Jak korzystać z RRSP i innych wskazówek dotyczących planowania emerytalnego

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Jak korzystać z RRSP i innych wskazówek dotyczących planowania emerytalnego

Zarejestrowany Plan Oszczędności Emerytalnych jest jednym z głównych instrumentów inwestycyjnych wykorzystywanych przez Kanadyjczyków do odkładania pieniędzy na emeryturę.

Oprócz przejścia na emeryturę możesz również wykorzystać środki na koncie RRSP na opłacenie domu, powrót do szkoły i zminimalizowanie obciążenia podatkiem dochodowym.

Oto więcej szczegółów na temat tego, co możesz zrobić ze swoimi funduszami RRSP.

1.

Kup dom, korzystając z planu kupujących dom

Plan kupujących dom (HBP) to program, który pozwala wypłacić do 35 000 USD (lub 70 000 USD dla pary) i przeznaczyć je na zakup pierwszego domu.

Kwotę tę można wypłacić bez podatku i ponownie wpłacić później.

Kwalifikujące się środki muszą znajdować się w Twoim RRSP przez co najmniej 90 dni.

Wypełnij formularz T1036 i przekaż go swojemu bankowi. Środki można wypłacić raz lub wielokrotnie; jednak wszystkie wypłaty HBP muszą zostać zakończone w ciągu tego samego roku.

Po zakupie domu masz 2 lata od daty wypłaty, aby zacząć spłacać HBP.

Całkowitą kwotę należy zwrócić w ciągu 15 lat.

Każdego roku Kanadyjski Urząd Skarbowy prześle Ci zawiadomienie o ocenie, które pokazuje, ile spłaciłeś i ile zostało.

Zalety Planu Kupującego Dom

Umożliwia kupującym dom po raz pierwszy dostęp do dodatkowych środków, które mogą przeznaczyć na zaliczkę lub wykorzystać na pokrycie kosztów zamknięcia.

W przeciwieństwie do innych wypłat RRSP, wypłata HBP jest wolna od podatku i może zostać ponownie przekazana.

Pary kupujące razem dom otrzymują podwójną maksymalną kwotę wypłaty wynoszącą 70 000 USD.

Wady planu kupna domu

RRSP ma na celu przechowywanie oszczędności emerytalnych.

Kiedy wypłacasz środki, możesz stracić na zwiększeniu puli emerytalnej, jeśli nie spłacisz pożyczki na czas.

Powiązane czytanie:

2.

Powrót do szkoły z wykorzystaniem planu uczenia się przez całe życie

Jeśli ty lub twój współmałżonek zdecydujecie się wrócić do szkoły w pełnym wymiarze godzin, fundusze RRSP mogą zostać wykorzystane do opłacenia edukacji w ramach planu uczenia się przez całe życie (LLP).

Za pomocą Formularz RC96możesz wypłacić do 10 000 $ rocznie i łącznie do 20 000 $.

Fundusze są wypłacane bez podatku w ramach programu LLP i muszą zostać ponownie przekazane w ciągu 10 lat.

W przeciwieństwie do RESP, nie możesz użyć LLP do opłacenia edukacji policealnej swoich dzieci.

Dowiedz się więcej o planie uczenia się przez całe życie.

3.

Wesprzyj współmałżonka RRSP

Jeśli zarabiasz więcej niż twój współmałżonek, możesz w przyszłości obniżyć łączne podatki i zwiększyć zwrot podatku (odliczenia) teraz, wpłacając składkę na współmałżonka RRSP.

Na przykładspójrzmy na parę, pana Asherna i panią Ashern.

Pan Ashern zarabia 100 000 USD (i krańcowa stawka podatkowa 40%), podczas gdy pani Ashern, która pracuje w niepełnym wymiarze godzin, zarabia 50 000 USD rocznie (i krańcowa stawka podatkowa 30%).

Każdego roku pan Ashern może wpłacić do swojego RRSP do 18 000 USD, a pani Ashern do swojego 9 000 USD.

Pan Ashern może wpłacić część swojego rocznego limitu składek RRSP na współmałżonka RRSP, aby obniżyć swój całkowity dochód na emeryturze.

Otrzyma on ulgę podatkową (zwrot podatku) według swojej wyższej krańcowej stawki podatkowej, podczas gdy pani Ashern będzie płacić podatki według niższej stawki, gdy będzie wypłacać środki na emeryturze.

Kończą z takim samym całkowitym dochodem, ale ogólnie płacą mniej podatków.

Konta RRSP muszą zostać zamknięte, gdy właściciel skończy 71 lat.

Jeśli nadal masz miejsce na składki w wieku 71 lat, możesz nadal wpłacać składki na RRSP dla małżonków, jeśli twój współmałżonek jest młodszy i oszczędzać na podatkach.

Dalszy podział dochodów za pomocą RRSP można osiągnąć poprzez konwersję całości lub części funduszy RRSP na RRIF lub rentę w wieku 65+.

Do 50% dochodu z RRIF lub renty można podzielić między pary, tj.

przekazać współmałżonkowi o niższych dochodach, aby zaoszczędzić na podatkach.

Powiązany: Przewodnik po dochodach emerytalnych dla Kanadyjczyków

Składki RRSP i kara za przekroczenie składek

Każdego roku federalni ogłaszają nowy limit RRSP.

Limit ten możesz wpłacić w ciągu roku kalendarzowego oraz pierwszych 60 dni następnego roku.

Na przykład limit RRSP na rok podatkowy 2023 wynosi 18% dochodu z 2022 r., maksymalnie do 30 780 USD (29 210 USD w 2022 r.).

Możesz przekazywać fundusze przez cały 2022 rok i przez pierwsze 60 dni 2023 roku (tzw. sezon RRSP).

A składki wniesione w ciągu pierwszych 2 miesięcy roku mogą być wykorzystane do odliczenia podatku za poprzedni lub bieżący rok podatkowy.

To powiedziawszy, musisz uważać na nadmierny wkład.

Kiedy wpłacasz więcej pieniędzy na swoje konto RRSP, niż jest to dozwolone w danym roku, może to skutkować miesięcznym podatkiem karnym w wysokości 1% od nadwyżki.

Bufor w wysokości 2000 USD jest dozwolony przed rozpoczęciem podatku w wysokości 1%, dlatego niektórzy ludzie celowo przepłacają, aby zmaksymalizować swoje konto RRSP.

Jeśli przez pomyłkę przepłacisz na RRSP, szybko wypłać nadwyżkę, aby uniknąć dodatkowego 5% podatku.

CRA może odstąpić od podatku w niektórych przypadkach, gdy można wykazać, że nadwyżka była spowodowana rozsądnym błędem i że nadwyżka składek została wycofana.

Zamykanie konta RRSP

Możesz dobrowolnie zamknąć swoje konto RRSP w dowolnym momencie.

Kiedy wypłacasz środki z konta, jest ono natychmiast objęte podatkiem u źródła, który Twój bank płaci rządowi.

Stawka podatku u źródła wynosi od 10% do 30%, z wyjątkiem Quebecu, gdzie wynosi od 21% do 31%.

Stawki te obejmują również prowincjonalne podatki potrącane u źródła.

Na przykład, jeśli wyciągniesz 10 000 $ z RRSP, bank odliczy 2000 $ (20% stawka podatku), pozostawiając ci 8 000 $.

Pieniądze, które wypłacisz, są również uważane za dochód podlegający opodatkowaniu i są zgłaszane w zeznaniu podatkowym.

W zależności od całkowitego dochodu i przedziału podatkowego za dany rok, możesz być zobowiązany do zapłaty dodatkowych podatków lub możesz kwalifikować się do zwrotu podatku w czasie podatkowym.

W wieku 71 lat rząd wymaga zamknięcia konta RRSP i wykonania jednej lub kilku poniższych czynności:

Jak zainwestować swój RRSP

Możesz przechowywać wiele inwestycji na swoim koncie RRSP, w tym akcje, obligacje, fundusze wspólnego inwestowania, fundusze ETF, fundusze indeksowe, wysokooprocentowane oszczędności, papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką, GIC i kilka innych.

Dozwolone inwestycje są określane jako inwestycje kwalifikowane.

Niektóre aktywa są uznawane za inwestycje niekwalifikowane lub zabronione i pociągają za sobą karę podatkową w wysokości 50% godziwej wartości rynkowej inwestycji niekwalifikowanej lub zabronionej plus 100% podatek od korzyści od wszelkich dochodów uzyskanych z aktywów.

Jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze na opłatach inwestycyjnych, możesz skorzystać z samodzielnego konta maklerskiego do zarządzania portfelem RRSP lub skorzystać z Robo-doradców, takich jak Wealthsimple.

RRSP kontra TFSA

Idealnie byłoby, gdybyś wpłacał na oba konta, ale gdybyś musiał wybrać między inwestowaniem w TFSA lub RRSP, jakie czynniki powinieneś wziąć pod uwagę?

1. Przedział podatkowy teraz i na emeryturze: Jeśli twój przedział podatkowy na emeryturze będzie niższy niż aktualna stawka podatkowa, RRSP często ma największy sens.

Gdy sytuacja jest odwrotna, TFSA zapewnia najlepszy zwrot z każdej zainwestowanej złotówki i powinieneś go najpierw maksymalnie wykorzystać.

2. Kiedy dopiero zaczynasz pracę z podstawową pensją, lepiej jest opłacać składki TFSA i gromadzić składki RRSP do czasu wzrostu stawki podatku dochodowego i odliczeń podatkowych.

Należy zauważyć, że to uzasadnienie staje się nieważne, jeśli pracodawca zapewni jakąkolwiek formę wyrównania wkładu RRSP poprzez Grupowy RRSP.

Nie zostawiaj darmowych pieniędzy na stole!

3. Jeśli Twój dochód na emeryturze będzie niewielki i spodziewasz się kwalifikować do Dodatku Gwarantowanego Dochodu, dochód RRSP może przekroczyć próg dochodowy, więc najlepiej jest najpierw zmaksymalizować swój TFSA.

Ile pieniędzy będziesz potrzebować na emeryturze?

Jakie dochody lub oszczędności musisz mieć, aby wygodnie przejść na emeryturę w Kanadzie? Jury wciąż nie zna magicznej liczby; jednak oto kilka popularnych praktycznych zasad:

A.

Stopa wypłaty 4% – Zasada nr 1

Jeśli możesz obliczyć swoje oczekiwane wydatki w ciągu roku, możesz użyć 4% stawki wypłaty, aby obliczyć kwotę ryczałtową, którą musisz mieć w dniu przejścia na emeryturę.

Na przykład, jeśli uważasz, że 40 000 USD zaspokoi Twoje roczne potrzeby, potrzebujesz 40 000 USD/4% lub 1 milion USD.

B.

Pożądany dochód x 25 – Zasada nr 2

Podobnie jak zasada nr 1, jeśli uważasz, że 40 000 $ jest wystarczające, pomnóż to przez 25, a będziesz musiał zainwestować 1 milion dolarów przed datą przejścia na emeryturę.

C. 70% Twojego dochodu przedemerytalnego – Zasada nr 3

Zakładając, że Twój kredyt hipoteczny jest spłacony, a Twoje dzieci są poza domem, ta zasada mówi, że powinieneś potrzebować około 70% swojego obecnego rocznego dochodu na emeryturze.

Na przykład, jeśli zarabiasz około 57 000 USD rocznie, 70% tego dochodu to 40 000 USD.

Używając wielokrotności 25 (z reguły nr 2), wnioskujemy, że będziesz potrzebować: 40 000 $ x 25 = 1 milion $.

Należy pamiętać, że te obliczenia nie uwzględniają oczekiwanych emerytur i świadczeń rządowych, np.

Zabezpieczenia na wypadek starości, Systemu rentowego Kanady itp.

Jeśli na przykład spodziewasz się otrzymać ok.

20 000 USD w połączonych OAS i CPP rocznie (na podstawie maksymalnych kwot wypłaconych w 2018 r.), wystarczy znaleźć pozostałe 20 000 USD (zakładając, że Twoje roczne zapotrzebowanie na emeryturę wynosi 40 000 USD).

Wracając do zasady nr 2, będziesz teraz musiał mieć 500 000 $ zaoszczędzonych na emeryturę, czyli 20 000 $ x 25 = 500 000 $.

Wszystko to są przybliżone szacunki, a sytuacja każdego jest inna.

Jest to jednak dobry punkt wyjścia do oszacowania potrzeb dochodowych na emeryturze.

powiązane posty

Masz pytania dotyczące RRSP? Zostaw je w komentarzach.

🔥 Zalecana:  Czy Sling TV jest dostępny w Kanadzie? Jak oglądać i alternatywy