Jak uruchomić plik .sh na terminalu Linux, Mac, Windows i Ubuntu

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Jak uruchomić plik .sh na terminalu Linux, Mac, Windows i Ubuntu

Istnieją sposoby komunikowania się z systemem operacyjnym komputera i wykonywania działań, takich jak zarządzanie plikami i folderami, uruchamianie lub kończenie programów, monitorowanie i konfigurowanie systemów operacyjnych oraz uruchamianie przetwarzania wsadowego przy użyciu powłoki. Powłoka to program używany przez użytkownika i inne programy do interakcji z systemem operacyjnym komputera.

Powłoki systemu operacyjnego zazwyczaj używają GUI (graficzny interfejs użytkownika) lub CLI (interfejs wiersza poleceń), w zależności od operacji i roli komputera.

Powłoki graficznego interfejsu użytkownika są łatwiejsze w użyciu, zwłaszcza dla początkujących. Mimo to mają ograniczenia, więc powłoki interfejsu wiersza poleceń są zawarte w systemach operacyjnych. Korzystając z powłoki CLI, umieszczasz swoje polecenia w pliku powłoki, aby powłoka wykonała wszystkie polecenia w tej kolejności.

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o plikach .sh i uruchamianiu plików .sh w systemie Windows, Mac lub Ubuntu.

Co to jest uruchamianie skryptu?

Skrypt to zestaw poleceń w pliku powłoki wykonywany przez program lub system operacyjny bez kompilacji. W terminologii maniaków komputerowych kompilator to program, który konwertuje lub tłumaczy język programowania na inny język programowania, zwykle niższy.

Pisząc skrypt, łączysz zestaw kolejnych poleceń przechowywanych w pliku, które mają być wykonywane w dowolnym momencie. Niektóre przykłady popularnych języków skryptowych to Bash, PowerShell, Python, Perl itp.

Wszystko, co musisz wiedzieć o uruchamianiu plików .sh

Plik .sh lub skrypt powłoki to plik powłoki Bash z łańcuchem poleceń powłoki CLI wykonywanych za każdym razem, gdy poinstruujesz program powłoki, aby wykonał plik. Bash Shell Script jest rodzajem powłoki Unix.

Plik .sh ułatwia uruchamianie poleceń i upraszcza powtarzalne, czasochłonne zadania. Aby tworzyć polecenia powłoki, musisz znać składnię konkretnego języka skryptowego, w którym piszesz, w tym przypadku Bash. Na przykład składnia języka Python różni się od składni programu PowerShell.

Jak uruchomić plik .sh w systemach Linux i Unix

Istnieją dwa główne sposoby uruchamiania skryptu pliku .sh w systemie Linux.

Możesz spróbować:

 • Uruchom terminal na komputerze z systemem Linux lub Unix.
 • Użyj edytora tekstu, aby utworzyć nowy plik skryptu. Pliki skryptów kończą się rozszerzeniem „.cii” rozszerzenie.
 • Używać “nano nazwa-skryptu-tutaj. cii”, aby napisać plik skryptu.
 • Aby wykonać uprawnienia do skryptu, użyj polecenia chmod: „chmod +x nazwa-skryptu-tutaj.sh”.
 • Możesz uruchomić swój skrypt za pomocą trzech poleceń. Możesz użyć “./nazwa-skryptu-tutaj.sh”, „sh nazwa-skryptu-tutaj.sh” Lub “bash nazwa-skryptu-tutaj.sh”.
🔥 Zalecana:  Jak naprawić Discord Screen Share Brak dźwięku - 9 najlepszych poprawek

Możesz także spróbować uruchomić go jako użytkownik root. Na przykład czasami podczas próby zainstalowania aplikacji potrzebny jest dostęp do konta root. Dostęp root daje niezbędne uprawnienia do zainstalowania aplikacji i wprowadzania zmian na poziomie systemu. W systemach Linux i systemach typu Unix dostęp administratora jest domyślnie wyłączony. Aby uruchomić jako użytkownik root:

 • Typ “sudo bash nazwa_pliku.sh”.
 • Następnie wprowadź swoje hasło.

Inną opcją jest zostanie superużytkownikiem za pomocą su Komenda. Typ “su-. „Następnie wpisz hasło użytkownika root, a następnie uruchom skrypt jak powyżej.

Alternatywnie możesz użyć polecenia chmod, aby go uruchomić. Najpierw uruchom polecenie chmod, chmod +x plik.sh następnie uruchom plik .sh w ten sposób:
./plik.sh
/ścieżka/do/pliku.sh

Jak napisać skrypt w systemach Linux i Unix

Skrypt powłoki można napisać przy użyciu edytora tekstu, takiego jak Atom lub Visual Studio Code. Aby napisać skrypt powłoki w systemie Linux, musiałbyś otworzyć nowy plik w edytorze tekstu, a następnie zezwolić powłoce na wykonanie skryptu. Następnie napisz programowanie w skrypcie powłoki i umieść skrypt w miejscu, w którym powłoka może go znaleźć. Oto przykład krok po kroku:

 • Utwórz plik za pomocą edytora i zapisz go z rozszerzeniem .cii rozszerzenie.
 • Zacznij pisać skrypt z #!/bin/sh
 • Napisz kilka kodów.
 • Zapisz skrypt jako nazwapliku.sh
 • Aby wykonać skrypt, wpisz bash nazwa pliku.sh

Jak uruchomić plik .sh w Vscode?

Visual Studio Code to bardzo wszechstronne narzędzie do uruchamiania i edytowania kodu. Pomogłoby, gdybyś wprowadził niewielkie zmiany w ustawieniach kodu VS, aby uruchomić plik .sh. Jeśli używasz komputera z systemem Windows, VScode automatycznie używa programu Windows PowerShell do uruchamiania skryptów powłoki. Aby uruchomić pliki .sh, musisz uzyskać rozszerzenie Bash. Możesz uruchomić plik .sh w kilku prostych krokach:

 • Pobierz i zainstaluj rozszerzenie Git z Tutaj.
 • Uruchom kod programu Visual Studio i przytrzymaj klawisz kontrolny + ` aby otworzyć terminal.
 • Naciskać Ctrl + Shift + P aby otworzyć paletę poleceń.
 • W oknie dialogowym wpisz Wybierz profil domyślny.
 • Wybierz Git Bash z opcji i kliknij + ikona w terminalu. Załadowanie Git Bash zajmie trochę czasu.
 • Po załadowaniu możesz przełączyć się z terminala PowerShell lub Bash w menu rozwijanym terminala.
 • Aby uruchomić plik .sh, przejdź do lokalizacji pliku i otwórz go za pomocą Visual Studio Code.
🔥 Zalecana:  Jak często aktualizowana jest ocena Snapchata (zobacz czas)

Jak uruchomić plik .sh na komputerze Mac

Możesz uruchomić skrypt powłoki na komputerze Mac za pomocą polecenia sudo, które zapewnia dostęp do konta root.

 • Na komputerze Mac naciśnij Cmd + spacja, i wpisz Terminal w polu wyszukiwania. Naciskać Wchodzić aby go otworzyć.
 • W terminalu wpisz „sudo sh
 • Następnie otwórz Finder, aby zlokalizować skrypt powłoki. Przeciągnij i upuść skrypt powłoki obok sudo sh. Dałoby to terminalowi ścieżkę do pliku skryptu.
 • Zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora. Wprowadź go i naciśnij Wchodzić.
 • Skrypt powinien teraz działać idealnie.

Możesz także używać oprogramowania innych firm do uruchamiania skryptów powłoki, zwłaszcza jeśli często je uruchamiasz. Możesz używać różnych programów innych firm do edytowania i uruchamiania skryptów powłoki w podróży. Na przykład możesz pobrać prosty, wszechstronny edytor tekstu, taki jak Kod Visual Studio. Oto jak się do tego zabrać:

 • Zainstaluj edytor tekstu i uruchom go.
 • Następnie otwórz Finder i poszukaj skryptu powłoki — kliknij plik prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć go za pomocą VSCode.
 • Gdy plik zostanie otwarty w programie Visual Studio, kliknij przycisk Narzędzia w górnym menu, a następnie kliknij Zbudować w menu rozwijanym.
 • Visual Studio poprosi o uprawnienia. Kliknij Umożliwić kiedy to pokazuje. W terminalu poniżej powinieneś zobaczyć swoje wyniki w czasie rzeczywistym. Skrypty powłoki można bezpośrednio edytować i zapisywać w kodzie programu Visual Studio.

Jak uruchomić skrypt w systemie Windows 10?

Skrypty można uruchamiać bezpośrednio z wiersza polecenia za pomocą Hosta skryptów systemu Windows. Host skryptów systemu Windows ma dwa interfejsy wiersza poleceń; WScript i CScript. WScript i CScript działają w ten sam sposób, jedyną różnicą jest to, że WScript wyświetla dane wyjściowe w oknie, podczas gdy CScript pokazuje dane wyjściowe w oknie poleceń w skrypcie.

Ponadto CScript.exe i WScript.exe udostępniają opcje wiersza polecenia umożliwiające zmianę właściwości skryptu. Aby uruchomić skrypt za pomocą WScript:

Kliknij prawym przyciskiem myszy Początek menu i wybierz Uruchomić z opcji. w otwarty polu wyszukiwania, wpisz pełną ścieżkę skryptu i wybierz OK. Lub wpisz WScript następnie pełna nazwa skryptu i ścieżka skryptu.

🔥 Zalecana:  Sztuczna inteligencja przewiduje szybsze i dokładniejsze prognozy pogody — w kierunku sztucznej inteligencji

Po dwukrotnym kliknięciu pliku skryptu, który nie został otwarty za pomocą programu WScript.exe, plik Otwierać z pojawi się opcja i możesz wybrać domyślną aplikację, której chcesz użyć do otwarcia pliku i kolejnych plików skryptów.

Alternatywnie możesz także uruchamiać skrypty w języku CScript. Ponieważ WScript jest domyślną linią poleceń Hosta skryptów systemu Windows, możesz zmienić WScript na CScript, wpisując to polecenie w terminalu wiersza polecenia: skrypt //h: skrypt i alternatywnie zmień CScript na WScript, wpisując polecenie: wscript //h:cscript. Aby uruchomić z CScript:

 • Otwórz swoje Menu startowe i wyszukaj wiersz polecenia w polu wyszukiwania. Kiedy się pojawi, uruchom go jako administrator.
 • Wpisz to polecenie w terminalu: cscript [host options…] [script name] [script options and parameters]

Przeczytaj także: Jak utworzyć plik INI w systemach Windows, Mac i Android

Jak uruchomić skrypt bash w terminalu

Aby uruchomić skrypt bash, najpierw upewnij się, że musi on wykonywać uprawnienia za pomocą polecenia chmod. W terminalu wpisz: „chmod +x nazwa-skryptu-tutaj.sh”. Aby uruchomić skrypt bash, wpisz to polecenie w terminalu: „bash nazwa pliku.sh”.

Dlaczego większość skryptów powłoki zawiera #! /bin/bash na początku skryptów powłoki

Jak wyjaśniono wcześniej, powłoka jest interfejsem dla ludzi i innych programów do interakcji z systemem operacyjnym. Każda dystrybucja ma unikalną domyślną powłokę. Na przykład Windows PowerShell różni się od powłoki Bash i tak dalej.

Bash jest domyślną powłoką większości systemów, więc jeśli pracujesz w systemie z inną powłoką, skrypty mogą nie działać, jeśli były wyraźnie przeznaczone dla Bash.

The #! /bin/bash kod w pierwszym wierszu skryptu mówi systemowi operacyjnemu, aby wykonał skrypt przy użyciu powłoki Bash jako interpretera. The #! /bin/bash jest również określany jako „hash-bang”, „sha-bang” lub „she-bang”.