Objaśnienie zasiłku Ontario Trillium i terminy płatności (2023)

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Objaśnienie zasiłku Ontario Trillium i terminy płatności (2023)

Zasiłek Ontario Trillium Benefit (OTB) jest zwrotną ulgą podatkową dostępną dla mieszkańców o niskich i średnich dochodach. Łączy on Ontario Sales Tax Credit, Ontario Energy and Property Tax Credit oraz Northern Ontario Energy Credit w jedną płatność, która jest wydawana co miesiąc lub raz w roku.

Płatności OTB są finansowane przez rząd Ontario i wypłacane przez Canada Revenue Agency.

Zasiłek Ontario Trillium

The Zasiłek Ontario Trillium łączy w sobie trzy korzyści, które pomagają mieszkańcom Ontario z niskimi lub średnimi dochodami opłacać podatki od sprzedaży i nieruchomości oraz koszty energii.

Możesz otrzymać OTB, o ile kwalifikujesz się do co najmniej jednego z następujących kredytów:

 • Ulga podatkowa od sprzedaży w Ontario
 • Ulga podatkowa na energię i nieruchomość w Ontario
 • Kredyt energetyczny północnego Ontario

Wymagania kwalifikacyjne różnią się dla każdego kredytu i zostały omówione bardziej szczegółowo poniżej.

Daty wypłaty zasiłku Ontario Trillium w 2023 r

Zasiłek Ontario Trillium jest zwykle wypłacany 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca poprzedniego roku.

Ostatni termin płatności OTB 2022 przypada na 9 grudnia 2022 r.

Terminy płatności OTB 2023 są następujące:

 • 10 stycznia 2023 r
 • 10 lutego 2023 r
 • 10 marca 2023 r
 • 6 kwietnia 2023 r
 • 10 maja 2023 r
 • 9 czerwca 2023 r
 • 10 lipca 2023 r
 • 10 sierpnia 2023 r
 • 8 września 2023 r
 • 10 października 2023 r
 • 10 listopada 2023 r
 • 8 grudnia 2023 r

Jeśli Twoje roczne świadczenie OTB wynosi 360 USD lub mniej, zostanie wypłacone jednorazowo na początku okresu świadczenia w lipcu.

Jeśli Twoje roczne świadczenie OTB przekracza 360 USD, możesz wybrać wypłatę świadczenia w jednej płatności na koniec roku zasiłkowego, tj. w czerwcu 2023 r.

Jeśli kwota Twojego świadczenia OTB wynosi 2 USD lub mniej, nie otrzymujesz płatności.

Wreszcie, jeśli twoja korzyść z bilionów wynosi więcej niż 2 USD, ale mniej niż 10 USD, zostaje zwiększona do 10 USD.

W przypadku pytań dotyczących programu OTB należy zadzwonić pod numer 1-866-668-8297.

Ulga podatkowa od sprzedaży w Ontario

Ulga na podatek od sprzedaży w Ontario jest podobna do federalnej ulgi GST/HST i ma na celu zrekompensowanie podatku od sprzedaży zapłaconego przy zakupie towarów i usług.

Aby kwalifikować się, musisz być mieszkańcem Ontario i:

 • 19 lat lub więcej
 • Żonaty, w konkubinacie lub rozwiedziony
 • Bądź rodzicem, który mieszka lub mieszkał wcześniej z Twoim dzieckiem

Nie musisz ubiegać się o ulgę podatkową od sprzedaży w Ontario, ponieważ opiera się ona na Twoim poprzednim zeznaniu podatkowym, a CRA automatycznie ocenia, czy się kwalifikujesz i odpowiednio Cię o tym powiadomi.

Ulga podatkowa na energię i nieruchomość w Ontario

Kredyt ten pomaga mieszkańcom Ontario o niskich i średnich dochodach zrekompensować podatki od nieruchomości i podatek od sprzedaży płacony za energię.

Aby kwalifikować się, musisz mieć co najmniej 18 lat i mieszkać w Ontario w dniu 31 grudnia poprzedniego roku.

Ponadto musisz mieć:

 • Zapłacony podatek od nieruchomości lub czynsz za główne miejsce zamieszkania lub
 • Opłacone koszty zakwaterowania w domu opieki lub
 • Opłacone koszty energii podczas życia na rezerwie, lub
 • Mieszkał w wyznaczonym uniwersytecie, college’u lub prywatnej szkole w poprzednim roku

Kredyt energetyczny północnego Ontario

Kredyt energetyczny Northern Ontario zapewnia nieopodatkowaną korzyść dla mieszkańców północnego Ontario o niskich i średnich dochodach, aby pomóc zrekompensować wyższe koszty energii na północy.

🔥 Zalecana:  Kraken Canada Recenzja 2023

Aby się zakwalifikować, musisz mieć:

 • Zapłacony podatek od nieruchomości lub czynsz za główne miejsce zamieszkania
 • Opłacone koszty zakwaterowania w domu opieki
 • Opłacone koszty energii podczas życia na rezerwie

Jak ubiegać się o zasiłek Ontario Trillium

Ogólnie rzecz biorąc, musisz złożyć zeznanie podatkowe za poprzedni rok, aby zostać uwzględnionym w OTB.

Na przykład, aby otrzymać OTB w 2022 r. (okres płatności lipiec 2021 r. – czerwiec 2022 r.), musisz złożyć zeznanie podatkowe za 2020 r., nawet jeśli nie masz żadnych dochodów do zgłoszenia.

Aby otrzymać OTB w drugiej połowie 2022 r. (okres płatności lipiec 2022 r. – czerwiec 2023 r.), należy złożyć zeznanie podatkowe za rok podatkowy 2021.

Nie ma oddzielnego wniosku o ulgę podatkową od sprzedaży w Ontario (OSTC).

Agencja ratingowa wykorzystuje informacje zawarte w zeznaniu podatkowym w celu określenia uprawnień.

W przypadku ulgi podatkowej Northern Ontario Energy Credit (NOEC) i Ontario Energy Property Tax Credit (OEPTC) należy wypełnić Formularz ON-BEN (Wniosek o zasiłek Ontario Trillium Benefit i Ontario Senior Homeowners’ Property Tax Credit) wraz z zeznaniem podatkowym za poprzedni rok.

Musisz ubiegać się o zasiłek Trillium co roku w czasie podatkowym.

Aby kwalifikować się do NOEC i OEPTC w danym roku, musisz spełnić wymagania kwalifikacyjne pierwszego dnia tego miesiąca rozliczeniowego.

Na przykład, jeśli wyprowadziłeś się z północnego Ontario 1 lutego, będziesz uprawniony do otrzymania kredytu za styczeń i luty, ale nie za resztę roku.

Jakich korzyści z Trillium można się spodziewać?

Możesz ubiegać się o otrzymywanie płatności OTB, jeśli kwalifikujesz się do co najmniej jednego z kredytów.

Kwota, którą otrzymasz, będzie zależała od dochodu netto Twojej rodziny z poprzedniego roku podatkowego, Twojego wieku, stanu cywilnego, wielkości rodziny, podatków od nieruchomości, kosztów zakwaterowania itp.

Okres wypłaty zasiłku trwa od lipca do czerwca, a na rok 2022/2023 od lipca 2022 do czerwca 2023 roku.

Płatności są wydawane przez Kanadyjską Agencję Podatkową i zazwyczaj są wypłacane za pomocą przelewu bezpośredniego.

Możesz wprowadzić swoje dane bankowe do bezpośredniego przelewu, korzystając z usługi CRA MyAccount.

Jeśli nie masz skonfigurowanej wpłaty bezpośredniej, czek zostanie wysłany na adres, który masz w aktach.

Dowiedz się, jak otworzyć Moje konto CRA.

Kwota ulgi podatkowej od sprzedaży w Ontario (OSTC).

Maksymalna kwota OSTC na osobę dorosłą i dziecko wynosi 324 USD w roku 2022/2023 (316 USD w okresie rozliczeniowym 2021).

Kwota, którą otrzymujesz, jest pomniejszana o 4% skorygowanego dochodu netto gospodarstwa domowego powyżej 24 916 USD (w przypadku osób samotnych bez dzieci) lub powyżej 31 144 USD (w przypadku rodziców).

Kwota ulgi podatkowej Ontario Energy and Property Tax Credit (OEPTC).

Maksymalna kwota OEPTC w roku 2022/2023 wynosi:

 • 1121 USD dla osób w wieku od 18 do 64 lat.

  Składa się na to 249 USD kosztów energii i 872 USD podatku od nieruchomości

 • 1277 USD dla seniorów w wieku 65 lat i starszych.

  Składa się na to 249 USD kosztów energii i 1028 USD podatku od nieruchomości

 • 249 USD dla osób mieszkających w rezerwacie lub domu opieki
 • 25 USD dla studentów mieszkających w wyznaczonym college’u, uniwersytecie lub prywatnej szkole

Kwota kredytu energetycznego w północnym Ontario (NOEC).

Maksymalny NOEC w 2022/2023 wynosi 162 USD dla osób samotnych bez dzieci i 249 USD dla rodzin.

Kwota kredytu jest zmniejszana o 1% skorygowanego dochodu netto przekraczającego 43 602 USD dla singli lub 56 060 USD dla rodzin.

Możesz oszacować swój OTB za pomocą federalnych kalkulator świadczeń na dziecko i rodzinę.

W przypadku OEPTC można ich również użyć Arkusze kalkulacyjne OEPTC 2022.

W przypadku NOEC możesz ich użyć Arkusze kalkulacyjne NOEC 2022.

Czy OTB podlega opodatkowaniu?

Nie, zasiłek Ontario Trillium Benefit jest świadczeniem wolnym od podatku i nie jest wliczany do dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Jeśli jesteś winien CRA niezapłacone podatki lub nadpłaty z innych świadczeń, Twoje OTB może zostać wykorzystane na spłatę Twojego długu.

Jeśli później pojawi się nadwyżka, zostanie ona wysłana do Ciebie.

Często zadawane pytania OTB

Jaki jest maksymalny dochód uprawniający do otrzymania zasiłku Ontario Trillium Benefit?

Jedna osoba może kwalifikować się do pełnej ulgi podatkowej Ontario Sales Tax Credit (OSTC) z dochodem do 24 916 USD oraz do Northern Ontario Energy Credit (NOEC) z dochodem do 43 602 USD.

Próg maksymalnego dochodu dla rodzin, aby uzyskać pełne kwoty na OSTC i NOEC, wynosi odpowiednio 31 144 USD i 56 060 USD.

Czy mogę odzyskać pieniądze za Ontario Trillium?

Jeśli Twoje zeznanie podatkowe za 2021 r.

zostanie ocenione po 10 czerwca 2022 r., Twoja pierwsza płatność OTB będzie obejmować wszelkie niezapłacone kwoty z poprzednich miesięcy i zostanie wypłacona 4-8 tygodni po ocenie Twojego zeznania podatkowego.

Wszystkie inne przyszłe płatności OTB są wypłacane 10 dnia każdego miesiąca.

Możesz również zdecydować się na otrzymanie OTB w jednej płatności ryczałtowej na koniec roku zasiłkowego w czerwcu 2023 r.

Inne świadczenia dla mieszkańców Ontario

Zasiłek na dziecko w Ontario

Mieszkańcy Ontario mogą być uprawnieni do zasiłku na dziecko w Ontario oprócz standardowego kanadyjskiego zasiłku na dziecko (CCB).

Zasiłek na dziecko w Ontario jest łączony z CCB w jedną miesięczną płatność zarządzaną przez CRA.

Zapewnia maksymalnie 1509 USD na dziecko rocznie lub 125,75 USD na dziecko miesięcznie.

Wypłaty Ontario Child Benefit (OCB) przypadają na te same daty co CCB.

Na rok 2023 jest to:

 • 20 stycznia 2023 r
 • 20 lutego 2023 r
 • 20 marca 2023 r
 • 20 kwietnia 2023 r
 • 19 maja 2023 r
 • 20 czerwca 2023 r
 • 20 lipca 2023 r
 • 18 sierpnia 2023 r
 • 20 września 2023 r
 • 20 października 2023 r
 • 20 listopada 2023 r
 • 13 grudnia 2023 r

CRA automatycznie ocenia, czy kwalifikujesz się do OCB, kiedy składasz zeznanie podatkowe.

System rocznego dochodu gwarantowanego w Ontario (GAINS)

Seniorzy o niskich dochodach w Ontario mogą kwalifikować się do świadczenia GAINS, miesięcznego świadczenia niepodlegającego opodatkowaniu.

Płatności GAINS wahają się od 2,50 USD do 83 USD miesięcznie, w zależności od dochodów.

Możesz kwalifikować się do płatności GAINS, jeśli:

 • Mają 65 lat lub więcej
 • Otrzymują świadczenia z tytułu zabezpieczenia na wypadek starości i dodatku z tytułu dochodu gwarantowanego
 • Mieszkałeś w Ontario przez ostatnie 12 miesięcy lub mieszkałeś w Ontario łącznie przez 20 lat, odkąd skończyłeś 18 lat
 • Mieszkasz w Kanadzie od co najmniej 10 lat
 • Zarabiasz ograniczony dochód

W 2022 r.

Twój roczny dochód prywatny może wynieść do 1992 USD, jeśli jesteś osobą samotną, owdowiałą lub rozwiedzioną, lub do 3984 USD dla pary.

Kwalifikacja do GAINS jest oceniana automatycznie, jeśli otrzymujesz OAS i GIS.

Ulga podatkowa dla starszych właścicieli domów w Ontario

Ulga podatkowa od nieruchomości dla starszych właścicieli domów w Ontario (OSHPTG) pomaga seniorom o niskich i średnich dochodach zrekompensować koszty podatków od nieruchomości.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 500 USD rocznie.

Aby kwalifikować się do maksymalnej kwoty w 2022/2023 r., Twój skorygowany dochód netto rodziny w roku podatkowym 2021 musi wynosić 35 000 USD lub mniej (single) lub 45 000 USD lub mniej (pary).

Obniżka o 3,33% dotyczy dochodów od 35 000 do 50 000 USD dla osób samotnych i od 45 000 do 60 000 USD dla par.

Aby złożyć wniosek, złóż zeznanie podatkowe i wypełnij formularz ON-BEN.

Płatność OSHPTG jest wydawana 4-8 tygodni po otrzymaniu zawiadomienia o ocenie z agencji ratingowej.

Program narkotykowy Trillium

Program Trillium Drug Program (TDP) w Ontario jest przeznaczony dla mieszkańców prowincji, którzy wydają około 4% lub więcej swojego dochodu gospodarstwa domowego po opodatkowaniu na leki na receptę.

TDP pokrywa koszt 4400 leków na receptę.

Aby kwalifikować się do programu leków Trillium, należy:

 • Mieszkać w Ontario i posiadać ważną kartę zdrowia Ontario
 • Nie posiadaj prywatnego planu ubezpieczeniowego, który pokrywa 100% kosztów leków
 • Wydawaj 4% lub więcej swojego dochodu netto na opłacenie leków na receptę
 • Nie kwalifikować się do pokrycia kosztów leków w ramach programu Ontario Drug Benefit

TDP rozpoczyna się po wydaniu około 4% dochodu gospodarstwa domowego na zakup recept.

Kwota ta stanowi Twój udział własny i jest podzielona na cztery części lub kwoty kwartalne.

Po przekroczeniu udziału własnego w dowolnym kwartale wystarczy zapłacić tylko 2 USD za kwalifikujące się recepty, które są realizowane przez resztę tego kwartału.

Kwartały Trillium Drug Program to:

 • I kwartał: od sierpnia do października
 • II kwartał: od listopada do stycznia
 • III kwartał: od lutego do kwietnia
 • IV kwartał: od maja do lipca

Jeśli udział własny nie zostanie wykorzystany w ciągu kwartału, niezapłacona część jest dodawana do kwoty podlegającej odliczeniu za następny kwartał.

Złóż wniosek o TDP do 30 września za pomocą formularze zgłoszeniowe tutaj lub dzwoniąc pod numer 1-800-575-5386 (bezpłatny) lub 416-642-3038 (Toronto).

Po przyjęciu do programu rejestracja Twojego gospodarstwa domowego jest co roku automatycznie odnawiana.