Czym są płatności pomocy edukacyjnej (EAP)? Zasady wypłaty RESP

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Czym są płatności pomocy edukacyjnej (EAP)? Zasady wypłaty RESP

Zarejestrowany Plan Oszczędności na Edukację (RESP) to rządowy program, który umożliwia rodzicom oszczędzanie na edukację pomaturalną ich dziecka.

Możesz dokonać trzech rodzajów wypłat z RESP:

 1. Płatności pomocy edukacyjnej (EAP)
 2. Zwrot składek (ROC)
 3. Płatności ze skumulowanego dochodu (AIP)

RESP to doskonałe narzędzie do oszczędzania, które pozwala zmniejszyć obciążenie związane z ciągle rosnącym czesnem za edukację na poziomie policealnym, które mogą być ponoszone przez Twoje dzieci w przyszłości.

Dopasowane zachęty rządowe (dotacja i obligacja) osładzają transakcję, skutecznie dając 20% lub więcej zwrotu z inwestycji.

Te zachęty rządowe obejmują Kanadyjską Dotację Oszczędności na Edukację (CESG) i Kanadyjską Obligację na Naukę (CLB).

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o programie pomocy edukacyjnej, wypłatach EAP, podatkach i nie tylko.

Płatności pomocy edukacyjnej

EAP odnosi się do funduszy (z wyłączeniem pierwotnych składek) wypłacanych z RESP studentom (beneficjentom), aby pomóc im w opłaceniu ich edukacji pomaturalnej.

Fundusze składające się na RESP obejmują na ogół:

Kwoty składek: Odnosi się to do pieniędzy wniesionych do planu.

Wpłaty dokonywane są przez subskrybenta (np.

rodzica) ze środków po opodatkowaniu i jako takie nie podlegają opodatkowaniu w momencie wypłaty.

Kwoty nieskładkowe: Dotyczy to środków pieniężnych w RESP, które pochodzą z dotacji rządowych (CESG), obligacji rządowych (CLB), dotacji prowincjonalnych i skumulowanych dochodów (odsetki, zyski kapitałowe i dywidendy) na koncie.

Ta część RESP jest chroniona przed podatkami aż do wycofania.

Płatności EAP są dokonywane z nieskładkowej części RESP i nie obejmują wszystkich pierwotnych składek wniesionych do planu.

RESP EAP Wypłaty i limity

Po zapisaniu się do kwalifikującego programu edukacyjnego i spełnieniu innych wymagań uczeń może zacząć otrzymywać pomoc edukacyjną.

🔥 Zalecana:  10 rzeczy, które nie są objęte standardowym ubezpieczeniem domu

Program edukacyjny może odbywać się w szkole wyższej, na uniwersytecie, w szkole handlowej, zawodowej lub technicznej lub w programie praktyk zawodowych.

Zasady wypłat RESP określone przez rząd dla wypłat EAP obejmują:

 • Student (beneficjent) może otrzymać do 5000 $ w ciągu pierwszych 13 tygodni zapisania się na studia stacjonarne.
 • Po pierwszych 13 tygodniach zapisania się na studia stacjonarne wypłaty EAP są ograniczone do rocznego limitu progowego w wysokości 26 860 USD (na rok 2023), pod warunkiem, że student nadal kwalifikuje się do płatności.
 • Jeśli uczeń nie jest zapisany do kwalifikującego programu edukacyjnego przez okres 12 miesięcy, ponownie obowiązuje limit 5000 USD.
 • Studenci mogą otrzymać do 2500 $ w ciągu pierwszych 13 tygodni zapisania się na studia niestacjonarne.
 • Studia stacjonarne w Kanadzie muszą trwać co najmniej 3 tygodnie z 10 godzinami zajęć tygodniowo.

  Jeśli poza Kanadą, aby się zakwalifikować, musi to być co najmniej 3 tygodnie (uniwersytet) lub 13 tygodni (poza uniwersytetem).

 • Istnieje dożywotni limit środków CESG w wysokości 7200 USD na beneficjenta.

Czy płatności za pomoc edukacyjną podlegają opodatkowaniu?

Kiedy pieniądze EAP są wypłacane studentowi, podlegają opodatkowaniu, ponieważ pochodzą z funduszy chronionych podatkowo (dotacje, obligacje, dochody z inwestycji).

Bank lub instytucja finansowa zarządzająca Twoim RESP wystawi Twojemu dziecku odcinek T4A, którego będzie ono używać przy zgłaszaniu płatności w zeznaniu podatkowym.

Ponieważ większość studentów ma niewielkie dochody lub nie ma ich wcale, płatności EAP powinny skutkować bardzo niskimi podatkami lub zerowymi.

Zwrot składek (ROC)

Rodzice mogą w każdej chwili wycofać swoje bezpośrednie datki z RESP.

Ponieważ składki zostały wniesione ze środków po opodatkowaniu, nie podlegają opodatkowaniu w momencie wypłaty.

Możesz wycofać pierwotne składki i dodać je do EAP, które są przeznaczone na pokrycie kosztów edukacji Twojego dziecka – tylko EAP jest opodatkowany z ręki Twojego dziecka.

Kiedy kwoty składek są wypłacane, są one również określane jako płatności na kształcenie policealne (PSE).

Uwaga: Jeżeli pierwotne składki, które zostały wycofane, wygenerowały odpowiednią dotację rządową, dotacja musi zostać zwrócona rządowi (chyba że dziecko wycofa ją).

Płatności ze skumulowanego dochodu (AIP)

Jeśli Twoje dziecko nie wykorzysta całego dochodu z inwestycji uzyskanego w ramach RRSP, pozostałe zarobki mogą zostać Ci wypłacone.

Przykłady scenariuszy, w których możesz zażądać wypłaty AIP, obejmują:

 • RESP musi być otwarty od co najmniej 10 lat, a beneficjent musi mieć co najmniej 21 lat i nie kwalifikować się do otrzymywania EAP.
 • RESP ma ponad 35 lat.

Możesz otrzymać AIP jako dochód lub przenieść go na RRSP (lub RRSP małżonka).

AIP wypłacane jako dochód są opodatkowane według krańcowej stawki podatkowej plus dodatkowe 20% podatku potrącanego u źródła (12% dla mieszkańców Quebecu).

Podatek do zapłacenia jest znacznie niższy, gdy przeniesiesz AIP na RRSP (do 50 000 USD), pod warunkiem, że masz miejsce na składki.

Będziesz musiał wypełnić Formularz T1171.

Jeśli masz konkretne pytania dotyczące EAP, skontaktuj się z Service Canada pod numerem 1-800-622-6232.

Przeczytaj także: