Niskobudżetowe opcje funduszu indeksowego dla kanadyjskich inwestorów 2023

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Niskobudżetowe opcje funduszu indeksowego dla kanadyjskich inwestorów 2023

Fundusze indeksowe to niedroga opcja dla nowych inwestorów, którzy mogą rozpocząć swoją podróż inwestycyjną, jednocześnie uzyskując „zysk rynkowy” i oszczędzając na „opłatach inwestycyjnych”.

Za pomocą tanie fundusze indeksowe może również przygotować i zwiększyć zaufanie początkujących do inwestowania typu „zrób to sam” z ETF-ami i innymi indywidualnymi aktywami inwestycyjnymi.

Fundusze indeksowe a fundusze inwestycyjne

Łatwo się pomylić, czym jest fundusz indeksowy, a czym jest fundusz wspólnego inwestowania.

Mówiąc prościej, fundusz indeksowy to rodzaj funduszu wspólnego inwestowania, którego celem jest śledzenie rynkowego wskaźnika referencyjnego lub indeksu (takiego jak S&P/TSX Composite lub S&P 500) i replikowanie jego zwrotu.

Na przykład, jeśli fundusz indeksowy ma na celu śledzenie indeksu S&P 500, może on również zawierać akcje 500, które znajdują się w indeksie S&P 500 lub wykorzystywać inne strategie, aby odzwierciedlać zasoby indeksu.

Fundusz będzie również starał się generować zwroty z indeksu S&P 500 pomniejszone o wszelkie poniesione opłaty.

Fundusze indeksowe są zarządzane pasywnie, a zarządzający funduszami muszą dokonywać korekt tylko wtedy, gdy jest to wymagane ze względu na zmiany aktywów w indeksie porównawczym.

Z drugiej strony, tradycyjne fundusze inwestycyjne są aktywnie zarządzane.

Zarządzający funduszem wspólnego inwestowania próbuje pokonać indeks referencyjny (np.

S&P 500) i będzie kupować i sprzedawać pakiety aktywów z zamiarem przewyższenia rynku.

Zalety funduszy indeksowych

1.

Niski koszt: Opłaty pobierane przez fundusze indeksowe są niższe niż przeciętny fundusz inwestycyjny.

Dzieje się tak, ponieważ zarządzający funduszami indeksowymi stosują strategię pasywną, która obejmuje mniej kupowania i sprzedawania oraz ogólnie niższe opłaty transakcyjne.

Niższe opłaty mogą również przełożyć się na wyższe zwroty dla inwestorów.

2.

Wyższy potencjał zwrotu: Niestety, strategia aktywnego zarządzania przez fundusze inwestycyjne nie zawsze przynosi oczekiwane efekty.

🔥 Zalecana:  Ponad 25 statystyk marketingowych na Instagramie na rok 2023: ostateczna lista

Badania pokazują, że po uwzględnieniu współczynnika przetrwania i innych uprzedzeń około 80% funduszy wspólnego inwestowania osiąga co roku gorsze wyniki niż ich indeks referencyjny.

Zasadniczo właśnie zapłaciłeś im wysokie opłaty za nic.

Z drugiej strony oczekuje się, że fundusz indeksowy będzie generował zyski rynkowe pomniejszone o opłaty.

Na przykład fundusz indeksowy, który śledzi indeks S&P 500, może zwrócić 7,10% w ciągu roku, w którym S&P 500 (wskaźnik referencyjny lub indeks rynkowy) zwróci 7,16%.

Różnica 0,06% uwzględnia opłaty i inne błędy śledzenia.

3.

Dywersyfikacja: W przeciwieństwie do kupowania pojedynczych akcji, fundusze indeksowe mogą zapewnić jeszcze lepszą dywersyfikację niż fundusze wspólnego inwestowania i przy niższych kosztach.

W zależności od rodzaju funduszy indeksowych (portfele z jednym funduszem lub fundusze indywidualne) może być konieczne coroczne ponowne zbilansowanie portfela, aby upewnić się, że alokacja aktywów nadal odpowiada celom tolerancji ryzyka i zwrotu.

4.

Niski minimalny wymóg inwestycyjny: Fundusze indeksowe (takie jak fundusze wspólnego inwestowania) są świetne dla początkujących, którzy potrzebują łatwego wejścia w inwestowanie.

Zasadniczo możesz otworzyć konto funduszu indeksowego już od 100 USD i ustawić automatyczne wpłaty ze swojego konta bankowego już od 25 USD.

5.

Korzyść podatkowa: Fundusze indeksowe przeprowadzają mniej transakcji kupna i sprzedaży niż aktywnie zarządzane fundusze wspólnego inwestowania.

Skutkuje to niższym obrotem aktywów, mniejszą dystrybucją zysków kapitałowych i obciążeniem podatkowym.


Aktualizacja: Od czasu napisania tego artykułu w 2018 roku widzieliśmy, jak dostawcy ETF opracowują proste, kompleksowe fundusze ETF, których można używać w swoim portfelu bez konieczności ponownego równoważenia.

Osobiście wolę te tanie opcje ETF w porównaniu z tradycyjnymi funduszami indeksowymi.

To powiedziawszy, powinieneś uważać na prowizje maklerskie przy zakupie funduszy ETF za pomocą brokera dyskontowego.

🔥 Zalecana:  WPX Hosting Review 2023: Najlepszy wybór dla Twojej witryny

Jeśli często dokonujesz drobnych zakupów, Twoje opłaty sumują się i eliminują oszczędności związane z opłatami inwestycyjnymi.

Rozważ skorzystanie z platformy maklerskiej o niskiej lub zerowej prowizji, takiej jak Questrade lub Wealthsimple Trade.

Przykłady kompleksowych portfeli ETF obejmują:


Najlepsze niskobudżetowe fundusze indeksowe w Kanadzie

Nowi inwestorzy mogą kupować fundusze indeksowe od wszystkich głównych banków i niektórych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz banków internetowych.

Rozwiązania jednofunduszowe

Istnieją „rozwiązania z jednym funduszem”, które są już zaprojektowane tak, aby odpowiadały Twojej tolerancji na ryzyko i celom inwestycyjnym (takie jak konserwatywne (nastawione na dochód i niskie ryzyko), zrównoważone (od niskiego do średniego ryzyka) oraz wzrostowe (od średniego do wysokiego ryzyka) .

Środki te są automatycznie ponownie równoważone i nie wymagają żadnego wysiłku z Twojej strony.

Nie ma również żadnych prowizji przy zakupie udziałów/jednostek.

Przykładowe rozwiązania jednofunduszowe obejmują:

1. Fundusze Mandarynki

Ich oferta funduszy obejmuje:

 • Fundusz Zrównoważonego Dochodu: 70% stałego dochodu i 30% akcji (akcje)
 • Zrównoważony fundusz: 40% stałego dochodu i 60% akcji
 • Fundusz Zrównoważonego Wzrostu: 50% stały dochód i 50% akcje
 • Fundusz dywidendowy: 100% akcji dywidendowych
 • Fundusz wzrostu akcji: 100% akcji
 • Wskaźnik kosztów zarządzania (MER) dla funduszy Tangerine wynosi od 1,05% do 1,07%.

2. Zrównoważony fundusz indeksowy TD: 50% stały dochód i 50% akcje; MER wynosi 0,89%.

3. Zrównoważony fundusz indeksowy CIBC: 40% stały dochód i 60% akcje; MER wynosi 1,22%.

Indywidualne fundusze indeksowe

Możesz kupować poszczególne fundusze indeksowe i łączyć je w różnych proporcjach, tworząc własny, zdywersyfikowany portfel.

Najpopularniejsze w tej kategorii funduszy są fundusze indeksowe TD e-Series.

1. Fundusze indeksowe TD e-Series

Ich oferta funduszy indeksowych obejmuje:

 • Indeks kanadyjski TD – e (TDB900): MER 0,32%
 • TD Canadian Bond Index – e (TDB909): MER 0,51%
 • Indeks TD US – e (TDB902): MER 0,34%
 • Międzynarodowy indeks TD – e (TDB911): MER 0,49%
🔥 Zalecana:  Jak zarejestrować się i otworzyć moje konto agencji ratingowej w 2023 r

Przykładowy zrównoważony portfel indeksowy wykorzystujący fundusze TD e-Series przedstawia się następująco:

Nazwa Kod Przydział MER
TD Canadian Bond Index Fund – np TDB900 40% 0,51%
TD Canadian Index Fund – np TDB900 20% 0,32%
Fundusz indeksowy TD US – np TDB902 20% 0,34%
Międzynarodowy Fundusz Indeksowy TD – np TDB911 20% 0,49%
Średnia ważona MER 0,43%

Powiązany: przykładowe portfolio TD e-Series RESP

2. Fundusze indeksowe RBC

 • RBC Canadian Bond Index Fund (RBF700): 0,70% MER
 • RBC Canadian Index Fund (RBF556): MER 0,66%
 • RBC US Index Fund (RBF557): MER 0,66%
 • RBC International Index Walutowy Fundusz Neutralny (RBF559): 0,61%

Przykładowy zrównoważony portfel indeksowy wykorzystujący fundusze indeksowe RBC jest następujący:

Nazwa Kod Przydział MER
RBC Canadian Bond Index Fund RBF700 40% 0,70%
Kanadyjski fundusz indeksowy RBC RBF556 20% 0,66%
Amerykański fundusz indeksowy RBC RBF557 20% 0,66%
RBC International Index Walutowy Fundusz Neutralny RBF559 20% 0,61%
Średnia ważona MER 0,66%

3. Fundusze indeksowe Scotiabank

 • Scotia Canadian Bond Index Fund (BNS186): MER 0,61%
 • Scotia Canadian Index Fund (BNS181): MER 0,77%
 • Scotia US Index Fund (BNS182): MER 0,86%
 • Scotia International Index Fund (BNS187): MER 1,03%

Powyższe fundusze indeksowe Scotia należą do ich ofert serii D.

Rebalansowanie portfela funduszy indeksowych

Tworząc portfel inwestycyjny przy użyciu poszczególnych funduszy indeksowych, należy przynajmniej raz w roku przyjrzeć się alokacji aktywów pod kątem odchyleń od preferowanych wartości procentowych.

Przywracanie równowagi jest łatwe i polega na kupowaniu większej ilości aktywów, które nie osiągają dobrych wyników i/lub sprzedaży niektórych inwestycji, które osiągnęły dobre wyniki.

Myśli końcowe

Fundusz indeksowy jest świetny dla nowych inwestorów, którzy chcą poznać tajniki inwestowania metodą „zrób to sam” i obniżyć opłaty inwestycyjne.

Możesz zacząć inwestować od niewielkiej kwoty i ustawić regularne cotygodniowe/miesięczne wpłaty już od 25 USD.

Kiedy wzrasta zaufanie do inwestorów, a portfel jest większy, możesz przyspieszyć grę dzięki tanim funduszom ETF zakupionym za pośrednictwem internetowego biura maklerskiego ze zniżkami.

Alternatywnie możesz zaoszczędzić na opłatach inwestycyjnych i uniknąć kłopotów z ponownym zbilansowaniem, korzystając z robo-doradcy.

Powiązany: