Jak naprawić Origin, który nie wydaje się być repozytorium Git

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Jak naprawić Origin, który nie wydaje się być repozytorium Git

Jako użytkownik GitHub, napotkanie błędów tu i tam jest nieuniknione — niezależnie od tego, czy jesteś ekspertem, czy nowicjuszem — ważne jest, aby znaleźć wyjście z błędów. Na przykład, powiedzmy, że napotkasz błąd „Origin nie wydaje się być repozytorium git”, możesz ulec pokusie wypróbowania różnych kodów w nadziei, że jeden z nich może to naprawić, ale byłby to zły ruch.

Odkąd to czytasz, zrobiłeś już najlepszy pierwszy krok. W tym artykule szczegółowo opisano przyczyny i najlepsze rozwiązania błędu „Origin nie wydaje się być repozytorium git”. Wylicza również istotne informacje o repozytoriach Git, które warto sprawdzić.

Co powoduje błąd „Nie wydaje się być repozytorium Git”?

Błąd „Origin nie wydaje się być repozytorium git” występuje, gdy lokalizacja zdalnego repozytorium nie jest określona przed przekazaniem do niego zmian. Chociaż domyślnie lokalne repozytorium nie jest połączone ze zdalnym repozytorium, musisz połączyć je samodzielnie przed wysłaniem jakichkolwiek kodów. Dzięki temu zrozumieniu nie możesz wypchnąć ani zatwierdzić zmian w repozytorium przed połączeniem repozytoriów lokalnych i zdalnych, ponieważ Git nie wie, gdzie próbujesz wypchnąć lub zatwierdzić.

Gdy używasz polecenia „git init” do utworzenia repozytorium, musisz użyć polecenia „git remote add origin”, aby połączyć zdalne i lokalne wersje repozytorium. W przeciwnym razie wypchnięcie lub zatwierdzenie zmian zwróci błąd „Origin nie wydaje się być repozytorium git”.

Jeśli jednak sklonujesz zdalne repozytorium za pomocą polecenia „git clone”, zostanie ono automatycznie połączone z lokalnym repozytorium. Polecenie „git clone” pozwala Gitowi poznać lokalizację projektu lub zdalne repozytorium, więc kiedy wprowadzasz lub zatwierdzasz zmiany, Git wie, co robić. Notatka że lokalne i zdalne repozytoria nie są dwoma różnymi repozytoriami; są to tylko dwie wersje tego samego repozytorium.

Innym powodem, dla którego pojawia się błąd „Origin nie wydaje się być repozytorium git”, jest niepoprawny adres URL. Na przykład podczas uruchamiania polecenia „git remote add origin” mogłeś popełnić błąd w używanym adresie URL, co może spowodować błąd. Ponadto, jeśli próbujesz wypchnąć do rozwidlenia GitHub, a nie do samego repozytorium GitHub, być może zapomniałeś go rozwidlić przed próbą wypchnięcia.

Jak naprawić, że Origin nie wydaje się być repozytorium Git — poprawki robocze do wypróbowania

Aby naprawić błąd „Origin nie wydaje się być repozytorium git”, możesz spróbować dodać lub połączyć zdalne repozytorium z wersją lokalną za pomocą polecenia „git remote add origin”. Aby to zrobić;

 1. Iść do github.com i zaloguj się na swoje konto
 2. Znajdź repozytorium, które chcesz sklonować, i kliknij je, aby otworzyć
 3. Następnie zanotuj adres URL strony
 4. Uruchomić git zdalne dodawanie źródła zastępując adres URL w poleceniu adresem URL zdalnego repozytorium, które zanotowałeś
 5. Możesz też wymienić użytkownik I zdalne repo w powyższym adresie URL odpowiednio swoją nazwą użytkownika i nazwą repozytorium
 6. Następnie uruchomić mistrz pochodzenia git push aby poprawnie wprowadzić zmiany
🔥 Zalecana:  Czy iPady mają numery telefonów? – Jak wykonywać połączenia telefoniczne za pomocą karty SIM

Poprawka 2: Git Clone zamiast tego

Innym sposobem naprawienia błędu „Origin nie wydaje się być repozytorium git” jest sklonowanie zdalnego repozytorium za pomocą polecenia „git clone” zamiast inicjowania repozytorium za pomocą „git init”.

Aby to zrobić;

 1. Uruchomić klon git zastępując nazwa użytkownika swoją nazwą użytkownika GitHub i nazwa-repozytorium nazwą Twojego repozytorium lub zastąpienie adresu URL w poleceniu adresem URL Twojego repozytorium.
 2. Po dokonaniu zmian w repozytorium możesz użyć pliku git dodaj. polecenie, aby dodać wszystkie zmiany lub git add (nazwa pliku/nazwa katalogu) aby dodać określone zmiany.
 3. Następnie użyj git commit –m „Zatwierdź wiadomość” zatwierdzić zmiany, zastępując Zatwierdź wiadomość z żądaną wiadomością zatwierdzenia
 4. Na koniec użyj git push aby wypchnąć zmiany do zdalnego repozytorium.

Poprawka 3: Zmień adres URL

Jeśli niepoprawnie wpisałeś adres URL do zdalnego repozytorium lub rozwidlenia repozytorium GitHub, musisz zmienić adres URL, ponieważ ponowne wprowadzenie go może nie zadziałać.

Aby to zrobić, biegnij git zdalny set-url pochodzenie zastępując adres URL w poleceniu poprawnym adresem URL repozytorium GitHub lub rozwidlenia repozytorium.

Poprawka 4: Zmień źródło

Możesz także spróbować zmienić Origin na master podczas ściągania zmian wprowadzonych do gałęzi master swojego repozytorium przed dodaniem zdalnego repozytorium.

Aby to zrobić, biegnij git pull mistrz pochodzenia aby zmienić źródło, uruchom powyższe polecenie, aby zmienić adres URL, jeśli wcześniej próbowałeś dodać zdalne repozytorium. Jeśli w ogóle nie próbowałeś dodać zdalnego repozytorium, uruchom git zdalne dodawanie źródła , zastępując adres URL w poleceniu adresem URL zdalnego repozytorium, aby je dodać. Następnie uruchomić mistrz pochodzenia git push aby poprawnie wprowadzić zmiany.

Poprawka 5: Usuń i dodaj

Aby naprawić błąd „Origin nie wydaje się być repozytorium git”, możesz spróbować sprawdzić piloty ustawione dla repozytorium, uruchamiając git zdalny – v. Jeśli to polecenie nie daje żadnych danych wyjściowych, oznacza to, że żaden pilot nie został dodany (użyj pierwszej poprawki powyżej, aby dodać zdalne źródło). Jeśli komenda wyświetli tak ustawione piloty;

Pochodzenie (aportować)

Początek (wypychanie)

Sprawdź podane adresy URL, aby potwierdzić, że są poprawne. Jeśli nie są, użyj git zdalne usunięcie pochodzenia aby usunąć nieprawidłowy adres URL. W takim przypadku wymienilibyśmy pochodzenie z pochodzenie widząc, że adres URL zawiera błąd, a „orgin” to literówka.

🔥 Zalecana:  Native Foreign tworzy CRITTERZ, pierwszy animowany film krótkometrażowy, który wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję Dall-E do tworzenia efektów wizualnych

Następnie uruchomić git remote, dodaj Origin: z poprawnym adresem URL i nazwą oraz uruchomić mistrz pochodzenia git push skończyć.

Co to jest repozytorium Git?

Repozytorium Git to wirtualna wersja twojego projektu Git, która monitoruje i zapisuje wszystkie zmiany dokonane w katalogu o nazwie .git – ten katalog inicjuje folder projektu jako projekt Git. Repozytorium zawiera różne pliki i foldery w folderze projektu Git. Aby pracować z repozytorium Git, musisz zaimportować pliki ze zdalnego repozytorium na github.com na lokalny serwer i lokalne repozytorium dostępne z komputera za pomocą terminala takiego jak Git Bash lub wiersza poleceń.

Akt wykonania tego importu jest znany jako „klonowanie”. Gdy zdalne repozytorium zostanie sklonowane do lokalnego repozytorium, możesz łatwo uzyskać dostęp i edytować repozytorium ze swojego komputera, a następnie zatwierdzić/wypchnąć zmiany do zdalnego repozytorium na github.com. Możesz używać repozytoriów GitHub do tworzenia różnych projektów przy użyciu kodu i współpracy z innymi programistami.

Jak uzyskać repozytorium Git z GitHub

Aby uzyskać lub sklonować już istniejące zdalne repozytorium z GitHub za pomocą terminala takiego jak Git bash;

 1. Przejdź do swojego konta na github.com
 2. Zlokalizuj repozytorium i otwórz je, a następnie kliknij Kod nad listą plików
 3. Zanotuj adres URL do sklonowania za pomocą wybranej metody – kliknij HTTPS, SSH, Lub Interfejs wiersza polecenia GitHub aby ujawnić adres URL do sklonowania za pomocą jednego z nich
 4. Po pobraniu i zainstalowaniu Git Bash na komputerze otwórz Przeglądarka plików i przejdź do folderu lub lokalizacji, w której chcesz sklonować katalog
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wolne miejsce w folderze i wybierz Git Bash tutaj
 6. Uruchomić klon git zastępując nazwa użytkownika swoją nazwą użytkownika GitHub i nazwa-repozytorium nazwą Twojego repozytorium lub zastąpienie adresu URL w poleceniu adresem URL Twojego repozytorium.
 7. Po dokonaniu zmian w repozytorium możesz użyć pliku git dodaj. polecenie, aby dodać wszystkie zmiany lub git add (nazwa pliku/nazwa katalogu) aby dodać określone zmiany.
 8. Następnie użyj git commit –m „Zatwierdź wiadomość” zatwierdzić zmiany, zastępując Zatwierdź wiadomość z żądaną wiadomością zatwierdzenia
 9. Na koniec użyj git push aby wypchnąć zmiany do zdalnego repozytorium.

Aby uzyskać lub sklonować puste zdalne repozytorium z GitHub za pomocą terminala takiego jak Git bash;

 1. Przejdź do swojego konta na github.com
 2. Znajdź repozytorium i otwórz je
 3. Następnie zanotuj adres URL dla HTTPS Lub SSH pod Szybki montaż (możesz też wybrać Skonfiguruj na pulpicie i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować repozytorium)
 4. Po pobraniu i zainstalowaniu Git Bash na komputerze otwórz Przeglądarka plików i przejdź do folderu lub lokalizacji, w której chcesz sklonować katalog
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy wolne miejsce w folderze i wybierz Git Bash tutaj
 6. Uruchomić klon git zastępując nazwa użytkownika swoją nazwą użytkownika GitHub i nazwa-repozytorium nazwą Twojego repozytorium lub zastąpienie adresu URL w poleceniu adresem URL Twojego repozytorium.
 7. Po dokonaniu zmian w repozytorium możesz użyć pliku git dodaj. polecenie, aby dodać wszystkie zmiany lub git add (nazwa pliku/nazwa katalogu) aby dodać określone zmiany.
 8. Następnie użyj git commit –m „Zatwierdź wiadomość” zatwierdzić zmiany, zastępując Zatwierdź wiadomość z żądaną wiadomością zatwierdzenia
 9. Na koniec użyj git push aby wypchnąć zmiany do zdalnego repozytorium.
🔥 Zalecana:  Jak zarabiać na obozie w namiocie, kamperze lub kabinie (w niepełnym lub pełnym wymiarze godzin)

Jak stworzyć repozytorium Git w Git

Aby utworzyć lokalne repozytorium git i zainicjować je;

 1. Przejdź do swojego konta na github.com
 2. Kliknij ikonę plusa obok swojego zdjęcia w prawym górnym rogu ekranu i wybierz Nowe repozytorium
 3. Wpisz nazwę repozytorium, przewiń w dół i dotknij Utwórz repozytorium
 4. Zanotuj adres URL nowej strony repozytorium
 5. Po pobraniu i zainstalowaniu Git Bash na komputerze otwórz Przeglądarka plików i przejdź do folderu lub lokalizacji, w której chcesz utworzyć repozytorium Git
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy wolne miejsce w folderze i wybierz git Bash Tutaj
 7. Uruchomić start gita następnie dodaj plik do folderu za pomocą edytora tekstu lub programu dotykać polecenie, tj. dotknij nazwa_pliku.txt
 8. Uruchomić status gita aby zobaczyć, czy Git rozpoznaje, że dodałeś plik
 9. Dalej, biegnij git dodaj. aby dodać wszystkie zmiany lub git dodaj nazwę pliku.txt aby dodać tylko plik
 10. Uruchomić git commit –m „Zatwierdź wiadomość” zastąpienie Zatwierdź wiadomość z żądaną wiadomością zatwierdzenia
 11. Następnie uruchomić git zdalne dodawanie źródła zastępując adres URL w poleceniu adresem URL zanotowanego repozytorium
 12. W końcu biegnij git push – u origin master aby wypchnąć twoje kody do zdalnego repozytorium

Wniosek

Jeśli utknąłeś na błędzie „Origin nie wydaje się być repozytorium git”, ten artykuł zawiera rozwiązanie i nie tylko. Problemem może być coś tak prostego, jak nieprawidłowo wprowadzony adres URL lub brakujące polecenie. Przeczytaj to, aby się dowiedzieć!