Inwestowanie w indeksy dla początkujących w Kanadzie 2023

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Inwestowanie w indeksy dla początkujących w Kanadzie 2023

Wraz z rosnącym zainteresowaniem DIY Investing w Kanadzie i maksymalizacją zwrotów z inwestycji poprzez obniżenie opłat, termin „inwestowanie w indeksy” znacznie zyskał na popularności.

Zanim zagłębimy się w inwestowanie w indeksy, wyjaśnijmy najpierw, co to oznacza i jak powstała ta terminologia.

Indeks giełdowy odnosi się do określonej części szerszego rynku akcji i jest miarą wyników lub wartości tego segmentu rynku akcji.

Rozważmy na przykład jeden z najpopularniejszych indeksów (lub indeksów) giełdowych na świecie, Standard & Poor’s 500 – popularnie nazywany S&P 500.

Indeks ten składa się z 500 największych spółek w USA, które są ważone na podstawie ich kapitalizacji rynkowej.

Te 500 firm stanowi około 80% całkowitej wartości amerykańskiego rynku akcji.

Inne przykłady popularnych indeksów giełdowych w USA i Kanadzie to Dow Jones i Nasdaq (USA) oraz S&P/TSX Composite (Kanada).

Inne według regionu to:

 • Ameryka Łacińska: Indeks S&P Latin America 40
 • Europa: Indeksy FTSE Euro 100, Euro Stoxx 50 i S&P Europe 350
 • Azja: indeksy S&P Asia 50, Dow Jones Asian Titan 50 i FTSE ASEAN 40
 • Afryka: Indeks S&P Africa 40
 • Światowy: MSCI World, S&P Global 100, S&P Global 1200, Dow Jones Global Titans 50 i FTSE All-World Indexes

Podobnie jak indeksy giełdowe, indeksy rynku obligacji również mierzą wyniki lub wartość części rynku obligacji.

Przykłady obejmują FTSE TMX Canada Universe Bond i Canada All-Corporate Bond Indexes.

Czym jest inwestowanie w indeksy?

Jak wyjaśniono wcześniej, indeks (akcje, obligacje lub towary) odzwierciedla wartość części rynku finansowego.

Na przykład, jeśli S&P 500 znacząco spada, ogólna koncepcja jest taka, że ​​amerykański rynek akcji jest w tym okresie załamany.

Nie oznacza to, że wszystkie ceny akcji spadły, jednak sugeruje, że średnio spora liczba spółek zakończyła dzień z cenami akcji na minusie.

A przynajmniej większość dużych graczy odnotowała znaczny spadek cen akcji.

Ten szeroki wniosek jest możliwy, ponieważ firmy wchodzące w skład S&P 500 stanowią około 80% rynku amerykańskiego.

W związku z tym indeks S&P 500 jest dobrym punktem odniesienia dla wyników lub wartości większej części rynku amerykańskiego (i innych głównych indeksów dla odpowiednich krajów/regionów).

Inwestowanie w indeksy polega na kierowaniu środków inwestycyjnych do funduszy indeksowych lub funduszy giełdowych (ETF), które śledzą jeden lub więcej indeksów rynkowych.

Teoretycznie fundusz indeksowy lub ETF będzie zawierał koszyk akcji, obligacji, towarów lub innych inwestycji, które odzwierciedlają konkretny indeks referencyjny, którego wyniki próbujesz odtworzyć.

Na przykład fundusz indeksowy, który śledzi S&P 500, będzie posiadał akcje, które odzwierciedlają lub są reprezentatywne dla składu S&P 500, próbując teoretycznie odtworzyć zwrot rynkowy (tj. ten sam roczny zwrot generowany przez S&P 500 jako całość). .

🔥 Zalecana:  Próbny czek BMO: jak czytać i uzyskać unieważniony czek BMO 2023

Główną ideą inwestowania w indeksy jest osiąganie zwrotów rynkowych przy znacznie niższych kosztach dzięki zastosowaniu zarządzania pasywnego.

Popularność inwestowania w indeksy wynika w dużej mierze z niezdolności najbardziej aktywnie zarządzanych funduszy do konsekwentnego generowania zwrotów przewyższających rynek (indeks).

Główną ideą jest to, że zamiast próbować pokonać rynek i płacić „wykwalifikowanym” zarządzającym funduszami do 2,5% kosztów zarządzania (MER), możesz po prostu kupić sam rynek, zaoszczędzić na opłatach i miejmy nadzieję, że zdobędziesz rynek zwrot w dłuższej perspektywie.

Firmy inwestycyjne tworzą te indeksy i możesz kupić część (udział) jednego z tych indeksów.

Bułka z masłem! 😉

Lub, jak trafnie ujął to jeden z ojców założycieli inwestowania w indeksy, Johna Bogla:

Nie szukaj igły w stogu siana.

Po prostu kup stóg siana!

Powiązany: Robo-Advisors – Proste inwestowanie z niskimi opłatami

Inwestowanie w indeksy i przykładowe portfele

Istnieją dosłownie setki (a nawet tysiące) opcji dla początkujących inwestujących samodzielnie, którzy chcą rozpocząć indeksowanie – od prostych rozwiązań jednofunduszowych po indywidualne fundusze indeksowe i fundusze ETF.

A.

Rozwiązania jednofunduszowe

Rozwiązania oparte na jednym funduszu to łatwy sposób na rozpoczęcie inwestowania w indeksy, ponieważ zapewniają inwestorom dostęp do tanich, zdywersyfikowanych portfeli.

Fundusze mogą być zaprojektowane w taki sposób, aby były „zrównoważone” dla przeciętnego inwestora (i tolerancja ryzyka).

Mogą być również zaprojektowane tak, aby spełniały różne kryteria, takie jak potrzeby emerytalne, tolerancja ryzyka, dochody lub potrzeby rozwojowe.

Zapomnij o konieczności ponownego zbilansowania swojego portfela – możesz po prostu wkupić się do funduszu zrównoważonego, a reszta sama się zatroszczy.

:

1.

Mandaryńskie Fundusze Inwestycyjne

Portfel Zrównoważonego Dochodu Mandarynki

 • Alokacja: 30% akcje i 70% obligacje
 • MER: 1,06%
 • Ryzyko: niskie do średniego

Zrównoważone portfolio mandarynek

 • Alokacja: 60% akcje i 40% obligacje
 • MER: 1,06%
 • Ryzyko: niskie do średniego

Portfolio Zrównoważonego Wzrostu Mandarynki

 • Alokacja: 75% akcje i 25% obligacje
 • MER: 1,05%
 • Ryzyko: średnie

Inne fundusze indeksowe firmy Tangerine to:

 • Portfel Dywidendowy Tangerine (1,06%)
 • Portfel wzrostu akcji Tangerine (1,06%)

Więcej informacji można znaleźć w tej recenzji funduszy inwestycyjnych Tangerine.

Firma Tangerine niedawno wprowadziła globalne portfele ETF z niższymi opłatami za zarządzanie.

2.

Zrównoważony Fundusz Indeksowy TD

 • MER: 0,89%
 • Ryzyko: niskie do średniego

Chociaż nadal będziesz płacić znaczne opłaty (w porównaniu z funduszami ETF) w MER za te zrównoważone fundusze, płacisz znacznie mniej opłat niż w przypadku tradycyjnych funduszy inwestycyjnych.

Przy średniej 1,98% MER dla tradycyjnych funduszy wspólnego inwestowania powyższe zrównoważone fundusze indeksowe dokonują cięć i stanowią dobry punkt wyjścia do inwestowania w indeksy.

Powiązany: Kompletny przewodnik po Robo-Doradcach w Kanadzie

B.

Indywidualne fundusze indeksowe

Te indywidualne fundusze indeksowe można kupić w większości instytucji finansowych.

Są to specyficzne fundusze przeznaczone do śledzenia różnych indeksów i może być konieczne połączenie kilku funduszy w swoim portfelu w oparciu o pożądaną alokację aktywów i tolerancję ryzyka.

Najbardziej popularnym i wyraźnym zwycięzcą w tej kategorii są fundusze indeksowe TD e-Series.

Tutaj możesz zobaczyć przykładowy portfel RESP zaprojektowany przy użyciu funduszy TD e-Series.

Nazwa Kod Przydział MER
TD Canadian Bond Index Fund TDB900 40% 0,44%
Kanadyjski fundusz indeksowy TD TDB900 20% 0,28%
Fundusz indeksowy TD US TDB902 20% 0,33%
Międzynarodowy Fundusz Indeksowy TD TDB911 20% 0,44%
Średnia ważona MER 0,39%

Jak widać, te fundusze indeksowe są znacznie tańsze niż tradycyjne fundusze inwestycyjne.

Istnieje kilka innych indywidualnych funduszy indeksowych, które są sprzedawane przez banki i które mogą znaleźć się w twoim portfelu DIY.

Aby stworzyć własny „fundusz zrównoważony”, przydziel proporcję do każdego typu funduszu w oparciu o tolerancję ryzyka, horyzont inwestycyjny i cele.

C.

Fundusze giełdowe (ETF)

Fundusze ETF stały się popularne w Kanadzie, ponieważ są teraz dostępne za pośrednictwem wielu dostawców i domów maklerskich – daleko od miejsca, w którym byliśmy zaledwie kilka lat temu.

Liczba funduszy ETF wzrosła do ponad 7602 w 2020 r., z czego ponad 7,74 bilionów dolarów amerykańskich w zarządzanych aktywach.

Dla inwestorów typu „zrób to sam” dostępna jest szeroka gama indeksowych funduszy ETF śledzących różne indeksy rynkowe w kategoriach akcji, obligacji i towarów.

W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, ETF są przedmiotem obrotu jak akcje na giełdzie, a ceny mogą się zmieniać lub wahać w górę i w dół przez cały dzień.

Opłaty za zarządzanie (MER) są bardzo niskie dla funduszy ETF (zaledwie 0,03%), z łatwością pokonując fundusze wspólnego inwestowania.

Jednak w zależności od biura maklerskiego i rodzaju ETF, który kupujesz/sprzedajesz, prowizje mogą być pobierane za transakcję, co może zwiększyć koszty transakcji.

Do dostawców ETF w Kanadzie należą Vanguard, BMO, iShares, Horizons, RBC, First Trust i kilku innych.

Jeśli kupujesz wolne od prowizji fundusze ETF dostępne za pośrednictwem domów maklerskich ze zniżkami, takich jak Wealthsimple Trade lub Questrade, oszczędzasz na opłatach transakcyjnych.

Podobnie jak w przypadku zakupu pojedynczych funduszy indeksowych, w przypadku indeksowych funduszy ETF będziesz musiał od czasu do czasu ponownie zbilansować swój portfel, aby utrzymać alokację aktywów na pożądanym poziomie.

Nazwa ETF Kod Przydział MER
BMO Aggregate Bond Index ETF ZAG 40% 0,14%
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF VCN 20% 0,06%
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF XAW 40% 0,22%
Średnia ważona MER 0,16%

Aby uniknąć kłopotów związanych z przywracaniem równowagi, możesz kupić fundusz ETF „wszystko w jednym”… zwany także ETF-em „jeden bilet” lub „jednym rozwiązaniem”.

Alternatywnym sposobem bezproblemowego inwestowania w fundusze ETF jest skorzystanie z usług robo-doradcy.

Oferują niestandardowe portfele ETF o niskich opłatach, automatyczne przywracanie równowagi i bezpłatne porady finansowe z opłatą za zarządzanie w wysokości około 0,50%.

Najpopularniejszy robo-doradca w Kanadzie, Wealthsimple, oferuje moim czytelnikom premię pieniężną, gdy otworzą konto i zdeponują co najmniej 500 USD.

Zalety inwestowania w indeksy

Bierny: Fundusze indeksowe są tańsze w opłatach za zarządzanie, ponieważ są zarządzane pasywnie.

Ponieważ większość aktywnych zarządzających funduszami nie osiąga konsekwentnie lepszych wyników niż ich indeks referencyjny, wygrywa pasywność.

Niska cena: Jednym z powodów, dla których aktywnie zarządzane fundusze osiągają gorsze wyniki od funduszy indeksowych, są koszty.

Koszty ponoszone przez rzekomo lepszych menedżerów i zwiększone koszty, jakie ponoszą w związku ze zwiększoną liczbą transakcji (kupna i sprzedaży), gdy próbują ograć i pokonać rynek.

Ponieważ opłaty ponoszone w funduszach indeksowych są niższe, zwroty są często wyższe.

Jak Warrena Buffeta sam powiedział,

Najlepszym sposobem na posiadanie akcji zwykłych jest fundusz indeksowy, który pobiera minimalne opłaty.

Ci, którzy podążają tą ścieżką, z pewnością pobiją wyniki netto (po uwzględnieniu opłat i wydatków) zapewniane przez zdecydowaną większość profesjonalistów.

Zwroty rynkowe: Jeśli wierzyć Teorii Efektywnego Rynku, to aktywne próby pokonania rynku nie będą działać na dłuższą metę, ponieważ wszystkie informacje są już uwzględnione w cenach akcji, a zbieranie akcji jest stratą czasu.

Czy rozumiesz, dlaczego co roku 80% lub więcej aktywnie zarządzanych funduszy akcyjnych osiąga gorsze wyniki niż ich indeks referencyjny?

Inwestowanie w indeksy jest ukierunkowane na próbę uzyskania zwrotu z rynku, który jest czymś więcej niż może pochwalić się wiele aktywnych funduszy inwestycyjnych.

Mówiąc prościej, inwestowanie w indeksy gwarantuje średni zwrot.

Dywersyfikacja: W przeciwieństwie do kupowania pojedynczych akcji, indeksowanie zapewnia tanią dywersyfikację aktywów.

Jeśli masz jedną lub dwie akcje, Twój portfel jest o wiele bardziej ryzykowny niż wtedy, gdy posiadasz fundusz indeksowy, który zawiera wszystkie akcje reprezentatywne dla „rynku”.

Mniej stresujące: Fundusz indeksowy jest mniej stresujący niż próba gry na rynku.

W przypadku portfela utworzonego przy użyciu poszczególnych funduszy indeksowych potrzeba nie więcej niż godziny na ponowne zrównoważenie go co roku.

Jeśli zdecydujesz się na rozwiązanie z jednym funduszem, możesz po prostu usiąść i pozwolić procentowi składanemu i rynkowi działać magicznie.

Elastyczność i prostota: Istnieją rozwiązania w zakresie funduszy indeksowych, które działają w różnych indywidualnych okolicznościach, harmonogramach inwestycji, dostępności funduszy, tolerancji ryzyka i tak dalej.

Nie musisz być guru inwestowania, aby zarabiać pieniądze za pomocą inwestowania w indeksy lub jak ujął to Warren Buffet (ponownie):

Na przykład, inwestując okresowo w fundusz indeksowy, inwestor, który nic nie wie, może faktycznie przewyższyć większość profesjonalistów inwestycyjnych.

Paradoksalnie, kiedy „głupi” pieniądz uznaje swoje ograniczenia, przestaje być głupi.

Możesz być zainteresowanym także tym:

Zasoby ułatwiające rozpoczęcie inwestowania w indeksy:

Zdrowy rozsądek w sprawie funduszy inwestycyjnych autorstwa Johna Bogle’a

Cztery filary inwestowania: lekcje budowania zwycięskiego portfela autorstwa Williama J.

Bernsteina

Mała księga zdrowego rozsądku w inwestowaniu przez Johna Bogle’a