Jak naprawdę zmieniła się Twoja osobista sytuacja finansowa po 2020 roku?

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Jak naprawdę zmieniła się Twoja osobista sytuacja finansowa po 2020 roku?

Kuszące może być założenie, że rok 2020 był całkowitą porażką dla wszystkich, jeśli chodzi o ich finanse.

W końcu, biorąc pod uwagę masowe zwolnienia lub redukcje miejsc pracy, które rozpoczęły się w pierwszym kwartale roku i trwały do ​​2021 r., wydaje się nieuniknione, że po wydarzeniach z poprzednich 12 miesięcy wystąpi powszechny negatywny wpływ na osobistą sytuację finansową ludzi.

Statystyki wskazują jednak, że nie jest to takie proste. W rzeczywistości, na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 1500 Amerykanów w styczniu 2021 r. przez Statista Research Department, wydaje się, że można wyciągnąć różne wnioski, jeśli chodzi o opinie ludzi na temat ich finansów w ciągu poprzedniego roku – i nie wszystkie są tak negatywne, jak możesz najpierw założyć.

Podsumowanie ustaleń

Nasze podsumowujące ustalenia to:

  1. We wszystkich grupach wiekowych większość ludzi uważa, że ​​tak o tym samym finansowo jak rok wcześniej. Jest to jednak znacznie wyższe w przypadku dorosłych w wieku 65 lat i starszych, przy czym 61% czuje się w ten sposób, w porównaniu z 38% do 43% w innych grupach wiekowych.
  2. Prawie co trzeci dorosły w wieku 30-44 lata uważa, że ​​tak gorzej finansowo niż rok wcześniej.
  3. W wszystkie inne grupy wiekowe, około jedna czwarta czuje gorzej finansowo.
  4. Podobnie, Czuje się 25% dorosłych w wieku 18-29 i 45-64 lata lepsza finansowo w porównaniu z poprzednimi 12 miesiącami
  5. W tym samym czasie, tylko 21% dorosłych w wieku 30-44 i 14% dorosłych w wieku 65 i czuje lepszafinansowo.

    To ostatnie oznacza dość znaczny spadek w porównaniu z innymi wynikami

  6. Co ciekawe, im młodsi są ludzie, tym bardziej prawdopodobne jest, że zgłaszali uczucie „niepewny”, czy ich osobista sytuacja finansowa zmieniła się w ciągu poprzedniego roku. Konkretnie, tylko 3% osób w wieku 65 lat i starszych nie jest tego pewnych, w porównaniu z 14% osób w wieku od 18 do 29 lat.

Prawie co trzecia osoba dorosła w wieku 30-44 lata czuje się gorzej finansowo niż rok wcześniej w porównaniu z około jedną czwartą w innych grupach wiekowych

Biorąc pod uwagę spadkowy trend wskaźników zatrudnienia w całym 2020 roku, można przypuszczać, że większość osób uważała się za gorszą finansowo w styczniu 2021 roku w porównaniu do 12 miesięcy wcześniej.

Jednak niekoniecznie tak jest.

Ci, którzy odczuli to najgorzej, są w wieku 30-44 lat, a 30% respondentów twierdzi, że ich finanse ucierpiały w ciągu ostatniego roku.

Ale nie różni się znacząco dla osób w innych grupach wiekowych. Oznacza to, że 23% osób w wieku od 18 do 29 lat oraz osób w wieku 65 lat i starszych zgłasza podobne odczucia na temat własnej sytuacji finansowej, przy niewielkim wzroście wśród osób w wieku od 45 do 65 lat (26% respondentów).

Chociaż nie możemy definitywnie powiedzieć, dlaczego różne grupy wiekowe zgłaszają tutaj różne wyniki, wzrost obserwowany w grupie, w której przeważają milenialsi, może być zgodny ze zmieniającymi się trendami zatrudnienia w tej grupie demograficznej.

Na przykład, 47% millenialsów mówią, że w pewnym stopniu pracują jako freelancerzy, znacznie częściej niż późniejsze pokolenia, i chociaż zapewnia to elastyczność, tradycyjnie zapewnia również mniejsze bezpieczeństwo zatrudnienia.

Jest to potencjalnie spotęgowane przez fakt, że Zidentyfikowano Międzynarodową Organizację Pracy ta grupa wiekowa w 2020 r.

„doświadcza drugiego ciężkiego kryzysu gospodarczego w swojej krótkiej karierze”.

Nie ma wątpliwości, że może to mocno wpłynąć na indywidualne finanse tych, których to dotknęło – po raz kolejny.

Zabrany klucz: Wydaje się, że dorośli w wieku 30-44 lata najbardziej ucierpieli pod względem finansowym w wyniku wydarzeń 2020 r.

Większość ludzi uważa, że ​​znajdują się mniej więcej w takiej samej sytuacji finansowej jak 12 miesięcy wcześniej, zwłaszcza dorośli w wieku 65 lat i starsi

Być może zaskakujące jest to, że odpowiedzią, która była najczęstsza w prawie wszystkich grupach wiekowych, było to, że ludzie uważają, że ich osobista sytuacja finansowa po 2020 r. była mniej więcej taka sama jak 12 miesięcy wcześniej.

Konkretnie, 39% osób w wieku od 18 do 29 lat zgłosiło to uczucie, podobnie jak 43% osób w grupie od 45 do 64 lat.

Wyjątkiem byli dorośli w wieku od 30 do 44 lat, z których 28% odpowiedziało, że uważa, że ​​ich osobista sytuacja finansowa nie uległa zmianie – nieco mniej niż 30%, które stwierdziły, że czują się gorzej.

Jedną z głównych wyróżniających się osób były osoby w grupie powyżej 65 roku życia, gdzie 61% respondentów stwierdziło, że ich finanse są mniej więcej takie same jak w poprzednich 12 miesiącach.

Biorąc pod uwagę dobre wyniki giełdowe w momencie przeprowadzania niniejszego badania (na początku stycznia 2021 r.), w tym m.in ogromne zyski obserwowany po gwałtownym spadku na początku 2020 r., jest to być może mniej zaskakujące, niż się początkowo wydaje.

To znaczy, gdy giełda osiągnęła nowe maksima, podobnie jak fundusze emerytalne ludzi.

I biorąc to pod uwagę im starszy jesteśtym wyższy prawdopodobnie będzie Twój majątek netto – ponieważ wiele Twoich aktywów będzie przechowywanych na kontach emerytalnych – łatwo zauważyć, jak ożywienie na giełdzie pomogło również poprawić sytuację finansową ludzi.

Zabrany klucz: Ogólnie rzecz biorąc, osoby w wieku 65 lat i starsze wydają się najmniej dotknięte finansowo wydarzeniami 2020 r.

Nawet co czwarta osoba dorosła w wieku do 64 lat czuje się lepiej finansowo niż rok wcześniej.

Liczba ta znacznie spada do około jednej na siedem osób w wieku 65 lat i starszych.

Po roku 2020 nie wszystko jest zgubą i przygnębieniem.

W rzeczywistości 25% dorosłych w wieku od 18 do 29 lat i od 45 do 64 lat stwierdziło, że po wydarzeniach roku czuje się lepiej.

Tuż za nimi znalazły się osoby w przedziale od 30 do 44 lat, w których 21% osób miało podobne wyniki.

Zmniejszyło się to dość znacząco w przypadku osób w wieku powyżej 65 lat, gdzie tylko 14% respondentów uważało, że znajdują się w lepszej sytuacji finansowej.

Chociaż może to być powodem do niepokoju, ważne jest, aby przeczytać to razem z innymi wynikami, które widzieliśmy.

To jest, podczas gdy stosunkowo mniejszy odsetek starszego pokolenia odnotował poprawę swoich finansów po wydarzeniach z 2020 r., znaczna liczba nie zgłosiła zasadniczo żadnego wpływu.

Oznacza to, że chociaż osoby w tym przedziale wiekowym mogły nie być w stanie skorzystać finansowo z 2020 r. tak bardzo, jak inne grupy, może to wynikać z ogólnie bardziej stabilnej sytuacji finansowej.

Na przykład w tym momencie są bardziej skłonni do posiadania mniej niestabilnych inwestycji, a fakt, że wielu z nich osiągnęło już emeryturę, oznacza, że ​​nie borykają się z takimi samymi problemami jak inne grupy demograficzne wynikające z niepewności zatrudnienia.

To z kolei może oznaczać, że są dobrze przygotowani do lepszego przetrwania burzy.

Zabrany klucz: Większość grup wiekowych doświadczyła podobnej poprawy sytuacji finansowej, z wyjątkiem osób w wieku 65 lat i starszych.

Im osoby starsze, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że będą „niepewne” co do zmiany ich osobistej sytuacji finansowej w ciągu poprzedniego roku.

Jest to prawdopodobnie najciekawszy wynik, biorąc pod uwagę to, co może nam powiedzieć o szerszej świadomości finansowej ludzi.

Oznacza to, że im młodszy był respondent, tym bardziej prawdopodobne było, że powiedział, że „nie jest pewien” co do zmiany, jeśli w ogóle, jego osobistej sytuacji finansowej w ciągu poprzedniego roku.

Gdy spojrzymy na ten wykres, widać wyraźny trend, z wynikami sięgającymi od 14% osób, które tak mówią w przedziale wiekowym od 18 do 29 lat, w porównaniu do zaledwie 3% osób w wieku 65 lat i starszych.

Chociaż jedna ankieta nie może nam powiedzieć wszystkiego, co powinniśmy wiedzieć o zachowaniach ludzi, jeśli chodzi o zarządzanie pieniędzmi w różnym wieku, zdecydowanie sugeruje to, że wraz z wiekiem ludzie są bardziej świadomi swojej ogólnej osobistej sytuacji finansowej – i, co ważne, , kiedy jest dotknięty.

Patrząc na to z innej strony: istnieje duże prawdopodobieństwo, że wydarzenia 2020 roku negatywnie (lub pozytywnie!) wpłynęły na więcej osób w młodszych grupach wiekowych, niż im się wydaje.

Można śmiało powiedzieć, że to nie jest świetne.

Świadomość tego, gdzie znajdują się Twoje finanse osobiste, ma kluczowe znaczenie dla zachowania kontroli nad swoimi pieniędzmi.

Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy czasy mogą być nieco trudne, ponieważ wczesna identyfikacja problemów pozwala szybciej reagować i podejmować kroki w celu ochrony finansów przed wpływem jakiejkolwiek niestabilności gospodarczej.

Zabrany klucz: Im starsi ludzie, tym bardziej wydają się być świadomi swojej osobistej sytuacji finansowej i tego, kiedy ma to na nią wpływ.

Wniosek

Nie ma wątpliwości, że rok 2020 wywarł duży wpływ na większość naszego życia – ale zobaczenie, w jaki sposób poszedł ten wpływ, z pewnością może być interesującym pytaniem do zadania.

Oznacza to, że wyniki takie jak te widoczne tutaj mogą pomóc nam ominąć dość przerażające nagłówki, aby zobaczyć, jaki wpływ miała cała sytuacja na indywidualne pozycje finansowe ludzi.

Twoim pierwszym odruchem może być założenie, że wszyscy są w gorszej sytuacji (i łatwo zrozumieć, dlaczego tak myślisz!), Ale jasne jest, że tak nie jest.

Wydaje się również, że może to nam powiedzieć kilka powiązanych kwestii dotyczących zarządzania pieniędzmi ludzi.

Idealnie obejmuje to nakierowanie nas na odkrycie lekcji, które pomogą nam przetrwać burzę w 2021 r.

– nie wspominając o pomysłach na przetrwanie następnej, która zawsze jest nieunikniona.

Możesz Kliknij tutaj aby znaleźć oryginalne dane ankietowe z Działu Badań Statista użyte do tej analizy.

A tymczasem daj nam znać, co myślisz.

Czy Twoje własne doświadczenia z 2020 r. pokrywają się z wynikami ankiety? Czy były takie, jakich oczekiwałeś na podstawie tego, co widziałeś wokół siebie w tym samym okresie?

🔥 Zalecana:  Jak przestać obserwować osobę, stronę lub grupę na Facebooku 2023