Jaki jest limit składek TFSA na rok 2023?

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Jaki jest limit składek TFSA na rok 2023?

Nowy Rok (2023) przynosi nowy roczny limit na Bezpodatkowe Konto Oszczędnościowe (TFSA) oraz możliwość oszczędzania i inwestowania w cele krótko- i długoterminowe.

W przeciwieństwie do zarejestrowanego planu oszczędności emerytalnych (RRSP), który umożliwia oszczędzanie na emeryturę na koncie z odroczonym podatkiem, środki, które wpłacisz do TFSA, pozostaną wolne od podatku dożywotnio.

Oznacza to, że zyski kapitałowe, dochody z odsetek i dywidendy* zarobione na koncie TFSA są Twoje.

To powiedziawszy, TFSA nie przyznaje ci przywilejów związanych z odliczeniem podatku z góry, takich jak RRSP.

Kiedy TFSA została wprowadzona po raz pierwszy w 2009 roku, roczny limit ustalono na 5000 USD.

Przez lata odnotowywał pewien wzrost i wzrośnie do 6500 USD w 2023 r.

Roczny limit TFSA na lata (2009-2023)

Roczny limit TFSA jest indeksowany w celu śledzenia stóp inflacji.

Biorąc pod uwagę, że inflacja od kilku lat utrzymuje się na najniższym poziomie, podwyżki rocznego limitu były ograniczone.

Począwszy od 5000 USD w 2009 r., roczny limit wzrósł do 6500 USD w 2023 r.

Oznacza to, że nastąpiły łącznie trzy wzrosty, które można przypisać wskaźnikowi inflacji (w 2013, 2019 i 2023 r.).

Jednorazowa podwyżka dokonana przez konserwatywny rząd do 10 000 dolarów w 2015 roku trwała zaledwie rok.

Poniższa tabela przedstawia roczny limit składek TFSA począwszy od 2009 r.:

Rok Limit wkładu TFSA Pokój składek skumulowanych
2009 5000 $ 5000 $
2010 5000 $ 10 000 $
2011 5000 $ 15 000 $
2012 5000 $ 20 000 $
2013 5500 $ 25 500 $
2014 5500 $ 31 000 $
2015 10 000 $ 41 000 $
2016 5500 $ 46 500 $
2017 5500 $ 52 000 $
2018 5500 $ 57 500 $
2019 6000 $ 63 500 $
2020 6000 $ 69 500 $
2021 6000 $ 75 500 $
2022 6000 $ 81 500 $
2023 6500 $ 88 000 $

Jeśli miałeś 18 lat lub więcej, kiedy TFSA została uruchomiona w 2009 r., teraz masz całkowity limit składek w wysokości 81 500 USD w 2022 r.

I 88 000 USD w 2023 r.

🔥 Zalecana:  RBC Rewards+ Przegląd kart kredytowych Visa 2023

Jak obliczany jest limit TFSA?

Jak wspomniano wcześniej, rząd dostosowuje kwotę TFSA na podstawie danych o inflacji za dany rok (współczynnik indeksacji ogłaszany każdej jesieni przez Canada Revenue Agency).

Uzyskana kwota jest następnie zaokrąglana do najbliższych 500 USD.

Jak pokazano poniżej, indeksowanie liczby TFSA w wysokości 6 162 USD, do której doszliśmy w zeszłym roku, i zastosowanie zaktualizowanego współczynnika indeksacji z 2023 r.

w wysokości 6,3% daje w wyniku 6550 $ (tj.

6162 USD x 1,063%).

Po zaokrągleniu tej liczby do najbliższych 500 USD daje nam to 6500 USD na rok 2023.

Rok Współczynnik indeksacji Indeksowany limit TFSA
2009 0,60% 5030 $
2010 1,40% 5100 $
2011 2,80% 5243 $
2012 2,00% 5348 $
2013 0,90% 5396 $
2014 1,70% 5488 $
2015* 1,30% 5559 $
2016 1,40% 5637 $
2017 1,50% 5721 $
2018 2,20% 5847 $
2019 1,90% 5958 $
2020 1,00% 6017 $
2021 2,4% 6162 $
2022 6,3% 6550 $

Co się dzieje, gdy przepłacasz?

Wpłacanie na TFSA więcej, niż jest to dozwolone, spowoduje nałożenie kar.

Nadmierna składka może wystąpić, ponieważ zapomnisz o swoim rocznym limicie lub dokonasz wypłaty, a następnie ponownie wpłacisz ją w tym samym roku.

Karą za nadmierną składkę TFSA jest 1% miesięcznego podatku karnego od kwoty nadwyżki.

Na przykład, jeśli łączna kwota Twojego wkładu wynosi 8 000 USD w 2023 r. (tj. limit 6 500 USD na 2023 r. i 1 500 USD przeniesiony z poprzednich lat) i zdecydujesz się wpłacić 10 000 USD na swoje konto w kwietniu 2023 r.

Nadwyżka 2000 USD wygeneruje ok miesięczna kara 20 zł (obliczone jako 2000 USD x 1%) lub łącznie 180 USD za pozostałe 9 miesięcy w roku (20 USD x 9 miesięcy), jeśli nie wycofasz wkładu własnego.

Możesz być uprawniony do złożenia wniosku o zwolnienie z kary za nadmierną składkę do Canada Revenue Agency.

Przeczytaj więcej o karze TFSA za przekroczenie składki.

Niektóre opcje inwestowania w TFSA

Istnieje wiele sposobów oszczędzania lub inwestowania na koncie TFSA.

W zależności od tego, na co planujesz wykorzystać środki (cele krótko- lub długoterminowe), masz następujące opcje:

1.

Wysokooprocentowane Konto Oszczędnościowe

Jeśli oszczędzasz TFSA, aby sfinansować cel krótkoterminowy, np.

wakacje, ślub, zakup samochodu, zaliczkę na dom itp., dobrym rozwiązaniem może być konto oszczędnościowe, które płaci rozsądne odsetki.

Dzięki tej opcji możesz mieć spokój ducha, unikając niestabilności rynków finansowych, oczekując „dodatniego” zwrotu ze swoich pieniędzy.

Jednym z najlepszych kont oszczędnościowych o wysokim oprocentowaniu w Kanadzie jest:

Bank EQ: Oferuje wysoką stopę oszczędności (w porównaniu z dużymi bankami), a jego konto hybrydowe obejmuje nieograniczone bezpłatne transakcje z płatnościami za rachunki, e-przelewami Interac i mobilnymi depozytami czekowymi.

2.

Gwarantowane Certyfikaty Inwestycyjne (GIC)

Jeśli chcesz zapewnić bezpieczeństwo swoim funduszom, ponieważ potrzebujesz ich do celów krótkoterminowych, inną opcją jest zakup Gwarantowanego Certyfikatu Inwestycyjnego (GIC).

Mam listę najlepszych GIC w Kanadzie.

3.

Fundusze giełdowe (ETF)

Fundusze giełdowe (ETF) to rodzaj funduszu indeksowego, który handluje się jak akcje na giełdzie.

W porównaniu z tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi fundusze ETF pobierają znacznie niższe opłaty za zarządzanie i mogą pomóc w szybszym budowaniu bogactwa.

Jeśli jesteś inwestorem typu „zrób to sam”, możesz stworzyć swój własny, zdywersyfikowany portfel ETF, korzystając z samodzielnego konta maklerskiego.

Możesz wybrać Questrade, aby otrzymać 50 $ w darmowych transakcjach lub skorzystać z Wealthsimple Trade (bonus 25 $) i bezpłatnie handlować akcjami i funduszami ETF.

Alternatywnie możesz podejść do inwestowania bez użycia rąk, korzystając z robo-doradcy.

Wykonują całą pracę i pobierają opłatę za zarządzanie, która jest znacznie niższa (średnio 0,50%) niż to, co płacisz zarządzającym funduszami inwestycyjnymi (średnio 1,98% w przypadku funduszy akcyjnych).

Przejrzałem najlepszych robo-doradców w Kanadzie i moim najlepszym wyborem jest Wealthsimple Invest.

4.

Akcje i obligacje

Twój TFSA może posiadać różne akcje i obligacje w zależności od tolerancji ryzyka i celów ryzyka.

Samodzielne konto maklerskie jest przydatne do kupowania wybranych akcji, obligacji i funduszy ETF.

Pamiętaj, że zagraniczne dywidendy uzyskane z Twoich akcji mogą podlegać opodatkowaniu u źródła.

Wealthsimple Trade lub Questrade to świetne platformy do handlu akcjami i funduszami ETF.

5.

Fundusze inwestycyjne/indeksowe

Fundusze wspólnego inwestowania są generalnie bardzo drogie w Kanadzie – opłaty za nasze fundusze są jednymi z najwyższych na świecie! To powiedziawszy, możesz łatwo kupić fundusze wspólnego inwestowania w swoim banku lub kasie kredytowej na swoje konto TFSA.

Fundusz indeksowy to rodzaj funduszu wspólnego inwestowania, który jest zarządzany pasywnie i ma niższe opłaty.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu w indeksy, zapoznaj się z tym szczegółowym przewodnikiem.

Często zadawane pytania TFSA

Czy mogę wypłacić pieniądze z mojego TFSA?

Tak, możesz wypłacić swoje środki TFSA w dowolnym momencie.

Czy po wypłacie środków tracę miejsce na składki TFSA?

Nie.

Każda wypłacona kwota może zostać ponownie wpłacona bez kary.

Będziesz jednak musiał poczekać do przyszłego roku, zanim będziesz mógł ponownie wpłacić pieniądze, które wyjąłeś w tym roku.

Możesz także przenieść swój pokój składek na przyszłe lata w nieskończoność.

Czy mogę przyczynić się do TFSA mojego współmałżonka?

Możesz wpłacić na czyjeś konto TFSA.

Ponieważ korzystasz z funduszy „po opodatkowaniu”, rząd nie dba o to i nie możesz ubiegać się o odliczenie podatku od jakichkolwiek pieniędzy wpłaconych do TFSA.

Czy mogę wpłacić więcej niż roczny limit TFSA?

Możesz wpłacić swój roczny limit TFSA plus salę składkową przeniesioną z poprzednich lat. jeśli przekroczysz całkowity limit, poniesiesz miesięczną karę w wysokości 1% od przekroczonej kwoty.

Jakiego rodzaju inwestycje mogę trzymać w moim TFSA?

Możesz inwestować w prawie każdy składnik aktywów finansowych, w tym akcje, obligacje, fundusze wspólnego inwestowania, fundusze ETF, GIC itp.

To powiedziawszy, istnieje kilka zakazanych i niekwalifikowanych inwestycji należy unikać.

Czy muszę płacić podatek, kiedy wypłacam pieniądze z mojego TFSA?

Nie.

TFSA oznacza wolne od podatku, to znaczy bez podatków od wypłat, dochodów z dywidend, zysków kapitałowych i dochodów z odsetek.

Należy pamiętać, że zagraniczne akcje wypłacające dywidendę mogą skutkować pewnym potrąceniem podatku u źródła (np.

15% w przypadku dywidend amerykańskich).

Nie można również ubiegać się o stratę kapitałową.

Co stanie się z moim TFSA, kiedy umrę?

Możesz wyznaczyć beneficjenta (każdego) lub „następcę” (małżonka lub konkubenta), który otrzyma Twoje aktywa.

Czy mogę przenieść moją TFSA z jednego banku do drugiego?

Jest to łatwe do zrobienia i nie powinno ponosić żadnych podatków ani kar.

Jednak zwykle musisz zapłacić swojemu bankowi opłatę za przelew.

Przeczytaj więcej o tym, jak przenosić zarejestrowane konta między bankami.

Czy mogę mieć więcej niż jedno konto TFSA?

Możesz otworzyć dowolną liczbę kont TFSA.

Musisz jednak upewnić się, że Twoje składki nie przekraczają całkowitego pokoju składek.

powiązane posty:

Jakie masz plany względem swojej TFSA? Daj nam znać w komentarzach.