Dodatek do dochodu gwarantowanego, zasiłek i zasiłek dla osoby pozostałej przy życiu (2023 r.)

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Dodatek do dochodu gwarantowanego, zasiłek i zasiłek dla osoby pozostałej przy życiu (2023 r.)

Dodatek do dochodu gwarantowanego (GIS), zasiłek i zasiłek dla osoby pozostałej przy życiu to dodatkowe świadczenia zależne od dochodów dostępne dla seniorów o niskich dochodach w ramach emerytury z zabezpieczenia na wypadek starości (OAS).

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak ubiegać się o dodatek na ubezpieczenie emerytalne, wymagania kwalifikacyjne i terminy płatności GIS w 2023 r.

Dodatek do dochodu gwarantowanego (GIS)

GIS to miesięczne świadczenie dostępne dla seniorów, którzy mają niskie dochody i mieszkają w Kanadzie.

W przeciwieństwie do powszechnego OAS i Kanadyjskiego Planu Emerytalnego (CPP), świadczenia GIS nie podlegają opodatkowaniu.

Dodatek do dochodu gwarantowanego nie podlega opodatkowaniu, a pierwsza wypłata rozpoczyna się po ukończeniu 65 lat.

Daty płatności GIS w 2023 roku

GIS jest opłacany bezpośrednio na Twoje konto bankowe w następujących terminach w 2023 roku.

 • 27 stycznia 2023 r
 • 24 lutego 2023 r
 • 29 marca 2023 r
 • 26 kwietnia 2023 r
 • 29 maja 2023 r
 • 28 czerwca 2023 r
 • 27 lipca 2023 r
 • 29 sierpnia 2023 r
 • 27 września 2023 r
 • 27 października 2023 r
 • 28 listopada 2023 r
 • 20 grudnia 2023 r

Uprawnienia do GIS i kwot świadczeń

Kwalifikujesz się do GIS, jeśli:

 1. Otrzymujesz emeryturę OAS; I
 2. Twój roczny dochód jest niższy niż maksymalny roczny próg; I
 3. Mieszkasz w Kanadzie.

W przypadku pozbawienia wolności przez dwa lata lub dłużej uprawnienia do GIS zostają zawieszone.

Wysokość świadczeń GIS, do których się kwalifikujesz, zależy od poziomu dochodów i stanu cywilnego.

Twój dochód netto (z wyłączeniem dochodu z OAS i GIS) za poprzedni rok kalendarzowy jest wykorzystywany do ustalenia wysokości świadczeń.

W przypadku par łączny roczny dochód netto jest wykorzystywany do obliczenia kwoty dodatku do dochodu gwarantowanego.

Dodatek do dochodu gwarantowanego za 2023 r

Poniżej znajdują się kwoty GIS dla osób otrzymujących pełną emeryturę OAS w okresie od kwietnia do czerwca 2023 r.

Scenariusze Maksymalna opłata miesięczna Maksymalny próg rocznego dochodu
Jeśli jesteś samotnym, owdowiałym lub rozwiedzionym emerytem 1032,10 $ 20 952 USD (dochód indywidualny)
Jeśli twój współmałżonek/konkubent otrzymuje pełną emeryturę OAS 621,25 $ 27 648 USD (łączny dochód)
Jeśli twój współmałżonek/konkubent nie otrzymuje emerytury OAS 1032,10 $ 50 208 USD (łączny dochód)
Jeśli twój małżonek/konkubent otrzymuje zasiłek 621,25 $ 38 736 USD (łączny dochód)

Powyższa tabela pokazuje, że w 2023 r. kwalifikujesz się do otrzymywania GIS, jeśli:

🔥 Zalecana:  23 oferty pracy dla cyfrowych nomadów zapewniające styl życia, na jaki zasługujesz

 1. Samotny senior o całkowitym rocznym dochodzie poniżej 20 952 USD.
 2. Para otrzymująca OAS, której łączny roczny dochód wynosi mniej niż 27 648 USD.
 3. Para z tylko jedną osobą otrzymującą OAS i łącznym rocznym dochodem poniżej 50 208 USD.
 4. Para z jedną osobą otrzymującą zasiłek i łączny roczny dochód poniżej 38 736 USD.

Kwoty świadczeń GIS i poziomy dochodów są aktualizowane co kwartał przy użyciu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Aby uzyskać najbardziej aktualne obliczenia stawek Service Canada GIS, Spójrz tutaj.

Jak ubiegać się o GIS

Być może będziesz musiał złożyć pisemny wniosek o GIS.

Może to nastąpić natychmiast po rozpoczęciu otrzymywania OAS.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć Tutaj.

W kolejnych latach, po złożeniu zeznania podatkowego, Twoje uprawnienia do GIS zostaną ocenione automatycznie.

Powiązany: Kompletny przewodnik po dochodach emerytalnych w Kanadzie.

Świadczenie zasiłkowe

Zasiłek jest jednym z dodatkowych miesięcznych świadczeń dostępnych dla osób o niskich dochodach, które są współmałżonkiem lub konkubentem osoby otrzymującej GIS.

Jest to świadczenie niepodlegające opodatkowaniu.

Kto jest uprawniony do zasiłku?

Aby kwalifikować się do zasiłków:

 1. Musisz być w wieku od 60 do 64 lat;
 2. Twój współmałżonek lub partner musi otrzymywać OAS i kwalifikować się do GIS;
 3. Musisz być mieszkańcem Kanady;
 4. Łączny dochód pary musi być niższy niż maksymalny próg kwotowy, czyli 38 736 USD w 2023 r.

Maksymalna miesięczna płatność płatna jako zasiłek wynosi 1312,25 $ na okres od kwietnia do czerwca 2023 r.

Przestaniesz otrzymywać zasiłki miesiąc po twoich 65.

urodzinach.

Jak ubiegać się o zasiłek

Jeśli chcesz otrzymać zasiłek, musisz złożyć pisemny wniosek.

Możesz wysłać swoją aplikację począwszy od miesiąca po Twoich 59.

urodzinach.

Powiązany: Zrozumienie emerytury z zabezpieczenia na starość (OAS).

Zasiłek dla ocalałego

To już trzecie dodatkowe świadczenie w ramach programu OAS.

🔥 Zalecana:  Tangerine Mortgage Rates Review 2023: Czy stawki są dobre?

Jest to niepodlegające opodatkowaniu świadczenie dostępne dla seniorów o niskich dochodach w wieku od 60 do 64 lat, których współmałżonek lub konkubent zmarł.

Kto jest uprawniony do dodatku do renty rodzinnej?

Aby kwalifikować się do renty rodzinnej z OAS:

 1. Musisz być w wieku od 60 do 64 lat;
 2. Musisz być mieszkańcem Kanady;
 3. Twój roczny dochód musi być niższy niż maksymalny próg (28 224 USD w 2023 r.);
 4. Twój współmałżonek lub konkubent zmarł, a ty nie wyszłaś ponownie za mąż ani nie weszłaś w inny związek partnerski.

Maksymalna miesięczna wysokość świadczenia wypłacanego z tytułu zasiłku dla osoby pozostałej przy życiu wynosi 1564,30 $ na okres od kwietnia do czerwca 2023 r.

Zasiłek dla osób pozostałych przy życiu kończy się miesiąc po ukończeniu 65 lat, kiedy to możesz kwalifikować się do świadczeń OAS i/lub GIS.

Jak ubiegać się o dodatek do renty rodzinnej

Aby otrzymać dodatek do renty rodzinnej, musisz złożyć pisemny wniosek.

Zgłoszenie możesz wysłać miesiąc po swoich 59.

urodzinach.

Twoje uprawnienia do zasiłku w kolejnych latach są oceniane automatycznie na podstawie Twojego zeznania podatkowego.

Wniosek

W niektórych przypadkach Twój dochód za bieżący rok można oszacować, aby obliczyć wysokość zasiłku, który otrzymasz.

Może to wynikać z niższych dochodów z niedawnej emerytury, obniżenia dochodów emerytalnych, zmiany stanu cywilnego itp.

Jeśli masz pytania dotyczące uprawnień do otrzymywania świadczeń z tytułu zabezpieczenia na wypadek starości, możesz skontaktować się z Service Canada pod numerem 1-800-277-9914.

Możesz również pobrać ogólne formularze wniosku o dodatek do dochodu gwarantowanego, zasiłek i zasiłek dla osoby pozostałej przy życiu.

Często zadawane pytania dotyczące dodatku do dochodu gwarantowanego

Jaki jest maksymalny dochód, aby kwalifikować się do GIS?

Możesz kwalifikować się do świadczeń GIS jako samotny senior, jeśli twój dochód jest niższy niż 20 952 USD rocznie.

🔥 Zalecana:  SiMa AI Przedstawia "MLSoC" - Specjalnie Zbudowaną Platformę Uczenia Maszynowego typu System-on-Chip dla Urządzeń Embedded Edge

Pary mogą również kwalifikować się do GIS z dochodem od 27 648 USD do 50 208 USD, w zależności od tego, czy ich współmałżonek kwalifikuje się do emerytury OAS.

Jaka jest maksymalna miesięczna kwota GIS na miesiąc?

Maksymalna miesięczna kwota GIS wynosi 1032,10 USD w okresie płatności od kwietnia do czerwca 2023 r.

Czy CPP wpływa na świadczenia GIS?

Tak, dochód, który otrzymujesz z Systemu Rentowego Kanady, może spowodować przekroczenie maksymalnego progu świadczeń GIS i spowodować zwrot pieniędzy OAS.

Jaka jest maksymalna kwota OAS w 2023 roku?

Maksymalne świadczenie OAS w 2023 r.

wynosi 691,00 USD dla seniorów w wieku od 65 do 74 lat i 760,10 USD dla seniorów w wieku 75 lat i starszych.

Kiedy twój roczny dochód przekracza 129 757 USD (wiek od 65 do 74 lat) lub 129 757 USD (wiek 75 lat i więcej), świadczenia OAS spadają do 0 USD.

Czy mogę uzyskać GIS, jeśli mam RRSP?

Możesz otrzymywać świadczenia GIS, nawet jeśli masz wysokie saldo RRSP, obniżając wypłaty RRSP i utrzymując dochód poniżej progu dochodu GIS.

Należy pamiętać, że istnieją obowiązkowe wypłaty z RRIF rozpoczynające się w wieku 71 lat, co może spowodować, że Twój dochód przekroczy ten próg i skutkować wycofaniem OAS/GIS.

Czy mogę opóźnić CPP i otrzymać GIS?

Możesz opóźnić pobieranie świadczeń CPP do wieku 70 lat i zbierać GIS, jeśli się kwalifikujesz.

Oto kilka powodów, aby opóźnić CPP.

Przeczytaj także:

Masz pytania dotyczące dodatku do dochodu gwarantowanego? Zostaw je w komentarzach.