierasz fundusz, który chcesz zmienić.

🔥 Zalecana:  Limit potrąceń RRSP, zasady przeniesienia i przekroczenia składki

Krok B.:

3.

Wybierz fundusz, z którego „przechodzisz” – w tym przypadku jest to TD CDN Money Market.

4.

Wprowadź kwotę, którą chcesz przelać lub „zamienić” z funduszu wybranego w punkcie 3 lub zaznaczyć „pełne saldo”, jeśli chcesz wymienić wszystkie pieniądze, które masz w funduszu.

5.

Wybierz ogólną kategorię funduszu, do której chcesz się przełączyć, np.

US Equity, Canadian Equity itp.

6.

Wybierz konkretny fundusz w ramach kategorii funduszy wybranej w punkcie 5, do którego mają zostać przeniesione fundusze.

W tym przykładzie wybrałem TD Canadian Index-e, ponieważ jego alokacja spadła znacznie poniżej mojego preferowanego poziomu (30%).

Upewnij się, że wybrany przez Ciebie fundusz ma przy nazwie „index-e” oznaczający fundusz e-Series.

Krok C:

W następnym oknie zostaniesz poproszony o zweryfikowanie transakcji, czyli chcesz przenieść pieniądze z jednego funduszu (w tym przykładzie: TD CDN Money Mkt), aby kupić więcej z innego funduszu (w tym przykładzie: TD Canadian Index-e).

Zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o funduszach drogą elektroniczną, po czym możesz kliknąć przycisk „Akceptuję” na dole strony.

Ostatnie okno potwierdza transakcję.

Oprócz metody opisanej powyżej, tj. kupowania większej ilości funduszu opóźnionego w rozwoju (funduszu z mniejszym odsetkiem niż pożądany) za pieniądze z grantu zgromadzone w funduszu rynku pieniężnego, inne strategie obejmują:

  • Możesz przekierować nowe fundusze inwestycyjne, aby kupić fundusz opóźniony i zrównoważyć swój portfel z powrotem do pożądanej alokacji aktywów.

    Lub,

  • Możesz zamienić część funduszu osiągającego lepsze wyniki (fundusz z większym odsetkiem niż oczekiwano) i użyć go do zakupu większej części funduszu opóźnionego w rozwoju.

Zakup nowych funduszy lub zmiana funduszy na platformie TD nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Możesz być zainteresowanym także tym:

Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je w sekcji komentarzy poniżej.