Objaśnienie świadczeń i płatności z tytułu niepełnosprawności CPP (2023)

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Objaśnienie świadczeń i płatności z tytułu niepełnosprawności CPP (2023)

Świadczenie z tytułu niezdolności do pracy CPP jest miesięcznym świadczeniem dostępnym dla kwalifikujących się płatników składek CPP, którzy nie są w stanie regularnie wykonywać żadnej pracy z powodu poważnej i długotrwałej niepełnosprawności.

W wieku 65 lat beneficjent renty inwalidzkiej CPP zaczyna otrzymywać regularną emeryturę CPP, a wypłaty renty inwalidzkiej CPP zostają wstrzymane.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się o wymaganiach kwalifikujących do renty inwalidzkiej CPP, jak złożyć wniosek, terminach płatności oraz o rozważaniach dotyczących renty inwalidzkiej CPP w porównaniu z wcześniejszą emeryturą CPP.

Co to jest zasiłek inwalidzki CPP?

Renta inwalidzka CPP jest częścią Systemu Rentowego Kanady i zapewnia dochód uprawnionym osobom, które nie mogą pracować, oraz ich dzieciom pozostającym na utrzymaniu.

W ramach planu dostępne są trzy główne korzyści:

 • Renta inwalidzka CPP (więcej na ten temat w dalszej części wpisu)
 • Świadczenie z tytułu niezdolności do pracy po przejściu na emeryturę CPP
 • Zasiłek dla dzieci z tytułu niepełnosprawności CPP

Renta poemerytalna CPP jest świadczeniem wyrównawczym wypłacanym osobom niepełnosprawnym, które pobierały wcześniejszą emeryturę dłużej niż 15 miesięcy.

Wcześniejsza emerytura ma miejsce, gdy zaczynasz zbierać CPP przed ukończeniem 65 lat.

Oto 5 powodów, aby wcześnie pobierać CPP, począwszy od wieku 60 lat.

Zasiłek na dzieci to miesięczna płatność wypłacana dzieciom pozostającym na utrzymaniu osoby, która otrzymuje rentę inwalidzką CPP.

Dziecko musi mieć mniej niż 18 lat lub nie więcej niż 25 lat, jeśli uczęszcza do szkoły lub na uniwersytet w pełnym wymiarze godzin.

Kto kwalifikuje się do świadczeń z tytułu niepełnosprawności CPP?

Wymagania uprawniające do otrzymywania rent inwalidzkich CPP są, co zrozumiałe, surowe.

Musisz spełniać kryteria wiekowe, niepełnosprawne i składki CPP:

Wiek: Wnioskodawca musi mieć co najmniej 18 lat i mniej niż 65 lat.

Inwalidztwo: Twoja niepełnosprawność musi być „poważna” i „przedłużająca się”.

Zasadniczo oznacza to, że musisz mieć długotrwałą niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, która uniemożliwia ci regularną pracę.

Cytuję EDC:

Poważna oznacza, że ​​„cierpisz na niepełnosprawność umysłową lub fizyczną, która regularnie powstrzymuje Cię przed wykonywaniem jakiejkolwiek zasadniczo zarobkowej pracy”.

🔥 Zalecana:  Narzędzie AI może zmniejszyć często występujące skutki uboczne leków

Przedłużony oznacza, że ​​„niepełnosprawność jest długoterminowa i nieokreślona lub może spowodować śmierć”.

wkład PKP: Musisz opłacać CPP przez 4 z ostatnich 6 lat lub 3 z ostatnich 6 lat, jeśli opłacałeś składki przez co najmniej 25 lat.

Osoby, które zostały w domu, aby opiekować się dziećmi, pracowały w kraju z umową o zabezpieczeniu społecznym z Kanadą lub są rozwiedzione, mogą nieco zmodyfikować lata składek CPP i kwoty, aby się zakwalifikować.

Jaka jest wysokość zasiłku inwalidzkiego CPP?

Maksymalna miesięczna renta inwalidzka CPP w 2023 r. wynosi 1538,67 USD. Średnia kwota wypłacona w październiku 2022 r. wyniosła 1078,07 USD.

Renta inwalidzka CPP składa się z części ryczałtowej plus 75% obliczonej regularnej emerytury CPP.

Na przykład, aby obliczyć maksymalną rentę CPP na rok 2023, dodajemy:

 • Część ryczałtowa w wysokości 558,74 USD za rok 2023 plus
 • 75% maksymalnej emerytury CPP w wysokości 1306,57 USD (tj.

  0,75 x 1306,57 USD = 979,93 USD)

 • 558,74 USD + 979,93 USD = 1538,67 $

Świadczenie z tytułu niezdolności do pracy po przejściu na emeryturę w 2023 r.

Wynosi 558,74 USD miesięcznie, a zasiłek na dzieci wynosi 281,72 USD miesięcznie.

Możesz poprosić o oszacowanie swojego świadczenia, kontaktując się z Service Canada lub za pośrednictwem swojego konta My Service Canada.

Terminy wypłaty renty inwalidzkiej CPP na 2023 r

Poniżej podajemy terminy wypłacania rent CPP, rent, emerytur, dzieci i rent rodzinnych w 2023 r.:

 • 27 stycznia 2023 r
 • 24 lutego 2023 r
 • 29 marca 2023 r
 • 26 kwietnia 2023 r
 • 29 maja 2023 r
 • 28 czerwca 2023 r
 • 27 lipca 2023 r
 • 29 sierpnia 2023 r
 • 27 września 2023 r
 • 27 października 2023 r
 • 28 listopada 2023 r
 • 20 grudnia 2023 r

Powiązany: 5 powodów, aby opóźnić CPP do 70.

Jak ubiegać się o świadczenia z tytułu niepełnosprawności CPP

Czas rozpatrywania wniosku o rentę inwalidzką CPP może zająć do 4 miesięcy, dlatego należy złożyć wniosek, gdy tylko uzyskasz uprawnienia.

Będziesz musiał złożyć wypełniony wniosek o świadczenia z tytułu niepełnosprawności CPP (ISP-1151) oraz formularz Raportu medycznego dotyczącego zasiłku inwalidzkiego CPP (ISP-2519).

Formularz musi wypełnić lekarz lub pielęgniarka ISP-2519 i wyślij go do Service Canada.

Możesz złożyć wniosek online za pośrednictwem konta My Service Canada lub wysłać wniosek w formie papierowej.

Wnioskodawcy online muszą wydrukować, wypełnić, podpisać, a także przesłać formularz ISP-2502B co daje Service Canada uprawnienia do uzyskiwania ich danych osobowych od odpowiednich organizacji.

Twój lekarz może pobrać opłatę za wypełnienie formularza medycznego.

Service Canada zwróci im do 85 USD za tę usługę.

Jeśli naliczą więcej niż 85 USD, nadwyżka zostanie zapłacona przez Ciebie.

W przypadkach, gdy wnioskodawca cierpi na śmiertelną chorobę, tj.

chorobę, która prawdopodobnie zakończy się śmiercią w ciągu 6 miesięcy, przetwarzanie wniosku jest szybsze i wynosi 5 dni roboczych.

W takim przypadku należy wypełnić formularze ISP-2530A I ISP-2530B.

Aby uzyskać więcej informacji na temat CPP i procesu składania wniosków, zadzwoń pod numer 1-800-277-9914.

Jeśli Twój wniosek o niepełnosprawność CPP zostanie odrzucony, możesz poprosić o ponowne rozpatrzenie w ciągu 90 dni.

Jeśli po ponownym rozpatrzeniu Twoje odwołanie nie zostanie rozpatrzone, możesz złożyć dalsze odwołania do Trybunału Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia mogą być wypłacane z mocą wsteczną do 12 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Zasiłek inwalidzki CPP a wcześniejsza emerytura CPP

Płacący składki CPP mogą zdecydować się na wcześniejsze przejście na emeryturę CPP, począwszy od wieku 60 lat, w zamian za obniżone świadczenia (redukcja o 7,2% rocznie).

Jeśli wcześniej podjąłeś CPP, możesz zamienić go na niepełnosprawność CPP, jeśli:

 • Masz mniej niż 65 lat
 • Otrzymujesz emeryturę CPP krócej niż 15 miesięcy
 • Spełniasz wszystkie inne kryteria uprawniające do renty inwalidzkiej CPP, tj. masz poważną i długotrwałą niepełnosprawność oraz spełniasz wymagania składkowe

Po prostu wypełnij opisany powyżej proces składania wniosku o rentę inwalidzką, jeśli się kwalifikujesz.

Jednym z powodów, dla których debata dotycząca renty inwalidzkiej w porównaniu z emeryturą CPP jest ważna, jest to, że otrzymujesz więcej pieniędzy w ramach świadczenia z tytułu niezdolności do pracy.

W 2023 r.

maksymalna emerytura wynosi 1306,57 USD, podczas gdy renta inwalidzka wynosi 1538,67 USD.

Różnica 232,10 USD.

Drugą kwestią jest to, że nie zostaniesz ukarany obniżoną emeryturą, gdy później zaczniesz pobierać CPP w standardowym wieku 65 lat.

Co zrobić, jeśli otrzymujesz emeryturę CPP dłużej niż 15 miesięcy.

Czy nadal możesz ubiegać się o rentę inwalidzką CPP?

Tak, jeśli jesteś uprawniony, możesz ubiegać się o rentę poemerytalną.

Świadczenie wynosi 524,64 USD, co stanowi zryczałtowaną część renty inwalidzkiej.

Jest wypłacany do ukończenia 65 roku życia.

Co powiesz na to, czy kwalifikujesz się zarówno do renty inwalidzkiej, jak i renty rodzinnej?

W takim przypadku otrzymasz jedną miesięczną łączną płatność, która nie może przekroczyć maksymalnej kwoty niepełnosprawności wynoszącej 1 538,67 USD.

Powiązany: Czy GIS podlega opodatkowaniu?

Często zadawane pytania dotyczące zasiłku inwalidzkiego CPP

Jaka jest wysokość renty inwalidzkiej CPP na rok 2023?

Maksymalna wysokość renty inwalidzkiej CPP w 2023 r.

wynosi 1538,67 USD.

Aby uzyskać regularne wypłaty emerytur CPP, kliknij tutaj.

Jak długo możesz otrzymywać rentę inwalidzką CPP?

Tak długo, jak kwalifikujesz się przed ukończeniem 65 roku życia.

Twoja sprawa może być od czasu do czasu weryfikowana w celu potwierdzenia, że ​​nadal się kwalifikujesz.

W wieku 65 lat świadczenia z tytułu niezdolności do pracy CPP zmieniają się w emeryturę CPP.

Czy mogę pracować będąc na niepełnosprawności CPP?

Tak, możesz pracować i zarabiać do 6600 USD (przed opodatkowaniem) bez utraty świadczeń.

Możesz też wrócić do szkoły.

Czy renty inwalidzkie CPP podlegają opodatkowaniu?

Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy CPP są uwzględniane w dochodzie podlegającym opodatkowaniu.

Czy renta inwalidzka CPP obejmuje narkotyki?

Nie, program CPP dla osób niepełnosprawnych nie pokrywa kosztów leków na receptę ani wydatków dentystycznych.

Czy mogę otrzymać rentę inwalidzką CPP za granicą?

Tak, nadal będziesz otrzymywać rentę inwalidzką CPP, jeśli mieszkasz poza Kanadą.

Upewnij się tylko, że Service Canada ma Twój nowy adres i dane kontaktowe.

W zależności od Twojej nowej lokalizacji do płatności u źródła może zostać naliczony podatek u źródła.

Masz pytania dotyczące niepełnosprawności CPP? Zostaw je w komentarzach.