Jak ubiegać się o świadczenie CERB w wysokości 2000 USD miesięcznie

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Jak ubiegać się o świadczenie CERB w wysokości 2000 USD miesięcznie

W następstwie skutków pandemii COVID-19 i bezprecedensowego wzrostu liczby wniosków o świadczenia z ubezpieczenia pracowniczego (EI), rząd federalny wprowadził niedawno nowe świadczenie – zasiłek Canada Emergency Response Benefit (CERB).

CERB zapewnia pomoc pracownikom, niezależnie od tego, czy kwalifikują się do EI, czy nie, jeśli stracili pracę, są chorzy, poddani kwarantannie lub opiekują się kimś chorym na COVID-19.

Zapewnia również świadczenia rodzicom, którzy muszą pozostać w domu bez wynagrodzenia, aby opiekować się dziećmi; oraz pracownicy kontraktowi i osoby samozatrudnione, które w innym przypadku nie kwalifikowałyby się do EI.

Począwszy od 6 kwietnia wszyscy pracownicy, którzy są niezdolni do pracy z powodu COVID-19, są przetwarzani w celu uzyskania tymczasowego wsparcia dochodu w ramach CERB, niezależnie od tego, czy kwalifikują się do EI.

CERB zapewni 500 $ tygodniowo przez okres do 28 tygodni (7 miesięcy).

Rząd federalny rozważa również zmiany w programie CERB, które przyniosą korzyści studentom, pracownikom ze skróconymi godzinami pracy, pracownikom kontraktowym, wykonawcom, ochotniczym strażakom, pracownikom sezonowym, pracownikom opieki domowej i innym osobom, które nie kwalifikują się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powiązany: Kanada Workers Lockdown Benefit w 2022 r.

Zasiłek odbudowy w Nowej Kanadzie zastąpił CERB

Canada Recovery Benefit (CRB) wypłaca 400 $ tygodniowo przez okres do 26 tygodni lub 1600 $ miesięcznie.

Oprócz CRB dwie inne nowe korzyści obejmują:

 • Zasiłek opiekuńczy na okres rekonwalescencji w Kanadzie który zaoferuje 500 $ tygodniowo lub 2000 $ miesięcznie przez okres do 26 tygodni kwalifikującym się Kanadyjczykom, którzy muszą zostać w domu, aby opiekować się dziećmi z powodu zamknięcia żłobków lub szkół.
 • Zasiłek z tytułu choroby w Kanadzie który zaoferuje do 500 USD tygodniowo przez okres do dwóch tygodni (łącznie 1000 USD) pracownikom, którzy są chorzy lub muszą się izolować z powodu COVID-19.

Nowe korzyści CRB zaczęły obowiązywać od 27 września 2020 r.

Dowiedz się więcej o tym, jak ubiegać się o nowy program Canada Recovery Benefit.

CERB przedłużony z 16 tygodni do 28 tygodni

Program CERB został przedłużony o dodatkowe 4 tygodnie.

Zgodnie z poprzednimi zasadami świadczenia CERB można było otrzymywać maksymalnie przez 24 tygodnie, tj.

przez 6 okresów płatności lub łącznie 12 000 USD.

Zgodnie z nowym planem odbiorcy CERB mają teraz dostęp do maksymalnie 28 tygodni świadczeń i łącznie 14 000 USD w okresie 7 miesięcy, jeśli nadal nie są w stanie pracować.

Statystyki z końca sierpnia pokazują, że CERB wypłacił dotychczas ponad 69 miliardów dolarów 8,61 milionom aplikantów!

Ostatni okres płatności CERB przypada na 26 września.

Po tej dacie federalni planują przenieść odbiorców CERB do federalnego programu ubezpieczeń pracowniczych.

Nowy program EI zastąpi CERB od 27 września 2020 r.

i zapewni dochód uprawnionym osobom, które pozostają niezdolne do pracy z powodu COVID-19.

Będzie oferować regularne świadczenia EI w wysokości co najmniej 400 USD tygodniowo przez okres do 26 tygodni.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek i osoby pracujące na zlecenie, które nie kwalifikują się do nowego EI, mogą kwalifikować się do nowego Canada Recovery Benefit (CRB).

Co to jest zasiłek z tytułu reagowania kryzysowego w Kanadzie?

Świadczenie Canada Emergency Response zapewni pracownikom, którzy przestali pracować z powodu COVID-19, tymczasowe wsparcie dochodów.

Świadczenie to jest połączeniem dwóch wcześniej ogłoszonych świadczeń – Emergency Care Benefit oraz Emergency Support Benefit.

🔥 Zalecana:  Ludzie mogą się zniszczyć, otwierając puszkę Pandory AI

Uprawnionym pracownikom zapewni zryczałtowane świadczenie w wysokości 2000 USD miesięcznie (tj. 500 USD tygodniowo) przez okres do 6 miesięcy.

Kto kwalifikuje się do zasiłku CERB?

CERB ma zastosowanie do pracowników najemnych, pracowników kontraktowych i osób prowadzących działalność na własny rachunek, które spełniają następujące warunki zgodnie z Kanada.ca:

 • Pracownicy, którzy muszą przestać pracować z powodu COVID-19 i nie mają dostępu do płatnego urlopu lub innego wsparcia dochodów
 • Pracownicy chorzy, objęci kwarantanną lub opiekujący się osobą chorą na COVID-19
 • Pracujący rodzice, którzy muszą zostać w domu bez wynagrodzenia, aby opiekować się dziećmi chorymi lub wymagającymi dodatkowej opieki z powodu zamknięcia szkół lub przedszkoli
 • Pracownicy, którzy nadal mają zatrudnienie, ale nie otrzymują wynagrodzenia, ponieważ obecnie nie ma wystarczającej pracy, a ich pracodawca poprosił ich, aby nie przychodzili do pracy
 • Pracownicy najemni i osoby prowadzące działalność na własny rachunek, w tym pracownicy kontraktowi, którzy w przeciwnym razie nie byliby uprawnieni do ubezpieczenia pracowniczego

Wnioskodawcy muszą być bez pracy przez co najmniej 14 kolejnych dni w ciągu 4-tygodniowego okresu, w którym ubiegają się o wypłatę.

Muszą również zarobić co najmniej 5000 USD w 2019 r.

lub w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku.

Dochód ten może pochodzić z zatrudnienia lub samozatrudnienia, świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.

Musisz także być mieszkańcem Kanady i mieć co najmniej 15 lat.

Najnowsze informacje dostarczone przez CRA mówią, że możesz zaliczyć niekwalifikujące się dywidendy na poczet wymogu dochodu w wysokości 5000 USD, aby kwalifikować się do CERB

Ile dostanę od CERB?

Będziesz otrzymywać 2000 $ co cztery tygodnie przez okres do 6 miesięcy.

Płatność dokonywana jest w blokach 4 tygodniowych.

Jeśli Twoja sytuacja się nie zmieni, możesz ponownie ubiegać się o wielokrotne 4-tygodniowe okresy, łącznie przez 24 tygodnie.

Oczekuje się, że płatności CERB rozpoczną się w ciągu 10 dni od złożenia wniosku.

Wnioskodawcy, którzy podają informacje o wpłacie bezpośredniej do swojego banku, mogą otrzymywać płatności szybciej (w ciągu 3 dni roboczych).

Jeśli CRA nie ma w aktach informacji o Twojej wpłacie bezpośredniej, Twoje płatności zostaną automatycznie opłacone czekiem.

Oczekuje się, że świadczenie będzie dostępne od 15 marca 2020 r.

do 3 października 2020 r.

CERB będzie podlegać opodatkowaniu.

Jak ubiegać się o CERB

Możesz ubiegać się o świadczenie online za pośrednictwem CRA MyAccount i za pośrednictwem automatycznego numeru telefonu począwszy od poniedziałek, 6 kwietnia 2020 r.

CRA Moje konto: Zaloguj się do istniejącego konta i wykonaj następujące czynności:

Upewnij się, że informacje o wpłacie bezpośredniej i adresie pocztowym są aktualne.

Jeśli nie pamiętasz identyfikatora użytkownika i/lub hasła agencji CRA, możesz spróbować je odzyskać, korzystając z opcji „Nie pamiętasz identyfikatora użytkownika” lub „Nie pamiętasz hasła”.

Jeśli Twoje konto CRA MyAccount jest zablokowane, będziesz musiał skorzystać z automatycznej usługi telefonicznej.

Alternatywnie, jeśli masz konto My Service Canada i masz do niego dostęp, możesz zalogować się na to konto i wybrać opcję „Przełącz się do kanadyjskiego urzędu skarbowego”.

Spowoduje to przeniesienie do CRA MyAccount i stamtąd możesz postępować jak powyżej.

Zautomatyzowana usługa telefoniczna: Numer telefonu, na który należy się zgłosić to 1-800-959-2019 lub 1-800-959-2041.

Numer ten jest dostępny od 6 kwietnia 2020 r.

Powinieneś mieć pod ręką swój numer SIN i kod pocztowy.

Będziesz także musiał potwierdzić okres, o który się ubiegasz i zadeklarować, że przysługuje Ci zasiłek.

🔥 Zalecana:  13 najlepszych kont czekowych, które zarabiają odsetki w Kanadzie (2023)

Obie te usługi (CRA Moje Konto oraz usługa telefoniczna) będą dostępne 21 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu.

Będą zamknięte z powodu prac konserwacyjnych od 3:00 do 6:00 (czasu wschodniego).

Aby proces aplikacji CERB był jak najbardziej bezproblemowy, należy złożyć wniosek w następujących dniach w zależności od miesiąca urodzenia:

CERB 4-tygodniowe okresy kwalifikowalności

Możesz kwalifikować się do ubiegania się o CERB podczas następujących 4-tygodniowych cykli, maksymalnie do 16 tygodni łącznie:

 • Okres CERB nr 1: 15 marca 2020 r.

  do 11 kwietnia 2020 r.

 • Okres CERB nr 2: 12 kwietnia 2020 r.

  do 9 maja 2020 r

 • Okres CERB nr 3: 10 maja 2020 r.

  do 6 czerwca 2020 r

 • Okres CERB nr 4: 7 czerwca 2020 r.

  do 4 lipca 2020 r

 • Okres CERB nr 5: 5 lipca 2020 r.

  do 1 sierpnia 2020 r.

  (można rozpocząć stosowanie od 6 lipca)

 • Okres CERB nr 6: 2 sierpnia 2020 r.

  do 29 sierpnia 2020 r.

  (można rozpocząć stosowanie od 3 sierpnia)

 • Okres CERB nr 7: 30 sierpnia 2020 r.

  do 26 września 2020 r.

  (można rozpocząć stosowanie od 31 sierpnia)

Nie otrzymasz automatycznie następnej płatności CERB.

Jeśli nadal spełniasz wymagania kwalifikacyjne, będziesz musiał złożyć wniosek na następny czterotygodniowy okres.

Powiązane czytanie:

CERB kontra EI

EI jest zarządzany przez Service Canada, podczas gdy CERB będzie zarządzany przez Canada Revenue Agency oraz Employment and Social Development Canada (ESDC).

Jeśli już otrzymujesz regularne świadczenia EI lub świadczenia chorobowe, będą one kontynuowane i nie ma potrzeby ubiegania się o CERB.

Jeśli Twoje świadczenie EI wygasa przed 3 października 2020 r., możesz ubiegać się o CERB, jeśli nadal jesteś niezdolny do pracy.

Jeśli złożyłeś już wniosek o EI, a Twój wniosek nie został jeszcze rozpatrzony, zostanie automatycznie rozpatrzony w CERB w kwietniu.

Nie ma potrzeby ponownego składania wniosku.

Jeśli kwalifikujesz się do EI, możesz złożyć wniosek za pośrednictwem zwykłego portalu aplikacyjnego, tj. konta My Service Canada, o regularne świadczenia EI po zakończeniu 16-tygodniowego okresu objętego CERB i nadal jesteś bezrobotny.

Przetwarzanie ogólnych świadczeń EI zajmuje około 28 dni.

CERB zaoferuje szybsze płatności w ciągu 10 dni od złożenia wniosku.

Czy CERB podlega opodatkowaniu?

Tak, zasiłek CERB podlega opodatkowaniu i będziesz musiał zadeklarować dochód, składając zeznanie podatkowe za 2020 rok w 2021 roku.

Formularz informacyjny zostanie udostępniony za rok podatkowy 2020 na Twoim koncie CRA MyAccount w sekcji Informacje podatkowe (T4 i więcej).

Szybkie aktualizacje

Otrzymałem mnóstwo pytań dotyczących wymagań kwalifikacyjnych.

Chociaż program CERB prawdopodobnie zostanie ulepszony w przyszłości, kryteria kwalifikacyjne obowiązujące obecnie są pokazane poniżej na zrzucie ekranu strony aplikacji CRA:

Należy również pamiętać, że jeśli otrzymujesz EI lub CERB za pośrednictwem Service Canada, nadal będziesz musiał przesyłać co dwa tygodnie raporty EI.

Często zadawane pytania dotyczące CERB

Jak spłacić CERB?

Wiele osób pyta, co zrobić, jeśli ubiegają się o CERB, a później zdadzą sobie sprawę, że nie kwalifikują się do zasiłku.

W takim przypadku będziesz musiał zwrócić środki do agencji ratingowej.

Oto, co możesz zrobić:

1. Jeśli nadal masz czek, po prostu odeślij go na adres:

Przetwarzanie przychodów – Spłata CERB
Centrum Podatkowe Sudbury
Aleja Notre Dame 1050
Sudbury ON P3A 0C1

2. Jeśli nie masz czeku lub otrzymałeś płatność bezpośrednio na swój bank, możesz wypisać czek płatny na rzecz „Receiver General for Canada” i wysłać go na powyższy adres.

Pamiętaj, aby wskazać, że czek jest przeznaczony na spłatę CERB i podać swój SIN lub TTN w celu identyfikacji.

Czy mogę pracować i nadal zbierać CERB?

Możesz zarobić do 1000 $ i kwalifikować się do ubiegania się o CERB.

Ostatnie aktualizacje CERB umożliwiają teraz wnioskodawcom zarobienie do 1000 USD dochodu z tytułu zatrudnienia/samozatrudnienia przez 14 dni lub więcej w ramach 4-tygodniowego cyklu świadczeń CERB, o który się ubiegają.

Według Service Canada/CRA:

Składając pierwszy wniosek, nie możesz zarobić więcej niż 1000 USD z tytułu zatrudnienia i/lub dochodu z tytułu samozatrudnienia przez 14 lub więcej kolejnych dni w czterotygodniowym okresie zasiłkowym objętym wnioskiem.

Składając kolejne wnioski, nie możesz zarobić więcej niż 1000 USD dochodu z tytułu zatrudnienia i/lub samozatrudnienia przez cały czterotygodniowy okres świadczenia nowego wniosku.

Możesz również ubiegać się o CERB, jeśli:

 • Byłeś wcześniej na EI i wykorzystałeś swoje prawo do regularnych świadczeń EI między 29 grudnia 2019 r. a 3 października 2020 r.; Lub
 • Masz prawo do zasiłku chorobowego EI

Czy możesz otrzymać CERB będąc na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim?

Jeśli Twoje świadczenia macierzyńskie lub rodzicielskie skończyły się i nie możesz wrócić do pracy, kwalifikujesz się do CERB, jeśli spełniasz inne wymagania kwalifikacyjne.

Pamiętaj, że nie możesz otrzymywać zasiłku macierzyńskiego ani zasiłku rodzicielskiego w tym samym czasie, co zasiłek Canada Emergency Response Benefit.

Kanadyjski zasiłek dla studentów w nagłych wypadkach (CESB)

22 kwietnia 2020 r. rząd federalny ogłosił przekazanie do 9 miliardów dolarów na CESB i inne ulgi dla uczniów szkół policealnych i niedawnych absolwentów.

Począwszy od maja 2020 r., studenci, którzy zarabiają mniej niż 1000 USD, mogą kwalifikować się do 1250 USD miesięcznie od maja do sierpnia 2020 r.

Studenci, którzy spełniają wymagania i są opiekunami lub są niepełnosprawni, otrzymają do 2000 USD miesięcznie.

Ponadto studenci, którzy w okresie letnim są wolontariuszami w swoich społecznościach, mogą zarobić do 5000 USD rekompensaty w oparciu o przepracowane godziny. Świadczenia są dostępne tylko dla studentów będących obywatelami Kanady lub stałymi mieszkańcami.

Maksymalna tygodniowa kwota dostępna w ramach Kanadyjskiego Programu Pożyczek Studenckich została również zwiększona do 350 USD z 210 USD, a ponad 75 milionów USD jest przeznaczone na wsparcie rdzennych uczniów szkół policealnych.

Powiązany: Jak ubiegać się o zasiłek dla studentów w nagłych wypadkach w Kanadzie

Fałszywe raporty CERB, CESB i CEWS

CRA niedawno dodała programy świadczeń CERB, CESB i CEWS do swojego programu Leads Program, który zachęca do zgłaszania oszustw podatkowych i zasiłkowych.

Możesz dowiedzieć się więcej o programie Tutaj.