Przegląd funduszy inwestycyjnych Simplii Financial Index 2023

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Przegląd funduszy inwestycyjnych Simplii Financial Index 2023

W dążeniu do obniżenia opłat inwestycyjnych kanadyjscy inwestorzy mogą zdecydować się na zakup tanich funduszy ETF bezpośrednio za pomocą konta maklerskiego ze zniżkami lub mogą przechowywać koszyk funduszy ETF za pomocą konta Robo-advisor.

Inwestorzy mogą również kupować fundusze indeksowe, takie jak indeksowe fundusze inwestycyjne Simplii lub Tangerine oraz fundusze TD e-Series.

Rodzaje funduszy indeksowych, które oferują Simplii i Tangerine, to fundusze inwestycyjne zaprojektowane w celu odtworzenia zwrotów z indeksu referencyjnego i są zarządzane pasywnie.

W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, które kosztują fortunę w Kanadzie, fundusze indeksowe pobierają niższą opłatę.

Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji inwestowania w Kanadzie, przeczytaj moje posty na:

Fundusze inwestycyjne Simplii Financial (CIBC).

Simplii Financial jest bezpośrednim ramieniem bankowym CIBC, a oferowane przez nią fundusze inwestycyjne są wybierane ze stajni funduszy w CIBC Securities Inc.

Proste portfele inwestycyjne są zróżnicowane z myślą o różnych profilach ryzyka inwestorów i możesz je przechowywać na rachunkach RRSP, TFSA, RESP, RRIF lub LIF.

Ten przegląd funduszy inwestycyjnych Simplii obejmuje siedem różnych oferowanych przez nie portfeli, fundusze indeksowe, które je tworzą, oraz powiązane opłaty (MER).

1.

Portfel dochodowy Simplii Invest Conservative

Ten portfel jest najbardziej konserwatywnym portfelem Simplii i maksymalizuje dochód z odsetek przy jednoczesnym zachowaniu Twojego kapitału.

Jej średni wskaźnik kosztów zarządzania (MER) wynosi 0,95%.

Konserwatywny portfel dochodowy inwestycyjny składa się głównie z instrumentów rynku pieniężnego/obligacji oraz niektórych akcji (5%) wykorzystujących następujące fundusze:

 • Fundusz rynku pieniężnego CIBC 15%
 • CIBC Canadian Short-Term Bond Index Fund 40%
 • CIBC Canadian Bond Index Fund 35%
 • CIBC Global Bond Index Fund 5%
 • CIBC Kanadyjski Fundusz Indeksowy 5%

2.

Portfel Simplii Invest Income

Celem tego portfela jest ochrona kapitału, dochód i pewien wzrost.

Posiada około 75% w obligacjach, 5% w gotówce i 20% w akcjach, wykorzystując:

 • Fundusz rynku pieniężnego CIBC 5%
 • CIBC Canadian Short-Term Bond Index Fund 35%
 • CIBC Canadian Bond Index Fund 35%
 • CIBC Global Bond Index Fund 5%
 • CIBC Kanadyjski Fundusz Indeksowy 5%
 • Amerykański fundusz indeksowy CIBC 8%
 • Europejski Fundusz Indeksowy CIBC 7%

Portfel Invest Income ma 1,03% MER.

3.

Portfel Simplii Invest Income Plus

Portfel ten ma na celu generowanie długoterminowego wzrostu kapitału i dochodu.

Posiada około 35% akcji, 60% obligacji i trochę gotówki, wykorzystując:

 • Fundusz rynku pieniężnego CIBC 3%
 • CIBC Canadian Short-Term Bond Index Fund 27%
 • CIBC Canadian Bond Index Fund 30%
 • CIBC Global Bond Index Fund 5%
 • CIBC Kanadyjski Fundusz Indeksowy 10%
 • CIBC US Index Fund 13%
 • Europejski Fundusz Indeksowy CIBC 8%
 • Fundusz indeksowy CIBC Azji i Pacyfiku 4%

Portfel Invest Income Plus ma 1,05% MER.

4.

Zrównoważony portfel Simplii Invest

Zrównoważony fundusz zapewnia równowagę między akcjami a papierami wartościowymi o stałym dochodzie i jest przeznaczony dla inwestorów, którzy chcą zarobić i osiągnąć długoterminowy wzrost dzięki sile akcji.

Fundusze składające się na ten portfel to:

 • CIBC Canadian Short-Term Bond Index Fund 15%
 • CIBC Canadian Bond Index Fund 30%
 • CIBC Global Bond Index Fund 5%
 • CIBC Canadian Index Fund 16%
 • CIBC US Index Fund 18%
 • CIBC Europejski Fundusz Indeksowy 10%
 • Fundusz indeksowy CIBC Azji i Pacyfiku 6%

Alokacja aktywów w tym portfelu to około 50% obligacji i 50% akcji, a jego MER wynosi 1,09%.

5.

Portfel zrównoważonego wzrostu Simplii Invest

Ten portfel przyjmuje większe ryzyko w zamian za wzrost kapitału i dochód.

Ma MER 1,11%, a alokacja aktywów to 65% akcje i 35% obligacje przy użyciu:

 • CIBC Canadian Short-Term Bond Index Fund 5%
 • CIBC Canadian Bond Index Fund 25%
 • CIBC Global Bond Index Fund 5%
 • CIBC Kanadyjski Fundusz Indeksowy 17%
 • CIBC US Index Fund 23%
 • CIBC Europejski Fundusz Indeksowy 13%
 • Fundusz indeksowy CIBC Azji i Pacyfiku 8%
 • CIBC Emerging Markets Index Fund 4%

6.

Portfel wzrostowy Simplii Invest

Alokacja aktywów tego portfela jest ważona w stosunku do akcji na poziomie 80% i obligacji na poziomie 20% przy użyciu:

 • CIBC Canadian Bond Index Fund 15%
 • CIBC Global Bond Index Fund 5%
 • CIBC Canadian Index Fund 23%
 • CIBC US Index Fund 28%
 • CIBC Europejski Fundusz Indeksowy 15%
 • CIBC Asia Pacific Index Fund 10%
 • CIBC Emerging Markets Index Fund 4%

Portfel Invest Growth ma MER na poziomie 1,11%.

7.

Portfel Agresywnego Wzrostu Simplii Invest

Ten portfel koncentruje się na długoterminowym wzroście poprzez wzrost wartości kapitału, przy czym 90% inwestuje się w akcje, a 10% w obligacje.

 • CIBC Canadian Bond Index Fund 10%
 • CIBC Kanadyjski Fundusz Indeksowy 20%
 • CIBC US Index Fund 32%
 • CIBC Europejski Fundusz Indeksowy 20%
 • CIBC Asia Pacific Index Fund 12%
 • CIBC Emerging Markets Index Fund 6%

Portfel Invest Agressive Growth ma MER na poziomie 1,12%.

Jeśli interesują Cię indeksy referencyjne, które są śledzone przez poszczególne fundusze, są to:

 • CIBC Canadian Short-Term Bond Index Fund: DEX Short-Term Bond Index
 • CIBC Canadian Bond Index Fund: DEX Universe Bond Index
 • CIBC Global Bond Index Fund: JP Morgan Global Government Bond Index (bez Kanady)
 • CIBC Canadian Index Fund: S&P/TSX Composite Index
 • Fundusz indeksowy CIBC US: Fundusz indeksowy S&P 500
 • CIBC European Index Fund: MSCI Europe Index
 • CIBC Asia Pacific Index Fund: MSCI All Country Pacific Index
 • Fundusz CIBC Emerging Markets Index: MSCI Emerging Markets Index

Simplii Opłaty za fundusze inwestycyjne

Kupując jeden lub kombinację tych indeksowych funduszy inwestycyjnych, zapłacisz opłatę MER, która obejmuje opłatę za zarządzanie oraz inne opłaty i prowizje transakcyjne.

Dla 7 dostępnych portfeli w Simplii MER wahał się od 0,95% do 1,12%.

Zarejestrowane plany inwestycyjne mogą również pobierać dodatkowe opłaty administracyjne, wypłaty, przelewy i opłaty za zamknięcie konta.

Klienci Simplii Financial (z wyjątkiem mieszkańców Quebecu) otrzymują rabat w wysokości 10% podstawowej opłaty za zarządzanie.

Simplii Financial Mutual Funds – Plusy i minusy

Zalety korzystania z tych funduszy indeksowych to:

 • Niższy koszt: nie tak drogi jak tradycyjne fundusze inwestycyjne
 • Automatyczne ponowne równoważenie
 • Dywersyfikacja
 • Niskie minimalne wymagania inwestycyjne i możesz zacząć już od 25 USD miesięcznie

Wady związane są głównie z wyższymi kosztami w porównaniu z Robo-advisors lub innymi tańszymi funduszami indeksowymi (np. fundusze TD e-Series).

Fundusze wspólnego inwestowania Simplii vs.

Tangerine Index

Simplii i Tangerine to banki działające wyłącznie online.

Simplii jest własnością CIBC, podczas gdy Tangerine jest własnością Scotiabank.

Tangerine oferuje 5 różnych podstawowych portfeli:

 • Portfel Zrównoważonego Dochodu Mandarynki (INI210)
 • Zrównoważone portfolio mandarynkowe (INI220)
 • Portfolio Zrównoważonego Wzrostu Mandarynki (INI230)
 • Portfel wzrostowy Tangerine Equity (INI240)
 • Portfel Dywidendowy Tangerine (INI235)

Tangerine oferuje również trzy globalne portfele ETF:

 • Zrównoważony Portfel ETF Tangerine (INI420)
 • Portfel ETF o zrównoważonym wzroście Tangerine (INI430)
 • Portfel ETF Tangerine Equity Growth (INI440)

Oba banki mają podobne MER na swoich portfelach, przy czym Tangerine wynosi 1,06%, a Simplii od 0,95% do 1,12%.

W porównaniu z funduszami indeksowymi TD e-Series na poziomie 0,33% do 0,51%, fundusze Tangerine i Simplii są droższe.

Porównanie inwestycji: fundusze indeksowe Simplii vs.

Robo-Advisors vs.

tradycyjne fundusze inwestycyjne

Poniżej przedstawiam krótki przegląd porównań kosztów inwestycji, gdy inwestujesz z Simplii, robo-doradcami i tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi.

Zakładając, że Twój portfel ma aktywa o wartości 100 000 USD:

 • Fundusze Simplii: @ 1,09% opłaty rocznej (MER of Balanced Portfolio) = 1090 USD rocznie opłat.
 • Robo-Doradca, np.

  Wealthsimple: @ 0,65% rocznej opłaty (w tym opłaty ETF) = 650 USD rocznie opłat.

 • Tradycyjne fundusze inwestycyjne: @ 1,98% rocznej opłaty za udziałowe fundusze inwestycyjne = 1980 USD rocznie opłat.

Jak to jest z opłatami inwestycyjnymi? Cóż, opłaty, które płacisz zarządzającemu funduszem oraz inne koszty (opłaty maklerskie, prowizje itp.) sumują się i wpływają na wyniki Twojego portfela w czasie.

Kupując fundusze ETF bezpośrednio na giełdzie, możesz je kupić pojedynczo za jedyne 0,06% (np.

Vanguard FTSE Canada All Canada Index ETF).

Co więcej, możesz uniknąć kłopotów z równoważeniem swojego portfela 1-2 razy w roku, kupując fundusz ETF all-in z alokacją aktywów (inaczej rozwiązania jednofunduszowe) z opłatą za zarządzanie zaledwie 0,18%, np. iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL).

Alternatywnie, z funduszami ETF, możesz pozwolić robo-doradcy wykonać całą ciężką pracę i zapłacić mu około 0,50% opłat za zarządzanie plus koszt bazowych funduszy ETF składających się na Twój portfel.

Jeśli nie czujesz się komfortowo w bezpośrednim handlu ETF i nie chcesz korzystać z robota-doradcy lub inwestujesz mniejsze kwoty, fundusze indeksowe są godną alternatywą.

Inwestor może zakupić dostosowane fundusze indeksowe po średnim koszcie 1% lub mniej.

W porównaniu z trzema powyższymi opcjami, tradycyjne kapitałowe fundusze inwestycyjne kosztują więcej, średnio 1,98%.

Podczas gdy aktywni menedżerowie funduszy inwestycyjnych chcą, abyś myślał, że płacisz za ich „ekspertyzę” w osiąganiu lepszych wyników niż rynki i osiąganiu znakomitych zwrotów, dane historyczne nie są po ich stronie.

Aktywne fundusze inwestycyjne rzadko pokonują swoje indeksy referencyjne.

Zamknięcie

Początkujący inwestorzy mogą nie czuć się komfortowo kupując fundusze ETF z giełdy i równoważąc swoje portfele 1-2 razy w roku.

Nie oznacza to, że nie można obniżyć kosztów inwestycji.

Przyjrzyj się bliżej funduszom indeksowym, Robo-doradcom lub jednofunduszowym rozwiązaniom ETF, które w dłuższej perspektywie mogą zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy!

Powiązany:

Przegląd funduszy inwestycyjnych Simplii Financial Index

Streszczenie

Ten przegląd funduszy inwestycyjnych Simplii obejmuje 7 różnych oferowanych przez nie portfeli, fundusze indeksowe, które je tworzą, oraz związane z nimi opłaty (MER).

Simplii Financial jest bezpośrednim ramieniem bankowym CIBC, a ich fundusze inwestycyjne są faktycznie wybrane ze stajni CIBC Securities Inc.

🔥 Zalecana:  Wynik kredytowy TD: jak sprawdzić bezpłatny wynik kredytowy w Kanadzie