Progi podatku dochodowego BC i stawki podatkowe w 2022 r

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Progi podatku dochodowego BC i stawki podatkowe w 2022 r

Przedziały podatku dochodowego od osób fizycznych i stawki podatkowe w Kolumbii Brytyjskiej są średnie w porównaniu z bardziej opodatkowanymi prowincjami, takimi jak Manitoba i Quebec.

Jest ustanowiony jako progresywny system podatkowy, podobny do innych jurysdykcji w Kanadzie, i płacisz więcej podatków wraz ze wzrostem dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Najniższa stawka podatkowa w BC w 2022 roku wynosi 5,06% i dotyczy dochodów do 43 070 USD.

Na drugim końcu spektrum płacisz 20,50% od dochodu powyżej 227 091 USD.

Ponieważ jesteś również zobowiązany do płacenia podatków federalnych, stawki krańcowe dla BC malują inny obraz.

Najwyższa łączna prowincjonalna i federalna stawka podatku od regularnych dochodów w Kolumbii Brytyjskiej wynosi 53,50%.

Aby zapoznać się z przedziałami podatkowymi w Ontario, Albercie i Manitobie, patrz poniżej:

Progi podatkowe BC 2022

Przedziały i stawki podatku dochodowego w BC na lata podatkowe 2021 i 2022 są następujące:

Przedział podatkowy BC 2022Stawka podatkowa 2022Przedział podatkowy BC 2021Stawka podatku 2021
Do 43 070 USD 5,06% Do 42 184 USD 5,06%
43 071 USD do 86 141 USD 7,70% 42 185 USD do 84 369 USD 7,70%
86 142 USD do 98 901 USD 10,50% 84 370 USD do 96 866 USD 10,50%
98 902 USD do 120 094 USD 12,29% 96 867 USD do 117 623 USD 12,29%
120 095 USD do 162 832 USD 14,70% 117 624 USD do 159 483 USD 14,70%
162 833 USD do 227 091 USD 16,80% 159 484 USD do 222 420 USD 16,80%
227 092 $ i więcej 20,50% 222 421 $ i więcej 20,50%

Działa to tak, że płacisz:

🔥 Zalecana:  Jak działa zwrot podatku w Kanadzie? Co musisz wiedzieć

 • 5,06% od pierwszych 43 070 USD dochodu podlegającego opodatkowaniu plus
 • 7,70% od kolejnych 43 071 USD (tj.

  od części dochodu podlegającego opodatkowaniu powyżej 43 070 USD do 86 141 USD) plus

 • 10,50% od następnych 12 760 USD (tj.

  od części dochodu podlegającego opodatkowaniu powyżej 86 141 USD do 98 901 USD) plus

 • 12,29% od następnych 21 193 USD (tj.

  od części dochodu podlegającego opodatkowaniu powyżej 98 901 USD do 120 094 USD) plus

 • 14,70% od następnych 42 738 USD (tj.

  od części dochodu podlegającego opodatkowaniu powyżej 120 094 USD do 162 832 USD) plus

 • 16,80% od kolejnych 64 259 USD (tj.

  od części dochodu podlegającego opodatkowaniu powyżej 162 832 USD do 227 091 USD) plus

 • 20,50% od kwot przekraczających 227 091 USD.

Te przedziały podatkowe zostały podwyższone w 2022 r.

Przy użyciu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) BC w wysokości 2,1%.

W związku z tym zastosowany współczynnik indeksacji wyniósł 1,021.

Przed nałożeniem podatków na Twoje dochody odliczana jest podstawowa kwota osobista.

Dla BC podstawowa kwota osobista na rok 2022 wynosi 11 302 USD.

Oprócz podatków prowincjonalnych Kanadyjczycy płacą podatki federalne w 2022 r. w następujący sposób:

Federalny dochód podlegający opodatkowaniuFederalna stawka podatkowa
Do 50 197 USD 15%
Ponad 50 197 $ do 100 392 $ 20,50%
Ponad 100 392 $ do 155 625 $ 26%
Ponad 155 625 $ do 221 708 $ 29%
221 708 $ i więcej 33%

Współczynnik indeksacji stosowany do podatków federalnych w 2022 r.

Wynosi 1,024 (2,4%).

Powiązany: Federalne i prowincjonalne świadczenia dla seniorów

Krańcowe stawki podatkowe BC 2022 (federalne i prowincjonalne)

Twoja krańcowa stawka podatkowa różni się w zależności od źródła dochodu.

Na przykład płacisz inną stawkę od zatrudnienia i dochodu z odsetek w porównaniu z dywidendami i zyskami kapitałowymi.

Połączone podatki federalne i prowincjonalne, które płacisz od dochodu przyrostowego w każdej kategorii, to:

Dochód do opodatkowania Regularny dochód Zyski kapitałowe Nieuprawnione dywidendy kanadyjskie Kwalifikujące się kanadyjskie dywidendy
Do 42 184 USD 20,06% 10,03% 10,43% -9,60%
43 071 USD do 50 197 USD 22,70% 11,35% 13,47% -5,96%
50 198 USD do 86 141 USD 28,20% 14,10% 19,80% 1,63%
86 142 USD do 98 901 USD 31,00% 15,50% 23,02% 5,49%
98 902 USD do 100 392 USD 32,79% 16,40% 25,07% 7,96%
100 393 USD do 120 094 USD 38,29% 19,15% 31,40% 15,55%
120 095 USD do 155 625 USD 40,70% 20,35% 34,17% 18,88%
155 626 USD do 162 832 USD 44,02% 22,01% 38,00% 23,46%
162 833 USD do 221 708 USD 46,12% 23,06% 40,41% 26,35%
221 709 USD do 227 091 USD 49,80% 24,90% 44,64% 31,44%
227 092 $ + 53,50% 26,75% 48,89% 36,54%

Maksymalne łączne krańcowe stawki podatku federalnego i prowincjonalnego należne w Kolumbii Brytyjskiej wynoszą:

 • Regularny dochód: 53,50%
 • Zyski kapitałowe: 26,75%
 • Nieuprawnione dywidendy kanadyjskie: 48,89%
 • Uprawnione dywidendy kanadyjskie: 36,54%

Przykład krańcowej stawki podatkowej w Kolumbii Brytyjskiej

Jeśli zarobiłeś 90 000 USD wynagrodzenia podlegającego opodatkowaniu i dochodu z odsetek, Twoje podatki w 2022 r. są obliczane w następujący sposób:

 • Od pierwszych 43 070 USD dochodu płacisz 20,06%, tj. 43 070 USD × 0,2006 = 8 639,84 USD
 • Za następne 7 127 $ (50 197 $ – 43 070 $) płacisz 22,70%, czyli 7 127 $ × 0,2270 = 1 617,83 $
 • Za następne 35 349 $ (86 141 $ – 50 197 $) płacisz 28,20%, czyli 35 944 $ × 0,2820 = 10 136,21 $
 • Za pozostałe 3859 USD (90 000 USD – 86 141 USD) płacisz 31%, tj. 3859 USD × 0,31 = 1196,29 USD

Twój całkowity podatek do zapłaty w 2022 r. wynosi 21 590,17 USD.

Przy dochodzie podlegającym opodatkowaniu w wysokości 90 000 USD, Twoja krańcowa stawka podatkowa wynosi 31% i jest to najwyższa stawka, jaką płacisz za dodatkowy dolar dochodu.

Twoja średnia stawka podatkowa jest niższa i wynosi 23,98% (obliczona jako 21 590,17 USD ÷ 90 000 USD).

Nie odliczyliśmy innych federalnych i prowincjonalnych ulg podatkowych, do których możesz się kwalifikować.

Po uwzględnieniu tych czynników Twój podatek do zapłaty i średnia stawka podatku prawdopodobnie będą niższe.

Powiązany: Płaca minimalna w Kanadzie.

Ulgi i odliczenia podatkowe BC

Zwrotne i bezzwrotne ulgi podatkowe mogą obniżyć całkowite obciążenie podatkowe.

Bezzwrotna ulga podatkowa obniża należne podatki do poziomu 0 USD, podczas gdy ulga podatkowa podlegająca zwrotowi zmniejsza należne podatki, a wszelkie nadwyżki są wypłacane jako zwrot podatku.

Niektóre ulgi podatkowe mające zastosowanie do BC obejmują:

 • Ulga podatkowa na działania w dziedzinie klimatu
 • Ulga na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Ulga podatkowa na remont domu dla seniorów i osób niepełnosprawnych
 • Ulga podatkowa na darowizny żywnościowe dla rolników
 • Rejestrowanie ulgi podatkowej
 • Ulga podatkowa na udziały w górnictwie
 • Plan akcjonariatu pracowniczego i ulgi podatkowe dla firm Ventures Capital Corporation
 • Ulga podatkowa od sprzedaży
 • Ulga podatkowa na szkolenia
 • Ulga podatkowa dla małych przedsiębiorstw typu venture capital
 • Ulga podatkowa na poszukiwanie górnictwa

Masz również podstawowe bezzwrotne ulgi podatkowe, w tym podstawową kwotę osobistą, kredyt dla opiekuna, kredyt emerytalny, darowizny na cele charytatywne i inne.

Powszechnymi odliczeniami, które obniżają dochód podlegający opodatkowaniu, są składki RRSP, składki CPP i składki EI.

Podatek od sprzedaży BC

Kolumbia Brytyjska pobiera 7% prowincjonalny podatek od sprzedaży (PST) oprócz 5% podatku od towarów i usług (GST) nałożonego przez rząd federalny.

Ogólnie rzecz biorąc, płacisz łącznie 12% podatku od sprzedaży od większości zakupów.

Niektóre towary są objęte wyższym podatkiem, na przykład alkohol (10%), produkty parowe (20%) i pojazdy (7-20%).

Jak bezpłatnie złożyć zeznanie podatkowe w Kolumbii Brytyjskiej

Musisz złożyć zeznanie podatkowe do 30 kwietnia każdego roku za poprzedni rok podatkowy.

Jeśli jesteś samozatrudniony, CRA daje ci przedłużenie do 15 czerwca.

Aby złożyć zeznanie podatkowe, możesz skorzystać z:

 • Oprogramowanie elektroniczne: W zależności od oprogramowania lub dochodu podlegającego opodatkowaniu, możesz złożyć wniosek bezpłatnie (np.

  Wealthsimple Tax lub TurboTax).

 • Papierowy podatek dochodowy i zwrot świadczeń.

  Jeśli wypełniłeś swoje podatki za pomocą papierowego zeznania za rok podatkowy 2021, CRA automatycznie prześle Ci pakiet podatku dochodowego na początku 2023 roku.

 • Złóż wniosek przez telefon, jeśli kwalifikujesz się do programu File My Return.

  Zadzwoń pod numer 1-800-959-8281, aby dowiedzieć się, czy się kwalifikujesz.

 • Bezpłatna poradnia podatkowa w Twojej okolicy, jeśli masz skromne dochody i prostą sytuację podatkową.

Możesz dowiedzieć się o najważniejszych zmianach podatkowych na dany rok.