Jak ubiegać się o $2000 New Canada Recovery Benefit (CRB)

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Jak ubiegać się o $2000 New Canada Recovery Benefit (CRB)

Kiedy 26 września 2020 r. wygasł kanadyjski zasiłek reagowania kryzysowego, rząd federalny podjął kroki mające na celu pomoc kanadyjskim pracownikom, którzy nadal byli dotknięci pandemią koronawirusa, poprzez wprowadzenie kilku nowych świadczeń.

Ta seria dodatkowych świadczeń rozpoczęła się 27 września 2020 r. i obejmuje odnowiony program ubezpieczenia pracowniczego (EI) oraz nowy kanadyjski zasiłek naprawczy (CRB).

Canada Recovery Benefit zapewnia 500 $ tygodniowo przez okres do 38 tygodni pracownikom, którzy nie kwalifikują się do EI.

Oczekuje się, że program ten zapewni pokrycie wielu osób samozatrudnionych i pracowników na zlecenie, którzy nie spełniają wymogów pobierania świadczeń EI i którzy nadal są dotknięci skutkami ekonomicznymi wynikającymi z COVID-19.

Nowy program Canada Recovery Caregiving Benefit oferuje również 500 dolarów tygodniowo opiekunom, którzy muszą opiekować się dziećmi w domu z powodu zamknięcia szkół lub przedszkoli.

Wreszcie, nowy kanadyjski zasiłek chorobowy na wypadek rekonwalescencji zapewnia do 1000 USD pracownikom, którzy są chorzy i nie mają dostępu do płatnego zwolnienia chorobowego.

Oczekuje się, że plany wymiany i przejścia CERB będą kosztować co najmniej 37 miliardów dolarów w ciągu następnego roku.

Aktualizacja świadczeń CRB i EI 2021

Kilka korzyści ekonomicznych, które zostały wprowadzone, aby pomóc Kanadyjczykom podczas pandemii, jest przedłużanych.

Oto, w jaki sposób zostaną one naruszone:

CRB: wydłużony z maksymalnego okresu świadczenia wynoszącego 26 tygodni do 38 tygodni (wzrost o 12 tygodni).

Regularne świadczenie EI: Wydłużony z maksymalnie 26 tygodni do 50 tygodni w przypadku roszczeń od 27 września 2020 r. do 25 września 2021 r. (wydłużenie o 24 tygodnie).

CRCB: wydłużony z maksymalnego okresu świadczenia wynoszącego 26 tygodni do 38 tygodni (wzrost o 12 tygodni).

CRSB: Zwiększony z maksymalnie 2 tygodni do nawet 4 tygodni (wzrost o 2 tygodnie).

Kwoty świadczeń wypłacanych co tydzień pozostaną takie same, jednak świadczenia, do których możesz być uprawniony, znacznie wzrosły.

Oczekuje się, że te zmiany w programie będą kosztować dodatkowe 12,1 miliarda dolarów.

Co to jest zasiłek rekonwalescencji w Kanadzie?

Zasiłek odbudowy Kanady to program przejściowy CERB, który zapewnia wsparcie dochodów pracownikom, którzy nie kwalifikują się do ubezpieczenia pracowniczego.

CRB zostało uruchomione na początku października (ze świadczeniami wypłacanymi wstecz od 27 września 2020 r.) i będzie obowiązywać przez rok.

Oczekuje się, że w miarę likwidacji CERB miliony odbiorców przejdą na pobieranie regularnych świadczeń EI.

Jednak osoby prowadzące działalność na własny rachunek i osoby pracujące na zlecenie, które nie kwalifikują się do EI, mogą ubiegać się o świadczenia CRB przez okres do 38 tygodni, jeśli spełniają wymagania kwalifikacyjne.

Odbiorcy CRB będą otrzymywać 500 USD tygodniowo przez okres do 38 tygodni.

Powiązany: 1250 $ Korzyści CESB dla studentów

Okresy płatności CRB w 2021 r

Jeśli nadal kwalifikujesz się do płatności CRB, możesz ponownie złożyć wniosek w pierwszy poniedziałek po zakończeniu poprzedniego 2-tygodniowego okresu.

Okresy płatności CRB na rok 2021 są następujące:

 • Okres 7: 20 grudnia 2020 r.: 2 stycznia 2021 r
 • Okres 8: od 3 stycznia 2021 r. do 16 stycznia 2021 r
 • Okres 9: od 17 stycznia 2021 r. do 30 stycznia 2021 r
 • Okres 10: od 31 stycznia 2021 r. do 13 lutego 2021 r
 • Okres 11: 14 lutego 2021 do 27 lutego 2021
 • Okres 12: od 28 lutego 2021 r. do 13 marca 2021 r
 • Okres 13: od 14 marca 2021 r. do 27 marca 2021 r
 • Okres 14: od 28 marca 2021 r. do 10 kwietnia 2021 r
 • Okres 15: 11 kwietnia 2021 r. do 24 kwietnia 2021 r
 • Okres 16: 25 kwietnia 2021 do 8 maja 2021
 • Okres 17: 9 maja 2021 do 22 maja 2021
 • Okres 18: od 23 maja 2021 r. do 5 czerwca 2021 r
 • Okres 19: od 6 czerwca 2021 r. do 19 czerwca 2021 r
 • Okres 20: od 20 czerwca 2021 r. do 3 lipca 2021 r
 • Okres 21: od 4 lipca 2021 r. do 17 lipca 2021 r
 • Okres 22: 18 lipca 2021 do 31 lipca 2021
 • Okres 23: od 1 sierpnia 2021 r. do 14 sierpnia 2021 r
 • Okres 24: 15 sierpnia 2021 do 28 sierpnia 2021
 • Okres 25: od 29 sierpnia 2021 r. do 11 września 2021 r
 • Okres 26: od 12 września 2021 r. do 25 września 2021 r
🔥 Zalecana:  Reklama na Instagramie: jak tworzyć reklamy na Instagramie

Kanadyjskie zasiłki opiekuńcze na czas rekonwalescencji i kanadyjskie zasiłki chorobowe na czas rekonwalescencji są wypłacane co tydzień.

Kto kwalifikuje się do zasiłku CRB w 2021 roku?

CRB ma trzy strumienie świadczeń, a każdy z nich ma swoje kryteria kwalifikacyjne:

1.

Zasiłek rekonwalescencji w Kanadzie (CRB)

Świadczenie to jest dostępne dla pracowników, którzy są niezdolni do pracy z powodu COVID-19 lub których dochody są niższe w porównaniu do poziomów sprzed pandemii.

Oparte na dostępne informacjemożesz się zakwalifikować, jeśli:

 • Masz co najmniej 15 lat i ważny numer ubezpieczenia społecznego (SIN)
 • Przestali pracować z powodu COVID-19 i aktywnie poszukują zatrudnienia
 • Pracujesz, ale Twoje dochody są zmniejszone z powodu COVID-19
 • Nie kwalifikują się do ubezpieczenia pracowniczego
 • Miał dochód w wysokości co najmniej 5000 USD w 2019 lub 2020 r., oraz
 • Nie zrezygnowałeś z pracy dobrowolnie

Dowiedz się więcej o ubieganiu się o CRB poniżej.

2.

Kanadyjski zasiłek opiekuńczy na okres rekonwalescencji (CRCB)

Świadczenie to jest dostępne dla opiekunów niezdolnych do pracy, ponieważ muszą opiekować się dziećmi lub innymi osobami pozostającymi na utrzymaniu z powodu COVID-19.

Aby się zakwalifikować, musisz:

 • Mieszkać w Kanadzie i mieć co najmniej 15 lat
 • Mieć ważny SIN
 • Być zatrudnionym lub samozatrudnionym tuż przed złożeniem wniosku o CRB
 • Być niezdolnym do wykonywania co najmniej 50% swojej normalnej pracy, ponieważ szkoła, żłobek lub placówka opiekuńcza są zamknięte i musisz opiekować się dzieckiem poniżej 12 roku życia lub niepełnosprawnym członkiem rodziny
 • Nie masz dostępu do płatnego urlopu przez tygodnie, o które się ubiegasz
 • Nie otrzymujesz CRB, kanadyjskiego zasiłku chorobowego na wypadek rekonwalescencji, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, świadczeń z tytułu odszkodowań pracowniczych ani zasiłków na wypadek nagłej rekonwalescencji EI za tydzień, o który się ubiegasz

Składanie wniosków o CRCB rozpoczęło się 5 października 2020 r.

Jeśli kwalifikujesz się, możesz ubiegać się o to świadczenie za każdy 1-tygodniowy okres.

3.

Kanadyjski zasiłek chorobowy na wypadek rekonwalescencji (CRSB)

Świadczenie to przysługuje pracownikom, którzy są niezdolni do pracy z powodu choroby lub samoizolacji w wyniku COVID-19.

Aby się zakwalifikować, musisz:

 • Być mieszkańcem Kanady i mieć co najmniej 15 lat
 • Być zatrudnionym lub samozatrudnionym w momencie składania wniosku oraz
 • Musi zarobić co najmniej 5000 $ dochodu w 2019 lub 2020 roku
 • Nie być w stanie pracować przez co najmniej 50% normalnego tygodniowego harmonogramu pracy

Składanie wniosków o CRSB rozpoczęło się 5 października 2020 r.

Jeśli kwalifikujesz się, możesz ubiegać się o to świadczenie za każdy 1-tygodniowy okres.

Powiązany: Jak ubiegać się o niezrealizowane czeki od agencji ratingowej

Ile pieniędzy dostanę z CRB w 2021 roku?

Będziesz otrzymywać świadczenie w wysokości 500 USD tygodniowo przez okres do 38 tygodni lub około 9 miesięcy.

Przekłada się to na 2000 USD miesięcznie w ramach kanadyjskich świadczeń naprawczych.

Uprawnieni pracownicy mogą otrzymać świadczenie w łącznej wysokości 19 000 USD w okresie od 27 września 2020 r. do 25 września 2021 r. (1 rok).

Kwoty z dwóch pozostałych programów świadczeń tymczasowych przedstawiają się następująco:

Zasiłek opiekuńczy na okres rekonwalescencji w Kanadzie: Otrzymujesz 500 USD tygodniowo (tj.

2000 USD miesięcznie) przez okres do 38 tygodni, co daje potencjalną łączną kwotę świadczenia w wysokości 19 000 USD.

Podatek w wysokości 50 USD jest pobierany u źródła, a Ty otrzymasz 450 USD za każdy 1-tygodniowy okres.

Zasiłek chorobowy na rekonwalescencję w Kanadzie: Otrzymujesz 500 USD tygodniowo przez okres do czterech tygodni, co daje potencjalną łączną kwotę świadczenia w wysokości 2000 USD.

Podatek w wysokości 50 USD jest pobierany u źródła, a Ty będziesz otrzymywać 450 USD tygodniowo.

Składanie wniosków o kanadyjski zasiłek odbudowy rozpoczęło się 12 października 2020 r. i będzie dostępne przez rok (12 miesięcy).

Jak ubiegać się o zasiłek CRB

Program Canada Recovery Benefits jest zarządzany przez Canada Revenue Agency (CRA) i można złożyć wniosek online za pośrednictwem CRA MyAccount.

W przypadku CRB będziesz musiał złożyć wniosek co 2 tygodnie.

Jeśli nadal jesteś bezrobotny, będziesz musiał ponownie złożyć wniosek.

Możesz ubiegać się o maksymalnie 19 okresów kwalifikowalności (38 tygodni) między 27 września 2020 r.

a 25 września 2021 r.

Podczas każdego wniosku o świadczenie CRB CRA będzie wymagać od Ciebie potwierdzenia, że ​​nadal spełniasz wymagania kwalifikacyjne.

Ogólnie rzecz biorąc, musisz aktywnie szukać pracy, aby zachować uprawnienia.

W przypadku CRSB (zasiłek chorobowy) do zasiłku nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie.

Będziesz musiał opuścić co najmniej 60% swoich tygodniowych obowiązków z powodu choroby wywołanej przez COVID-19 lub samoizolacji.

O CRCB (zasiłek opiekuńczy) możesz ubiegać się po okresie, w którym spełniasz wymagania.

O świadczenie w danym okresie może ubiegać się tylko jeden członek gospodarstwa domowego.

Uważaj na bardziej aktualne informacje dotyczące procesu składania wniosku CRB na tej stronie w nadchodzących dniach.

Otrzymasz płatności za pośrednictwem przelewu bezpośredniego, jeśli założysz go za pośrednictwem swojego konta CRA MyAccount (trwa to 3-5 dni roboczych).

W przeciwnym razie jest wysyłany czekiem pocztą i może zająć 10-12 dni roboczych.

Rozpatrzenie wniosków wymagających dalszej weryfikacji przez CRA może zająć więcej czasu.

Powiązany: Jak otworzyć CRA MyAccount Online

Czy mogę pracować, otrzymując świadczenia CRB?

Rząd chce zachęcić ludzi do powrotu do pracy, jednocześnie tworząc poduszkę bezpieczeństwa, jeśli praca nie będzie dostępna z powodu nowej pandemii koronawirusa.

Możesz pracować i uzyskiwać dochód, otrzymując nowe świadczenia z tytułu odbudowy Kanady.

Jeśli spełniasz wymagania kwalifikacyjne, możesz nadal otrzymywać zasiłek CRB w wysokości 2 000 USD miesięcznie i nadal zarabiać do 38 000 USD z tytułu zatrudnienia netto lub dochodu z tytułu samozatrudnienia.

Po przekroczeniu progu 38 000 USD płatności CRB są cofane w wysokości 0,50 USD za każdego dolara dochodu (tj. 50% zwrotu).

Na przykład, jeśli zarabiasz 40 000 USD dochodu z tytułu zatrudnienia i zebrałeś CRB, będziesz musiał zwrócić do 1000 USD (obliczone jako 2000 USD nadwyżki dochodu x 50%).

Zgodnie z CRA dochód netto w wysokości 38 000 USD obejmuje wszelkie otrzymane płatności CERB, CRCB i CRSB.

Nie obejmuje jednak CRB.

Powiązany: Jaka jest płaca minimalna w Kanadzie?

Informacje kontaktowe CRB

Jeśli masz ogólne pytania dotyczące kanadyjskiego zasiłku naprawczego, w tym kiedy/jak złożyć wniosek, okresy i kwoty płatności oraz uprawnienia, możesz skontaktować się z CRA pod numerem 1-833-966-2099.

W przypadku pytań dotyczących konta CRA MyAccount, w tym zmian na koncie, zadzwoń pod numer 1-800-959-8281.

Ponadto, jeśli nie złożyłeś zeznania podatkowego za rok 2019 i masz trudności z utworzeniem konta CRA MyAccount, pod ten numer należy zadzwonić.

Czy CRB podlega opodatkowaniu?

Wszystkie świadczenia otrzymane w ramach trzech programów Canada Recovery Benefit są uważane za dochód podlegający opodatkowaniu.

Podatek w wysokości 100 USD jest potrącany z Twoich płatności co dwa tygodnie i zamiast 1000 USD otrzymasz 900 USD.

Ponadto, w okresie podatkowym w lutym-kwietniu 2021 r., na Twoim koncie CRA MyAccount będzie dostępny formularz informacji podatkowych.

W tym czasie mogą zostać naliczone dodatkowe podatki.

Spłata CRB

Będziesz zobowiązany do zwrotu świadczeń z tytułu odbudowy Kanady, jeśli spełniony zostanie którykolwiek z poniższych warunków:

 • Złożyłeś wniosek o CRB, a później okazało się, że nie kwalifikujesz się
 • Otrzymałeś płatność przez pomyłkę
 • Otrzymałeś jeden z poniższych w tym samym okresie kwalifikacyjnym:
  • Zasiłek opiekuńczy na okres rekonwalescencji w Kanadzie
  • Zasiłek chorobowy na rekonwalescencję w Kanadzie
  • krótkoterminowe renty inwalidzkie
  • świadczenia z tytułu odszkodowań pracowniczych
  • Świadczenia z tytułu ubezpieczenia zatrudnienia (EI).
  • Świadczenia z Québec Parental Insurance Pan (QPIP).
 • Okazało się, że złożyłeś fałszywe roszczenie

Aby spłacić CRB, możesz użyć:

 • Bankowość internetowa: Dodaj CRA jako odbiorcę płatności do swojego internetowego konta bankowego i odeślij pieniądze.

  Wprowadź swój 9-cyfrowy numer ubezpieczenia społecznego (SIN) jako numer konta CRA dla konta, na które płacisz.

 • Wyślij czek pocztą: Możesz wysłać czek lub przekaz pieniężny do CRA i dołączyć swój SIN.

  Dokonaj płatności na rzecz Receiver General for Canada i wyślij czek na adres „Przetwarzanie przychodów – spłata CRB, Sudbury Tax Centre, 1050 Notre Dame Avenue, Sudbury ON P3A 0C3.”

CRB kontra EI

CERB przechodzi na uproszczony program ubezpieczenia pracowniczego (EI) od 27 września 2020 r., a uprawnieni wnioskodawcy CERB zaczną otrzymywać EI za pośrednictwem Service Canada.

CRB to tymczasowy program przeznaczony dla pracowników, którzy nie kwalifikują się do regularnych i specjalnych świadczeń EI.

Obejmuje to osoby samozatrudnione i pracowników ekonomii na zlecenie, którzy nie mogą wrócić do pracy.

Zmiany w Ubezpieczeniu Zatrudnienia (EI).

Program EI jest poddawany przeglądowi i uproszczeniu, aby umożliwić większej liczbie pracowników ubieganie się o świadczenia.

Będzie administrowana przez Service Canada i będzie oferować następujące korzyści:

Świadczenia regularne EI i świadczenia specjalne EI

Uprawnieni beneficjenci otrzymają świadczenie EI w wysokości co najmniej 500 USD tygodniowo przez okres do 50 tygodni.

Wnioskodawcy EI ubiegający się o przedłużony zasiłek rodzicielski otrzymają co najmniej 300 USD tygodniowo.

Wprowadzono zmiany w wymaganiach kwalifikacyjnych EI, aby uwzględnić pracowników, którzy nie byli w stanie pracować w normalnym trybie z powodu COVID-19.

Te zmiany EI obejmują:

Minimalny czas potrzebny do zakwalifikowania się do EI to obecnie 120 godzin pracy (ok.

3,5 tygodnia).

Jest to w porównaniu do zwykle wymaganych 420 do 700 godzin.

Aby osiągnąć wymaganą minimalną liczbę godzin, osoby ubiegające się o EI otrzymują 300 godzin kredytu na regularne świadczenia i 480 godzin kredytu na specjalne świadczenia, np.

zasiłki chorobowe, macierzyńskie lub współczujące dla opiekunów.

Te godziny kredytowe podlegające ubezpieczeniu są dostępne dla roszczeń EI złożonych w ciągu najbliższego roku.

Minimalny tygodniowy zasiłek EI wynosi 500 USD tygodniowo (zgodnie z CRB i byłym CERB).

Różni się to od tradycyjnych 55% średnich tygodniowych zarobków do maksymalnie 573 USD, które są zwykle wypłacane.

Nowy program kładzie kres tygodniowym korzyściom w wysokości 500 USD.

Zamrożenie stawki premium EI

Stawki składek EI dla pracodawców i pracowników pozostaną zamrożone na poziomie z 2020 roku przez dwa lata.

Oznacza to, że składki EI nie wzrosną, a pracownicy będą nadal płacić 1,58 USD za każde 100 USD wynagrodzenia podlegającego ubezpieczeniu.

Ponadto stawka pracodawcy pozostanie na poziomie 2,21 USD za 100 USD wynagrodzenia podlegającego ubezpieczeniu.

Powiązane zasoby: