LIRA, LRSP, LIF, LRIF i PRIF: jakie jest ich miejsce w planowaniu emerytury?

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: LIRA, LRSP, LIF, LRIF i PRIF: jakie jest ich miejsce w planowaniu emerytury?

Jeśli nie rozumiesz, co oznaczają akronimy – LIRA, LRSP, LIF, LRIF, RLIF, PRIF i wiele innych ich kombinacji, nie jesteś sam.

Do niedawna nie miałem też pojęcia, co oznaczają.

Pełne skróty brzmią następująco:

 • LIRA: Zablokowane Konto Emerytalne
 • LRSP: Zamknięty plan oszczędności emerytalnych
 • LIF: Dożywotni Fundusz Dochodowy
 • LRIF: Fundusz Zablokowanych Dochodów Emerytalnych
 • RLIF: Ograniczony fundusz dochodów na całe życie
 • PRIF lub PRIF: Przepisany zarejestrowany fundusz dochodów emerytalnych

Ogólnym i uproszczonym sposobem spojrzenia na te konta jest porównanie ich z zarejestrowanym planem oszczędności emerytalnych (RRSP) i zarejestrowanym funduszem emerytalnym (RRIF).

Tak jak RRSP odnosi się do RRIF, tak LIRA i LRSP odnoszą się do LIF, RLIF lub RLIF.

Przyjrzyjmy się bliżej każdemu terminowi.

RRSP i RRIF

Kiedy skończysz 71 lat, zgodnie z prawem musisz zrobić jedną z czterech rzeczy na swoim koncie RRSP.

Możesz albo:

 • Wypłać środki w gotówce
 • Kup rentę
 • Przekształć swój RRSP w RRIF
 • lub wykonaj kombinację powyższych

RRIF wypłaca ci regularny dochód i chociaż co roku musisz wypłacać minimalną kwotę, nie ma limitu maksymalnej kwoty, którą możesz wypłacić.

Powiązany: Przewodnik po dochodach emerytalnych w Kanadzie

Zablokowane Konto Emerytalne (LIRA) i Zablokowany Plan Oszczędności Emerytalnych (LRSP)

Co to jest LIRA lub LRSP?

Kiedy odchodzisz od swojego pracodawcy i nie osiągnąłeś jeszcze wymaganego lub minimalnego wieku emerytalnego, zgromadzone środki emerytalne lub wartość zamieniona mogą zostać Ci wypłacone w gotówce (jeśli nie są jeszcze zablokowane lub zgodnie z „zasadą małego świadczenia”) lub przelewane na zablokowane konto emerytalne, tj.

LRSP lub LIRA.

Głównym czynnikiem decydującym o tym, gdzie trafiają twoje pieniądze, jest twój wiek.

🔥 Zalecana:  18 ważnych błędów TFSA i RRSP, których należy unikać w 2023 r

W większości prowincji minimalny wiek emerytalny wynosi 55 lat (50 lat w Albercie).

Oznacza to, że jeśli masz mniej niż 55 lat, Twoje zgromadzone środki emerytalne muszą zostać przeniesione na zablokowane konto emerytalne, na którym nadal rosną bez podatku.

Generalnie nie możesz dokonywać wypłat aż do przejścia na emeryturę.

Jednak w zależności od przepisów obowiązujących w Twojej prowincji mogą istnieć pewne scenariusze, w których możesz odblokować konto i wypłacić środki.

LIRA i LRSP są zasadniczo bardzo podobne.

Główna różnica między tymi dwoma kontami polega na tym, że zablokowane konto emerytalne (LIRA) jest regulowane zgodnie z ustawodawstwem prowincji, podczas gdy zablokowane konto oszczędnościowe na emeryturę (LRSP) podlega ustawodawstwu federalnemu.

W związku z tym możesz przenieść fundusze emerytalne otrzymane z prowincjonalnego planu emerytalnego sponsorowanego przez pracodawcę do LIRA, a dla funduszy utworzonych na mocy przepisów federalnych możesz umieścić fundusze w LRSP.

LIRA i LRSP są bardzo podobne do RRSP, z tą różnicą, że w ich przypadku środki są zablokowane i nie można ich wypłacić ani dokonać dodatkowych wpłat.

Jednak podobnie jak RRSP kontrolujesz inwestycje, które przechowujesz na swoim koncie.

Kiedy skończysz 71 lat, musisz zamienić swój LIRA lub LRSP na jeden lub kombinację następujących:

 • Fundusz dochodu na całe życie (LIF)
 • Fundusz Zablokowanych Dochodów Emerytalnych (LRIF)
 • Ograniczony fundusz dochodów na całe życie (RLIF)
 • Przewidywany fundusz emerytalny (PRIF lub PRRIF)
 • Renta dożywotnia

Powiązany: Zrozumienie RRIF

Fundusz Dochodów na Życie (LIF) i Fundusz Zablokowanych Dochodów Emerytalnych (LRIF)

Co to jest LIF?

LIF i LRIF są bardzo podobne.

Główne różnice między nimi to:

 1. LRIF są dostępne tylko w Nowej Funlandii i Labradorze
 2. Maksymalna kwota, którą można wypłacić z LRIF, jest obliczana inaczej

Ogólnie rzecz biorąc, LIF i LRIF działają jak RRIF na emeryturze i są narzędziami emerytalnymi do otrzymywania regularnych dochodów.

🔥 Zalecana:  Databricks Open-Sources Dolly: generatywny model sztucznej inteligencji podobny do ChatGPT, który jest łatwiejszy i szybszy w trenowaniu

Podobnie jak RRIF, jesteś również zobowiązany do corocznej wypłaty minimalnego dochodu ze swojego konta, a uzyskany dochód jest chroniony przed podatkiem, dopóki nie zostanie wypłacony.

Oto kilka różnic między LIF i RRIF:

 1. W przeciwieństwie do RRIF, możesz przenieść tylko zablokowane fundusze emerytalne do LIF
 2. Istnieje maksymalny limit maksymalnej kwoty, którą możesz wypłacić z LIF rocznie
 3. W Nowej Funlandii i Labradorze LIF-y muszą zostać zamienione i użyte do zakupu renty dożywotniej po ukończeniu 80 lat.

  Jednak to ograniczenie nie dotyczy LRIF.

Powiązany: Zrozumienie rent i planowania emerytalnego

Ograniczone fundusze dochodu na całe życie (RLIF)

RLIF różni się nieco od LIF, ponieważ daje jednorazową możliwość przeniesienia do 50% twoich funduszy emerytalnych do zwykłego RRSP lub RRIF.

Został utworzony, aby zaspokoić potrzeby emerytów z emeryturami regulowanymi na szczeblu federalnym i mogą oni przenosić swoje emerytury federalne, LRSP i LIF do RLIF.

Jedno podobieństwo między RLIF, LIF i LRIF polega na tym, że roczne minimalne i maksymalne wypłaty dotyczą wszystkich trzech.

Maksymalne limity są zazwyczaj obliczane na podstawie Twojego wieku, obowiązującej stawki CANSIM oraz wartości Twojego planu emerytalnego.

Przepisane zarejestrowane fundusze emerytalne (PRIF)

Manitoba i Saskatchewan mają RRIF, które podlegają prowincjonalnemu ustawodawstwu emerytalnemu.

Plan jest określany jako zalecany RIF i ma na celu zapewnienie seniorom większej elastyczności.

Aby kupić PRIF, musisz mieć co najmniej 55 lat.

Podobnie jak w przypadku zwykłego RRIF, istnieje minimalna kwota, którą należy wypłacać rocznie, i nie ma wymogu zakupu renty dożywotniej w wieku 80 lat.

Jednak w przeciwieństwie do LIF lub LRIF, nie ma maksymalnego limitu środków, które można wypłacić rocznie.

Możesz przelać pieniądze z planu emerytalnego Saskatchewan, LIRA, LIF lub LRIF na PRIF.

Renta dożywotnia

Renta dożywotnia to emerytura oferowana przez zakład ubezpieczeń na życie, który wypłaca ubezpieczającemu regularne dochody do końca życia.

Jest to jedna z opcji dostępnych, gdy chcesz przekonwertować LIRA lub LRSP.

Jeśli masz współmałżonka i kupujesz rentę dożywotnią z funduszy zablokowanych, Twój plan musi uwzględniać świadczenia dla osób pozostałych przy życiu, chyba że współmałżonek poinformuje na piśmie, że rezygnuje z tego prawa.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rent i sposobu ich działania, kliknij tutaj.

Wniosek

Istnieje tak wiele odmian tych kont emerytalnych i sposobu, w jaki są one zarządzane w różnych prowincjach i jurysdykcjach, że może być naprawdę bałagan.

Można na to spojrzeć w prosty sposób: emerytury pracownicze, które są wypłacane przed przejściem na emeryturę, będą trafiać do LIRA lub LRSP.

Kiedy jesteś na emeryturze i chcesz zacząć otrzymywać regularne dochody z LIRA lub LRSP, będziesz musiał przenieść lub przekształcić swoje konto w LIF, LRIF, RLIF, PRIF lub kombinację tych opcji.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, co Cię dotyczy, najlepiej sprawdź ustawodawstwo emerytalne w swojej prowincji i/lub skontaktuj się z dostawcą planu emerytalnego.