Kanadyjski zasiłek studencki w nagłych wypadkach dla studentów i niedawnych absolwentów, którzy nie kwalifikują się do CERB lub EI

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Kanadyjski zasiłek studencki w nagłych wypadkach dla studentów i niedawnych absolwentów, którzy nie kwalifikują się do CERB lub EI

W następstwie dewastacji gospodarczej spowodowanej pandemią COVID-19 rząd federalny wprowadził Kanadyjski Zasiłek Reagowania Kryzysowego (CERB), który oferuje uprawnionym pracownikom 2000 dolarów miesięcznie.

Od zeszłego tygodnia ponad 7 milionów Kanadyjczyków złożyło wniosek o tę doraźną pomoc.

Wielu uczniów, którzy są obecnie zapisani na studia policealne, nie jest w stanie zakwalifikować się do CERB, a ponieważ lato na horyzoncie i bardzo małe lub żadne perspektywy na pracę wakacyjną, trzeba było coś zrobić z tą sytuacją.

22 kwietnia 2020 r.

Trudeau ogłosił kanadyjski zasiłek dla studentów w nagłych wypadkach (CESB), który zapewni 1250 USD miesięcznie studentom szkół policealnych i niedawnym absolwentom.

Powiązany: Kanada Workers Lockdown Benefit

Co to jest zasiłek dla studentów w nagłych wypadkach w Kanadzie?

CESB to plan wsparcia finansowego o wartości 5,2 miliarda dolarów dla absolwentów szkół policealnych i absolwentów.

Oczekuje się, że pomoże co najmniej milionowi studentów.

Zapewni zryczałtowane świadczenie w wysokości 1250 USD miesięcznie (312,50 USD tygodniowo) przez okres do czterech miesięcy między majem a sierpniem 2020 r.

Kwalifikujący się studenci, którzy mają osoby na utrzymaniu i osoby niepełnosprawne, otrzymają 750 USD dodatkowych świadczeń w sumie 2000 USD miesięcznie, aby dopasować CERB.

Kto kwalifikuje się do zasiłku CESB?

CESB dotyczy studentów, którzy nie kwalifikują się do zasiłku CERB lub EI i którzy nie są w stanie pracować w pełnym wymiarze godzin z powodu COVID-19.

Na podstawie aktualnie dostępnych informacji świadczenie będzie dotyczyć studentów, którzy spełniają następujące kryteria:

 • Studenci szkół policealnych, którzy są obecnie zapisani na program prowadzący do uzyskania stopnia naukowego, dyplomu lub certyfikatu.

  Program musi trwać co najmniej 12 tygodni

 • Absolwenci szkół średnich, którzy złożyli podanie i rozpoczną naukę w szkole policealnej w najbliższych miesiącach (przed 1 lutego 2021 r.)
 • Niedawni absolwenci, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż w grudniu 2019 r.

  i nie mogą znaleźć pracy z powodu COVID-19

 • Kanadyjscy studenci, którzy studiują za granicą i spełniają jedno z powyższych kryteriów

Student musi być obywatelem Kanady, zarejestrowanym Indianinem, stałym rezydentem lub osobą podlegającą ochronie.

Studenci zagraniczni nie kwalifikują się do programu.

Studenci, którzy ubiegają się o CESB, mogą nadal znajdować pracę i zarabiać do 1000 USD, otrzymując CESB.

Studenci, którzy już zakwalifikowali się do CERB lub otrzymują ubezpieczenie pracownicze, nie kwalifikują się do CESB.

Ile dostanę od CESB?

Będziesz otrzymywać 1250 USD miesięcznie przez okres do 4 miesięcy (od maja do sierpnia), jeśli nadal będziesz się kwalifikować.

Studenci, którzy mają osoby na utrzymaniu (np.

dzieci poniżej 12 lat) lub są niepełnosprawni, otrzymają 2000 $ miesięcznie.

Niepełnosprawność definiuje się jako „wszelkie upośledzenie, w tym upośledzenie fizyczne, umysłowe, intelektualne, poznawcze, upośledzenie zdolności uczenia się, komunikowania się lub sensoryczne — lub ograniczenie funkcjonalne — trwałe lub epizodyczne, oczywiste lub nie, które w interakcji z barierą utrudnia pełne i równe uczestnictwo człowieka w życiu społecznym”.

Pierwszy okres płatności CESB rozpocznie się od 10 maja 2020 r.

do 6 czerwca 2020 r.

Uprawnieni studenci mogą ubiegać się o łącznie do 16 tygodni świadczeń, jeśli kwalifikują się.

Będziesz musiał złożyć wniosek na każdy 4-tygodniowy okres.

Okresy kwalifikowalności do końca sierpnia to:

 • 10 maja do 6 czerwca 2020 r
 • 7 czerwca do 4 lipca 2020 r
 • 5 lipca do 1 sierpnia 2020 r
 • od 2 sierpnia do 29 sierpnia 2020 r

Uczniowie szkół średnich, którzy właśnie kończą szkołę i spełniają wymagania kwalifikacyjne, mogą ubiegać się tylko o okres kwalifikacyjny przypadający po dacie ukończenia przez nich studiów.

W CESB możesz pracować i zarabiać do 1000 $.

Zasadniczo możesz potencjalnie „zarobić” do 3000 USD, jeśli znajdziesz pracę w niepełnym wymiarze godzin w okresie letnim.

Druga inicjatywa, Canada Student Service Grant (CSSG), zapewni do 5000 $ studentom, którzy będą wolontariuszami w swoich społecznościach w ramach nowej inicjatywy National Service.

Jak ubiegać się o CESB

Zgodnie z aktualnie dostępnymi informacjami, wniosek o świadczenie będzie można złożyć za pośrednictwem CRA Moje konto od 15 maja 2020 r. o godz. 6:00 czasu wschodniego.

Jeśli nie masz konta CRA MyAccount, dowiedz się, jak je utworzyć tutaj.

Płatności będą wysyłane przelewem bezpośrednim lub czekiem przez Canada Revenue Agency.

Wpłaty bezpośrednie są przetwarzane w ciągu 3 dni roboczych, a czeki mogą zająć 10 dni roboczych.

Jeśli nie masz konta CRA MyAccount, możesz również złożyć wniosek, korzystając z automatycznej usługi telefonicznej, dzwoniąc Lub .

Będziesz musiał podać swój SIN i kod pocztowy.

Serwis telefoniczny CRA będzie dostępny od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6:00 do 3:00

Czy zasiłek CESB podlega opodatkowaniu?

Podobnie jak CERB, CESB jest uważany za dochód podlegający opodatkowaniu.

Większość studentów nie będzie jednak musiała martwić się o płacenie podatków od zasiłku, biorąc pod uwagę, że federalna podstawowa ulga podatkowa 2020 anuluje podatki od pierwszych 13 229 USD, które zarobisz w tym roku.

Dodaj ulgi podatkowe z czesnego i prawdopodobnie możesz zarobić blisko 20 000 $ bez płacenia podatków.

Powiązany: Darmowe oprogramowanie podatkowe w Kanadzie

Wymagania kwalifikacyjne CESB dotyczące pracy

Aby zachować uprawnienia do świadczeń w kolejnych okresach rozliczeniowych, będziesz musiał wykazać, że aktywnie poszukiwałeś pracy.

Powinieneś udokumentować wysiłek włożony w poszukiwanie pracy.

Na przykład zarejestruj się w bankach pracy, aby zobaczyć, jakie oferty pracy są dostępne w Twojej okolicy.

I powinieneś przygotować CV do wykorzystania w poszukiwaniu pracy.

Jak spłacić płatności CESB

Agencja ratingowa może zażądać zwrotu kwoty CESB, którą otrzymałeś w okresie kwalifikowalności do płatności, jeśli:

 • Nie kwalifikowałeś się
 • Zarobiłeś ponad 1000 $
 • Złożyłeś wniosek i otrzymałeś zarówno świadczenia CERB, jak i CESB

Jeśli musisz spłacić CESB, możesz albo odesłać oryginalny czek, albo wystawić nowy i wystawić go na rzecz „Receiver General for Canada”.

Wyślij swój czek na adres „Revenue Processing – Repayment of CESB, Sudbury Tax Centre, 1050 Notre Dame Avenue, Sudbury, ON P3A 0C3”.

Nie zapomnij podać swojego SIN w celu identyfikacji.

Zwroty dokonane przez CESB na rzecz agencji ratingowych, które zostaną zakończone przed 31 grudnia 2020 r., nie zostaną odzwierciedlone na potwierdzeniu podatkowym T4A i nie będziesz musiał płacić podatków od tej kwoty.

Firma CRA niedawno dodała link do swojego programu Leads w celu zgłaszania podejrzeń oszustwa CESB.

CERB kontra CESB

CERB zapewnia 2000 USD miesięcznie pracownikom, którzy są niezdolni do pracy z powodu COVID-19.

Aby kwalifikować się do CERB, musisz zarobić co najmniej 5000 $ w 2019 roku lub w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

To nie dotyczy CESB.

Niektórzy studenci kwalifikują się do CERB i nie powinni ubiegać się o CESB.

CERB płaci o 750 USD więcej w porównaniu z podstawową korzyścią w wysokości 1250 USD oferowaną przez CESB.

Czy studenci zagraniczni kwalifikują się do CESB?

Studenci zagraniczni nie kwalifikują się do CESB.

Biorąc to pod uwagę, studenci zagraniczni, którzy spełniają kryteria kwalifikacyjne, mogą ubiegać się o świadczenie CERB.

Ponadto zniesiono zasadę 20 godzin, która ogranicza liczbę godzin pracy studentów zagranicznych w tygodniu, jeśli pracują oni w kluczowych usługach, takich jak opieka zdrowotna i zaopatrzenie w żywność.

Ta zmiana obowiązuje do 31 sierpnia 2020 r.

Inne programy pomocy finansowej dla studentów

Oprócz kanadyjskiego zasiłku studenckiego w nagłych wypadkach rząd federalny zapewnia również następujące świadczenia pomocy finansowej studentom i niedawnym absolwentom:

Stypendium dla studentów Kanady: Ten program zaoferuje wsparcie edukacyjne w wysokości do 5000 USD uczniom, którzy będą wolontariuszami i pomagają w ogólnokrajowej reakcji na COVID-19 w swoich społecznościach.

Stypendia dla studentów w Kanadzie: Stypendia te są podwajane dla kwalifikujących się studentów studiów stacjonarnych do kwoty 6000 USD i do 3600 USD dla studentów studiów niestacjonarnych.

Program letniej pracy w Kanadzie: Pracodawcy otrzymają do 100% minimalnej stawki godzinowej za każdego pracownika młodocianego – wzrost w stosunku do zwykłych 50%.

Oczekuje się, że program ten zapewni wsparcie dla miejsc pracy o wartości do 70 000 USD w latach 2020-21.

Kanadyjski program pożyczek studenckich: Wprowadzane są zmiany w celu podniesienia maksymalnej tygodniowej kwoty, którą można przekazać uczniowi z 210 USD do 350 USD.

Spłata kredytu studenckiego: Spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami została zawieszona do 30 września 2020 r.

Oprócz powyższego, miliony dolarów są przydzielane na wsparcie studentów-naukowców i stypendystów ze stopniem doktora.

🔥 Zalecana:  168 dowcipów o Harrym Potterze dla dzieci