Jak zaoszczędzić na podatkach, maksymalizując składkę RRSP

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Jak zaoszczędzić na podatkach, maksymalizując składkę RRSP

Wkrótce nadejdzie sezon podatkowy, a Ty możesz zaoszczędzić na rachunku podatkowym i uzyskać niezły zwrot, maksymalizując składkę na Zarejestrowany Plan Oszczędności Emerytalnych (RRSP) za lata podatkowe 2022 lub 2023.

Istnieje przedłużenie o 60 dni do nowego roku na wpłacanie składek RRSP, które można odliczyć od zeznań podatkowych za poprzedni rok.

Na przykład w roku podatkowym 2022 termin składek na RRSP upłynął 1 marca 2023 r.

Możesz obniżyć swoje podatki, wpłacając składkę RRSP i ubiegając się o ulgę podatkową podczas składania zeznań podatkowych.

Dokonaj wpłat na RRSP

Jednym z najłatwiejszych sposobów uzyskania zwrotu podatku i obniżenia dochodu podlegającego opodatkowaniu jest wpłacanie składek na RRSP.

Każdego roku możesz wpłacać składki na RRSP lub współmałżonka, jeśli uzyskałeś dochód lub posiadasz miejsce na składki RRSP.

Pokój składek wynosi 18% dochodu zarobionego za poprzedni rok do maksymalnej kwoty określonej corocznie przez Kanadyjską Agencję Podatkową (CRA).

Maksymalny limit składki na RRSP w roku podatkowym 2022 wyniósł 29 210 USD, natomiast w 2023 r. wzrasta do 30 780 USD.

Pokój składek RRSP można przenosić z roku na rok.

Możesz dowiedzieć się, jaka jest twoja obecna łączna kwota składek, sprawdzając zawiadomienie o ocenie lub za pośrednictwem swojego CRA Moje konto.

Jeśli wpłacasz składki do planu emerytalnego w pracy, Twoja roczna składka RRSP może zostać zmniejszona poprzez dostosowanie emerytury.

Zmniejszy się również, jeśli przyczynisz się do współmałżonka RRSP.

Powiązany: Plany kupowania domów i plany uczenia się przez całe życie

Jakiej kwoty zwrotu podatku mogę się spodziewać?

Kwota zwrotu, którą otrzymasz po przesłaniu zeznania podatkowego, zależy od aktualnej krańcowej stawki podatkowej.

Na przykład, jeśli Twoja krańcowa stawka podatkowa wynosi 35% i przekazałeś 5000 USD na RRSP, powinieneś spodziewać się zwrotu w wysokości 1750 USD (tj.

🔥 Zalecana:  Jak kupować NFT w Kanadzie 2023 (11 najlepszych rynków NFT)

5000 USD x 35%).

Składka RRSP polega na tym, że zmniejsza Twój dochód podlegający opodatkowaniu dzisiaj poprzez odroczenie podatków od kwoty składki do momentu przejścia na emeryturę, kiedy zaczniesz wypłacać dochód emerytalny.

Przyczynić się do małżeńskiego RRSP

Daje to parom możliwość obniżenia łącznego obciążenia podatkowego na emeryturze.

Jeśli jeden z małżonków zarabia znacznie więcej niż jego odpowiednik (tj.

w wyższym przedziale podatkowym), może zdecydować się na wniesienie wkładu do RRSP dla małżonka.

Korzyść z RRSP dla małżonków polega na tym, że płatnik może ubiegać się o odliczenie składki w zeznaniu podatkowym, podczas gdy małżonek otrzymujący nadal będzie miał do dyspozycji własne pełne miejsce na składki RRSP.

Kolejną korzyścią jest „podział dochodu”, który zmniejsza ogólne obciążenie podatkowe rodziny.

Kiedy oszczędności emerytalne są dzielone między małżonków, kwota podatków płaconych przez parę od dochodów emerytalnych jest niższa niż w przypadku, gdyby jedno z nich miało większość dochodów/oszczędności.

Możesz wpłacać składki na RRSP dla małżonków do końca roku, w którym twój współmałżonek skończy 71 lat.

Trzyletnia zasada przypisania ma zastosowanie do składek RRSP współmałżonka.

Jeżeli składka RRSP małżonka zostanie wycofana w ciągu 3 lat kalendarzowych od jej wniesienia, wpłacający będzie musiał zapłacić podatek od tej kwoty.

Po trzech latach kalendarzowych każda wypłata jest opodatkowana w rękach posiadacza planu.

Na przykład, jeśli wpłaciłeś wkład współmałżonka w lutym 2022 r., najwcześniejszy moment, w którym wycofanie nie spowodowałoby przypisania (tj. opodatkowania w rękach wpłacającego) to styczeń 2025 r.

Końcowe przemyślenia

Składki RRSP to dobry sposób na obniżenie bieżącego rachunku podatkowego i uzyskanie zwrotu pieniędzy.

Podatek jest odroczony do czasu przejścia na emeryturę, kiedy prawdopodobnie zarabiasz mniej i płacisz mniej podatku dochodowego.

Dobrą strategią inwestycyjną jest zwiększenie oszczędności emerytalnych poprzez inwestowanie również rocznego zwrotu podatku.

🔥 Zalecana:  Jak uzyskać bezpłatną nazwę domeny 6 różnych sposobów na uzyskanie nazwy domeny dla swojego bloga w 2023 r

Jeśli jesteś nowy na rynku pracy i zarabiasz na poziomie podstawowym lub niższym, konto oszczędnościowe bez podatku (TFSA) może być lepszą strategią inwestycyjną w tym okresie twojego życia.

Twój pokój składek RRSP będzie się zwiększał w miarę przenoszenia go z roku na rok.

Gdy Twoje dochody wzrosną, możesz zacząć wykorzystywać swój pokój RRSP.

Zwrot podatku dochodowego, który otrzymujesz w tym czasie, może następnie zostać przeznaczony na zwiększenie składek RRSP (więcej zwrotów!) lub na TFSA, lub jedno i drugie.

Jeśli Twój pracodawca oferuje grupowe RRSP i dopasowuje Twoje składki na dowolnym poziomie, prawdopodobnie lepiej będzie dla Ciebie maksymalizować składki, niezależnie od tego, ile zarabiasz.

Jeśli masz dług o wysokim oprocentowaniu (na przykład zadłużenie z tytułu karty kredytowej), spłać je najpierw.

Inną rozsądną finansowo rzeczą, którą możesz zrobić ze zwrotem, jest zbudowanie funduszu awaryjnego, jeśli go nie masz.

powiązane posty