Limit TFSA 2023, miejsce składek i kary za przekroczenie składek

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Limit TFSA 2023, miejsce składek i kary za przekroczenie składek

Nowy Rok 2023 będzie dla Ciebie kolejną okazją do skorzystania z Wolnego od Podatku Konta Oszczędnościowego (TFSA) i ochrony dochodów z inwestycji przed opodatkowaniem.

Jeśli masz 18 lat i mieszkasz w Kanadzie, możesz rozpocząć gromadzenie składek TFSA.

Możesz oszczędzać lub inwestować fundusze bez podatku do wysokości maksymalnej kwoty Twojego wkładu.

Limit składek TFSA 2023

W 2023 r. roczny limit TFSA wzrośnie do 6500 USD (z 6000 USD w 2022 r.).

Jeśli kwalifikowałeś się do wpłacania składek na rzecz TFSA od momentu jej powstania w 2009 r., oznacza to, że w 2022 r.1 Twój pokój na składki wynosił łącznie 81 500 USD, a w 2023 r.

Twój pokój na składki wzrośnie do 88 000 $.

Zasadniczo możesz zainwestować do 88 000 USD z góry w 2023 r. i nie musisz płacić podatków od dochodu uzyskanego z inwestycji.

Poniższa tabela przedstawia roczne limity składek TFSA od 2009 r.:

Rok Limit składek Pokój składek skumulowanych
2009 5000 $ 5000 $
2010 5000 $ 10 000 $
2011 5000 $ 15 000 $
2012 5000 $ 20 000 $
2013 5500 $ 25 500 $
2014 5500 $ 31 000 $
2015 10 000 $ 41 000 $
2016 5500 $ 46 500 $
2017 5500 $ 52 000 $
2018 5500 $ 57 500 $
2019 6000 $ 63 500 $
2020 6000 $ 69 500 $
2021 6000 $ 75 500 $
2022 6000 $ 81 500 $
2023 6500 $ 88 000 $

Powiązany: Kary TFSA za przekroczenie składki

Jak obliczany jest roczny limit TFSA

Roczny limit w dolarach TFSA jest obliczany poprzez indeksowanie go do inflacji i zaokrąglanie do najbliższych 500 USD.

Rząd określa współczynnik indeksacji na każdy rok na podstawie procentowej zmiany średniego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w stosunku do poprzedniego roku.

🔥 Zalecana:  LIRA, LRSP, LIF, LRIF i PRIF: jakie jest ich miejsce w planowaniu emerytury?

Na przykład, aby obliczyć limit na rok 2009, mnożymy 5000 USD przez współczynnik indeksacji 0,6% (1,006) stosowany w tym roku: 5000 USD x 1,006 = 5030 USD.

Wynik ten został następnie zaokrąglony do 5000 USD.

Dla Limit TFSA 2019, współczynnik indeksacji wynosi 2,2%.

W związku z tym, gdy obliczamy indeksowany limit TFSA na rok 2019 (tj.

5721 USD x 2,2%), mamy 5847 USD, co jest zaokrąglane do 6000 USD.

Dla Limit TFSA 2020, współczynnik indeksacji wynosi 1,90%.

Po obliczeniu indeksowanego limitu TFSA na rok 2020 (tj.

5847 USD x 1,9%) otrzymasz 5958 USD, co wyjaśnia, dlaczego roczny limit TFSA pozostaje na poziomie 6000 USD.

Dla Limit TFSA 2021, współczynnik indeksacji wynosi 1,0%.

W związku z tym, gdy obliczamy indeksowany limit TFSA na 2021 r.

(tj.

5 958 USD x 1,0%), mamy 6 017,58 USD, co jest zaokrąglane w dół do 6 000 USD.

Dla Limit TFSA 2022, współczynnik indeksacji wynosi 2,4%.

Obliczając indeksowany limit TFSA na 2022 r.

(tj.

6 017,58 USD x 2,4%), otrzymujesz 6 162 USD, które następnie zaokrągla się w dół do 6 000 USD.

Stosując współczynnik indeksacji w wysokości 6,3 proc Limit TFSA 2023 osiąga nieco ponad 6500 USD, które następnie zaokrągla się w dół do 6500 USD.

YearTFSA Indexation FactorIndexed Limit TFSA
2009 0,60% 5030 $
2010 1,40% 5100 $
2011 2,80% 5243 $
2012 2,00% 5348 $
2013 0,90% 5396 $
2014 1,70% 5488 $
2015* 1,30% 5559 $
2016 1,40% 5637 $
2017 1,50% 5721 $
2018 2,20% 5847 $
2019 1,90% 5958 $
2020 1,00% 6017 $
2021 2,40% 6162 $

2023 TFSA Niewykorzystany pokój składek

Jeśli nie wpłacałeś co roku maksymalnego limitu, będzie się on kumulował i będziesz mieć „niewykorzystany” pokój na składki TFSA.

Niewykorzystany pokój składek można przenosić w nieskończoność.

🔥 Zalecana:  10 powodów, by kupić samochód elektryczny w 2023 roku

Ponadto, jeśli wycofasz środki z TFSA w danym roku, wypłacona kwota może zostać ponownie wpłacona w następnym roku.

Aby obliczyć całkowitą składkę na 2023 r.:

 • Limit TFSA na 2023 r.

  (6500 USD) plus

 • Niewykorzystane pomieszczenie składkowe na 2022 rok plus
 • Wypłaty dokonane w 2022 roku.

Przykład pokoju darowizn TFSA

Załóżmy, że Jane zakwalifikowała się do TFSA w 2021 r.; nie mogła jednak wnieść żadnych datków aż do następnego roku, w styczniu 2022 r., kiedy przekazała 8 000 USD.

We wrześniu 2022 r.

wypłaciła 3000 USD ze swojego TFSA w nagłym przypadku.

Jaka jest jej łączna składka na 2023 rok?

Odpowiedź:

 • limit wpłat na 2021 r.

  = 6000 USD

 • + limit wpłat na 2022 rok = 6000 $
 • wkład wniesiony w 2022 r.

  = 8000 USD

 • + wypłata dokonana w 2022 r.

  = 3000 USD

 • + limit wpłat na 2023 rok = 6500 $
 • Całkowity pokój TFSA na rok 2023 = 13 500 USD

W 2023 r.

Jane ma łączny pokój na składki w wysokości 13 500 USD.

Jeśli nie wiesz, jaki jest twój niewykorzystany pokój składek TFSA, możesz to również znaleźć na swoim zawiadomieniu o ocenie lub na moim koncie CRA.

Opcje inwestycyjne TFSA

Na koncie TFSA można przechowywać różne inwestycje, w tym akcje, fundusze inwestycyjne, ETF, GIC, obligacje, gotówkę itp.

Więcej informacji na temat dostępnych opcji można znaleźć w zasobach wymienionych poniżej:

Jeśli wolisz samodzielne podejście do inwestowania środków TFSA po znacznie niższej opłacie niż w przypadku przeciętnego funduszu wspólnego inwestowania, spójrz na kanadyjskich Robo-Advisors.

Robo-doradcy wykorzystują tanie fundusze ETF do budowania portfela i pobierają niewielką opłatę za zarządzanie.

kary TFSA

Istnieją kary za naruszenie zasad agencji ratingowych dotyczących Twojego konta.

Niektóre niezgodności skutkujące karami obejmują:

 • Nadmierny wkład w TFSA
 • Inwestowanie w niekwalifikowane lub zabronione inwestycje w Twojej TFSA
 • Wpłacanie składek na TFSA, gdy jesteś uznawany za nierezydenta Kanady

Najczęstszym wykroczeniem jest, gdy ludzie przepłacają na rzecz TFSA celowo lub z powodu błędnego zrozumienia zasad wycofania i ponownego wniesienia wkładu.

Nadmierna składka skutkuje „nadmiarem” składki TFSA, która jest następnie nakładana na podatek karny w wysokości 1% za miesiąc kalendarzowy, aż do jej usunięcia.

Powiązany: