Przedziały podatkowe Manitoba 2022

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Przedziały podatkowe Manitoba 2022

Mieszkańcy Manitoby płacą jedną z najwyższych stawek podatku dochodowego od osób fizycznych w Kanadzie.

Podobnie jak w innych jurysdykcjach w kraju, system podatkowy w Manitobie jest progresywny, a wraz ze wzrostem dochodów płacisz wyższe podatki.

Najniższa stawka podatkowa w Manitobie wynosi 10,80% i dotyczy dochodu podlegającego opodatkowaniu do kwoty 34 431 USD.

Najwyższa prowincjonalna stawka podatku wynosi 17,40% i dotyczy dochodów przekraczających 74 416 USD.

Roczny przedział podatkowy jest indeksowany do inflacji, a dla roku podatkowego 2022 współczynnik indeksacji wynosi 1,021.

Najwyższa łączna stawka podatku federalnego i prowincjonalnego płacona przez Manitoban od regularnych dochodów wynosi 50,40%.

Jeśli interesuje Cię, jak wyglądają podatki w innych prowincjach, oto progi podatkowe w Ontario i w Albercie.

Przedziały podatkowe Manitoba 2022

Przedziały i stawki podatku dochodowego mające zastosowanie do dochodów osobistych podlegających opodatkowaniu w Manitobie w 2022 i 2021 r. to:

2022 MB Dochód podlegający opodatkowaniu 2022 Stawka podatkowa 2021 MB Dochód podlegający opodatkowaniu 2021 Stawka podatkowa
Do 34 431 USD 10,80% Do 33 723 USD 10,80%
34 431,01 USD do 74 416 USD 12,75% 33 723,01 USD do 72 885 USD 12,75%
74 416,01 $ i więcej 17,40% 72 885,01 $ i więcej 17,40%

Oto jak to działa.

Ty płacisz:

 • 10,80% od pierwszych 34 431 USD dochodu podlegającego opodatkowaniu plus
 • 12,75% od następnych 39 985 USD (tj. od części dochodu podlegającego opodatkowaniu powyżej 34 431 USD do 74 416 USD) plus
 • 17,40% od kwot przekraczających 74 416 USD

Podstawowa kwota osobista Manitoby wynosi 10 145 USD, co oznacza, że ​​nie będziesz płacić podatków osobistych, jeśli zarobisz tę kwotę lub mniej w ciągu roku.

Biorąc pod uwagę, że federalna podstawowa kwota osobista w 2022 r. jest wyższa i wynosi 14 398 USD, nie będziesz płacić podatków federalnych, jeśli Twój dochód podlegający opodatkowaniu wynosi 10 145 USD lub mniej.

🔥 Zalecana:  Ulga podatkowa a odliczenie podatkowe: jaka jest różnica?

Powiązany: Kanada Kwoty zasiłku na dziecko i terminy płatności

Krańcowe stawki podatkowe w Manitobie (federalne i prowincjonalne)

Oprócz podatków prowincjonalnych mieszkańcy Manitoby muszą również płacić podatki federalne od swoich dochodów.

Federalne stawki podatkowe i przedziały na rok 2022 to:

Stawka podatku dochodowego podlegająca opodatkowaniu
Do 50 197 USD 15%
Ponad 50 197 $ do 100 392 $ 20,50%
Ponad 100 392 $ do 155 625 $ 26%
Ponad 155 625 $ do 221 708 $ 29%
221 708 $ i więcej 33%

Kiedy połączysz federalne i prowincjonalne obciążenia podatkowe, otrzymane liczby pokazują, ile płacisz podatków od każdego dodatkowego zarobionego dolara, tj. federalną i prowincjonalną krańcową stawkę podatkową.

Połączone krańcowe stawki podatkowe Manitoba-Federal w 2022 r. to:

Dochód podlegający opodatkowaniu Regularny dochód Zyski kapitałowe Nieuprawnione dywidendy kanadyjskie Uprawnione dywidendy kanadyjskie
Do 33 723 USD 25,80% 12,90% 18,38% 3,84%
34 432 USD do 50 197 USD 27,75% 13,88% 20,63% 6,53%
50 198 USD do 74 416 USD 33,25% 16,63% 26,95% 14,12%
74 417 USD do 100 392 USD 37,90% 18,95% 32,30% 20,53%
100 393 USD do 155 625 USD 43,40% 21,70% 38,63% 28,12%
155 625 USD do 221 708 USD 46,72% 23,36% 42,44% 32,71%
221 709 $ i więcej 50,40% 25,20% 46,68% 37,78%

Powiązany: Jak zmaksymalizować CCB

Jak pokazano w powyższej tabeli, maksymalne łączne federalne i prowincjonalne krańcowe stawki podatkowe płatne w Manitobie wynoszą:

 • Regularny dochód: 50,40%
 • Zyski kapitałowe: 25,20%
 • Nieuprawnione dywidendy kanadyjskie: 46,68%
 • Kwalifikujące się kanadyjskie dywidendy: 37,78%

Przykład krańcowej stawki podatkowej w Manitobie

Zakładając, że zarabiasz 70 000 USD dochodu z wynagrodzenia podlegającego opodatkowaniu rocznie, łączne podatki Manitoba i federalne można obliczyć w następujący sposób:

 • Od pierwszych 34 431 $ dochodu płacisz 25,80%, czyli 34 431 $ x 0,2580 = 8 883,20 $
 • Za następne 15 766 $ (50 197 $ – 34 431 $) płacisz 27,75%, czyli 15 766 $ x 0,2775 = 4 375,07 $
 • Za pozostałe 20 980 $ (70 000 $ – 50 197 $) płacisz 32,25 $, czyli 19 803 $ x 0,3325 = 6 584,50 $
🔥 Zalecana:  Kupno a leasing nowego samochodu: jaka opcja jest lepsza?

Twój całkowity podatek do zapłacenia w 2022 roku wynosi 19 842,77 USD.

Korzystając z tego przykładu, twoja krańcowa stawka podatkowa wynosi 33,25% (patrz powyższa tabela łącznych stawek podatkowych), ponieważ jest to najwyższa stawka podatkowa, jaką płacisz od dodatkowego 1 dolara, który zarabiasz ponad 70 000 dolarów pensji.

Twoja średnia stawka podatku jest niższa i wynosi 28,34%.

Jest to obliczane jako podatek zapłacony / dochód podlegający opodatkowaniu.

W rzeczywistości Twój rachunek podatkowy będzie niższy po uwzględnieniu prowincjonalnych i federalnych kwot podstawowego dochodu osobistego oraz innych obowiązujących kredytów i odliczeń.

Ważnym zastosowaniem krańcowej stawki podatkowej jest obliczenie, ile warte są odliczenia podatkowe.

Na przykład, jeśli w 2022 r. wpłaciłeś 10 000 USD na zarejestrowany plan oszczędności emerytalnych, a Twoja krańcowa stawka podatkowa wynosi 33,25%, Twój rachunek podatkowy zostanie obniżony o 3 325 USD (obliczony jako 10 000 USD x 0,3325).

W zależności od tego, jak zaplanowana jest lista płac, możesz albo obniżyć dochód podlegający opodatkowaniu u źródła, albo otrzymać zwrot nadpłaty w formie zwrotu podatku.

Powiązany: Zasiłek przystępności cenowej rodziny Manitoba

Ulgi i odliczenia podatkowe w Manitobie

Zwrotne ulgi podatkowe, bezzwrotne ulgi podatkowe i odliczenia zmniejszają ogólne obciążenie podatkowe.

Popularne federalne ulgi podatkowe podlegające zwrotowi obejmują zasiłek dla pracowników Kanady oraz ulgę GST/HST.

Zwrotne ulgi podatkowe specyficzne dla Manitoby obejmują:

 • Ulga podatkowa na nieruchomości edukacyjne
 • Ulga podatkowa na leczenie niepłodności
 • Pomoc podatkowa dla właścicieli domów
 • Ulga podatkowa dla głównego opiekuna
 • Ulga podatkowa dla szkół seniorów
 • Ulga podatkowa na sprzęt zielonej energii

Popularne federalne bezzwrotne ulgi podatkowe dostępne dla Manitoban obejmują podstawową kwotę osobistą i darowizny na cele charytatywne.

Bezzwrotne ulgi podatkowe specyficzne dla Manitoby to:

 • Ulga podatkowa na rzecz rozwoju przedsiębiorstw społecznych
 • Ulga podatkowa dla małych przedsiębiorstw typu venture capital
 • Ulga podatkowa na zakup akcji pracowniczych
 • Ulga podatkowa na składki polityczne
 • Ulga podatkowa na fitness
 • Ulga podatkowa na działalność kulturalną i artystyczną dzieci
 • Ulga podatkowa z tytułu eksploatacji minerałów
🔥 Zalecana:  Jak zrobić ryż do sushi ze zwykłego ryżu

Możesz również dowiedzieć się więcej o zwrotnych i bezzwrotnych ulgach podatkowych w Manitobie Tutaj.

Odliczenia obniżają dochód podlegający opodatkowaniu i obejmują rutynowe potrącenia z wypłaty, takie jak ubezpieczenie pracownicze, płatności CPP, składki emerytalne w miejscu pracy i składki RRSP.

Podatek od sprzedaży w Manitobie

Prowincjonalny podatek od sprzedaży (PST) w Manitobie wynosi 7%.

W połączeniu z podatkiem od towarów i usług (GST), Manitobańczycy płacą łącznie 12% podatku od sprzedaży detalicznej.

PST Manitoby został obniżony z 8% do 7% w lipcu 2019 r.

Chociaż planowano dalsze obniżenie prowincjonalnego podatku od sprzedaży detalicznej z 7% do 6% w lipcu 2020 r., plan ten został odłożony na półkę do odwołania.

Jak bezpłatnie złożyć zeznanie podatkowe w Manitobie

Każdego roku musisz wypełnić zeznanie podatkowe i zwrot świadczeń.

To zeznanie podatkowe jest wykorzystywane przez Urząd Skarbowy Kanady do określenia świadczeń i ulg, do których jesteś uprawniony.

Ostateczny termin rozliczenia podatkowego dla indywidualnych podatników przypada na 30 kwietnia, podczas gdy osoby samozatrudnione mają czas do 15 czerwca.

Zeznania podatkowe można składać za pomocą płatnego lub bezpłatnego internetowego oprogramowania podatkowego, takiego jak Wealthsimple Tax lub TurboTax.

W zależności od dochodów możesz również skorzystać z bezpłatnych poradni podatkowych obsługiwanych przez wolontariuszy i organizowanych przez CRA.

Na koniec możesz pobrać papierowe formularze podatkowe dostępne w agencji ratingowej i korzystać z nich strona internetowa.

Przetwarzanie tej opcji trwa nieco dłużej, a zwrot podatku (jeśli dotyczy) może potrwać do 8 tygodni (w porównaniu z 8 dniami roboczymi w przypadku składania wniosków online).