Pozytywny i negatywny wpływ mediów społecznościowych na edukację

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Pozytywny i negatywny wpływ mediów społecznościowych na edukację

Media społecznościowe są głównym motorem dzisiejszego świata połączonego uczenia się. Wraz z pojawieniem się mediów społecznościowych i podobnych technologii nasza edukacja staje się bardziej dostępna. Dobrze wykorzystane media społecznościowe i edukacja mogą się uzupełniać. Studenci nieustannie odkrywają nowe możliwości uczenia się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Edukacja ma wiele zalet z mediów społecznościowych, które sprawiają, że mówimy „Nadal chcę odrób moją lekcję online”.. Jednak są też pewne negatywne konsekwencje. Oto pozytywne i negatywne skutki, jakie media społecznościowe wywierają na edukację.

Media społecznościowe stały się integralną częścią życia społecznego studentów. Została uznana za platformę edukacyjną, która poprawia zaangażowanie i umiejętności uczniów w wielu szkołach. Platformy te umożliwiają uczniom komunikowanie się, nawiązywanie kontaktów, znajdowanie informacji i prowadzenie badań. Media społecznościowe to najpotężniejsze medium komunikacji, które pozwala ludziom łączyć się nawet z daleka. Perspektywy te są uzależnione od akceptacji mediów społecznościowych w życiu codziennym.

Pozytywny wpływ edukacji w mediach społecznościowych

  1. Motywuj naukę online

Uczniowie są motywowani do nauki i zachęcani do korzystania z mediów społecznościowych w szkole. Edukacyjne filmy na YouTube, łatwy dostęp do e-booków, notatek online oraz możliwość nauki poprzez wideorozmowy przyczyniają się do rozwoju edukacyjnego. Uczenie się od szanowanych organizacji poprzez kształcenie na odległość jest jednym z wielu świetnych sposobów na to.

  1. Popraw element kreatywny

Media społecznościowe pozwalają uczniom rozwijać swoje umiejętności twórcze, umożliwiając im uczenie się od innych, a następnie samodzielną realizację. Ukryty talent ucznia często można odkryć, gdy zaczyna robić zdjęcia i korzystać z umiejętności edycji online, aby wyglądały bardziej atrakcyjnie. Wielu uczniów ma hobby, którymi dzieli się online za pośrednictwem filmów i fotografów. To pomaga im zrealizować swój potencjał jako kariery.

  1. Zwiększenie wydajności akademickiej
🔥 Zalecana:  Sposoby optymalizacji treści pod kątem skutecznego zaangażowania w mediach społecznościowych

Media społecznościowe mają istotny wpływ na wyniki w nauce uczniów. Pomaga również zwiększyć ich wiedzę i gromadzenie danych. Uczniowie otrzymują projekty do wykonania w szkole. Korzystają z kilku platform internetowych do zbierania informacji i znajdowania odpowiedzi na swoje problemy.

Media społecznościowe mają negatywny wpływ na edukację

  1. Przyczyny rozproszenia uwagi

Platformy mediów społecznościowych mogą być głównym czynnikiem wywołującym niepokój i przeszkody psychiczne. Uczniowie częściej przewijają teraz media społecznościowe niż się uczą, co może prowadzić do utraty koncentracji. To strata czasu, która do niczego nie prowadzi. Studenci często mają trudności z przesłaniem pracy w podanych ramach czasowych, ponieważ są zbyt skoncentrowani na korzystaniu z platform mediów społecznościowych.

  1. Zmniejsza to możliwości uczenia się i prowadzenia badań

Uczniowie częściej korzystają obecnie z platform mediów społecznościowych w celu znalezienia informacji i wiedzy niż w książkach, czasopismach, notatkach lub innych materiałach drukowanych. Nawyki uczniów związane z czytaniem spadają, ponieważ dostęp do danych online jest łatwiejszy. Ma to negatywny wpływ na ich zdolności badawcze i edukacyjne.

  1. Wpływ na zdrowie

Media społecznościowe mogą prowadzić do problemów ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, jeśli korzysta się z nich nieostrożnie. Uczniowie, którzy nie jedzą prawidłowo, nie punktualnie spożywają posiłki lub spędzają zbyt dużo czasu na swoich telefonach i laptopach, mogą mieć negatywny wpływ na ich oczy. Uczniowie stają się powolni i nie mają motywacji do nauki lub wychodzenia z domu i poznawania nowych ludzi. Rodzice i szkoły powinni mieć oko na aktywność swoich dzieci w Internecie. Uczniowie mogą doświadczyć negatywnych skutków nadmiernego korzystania z mediów społecznościowych, w tym złej postawy, zmęczenia oczu, stresu psychicznego i zwiększonego ryzyka wystąpienia problemów z oczami.