Kanadyjski zasiłek na dziecko (CCB) Daty wypłaty, wnioski i kwoty w 2023 r

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Kanadyjski zasiłek na dziecko (CCB) Daty wypłaty, wnioski i kwoty w 2023 r

Kanadyjski zasiłek na dziecko jest miesięcznym nieopodatkowanym zasiłkiem dostępnym dla kwalifikujących się rodzin z dziećmi poniżej 18 roku życia.

Jego nazwa zmieniała się na przestrzeni lat i często nadal jest określana przez wielu jako „zasiłek podatkowy na dziecko”.

Wraz z wprowadzeniem do budżetu federalnego na 2016 r.

kanadyjski zasiłek na dziecko (CCB) zastąpił kanadyjski zasiłek podatkowy na dziecko (CCTB) i powszechny zasiłek podatkowy na dziecko (UCCB).

Został również ulepszony, aby zapewnić większe świadczenia rodzinom o niskich i średnich dochodach.

CCB ma na celu eliminację ubóstwa dzieci w Kanadzie.

Jest wyjątkowy, ponieważ otrzymane świadczenia nie są uważane za dochód podlegający opodatkowaniu.

Oznacza to, że rodziny korzystające z programu nie stracą innych świadczeń uzależnionych od dochodów, takich jak kredyt GST/HST i dodatek do gwarantowanego dochodu.

Poniżej przedstawiam daty płatności CCB w 2023 r. i wszystko, co musisz wiedzieć o kanadyjskim zasiłku na dziecko.

Daty kanadyjskiego zasiłku na dziecko w 2023 r

Canada Revenue Agency (CRA) prześle kanadyjskiemu zasiłek na dziecko za 2023 r. w następujących terminach:

Miesiąc płatności CCB Terminy płatności CCB 2023
Styczeń 20 stycznia 2023 r
Luty 20 lutego 2023 r
Marsz 20 marca 2023 r
Kwiecień 20 kwietnia 2023 r
Móc 19 maja 2023 r
Czerwiec 20 czerwca 2023 r
Lipiec 20 lipca 2023 r
Sierpień 18 sierpnia 2023 r
Wrzesień 20 września 2023 r
Październik 20 października 2023 r
Listopad 20 listopada 2023 r
Grudzień 13 grudnia 2023 r

Płatności są dokonywane bezpośrednio na konto bankowe zarejestrowane w CRA.

Chociaż płatności są zazwyczaj dokonywane do 20. dnia miesiąca, powinieneś odczekać około tygodnia przed skontaktowaniem się z CRA, jeśli jeszcze nie otrzymałeś świadczenia.

Kwota zasiłku na dziecko w Kanadzie

Dla Cykl płatności od lipca 2022 do czerwca 2023CCB zapewnia maksymalne roczne świadczenie w wysokości 6997 USD na każde dziecko poniżej 6 roku życia i do 5903 $ na rok na każde dziecko w wieku od r 6 i 17.

Dla Okres płatności od lipca 2023 do czerwca 2024kanadyjski zasiłek na dziecko zapewni maksymalne roczne świadczenie w wysokości 7437 USD na każde dziecko w wieku poniżej 6 lat i do 6275 USD rocznie na każde dziecko w wieku od r 6 i 17.

Co to jest kanadyjski zasiłek na dziecko (CCB)?

CCB to wolne od podatku świadczenie dostępne dla uprawnionych rodzin.

Kwota, którą otrzymasz, zależy od:

 • Liczba dzieci, które mieszkają z tobą i ich wiek.
 • Twój skorygowany dochód netto rodziny.
 • Uprawnienia Twojego dziecka do zasiłku dla dzieci z tytułu niepełnosprawności.
 • Twój stan cywilny.
 • Twoja prowincja zamieszkania i czy kwalifikujesz się do innych prowincjonalnych zasiłków na dzieci, które są zarządzane przez CRA i połączone z twoim CCB.

Okres płatności CCB trwa od lipca do czerwca, a kwota, którą otrzymujesz, jest oparta na zeznaniu podatkowym za poprzedni rok.

🔥 Zalecana:  Manitoba Daty wypłaty zasiłku na dziecko, kwoty i wnioski (2023)

Na przykład kwoty płatności CCB za okres od lipca 2022 do czerwca 2023 są oparte na dochodzie netto Twojej rodziny za rok podatkowy 2021.

Począwszy od lipca 2023 r.

Twój dochód netto w 2022 r.

będzie wykorzystywany do obliczenia uprawnień do świadczeń CCB.

Aby nadal otrzymywać CCB, ty i twój współmałżonek musicie co roku składać zeznanie podatkowe, nawet jeśli nie osiągnęliście dochodu podlegającego opodatkowaniu w ciągu roku.

Jak ubiegać się o CCB

Możesz być uprawniony do ubiegania się o CCB, jeśli jesteś bezpośrednio odpowiedzialny za dziecko, które jest nieletnie (poniżej 18 roku życia) i mieszkasz z nim.

Musisz także być rezydentem Kanady dla celów podatkowych.

Kobieta-rodzic jest zwykle uważana za głównego opiekuna.

Automatyczny wniosek o CCB następuje w momencie rejestracji urodzenia dziecka w swoim województwie.

Alternatywnie możesz zarejestrować się za pośrednictwem Mojego konta CRA lub wypełnić Formularz RC66, Kanada Wniosek o świadczenia na dziecko.

Nowo przybyli, którzy przyjeżdżają do Kanady z dziećmi urodzonymi za granicą, mogą wypełnić formularz RC66 i wysłać go pocztą do najbliższego urzędu skarbowego (ośrodki znajdują się w Winnipeg, Sudbury i Quebecu).

Należy przedstawić dowód urodzenia np. akt urodzenia, paszport lub kartę stałego pobytu oraz wypełnić formularz Zaplanuj RC66SCHStatus w Kanadzie/Oświadczenie o dochodach.

Rozpatrzenie wniosku CCB może zająć do 11 tygodni.

Jeśli masz pytania dotyczące wniosku CCB, skontaktuj się z CRA za pośrednictwem telefonu Canada Child Benefits pod numerem 1-800-387-1193.

Jeśli mieszkasz w Jukonie, Nunavucie lub Terytoriach Północno-Zachodnich, numer, pod który należy zadzwonić, to 1-866-426-1527.

Kanada Obliczanie zasiłku na dziecko: Ile otrzymasz CCB?

Rząd ma świadczenia na dziecko i rodzinę kalkulator (Kalkulator płatności CCB), którego możesz użyć do oszacowania miesięcznych płatności.

W okresie płatności od lipca 2022 r. do czerwca 2023 r. obowiązują następujące maksymalne świadczenia:

 • Dzieci poniżej 6 roku życia: 6 997 USD lub 583,08 USD miesięcznie
 • Dzieci w wieku od 6 do 17 lat: 5903 USD lub 491,91 USD miesięcznie

Jak twoje skorygowany dochód netto rodziny (AFNI) wzrasta, ilość otrzymywanego CCB maleje.

Stopa wycofywania zaczyna się od 32 797 USD.

# kwalifikujących się dzieci
lipiec 2022 – czerwiec 2023)
AFNI powyżej 32 797 USD i do 71 060 USD AFNI ponad 71 060 USD
1 dziecko 7,0% 3,2%
2 dzieci 13,5% 5,7%
3 dzieci 19,0% 8%
4 lub więcej dzieci 23,0% 9,5%

Aby zobaczyć, jak działają stawki wycofania, rozważ następujący przykład:

Rodzina z łącznym dochodem netto w wysokości 90 000 USD i dwójką dzieci w wieku 2 i 3 lat (oboje poniżej 6 lat) otrzyma:

 • The maksymalny roczny CCB dla dwojga dzieci poniżej 6 lat wynosi 13 994 USD (tj. 6 997 USD x 2).
 • Istnieje 13,5% stopa wycofania dla dochodów między 32 797 USD a 71 060 USD: (38 263 USD x 13,5%) = 5 165,505 USD.
 • Stopa wycofania wynosi 5,7% dla dochodów między 71 060 a 90 000 USD: (18 940 USD x 5,7%) = 1 079,58 USD
 • Całkowita kwota obniżki: (5 165,505 USD + 1 079,58 USD) = 6 245,085 USD
🔥 Zalecana:  5 sprytnych pomysłów na wydatki na zwrot podatku w 2022 r

Całkowity otrzymany CCB = maksymalny roczny CCB – kwota redukcji

 • Razem CCB = (13 994 USD – 6 245,085 USD)
 • Całkowity otrzymany CCB = 7 748,92 USD lub 645,74 USD miesięcznie.

Rodzina, która kwalifikuje się do CCB, może również kwalifikować się do Child Disability Benefit, który zapewnia do 2985 $ rocznie (lub 248,75 $ miesięcznie) na uprawnione dziecko.

Wojewódzkie programy zasiłków na dzieci i CCB

Niektóre prowincjonalne programy zasiłków na dzieci są administrowane przez CRA i są połączone z płatnościami CCB, w tym:

Ulgi podatkowe z Alberty Child Benefit i Alberta Family Employment zostały połączone i teraz nazywają się Alberta Child and Family Benefit (ACFB). Świadczenie to jest wypłacane oddzielnie od CCB.

Quebec oferuje zasiłek rodzinny za pośrednictwem Retraite Quebec.

Inne świadczenia na dzieci dostępne w Quebecu obejmują dodatek dla dzieci niepełnosprawnych wymagających wyjątkowej opieki oraz dodatek na zakup przyborów szkolnych.

Wzrost CCB w 2023 r

Płatności CCB wzrosły w lipcu 2022 r., aby nadążyć za inflacją.

Kolejna podwyżka planowana jest na lipiec 2023 r.

Maksymalny roczny zasiłek CCB dla dziecka poniżej 6 roku życia wzrósł do 6 997 USD, a dla osób w wieku 6-17 lat maksymalny roczny zasiłek wynosi obecnie 5 903 USD na dziecko.

Ten wzrost o 1,66% przekłada się na dodatkowe 114 USD na dziecko poniżej 6 roku życia w następnym cyklu rozliczeniowym lub około 9,50 USD miesięcznie.

Wzrost ten rozciąga się na 2023 r., aż do zakończenia obecnego cyklu płatności w czerwcu 2023 r.

Oto kilka strategii zwiększania CCB i inwestowania w konto RESP Twojego dziecka.

Czy CCB wzrośnie w 2023 roku?

Tak, oczekuje się, że kanadyjski zasiłek na dziecko wzrośnie w 2023 r., kiedy zostanie zindeksowany do inflacji w lipcu 2023 r.

Daty wypłaty zasiłku na dziecko

Child Disability Benefit (CDB) jest wypłacany kwalifikującym się rodzinom, których dziecko poniżej 18 roku życia cierpi na poważne i długotrwałe upośledzenie, które ogranicza je fizycznie lub psychicznie.

Maksymalny kanadyjski zasiłek inwalidzki w okresie od lipca 2022 r. do czerwca 2023 r. wynosi 248,75 USD miesięcznie lub 2985 USD rocznie.

CDB jest uwzględniony w płatnościach CCB dla tych, którzy się kwalifikują, a daty płatności przypadają na te same daty co CCB w następujący sposób:

 • 20 stycznia 2023 r
 • 20 lutego 2023 r
 • 20 marca 2023 r
 • 20 kwietnia 2023 r
 • 19 maja 2023 r
 • 20 czerwca 2023 r
 • 20 lipca 2023 r
 • 18 sierpnia 2023 r
 • 20 września 2023 r
 • 20 października 2023 r
 • 20 listopada 2023 r
 • 13 grudnia 2023 r
🔥 Zalecana:  8 kroków do zbudowania kursu online, który faktycznie zarabia pieniądze

Dodatek na małe dziecko w Kanadzie (CCBYCS)

Ten dodatkowy dodatek CCB nie jest już dostępny.

Dodatek CCB dla małych dzieci (CCBYCS) zapewnił do czterech dodatkowych płatności rodzinom z dziećmi poniżej 6 roku życia w 2021 r.

Aby kwalifikować się, musisz mieć dziecko w wieku poniżej 6 lat w styczniu, kwietniu, lipcu lub październiku.

Otrzymasz od 150 do 300 USD na dziecko w oparciu o dochód netto Twojej rodziny w 2019 i 2020 r.

Płatności za styczeń i kwiecień 2021 r.

zostały dokonane w następujący sposób:

 • 300 USD na dziecko, jeśli dochód netto Twojej rodziny w 2019 r. wyniósł 120 000 USD lub mniej.
 • 150 USD na dziecko, jeśli dochód netto Twojej rodziny w 2019 r. przekroczył 120 000 USD.

Płatności w lipcu i październiku 2021 r. przedstawiały się następująco:

 • 300 USD na dziecko, jeśli dochód netto Twojej rodziny w 2020 r. wyniósł 120 000 USD lub mniej.
 • 150 USD na dziecko, jeśli dochód netto Twojej rodziny w 2020 r. przekroczył 120 000 USD.

Daty płatności dodatku CCB dla małych dzieci

CCBYCS został opłacony oddzielnie od CCB z datami płatności na:

 • 28 maja 2021 r. (obejmuje płatności za styczeń i kwiecień)
 • 30 lipca 2021 r
 • 29 października 2021 r

Nic nie wskazuje ze strony rządu, że dodatkowe płatności CCB będą kontynuowane w 2022 r.

Często zadawane pytania dotyczące zasiłku na dziecko w Kanadzie

Ile wynosi miesięcznie zasiłek na dziecko w Kanadzie?

W przypadku dzieci w wieku poniżej 6 lat maksymalne miesięczne świadczenie wynosi obecnie 583,08 USD na dziecko.

W przypadku dzieci w wieku od 6 do 17 lat maksymalne miesięczne świadczenie wynosi 491,91 USD na dziecko.

Rodziny o dochodzie netto poniżej 32 797 USD otrzymają maksymalne świadczenie.

Czy kanadyjski zasiłek na dziecko podlega opodatkowaniu?

Nie, kanadyjski zasiłek na dziecko jest świadczeniem wolnym od podatku i nie wlicza się do dochodu podlegającego opodatkowaniu w momencie składania zeznania podatkowego.

Czy CCB wzrósł w 2023 roku?

Tak.

CCB wzrósł w lipcu 2022 r., a wzrost ten zostanie odzwierciedlony we wszystkich płatnościach w cyklu trwającym od lipca 2022 r.

do czerwca 2023 r.

Jak oblicza się CCB?

To, ile otrzymasz, zależy od dochodu netto Twojej rodziny za poprzedni rok, wieku i liczby dzieci oraz prowincji zamieszkania.

W jakim wieku kanadyjski zasiłek na dziecko przestaje obowiązywać?

Zasiłki na dzieci przestają być wypłacane, gdy Twoje dziecko skończy 18 lat lub gdy dochód netto Twojej rodziny przekroczy maksymalny próg.

Czy zwracasz zasiłek na dziecko w Kanadzie?

Jeśli agencja ratingowa zapłaci ci za dużo CCB, poinformuje cię, ile nadpłacono, a nadwyżka może zostać odjęta od twoich przyszłych płatności CCB, zwrotu podatku dochodowego lub kredytu GST / HST.

Ile dodatkowego CCB otrzymam w 2023 roku?

W okresie rozliczeniowym 2022-2023 możesz otrzymać dodatkowe 114 USD na dziecko w wieku poniżej sześciu lat.

Powiązany: Daty zasiłków Ontario Trillium.