Kobiety-liderki wypełniają luki w branży Insurtech w 2022 r

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Kobiety-liderki wypełniają luki w branży Insurtech w 2022 r

Kobiety LiderzyZmniejszanie różnic między udziałem kobiet i mężczyzn w życiu gospodarczym napędza rozwój przedsiębiorstw i gospodarek oraz poprawia jakość życia rodzin i społeczności. Chociaż kobiety na całym świecie mają coraz większe dochody i większą siłę nabywczą, to mimo wszystko pozostają społecznością niedostatecznie obsłużoną w sektorze usług finansowych. Włączenie finansowe jest problemem dla obu płci, jednak z wielu powodów kobiety są bardziej wykluczone niż mężczyźni; w przypadku ubezpieczeń jest to często określane jako luka w ochronie płci i jest wszechobecne we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych.

Według raportu IFC SheforShield z 2015 r. branża ubezpieczeniowa może odegrać znaczącą rolę w wypełnieniu tej luki i zarobić do 1,7 bln USD do 2030 r. na samych tylko kobietach, z czego połowa w gospodarkach wschodzących — jeśli skupi się na kobietach. Pandemia COVID-19 zaostrzyła wyzwania, przed którymi stoją kobiety i MŚP będące własnością kobiet w zarządzaniu ryzykiem i budowaniu bezpieczeństwa finansowego. Potrzebny jest szereg rozwiązań zarówno po stronie podaży, jak i popytu, aby kobiety mogły lepiej wykorzystać rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem, w tym ubezpieczenia biznesowe dla przedsiębiorstw kierowanych przez kobiety. Kobiety odgrywają również kluczową rolę jako siły dystrybucyjne, aby lepiej docierać do kobiet-klientek, a także jako liderki w firmie, które zapewniają niezbędny wgląd w życie i potrzeby kobiet. Tworząc ukierunkowane podejście, aby lepiej służyć kobietom jako klientom i pracownikom, ubezpieczyciele mogą się wyróżnić i stać się ubezpieczycielem i/lub pracodawcą z wyboru dla kobiet na swoich rynkach.

Nie ma wątpliwości, że kobiety mają tendencję do posiadania naturalnej zdolności tworzenia więzi i łączności. Jest to bardzo przydatne w branży ubezpieczeniowej, gdzie wymagana jest ciągła dyskusja i umiejętność perswazji. Co więcej, dobre umiejętności budowania relacji skutkują również bardziej spersonalizowaną obsługą klienta i dobrymi kontaktami między pracownikami. Empatyczne i intuicyjne cechy kobiet pomagają w przetwarzaniu roszczeń i ubezpieczaniu ról w sektorze ubezpieczeniowym. Jak wiemy, w ubezpieczeniach chodzi przede wszystkim o zdobycie zaufania interesariuszy. Stąd też w branży istnieje ciągłe zapotrzebowanie na skuteczne komunikatory, które mogą być spełnione przez kobiety.

🔥 Zalecana:  Otrzymujesz komunikat „Tego numeru telefonu nie można użyć do weryfikacji”? Najlepsze opcje

W życiu codziennym iw prowadzeniu gospodarstwa domowego wszyscy spotykamy się z problemami, które wymagają rozwiązania, czasem natychmiastowego. W ubezpieczeniach każdego dnia trzeba znajdować kreatywne rozwiązania problemów, uważnie analizować sytuacje i znajdować odpowiednie rozwiązania. Kobiety z natury mają zdolność rozwiązywania problemów i umiejętności, które sprawiają, że dobrze pasują do branży ubezpieczeniowej.

Zatrudnienie kobiet może skutkować lepszą znajomością zagadnień finansowych wśród innych kobiet: brak świadomości finansowej wśród kobiet jest poważnym problemem. Nie tylko liczba kobiet kupujących produkty i usługi finansowe jest znacznie mniejsza niż mężczyzn, ale także udział kobiet w decyzjach finansowych rodziny jest znikomy. Powszechnie wiadomo, że najszybszym sposobem szerzenia umiejętności czytania i pisania w narodzie jest edukacja dziewczynki.

To samo dotyczy również wiedzy finansowej. Im więcej kobiet wchodzi na rynek pracy, zwłaszcza w sektorze BFSI, tym szybciej rozprzestrzenia się wśród kobiet (i rodzin) wiedza i świadomość finansowa. Pomoże to kobietom lepiej kontrolować swoje finanse i podejmować rozsądne decyzje. Więcej pracujących kobiet przekłada się na więcej produktów ubezpieczeniowych skierowanych do kobiet. Więcej kobiet agentów ubezpieczeniowych prowadzi do większego zaangażowania w perspektywy kobiet i rozpowszechniania wiedzy finansowej.