Plany nabywcy domu i plany uczenia się przez całe życie

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Plany nabywcy domu i plany uczenia się przez całe życie

Oprócz samego oszczędzania na emeryturę, istnieją inne niezbyt znane zastosowania RRSP, w tym plan kupujących dom (HBP) i plan uczenia się przez całe życie (LLP).

Chociaż powinieneś skupić się na zwiększaniu RRSP w czasie, aby mieć wystarczającą ilość dostępnych środków po przejściu na emeryturę, istnieją pewne scenariusze, w których musisz wypłacić środki przed przejściem na emeryturę.

Rozbijmy je.

Plan kupujących dom

Plan nabywców domów to inicjatywa rządu Kanady, która pozwala osobom fizycznym wypłacić do 35 000 USD z ich RRSP na zakup domu.

Kwalifikowalność i zasady planu dla kupujących dom

 • Osoba fizyczna musi zostać uznana za nabywcę domu po raz pierwszy, aby zakwalifikować się do planu nabywcy domu.

  Pierwszy raz tutaj oznacza, że ​​oni (lub ich obecny małżonek lub konkubent) nie mogli mieszkać w domu, którego byli właścicielami w ciągu ostatnich czterech lat przed wycofaniem się.

  Ta zasada jest inna dla osób niepełnosprawnych.

 • Musisz mieć pisemną umowę na zakup lub budowę kwalifikującego się domu.

  Wstępna akceptacja kredytu hipotecznego z banku nie spełnia tego warunku.

 • Możesz wypłacić do 35 000 $ (lub łącznie 70 000 $ dla pary) – wypełnij formularz T1036, aby poprosić o środki z RRSP.
 • Musisz być rezydentem Kanady w momencie wycofania się.
 • Składka RRSP, którą chcesz wypłacić, musi zostać wniesiona co najmniej 90 dni przed wypłatą.
 • Musisz kupić lub wybudować kwalifikujący się dom przed 1 października roku następującego po roku wycofania się.
 • Musisz zacząć spłacać RRSP w drugim roku po roku, w którym wycofałeś się z RRSP.

  Na przykład, jeśli wypłaciłeś środki na HBP w 2021 roku, spłat musisz dokonać w 2023 roku.

 • Masz do 15 lat na spłatę kwoty, którą wypłaciłeś za HBP do swojego RRSP.

  Co najmniej 1/15 pierwotnej kwoty wypłaty musi być wypłacana każdego roku.

  Jeśli zapłacisz więcej niż wymagana kwota, zmniejszy to saldo HBP i kwoty spłaty na kolejne lata.

  Jeśli zapłacisz mniej niż wymagana kwota, saldo zostanie dodane do twojego dochodu i może zostać opodatkowane.

  Kompletny Harmonogram 7 w celu wykazania dokonanych spłat za dany rok przy składaniu zeznania podatkowego.

 • Środki otrzymane z HBP nie muszą być wykorzystane na zaliczkę na dom.

  Można go również przeznaczyć na finansowanie remontów, wyposażenia i innych wydatków.

Strategia planu kupujących dom

Jeśli znajdujesz się w wysokim przedziale podatkowym, możesz pożyczyć 25 000 USD lub więcej, aby wnieść wkład do RRSP (jeśli masz pokój składkowy), a następnie wypłacić je po 90 dniach na HBP.

Uwzględnij swój wkład RRSP w wysokości 25 000 $ w zeznaniu podatkowym za rok.

Zakładając krańcową stawkę podatkową w wysokości 40%, zwrot podatku wyniesie 10 000 USD (40% z 25 000 USD).

Możesz spłacić pożyczkę i dodać ulgę podatkową do zakupu domu lub skorzystać z obu.

Plan uczenia się przez całe życie

Ten plan umożliwia opłacenie szkolenia lub edukacji w pełnym wymiarze godzin dla Ciebie lub Twojego współmałżonka.

Z RRSP możesz wypłacić do 10 000 USD rocznie, maksymalnie do 20 000 USD.

W przeciwieństwie do RESP, nie możesz użyć LLP do opłacenia edukacji policealnej swoich dzieci.

Kwalifikowalność i zasady programu „Uczenie się przez całe życie”.

 • Posiadasz RRSP i jesteś mieszkańcem Kanady.
 • Zapisałeś się lub otrzymałeś ofertę zapisania się przed marcem następnego roku do wyznaczonej instytucji edukacyjnej i na dopuszczalny program.
 • Musisz być studentem w pełnym wymiarze godzin (lub w niepełnym wymiarze godzin dla studentów niepełnosprawnych).
 • Możesz wypłacić do 10 000 $ rocznie, łącznie do 20 000 $ (lub 40 000 $, jeśli para wraca do szkoły).

  Użyj formularza RC96 dokonać wypłaty.

 • Kwota, którą wypłacisz, nie musi być ograniczona do czesnego lub wydatków na edukację.

  Może również pokryć inne wydatki na życie, takie jak jedzenie, czynsz itp.

 • Canada Revenue Agency co roku prześle Ci wyciąg z konta Planu uczenia się przez całe życie, który będzie zawierał Twoje wypłaty i bieżące saldo.
 • Masz do 10 lat na spłatę wypłaconej kwoty do swojego RRSP.

  Każdego roku musisz spłacić co najmniej 1/10 (10%) pożyczonej kwoty.

  Kiedy rozpocznie się spłata, zależy od tego, kiedy przestaniesz kwalifikować się do ulgi podatkowej na edukację jako student w pełnym wymiarze godzin przez co najmniej trzy miesiące.

  Zobacz więcej szczegółów spłaty tutaj.

  Wypełnij Załącznik 7 i złóż go wraz ze swoim zeznaniem podatkowym za każdy rok.

 • Jeśli płacisz mniej niż wymagana kwota rocznie, saldo jest uwzględniane w Twoim dochodzie i może podlegać opodatkowaniu.

  Jeśli zapłacisz więcej niż wymagana kwota, obniży to Twoje saldo LLP i kwotę, którą musisz zapłacić w kolejnych latach.

Chociaż atakowanie puli emerytalnej nie brzmi zbyt atrakcyjnie, w zależności od okoliczności może to być najlepsza opcja.

Jeśli ty lub twój współmałżonek musicie zapłacić za dalsze kształcenie, aby zwiększyć swoje możliwości zatrudnienia lub potencjał przyszłych dochodów, LLP jest jedną z dostępnych opcji finansowania.

: Ulga podatkowa dla kupujących po raz pierwszy dom

🔥 Zalecana:  14 superpotężnych, oszczędzających czas narzędzi AI