Jak ubiegać się o świadczenia chorobowe EI i EI przez Internet w 2023 r

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Jak ubiegać się o świadczenia chorobowe EI i EI przez Internet w 2023 r

Osoby, które niedawno straciły pracę nie z własnej winy, mogą ubiegać się o regularne świadczenia z ubezpieczenia zatrudnienia (EI).

Pracownicy, którzy kwalifikują się do EI i są chorzy lub poddani kwarantannie, mogą ubiegać się o zasiłek chorobowy EI.

W przypadkach, gdy opiekujesz się kimś, kto jest krytycznie chory lub ranny, możesz ubiegać się o świadczenia EI dla opiekunów.

Rodzaje świadczeń EI

Dla Kanadyjczyków dostępne są następujące świadczenia ubezpieczeniowe:

 • Regularne świadczenie EI
 • Zasiłek chorobowy EI
 • Świadczenia macierzyńskie i rodzicielskie
 • Świadczenie rodzinne dla opiekunów (dorosłych i dzieci)
 • Świadczenie z tytułu współczującej opieki
 • Korzyści wędkarskie

Jak działa zwykłe ubezpieczenie pracownicze?

Świadczenia regularne EI są przyznawane osobom, które straciły pracę nie z własnej winy, np. z powodu zwolnienia sezonowego, masowego lub braku pracy.

zgodnie z Serwis Kanadamożesz kwalifikować się do EI, jeśli:

 • Byli zatrudnieni na stanowisku podlegającym ubezpieczeniu
 • Straciłeś pracę nie z własnej winy
 • Byłeś bez pracy i wynagrodzenia przez co najmniej siedem kolejnych dni w ciągu ostatnich 52 tygodni
 • przepracować wymaganą liczbę godzin podlegających ubezpieczeniu w ciągu ostatnich 52 tygodni lub od rozpoczęcia ostatniego wniosku o EI, w zależności od tego, który okres jest krótszy
 • Są gotowi, chętni i zdolni do codziennej pracy
 • Aktywnie poszukuje pracy

Istnieją przypadki, w których możesz nie kwalifikować się do świadczeń EI, w tym w przypadku zwolnienia z powodu niewłaściwego postępowania lub odejścia z pracy bez uzasadnionej przyczyny.

Minimalna liczba godzin wymaganych do zakwalifikowania się do ubezpieczenia od utraty pracy zależy od miejsca zamieszkania i stopy bezrobocia.

Ogólnie rzecz biorąc, będziesz musiał przepracować od 420 do 700 godzin podlegającego ubezpieczeniu zatrudnienia, aby kwalifikować się do regularnych świadczeń EI.

W przypadku świadczeń chorobowych, macierzyńskich, rodzicielskich, opieki współczującej lub świadczeń dla opiekunów rodzinnych wymagane jest co najmniej 600 godzin.

Możesz wyszukać swój region ekonomiczny EI i wymagane godziny Tutaj.

Powiązany: Daty płatności kredytu GST

Jak ubiegać się o EI online

Możesz złożyć wniosek online na stronie Rząd Kanady strona internetowa.

Wypełnienie formularza zajmuje około 60 minut.

Zwykle można również wypełnić wniosek w Service Canada Centre; jednak obecnie są one zamknięte dla publiczności.

Możesz ubiegać się o świadczenia, nawet jeśli nie otrzymałeś swojego rekordu zatrudnienia (ROE).

Przed przystąpieniem do składania wniosku należy przygotować następujące informacje:

🔥 Zalecana:  Kompletny przewodnik, jak ubiegać się o paszport w Kanadzie 2023

 • Twój numer ubezpieczenia społecznego (SIN)
 • Nazwisko panieńskie matki
 • Adresy pocztowe i adresy zamieszkania, w tym kody pocztowe
 • Informacje bankowe do konfiguracji wpłaty bezpośredniej (w tym nazwa banku, numer oddziału i numer konta)
 • Imię i nazwisko, adresy, daty zatrudnienia i powód rozłąki z pracodawcą w ciągu ostatnich 52 tygodni
 • Szczegółowa wersja faktów (jeśli zrezygnowałeś lub zostałeś zwolniony z jakiejkolwiek pracy w ciągu ostatnich 52 tygodni)
 • Zarobki za każdy najlepiej opłacany tydzień wynagrodzenia podlegającego ubezpieczeniu w ciągu ostatnich 52 tygodni lub od rozpoczęcia ostatniego roszczenia, w zależności od tego, który okres jest krótszy.

  Te informacje są używane wraz z Twoimi aktami zatrudnienia w celu obliczenia stawki świadczenia

Ile EI można się spodziewać?

Zasadniczo otrzymasz 55% swoich średnich tygodniowych zarobków do kwoty maksymalnej.

W 2023 roku maksymalna kwota zarobków podlegających ubezpieczeniu wynosi 61 500 USD, co oznacza, że ​​możesz otrzymać do 650 USD tygodniowo lub 2600 USD miesięcznie.

Regularne wypłaty EI są wypłacane przez 14-45 tygodni, w zależności od stopy bezrobocia w Twoim regionie i liczby godzin podlegających ubezpieczeniu, które przepracowałeś w ciągu ostatnich 52 tygodni lub od ostatniego wniosku o EI, w zależności od tego, który okres jest krótszy.

Rodziny o niskich dochodach (tj. z dochodem rodziny netto nieprzekraczającym 25 921 USD rocznie) mogą kwalifikować się do dodatku rodzinnego EI.

Po złożeniu wniosku o EI

Po złożeniu kompletnego wniosku o świadczenie EI możesz spodziewać się pierwszej płatności w ciągu 28 dni.

Jeśli wniosek zostanie odrzucony, możesz poprosić o ponowne rozpatrzenie.

Raporty co dwa tygodnie muszą być składane podczas korzystania z EI.

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem Internetowej usługi zgłaszania, raportu papierowego lub telefonicznej usługi zgłaszania pod numerem 1-800-531-7555.

Powiązany: Jak zdobyć darmowe pieniądze w Kanadzie

Zasiłki chorobowe EI

Jeśli jesteś chory lub podlegasz kwarantannie i kwalifikujesz się do EI, możesz ubiegać się o zasiłek chorobowy EI.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia pracowniczego może zapewnić do 15 tygodni pomocy finansowej, jeśli nie możesz pracować z powodów zdrowotnych.

Aby się zakwalifikować, musisz przepracować co najmniej 600 godzin w ciągu 52 tygodni przed złożeniem wniosku.

Odpowiada to 20 tygodniom pracy po 30 godzin tygodniowo.

Będziesz także potrzebować zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że nie możesz pracować.

Obecnie rząd to:

 • Zniesienie wymogu przedstawienia zaświadczenia lekarskiego w celu uzyskania świadczeń z tytułu choroby EI
 • Rezygnacja z tygodniowego okresu oczekiwania, gdy składasz wniosek online i dzwonisz pod numer 1-833-381-2725 lub 1-800-529-3742 (TTY)

Jeśli jesteś chory lub przebywasz w izolacji lub kwarantannie i nie możesz wypełnić formularza wniosku, możesz zadzwonić pod numer 1-800-622-6232.

Ile kosztuje zasiłek chorobowy EI?

Możesz otrzymać 55% swoich zarobków podlegających ubezpieczeniu do 650 $ tygodniowo.

Kwota EI, którą otrzymujesz, zależy od Twoich zarobków podlegających ubezpieczeniu w ciągu ostatnich 52 tygodni.

Twoje najlepiej płatne tygodnie (między 14 a 22 tygodniem) są brane pod uwagę przy obliczaniu kwoty świadczenia.

Jeśli dochód netto Twojej rodziny wynosi 25 921 USD lub mniej, możesz kwalifikować się do dodatku rodzinnego.

Możesz spodziewać się pierwszej płatności po około 28 dniach od złożenia wniosku.

Podczas procesu składania wniosku będziesz musiał podać podobne informacje wymagane do regularnych świadczeń EI, a także będziesz musiał wypełniać raporty co dwa tygodnie.

Sprawdź status swojej aplikacji, odwiedzając stronę Moje konto Service Canada lub kontaktując się z nimi telefonicznie.

Powiązany: 20 aplikacji do zarabiania pieniędzy dla Kanadyjczyków

Świadczenia dla opiekunów EI

Osoby, które opiekują się kimś, kto jest krytycznie chory, ranny lub potrzebuje opieki u schyłku życia, mogą ubiegać się o świadczenia dla opiekunów EI.

Istnieją trzy różne rodzaje świadczenia opiekuńcze:

 • Opiekun rodzinny dzieci poniżej 18 roku życia: do 35 tygodni na świadczenia EI
 • Zasiłek dla opiekuna rodzinnego dla dorosłych w wieku 18 lat i starszych: do 15 tygodni zasiłków EI
 • Świadczenia współczującej opieki: do 26 tygodni świadczeń, jeśli zapewniasz opiekę do końca życia osobie w każdym wieku

Ile zasiłków dla opiekunów EI możesz otrzymać?

Otrzymujesz 55% swoich zarobków i do 638 $ tygodniowo.

Płatności rozpoczynają się około 28 dni po złożeniu wniosku i mogą trwać do 35 tygodni (patrz wyżej).

Aby się zakwalifikować, musisz wykazać, że:

 • Jesteś członkiem rodziny osoby, która jest krytycznie chora lub ranna lub potrzebuje opieki do końca życia lub jesteś uważany za członka rodziny
 • Twoje regularne tygodniowe zarobki spadły o 40% przez co najmniej jeden tydzień, ponieważ musisz poświęcić trochę czasu na opiekę nad osobą
 • Masz 600 ubezpieczonych godzin pracy w ciągu 52 tygodni poprzedzających roszczenie
 • Lekarz lub pielęgniarka zaświadczy, że osoba, którą się opiekujesz, jest w stanie krytycznym lub wymaga opieki do końca życia

Jeśli nie jesteś członkiem rodziny, formularz zaświadczenia będzie musiał wypełnić osoba wymagająca opieki lub jej przedstawiciel prawny.

Proces składania wniosku odbywa się online i trwa około 60 minut.

Konieczne będzie przedłożenie następujących dokumentów: upoważnienie do wydania zaświadczenia lekarskiego, świadectwa pracy oraz zaświadczenie, jeśli nie jesteś członkiem rodziny.

EI Zasiłki macierzyńskie i rodzicielskie

To świadczenie EI zapewnia pomoc finansową osobom, które są niezdolne do pracy z powodu ciąży, niedawnego porodu lub opieki nad noworodkiem lub nowo adoptowanym dzieckiem.

Świadczenia macierzyńskie są dostępne tylko dla matki dziecka i oferują świadczenia przez okres do 15 tygodni w wysokości 55%.

Świadczenia rodzicielskie mogą być dzielone i obejmują:

1.

Standardowe świadczenia rodzicielskie: do 40 tygodni, a jeden rodzic nie może pobierać więcej niż 35 tygodni standardowych świadczeń w wysokości 55% lub do 638 USD tygodniowo.

Na przykład matka (Lola) może wziąć 15 tygodni urlopu macierzyńskiego plus do 35 tygodni standardowego urlopu rodzicielskiego, aby uzyskać łączny pakiet świadczeń wynoszący 50 tygodni ze stawką zasiłku EI w wysokości 55%.

2.

Rozszerzone świadczenia rodzicielskie: do 69 tygodni, a jeden rodzic nie może korzystać z przedłużonych świadczeń w wysokości 33% lub do 383 USD tygodniowo przez więcej niż 61 tygodni.

Na przykład „Lola” może wziąć 15 tygodni urlopu macierzyńskiego plus do 61 tygodni przedłużonego urlopu rodzicielskiego, co daje łącznie 76 tygodni urlopu.

W scenariuszu 1 jej partner może ubiegać się o maksymalnie 5 tygodni standardowego zasiłku rodzicielskiego (tj. 40-35 = 5 tygodni).

W scenariuszu 2 jej partner może ubiegać się o maksymalnie 8 tygodni przedłużonego zasiłku rodzicielskiego (tj. 69-61 = 8 tygodni).

Możesz przeczytać więcej o wymaganiach kwalifikujących do świadczeń rodzicielskich i macierzyńskich Tutaj.

Proces składania wniosku jest zakończony online i możesz skontaktować się z Service Canada pod numerem 1-800-206-7218, jeśli data urodzenia Twojego dziecka różni się od przewidywanej daty urodzenia na Twoim wniosku.

Płatności są realizowane w ciągu 28 dni od złożenia wniosku.

Powiązany: Jak zdobyć darmowe pieniądze od rządu.