Przenoszenie RRSP, TFSA, RESP i RRIF między bankami

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Przenoszenie RRSP, TFSA, RESP i RRIF między bankami

Czy rozważasz przeniesienie RRSP, TFSA, RESP lub RRIF z jednego banku do drugiego?

Istnieje wiele powodów, dla których możesz chcieć przenieść zarejestrowane rachunki inwestycyjne z jednej instytucji finansowej do drugiej.

Niektóre z nich obejmują:

 1. Aby skonsolidować wszystkie konta w jednym banku lub instytucji finansowej w celu ułatwienia dostępu i zarządzania.
 2. Gdy szukasz tańszych opcji inwestycyjnych, takich jak niższe MER.
 3. Zainteresowanie własnymi aktywami inwestycyjnymi dostępnymi w określonej instytucji finansowej.
 4. Decydując się na samodzielne konto, czyli inwestowanie typu „zrób to sam”.

Przenoszenie zarejestrowanych kont między instytucjami finansowymi

Ogólnie rzecz biorąc, przeniesienie RRSP, TFSA, RESP lub RRIF bezpośrednio między instytucjami finansowymi nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami podatkowymi.

Przelew można wykonać lub .

transfer oznacza, że ​​Twoje aktywa inwestycyjne są przenoszone bezpośrednio na Twoje nowe konto w instytucji przyjmującej, bez przeprowadzania kupna lub sprzedaży.

Na przykład, jeśli na starym koncie posiadałeś 1000 akcji TD, na nowym koncie będziesz mieć taką samą kwotę.

przeniesienie oznacza, że ​​aktywa na Twoim starym koncie są sprzedawane, a wpływy pieniężne ze sprzedaży są przekazywane na Twoje nowe konto w instytucji przyjmującej, gdzie są następnie wykorzystywane do zakupu nowych inwestycji zgodnie z Twoją zgodą.

Transfer jest często zalecany, jeśli Twoje obecne inwestycje są zastrzeżone i nie są dostępne lub oferowane w instytucji przyjmującej.

Potencjalnym minusem transferów jest to, że sprzedajesz swoje aktywa, gdy ceny są tymczasowo obniżone – możesz ponieść znaczną stratę!

Kroki

 1. Upewnij się, że wyjaśniłeś powód przeniesienia zarejestrowanego konta do innej instytucji finansowej.

  Transfery mogą być potencjalnie kosztowne i powinny być wykonywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

 2. Wydrukuj kopię swojego ostatniego zestawienia inwestycji.

  To pokaże, jakie aktywa posiadasz i ich przybliżoną wartość.

 3. Udaj się do instytucji, do której przenosisz konto i dowiedz się, jak długo potrwa ten proces; czy jesteś w stanie wykonać przelew „w naturze” lub „w gotówce”; czy są skłonni pokryć opłaty za przelew naliczane przez Twojego obecnego dostawcę i czy są jakieś inne obowiązujące opłaty.
 4. Przetworzenie formularza przelewu może zająć od kilku dni do kilku tygodni.

  Skontaktuj się z nowym dostawcą, aby potwierdzić zakończenie transferu.

Formularze przelewów RRSP, TFSA i RESP

Formularz T2033 jest zwykle używany do bezpośrednich przelewów RRSP i RRIF.

Instytucje finansowe zazwyczaj mają własny, opracowany wewnętrznie formularz, którego można użyć do przeniesienia kilku zarejestrowanych kont, w tym RRSP, TFSA i RRIF.

Formularze te zawierają te same informacje, które są wymagane w rządowych formularzach przelewów.

W przypadku RESP wymagany jest trzyczęściowy formularz (A, B i C).

Przelew RESP Formularz A wypełnia subskrybent (ty), natomiast instytucje finansowe otrzymujące i rezygnujące wypełniają odpowiednio formularze B i C.

Twój nowy dostawca dostarczy Ci dokładny formularz do wypełnienia.

Informacje ogólnie wymagane w formularzach obejmują:

 • Nazwa i adres instytucji przekazującej
 • Nazwa i adres instytucji przyjmującej
 • Imię i nazwisko oraz adres posiadacza rachunku (w przypadku RESP wymagane są informacje o abonencie i beneficjentu)
 • Numer ubezpieczenia społecznego
 • Numer rachunku lub polisy istniejącego rachunku
 • Rodzaj przelewu – gotówkowy lub rzeczowy
 • Rodzaj aktywów w holdingu – GIC, fundusze inwestycyjne itp.
 • Upoważnienie do przelewu – podpis i data

Opłaty za przelew dla RRSP, TFSA, RESP i RRIF

Opłaty za transfer pobierane przez instytucję finansową przenoszącą Twoje konto są różne – do 150 USD plus podatek w 2023 r.

Maksymalne opłaty za przelew (za pełne konto) dla RBC, TD, BMO, CIBC i Tangerine są następujące:

Konta RBC CIBC BMO TD Mandarynka
RRSP 135 $ 135 $ 150 $ 150 $ 50 $
TFSA 135 $ 135 $ 150 $ 150 $ 50 $
ODPOWIEDŹ 135 $ 135 $ 150 $ 150 $
RRIF 135 $ 135 $ 150 $ 150 $ 50 $

W zależności od wielkości konta możesz negocjować z przyjmującą instytucją finansową, aby pokryć część lub całość opłat za przelew.

Na przykład RBC Direct Investing pokryje opłaty do 135 USD za zarejestrowane przelewy na konto RBC w wysokości 15 000 USD lub więcej.

Wealthsimple pokrywa opłaty za transfer aktywów o wartości co najmniej 5000 USD.

Opłaty za przelew mogą się różnić w zależności od filii banku i produktów.

Na przykład opłata, którą płacisz za przeniesienie CIBC RRSP GIC (100 USD) różni się od opłaty, którą płacisz za przeniesienie konta inwestycyjnego RRSP z CIBC Investor’s Edge (135 USD).

Częściowe przelewy na konto również wiążą się z niższymi opłatami.

Dowiedz się więcej o opłatach za przelewy RRSP i TFSA.

Myśli końcowe

Przeniesienie zarejestrowanych rachunków inwestycyjnych z jednego banku lub domu maklerskiego dyskontów do innego nie jest tak trudne, jak się wydaje.

Instytucja przyjmująca (Twój nowy bank) wypełni większość formalności w Twoim imieniu i skontaktuje się bezpośrednio z instytucją zrzekającą się (Twój stary bank).

Opłaty za transfer mogą być kłopotliwe.

Nie zaszkodzi negocjować z instytucją przyjmującą i zapytać, czy pokryje część lub całość kosztów.

Przeczytaj także:

Jakie są Twoje doświadczenia w przenoszeniu zarejestrowanych rachunków inwestycyjnych między bankami w Kanadzie? Zostaw swoje przemyślenia w komentarzach.

🔥 Zalecana:  Limit składek TFSA na przestrzeni lat (2009-2023)