Czy ChatGPT rozstrzygnie wojnę o chatboty? – W stronę SI

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Czy ChatGPT rozstrzygnie wojnę o chatboty? – W stronę SI

Pierwotnie opublikowany w Towards AI, wiodącej na świecie firmie zajmującej się wiadomościami i mediami w zakresie sztucznej inteligencji i technologii. Jeśli tworzysz produkt lub usługę związaną z AI, zapraszamy do rozważenia zostania sponsorem AI. W Towards AI pomagamy skalować startupy AI i technologiczne. Pozwól nam pomóc Ci udostępnić Twoją technologię masom.

FQA dotyczące ChatGPT i chatbotów

CzatGPT Podróż

ChatGPT to chatbot opracowany przez OpenAI. Wykorzystuje GPT-3, model języka ze 175 miliardami parametrów, co czyni go jednym z największych istniejących. GPT-3 został przeszkolony w zakresie obszernych danych tekstowych i mógł generować reakcje podobne do ludzkich na dane wprowadzane w języku naturalnym.

GPT-3 szybko zyskał popularność i był używany w różnych zastosowaniach, takich jak tłumaczenie językowe, streszczanie i generowanie treści. Jednak naukowcy z OpenAI chcieli jeszcze bardziej przesunąć granice GPT-3. Postanowili stworzyć wariant modelu, który mógłby generować nowe obrazy z opisów tekstowych.

OpenAI nazwał ten nowy model DALL-E, a nową wersję DALL-E 2 i został przeszkolony na danych obrazowo-tekstowych przy użyciu kombinacji warstw konwolucyjnych i transformatorowych. DALL-E 2 może generować unikalne i kreatywne obrazy, które zadziwiają ludzi na całym świecie.

Zainspirowani sukcesem GPT-3 i DALL-E 2, naukowcy z OpenAI postanowili stworzyć chatbota, który mógłby generować odpowiedzi na dane wprowadzane w języku naturalnym w kontekście konwersacyjnym. Nazwali tego chatbota ChatGPT i wyszkolili go na danych konwersacji, używając GPT-3 jako bazowego modelu językowego.

ChatGPT szybko stał się hitem i był używany w różnych aplikacjach chatbotów, takich jak obsługa klienta, wirtualni asystenci i boty mediów społecznościowych. Podróż AI od GPT-3 do DALL-E 2 i ChatGPT okazała się ogromnym sukcesem, a naukowcy z OpenAI nadal przesuwali granice AI.

Wojna chatbotów

ChatGPT nie jest sam, ale spóźniony. Istnieje wiele konkurencyjnych chatbotów.

 1. Dialogflow: opracowany przez Google Dialogflow to platforma chatbotów, która wykorzystuje sztuczną inteligencję i przetwarzanie języka naturalnego do tworzenia chatbotów do różnych aplikacji. Oferuje szereg narzędzi i możliwości, takich jak integracje z popularnymi platformami komunikacyjnymi i obsługa wielu języków.
 2. Microsoft Bot Framework: opracowany przez firmę Microsoft Microsoft Bot Framework to zestaw narzędzi i usług, których można używać do tworzenia i wdrażania chatbotów. Oferuje rozumienie języka naturalnego, zarządzanie konwersacjami i integrację z różnymi platformami komunikacyjnymi.
 3. IBM Watson Assistant: opracowany przez IBM, Watson Assistant to platforma chatbota, która wykorzystuje sztuczną inteligencję i przetwarzanie języka naturalnego do zrozumienia zapytań użytkowników i odpowiadania na nie. Oferuje spersonalizowane odpowiedzi, interakcje zależne od kontekstu i integrację z innymi technologiami sztucznej inteligencji.
 4. Amazon Lex: Opracowany przez Amazon, Amazon Lex to platforma chatbotów, która wykorzystuje sztuczną inteligencję i rozumienie języka naturalnego do tworzenia chatbotów do różnych aplikacji. Oferuje automatyczne rozpoznawanie mowy, zamianę tekstu na mowę i integrację z popularnymi platformami do przesyłania wiadomości.
 5. DialoGPT: DialoGPT, opracowany przez firmę Microsoft, jest chatbotem, który wykorzystuje GPT-3 jako podstawowy model językowy. Jest szkolony na danych konwersacji i może generować reakcje podobne do ludzkich na dane wprowadzane w języku naturalnym.
 6. Hugging Face: opracowana przez Hugging Face, Hugging Face to biblioteka modeli przetwarzania języka naturalnego, która obejmuje chatboty. Oferuje szereg modeli chatbotów, które można dostosować i zintegrować z różnymi aplikacjami i platformami.
 7. Inne ChatBoty oparte na GPT-3: opracowane przez inne startupy lub przedsiębiorstwa, są oparte na chatGPT, podobnie jak GialoGPT.
🔥 Zalecana:  Dlaczego mój telefon Samsung odrzuca połączenia? Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów i rozwiązania

Platformy te są podobne do ChatGPT, ponieważ wszystkie zapewniają funkcje chatbota i wykorzystują przetwarzanie języka naturalnego i uczenie maszynowe do generowania inteligentnych odpowiedzi. Jednak ChatGPT ma kilka unikalnych cech, takich jak wykorzystanie GPT-3 jako podstawowego modelu językowego i skupienie się na spersonalizowanych i konwersacyjnych odpowiedziach, które odróżniają go od konkurencji.

Rozbudowane przypadki użycia Chatbota

Rozległe przypadki użycia wymagają powstania chatbotów. Mogą być używane w różnych zastosowaniach, w tym:

 1. Obsługa klienta: Chatboty mogą zapewniać całodobową obsługę klienta firmom i organizacjom. Może obsłużyć wiele zapytań klientów i zapewnić terminowe i odpowiednie odpowiedzi.
 2. Wirtualni asystenci: Chatboty mogą być wykorzystywane do zasilania wirtualnych asystentów, takich jak Siri i Alexa. Może rozumieć i reagować na dane wprowadzane w języku naturalnym oraz zapewniać użytkownikom informacje, porady i zalecenia.
 3. Boty mediów społecznościowych: Chatboty mogą tworzyć boty mediów społecznościowych, które mogą wchodzić w interakcje z użytkownikami na platformach takich jak Twitter i Facebook. Boty mogą dostarczać informacji, odpowiadać na pytania i kontaktować się z użytkownikami w czasie rzeczywistym.
 4. Handel elektroniczny: Chatboty mogą być używane w aplikacjach handlu elektronicznego w celu dostarczania spersonalizowanych rekomendacji produktów i odpowiadania na pytania klientów dotyczące produktów, cen i dostępności.
 5. Edukacja: Chatboty mogą być wykorzystywane w aplikacjach edukacyjnych do zapewniania spersonalizowanych doświadczeń edukacyjnych i odpowiadania na pytania uczniów w czasie rzeczywistym. Może być również używany do oceny postępów uczniów i przekazywania informacji zwrotnych.

Jest ich znacznie więcej. Może to otworzyć możliwości dla różnych chatbotów.

Jak wyróżnić chatbota?

Aby zmierzyć wydajność modelu chatbota, można użyć następujących metryk:

 1. Zakłopotanie: Mierzy zdolność modelu do przewidywania następnego słowa w rozmowie na podstawie poprzednich słów. Niższy wynik zakłopotania wskazuje na lepszy model.
 2. Wynik BLEU: mierzy zdolność modelu do generowania odpowiedzi podobnych do ludzkich poprzez porównanie wygenerowanych odpowiedzi z referencyjnym zestawem odpowiedzi wygenerowanych przez człowieka. Wyższy wynik BLEU wskazuje na lepszy model.
 3. Dokładność: ta metryka mierzy, jak dokładnie model przewiduje następne słowo lub zdanie w rozmowie. Można to obliczyć, porównując przewidywane słowa lub zdania z rzeczywistymi w rozmowie.
 4. Płynność: ta miara ocenia, jak naturalne i płynne są generowane odpowiedzi. Można to zmierzyć, oceniając ludzi oceniających odpowiedzi w skali od 1 do 5, przy czym 5 to najbardziej płynne.
 5. Spójność: ta miara mierzy, jak dobrze odpowiedzi są ze sobą powiązane i mają sens w kontekście rozmowy. Można to zmierzyć, oceniając odpowiedzi w skali od 1 do 5, przy czym 5 jest najbardziej spójne.
 6. Spójność: ta metryka ocenia spójność odpowiedzi pod względem tonu, stylu i treści. Można to zmierzyć, porównując odpowiedzi z zestawem wcześniej zdefiniowanych standardów i odpowiednio je oceniając.
 7. Zadowolenie użytkownika: Ten wskaźnik mierzy, w jakim stopniu chatbot spełnia oczekiwania i potrzeby użytkowników. Można to zmierzyć za pomocą ankiet użytkowników i informacji zwrotnych.
🔥 Zalecana:  4 typowe pułapki podczas budowania modelu uczenia maszynowego – w stronę sztucznej inteligencji

Jakie są potencjalne modele biznesowe ChatGPT?

ChatGPT jest nowicjuszem, ale możemy spodziewać się kilku potencjalnych modeli biznesowych, takich jak inne:

 1. SaaS (Software as a Service): ChatGPT może być oferowany jako usługa w chmurze, z której firmy i organizacje mogą korzystać do zasilania swoich aplikacji chatbotów. Klienci mogą płacić miesięczną lub roczną opłatę abonamentową, aby uzyskać dostęp do możliwości chatGPT.
 2. Doradztwo: ChatGPT może świadczyć usługi konsultingowe dla firm i organizacji. Na przykład ChatGPT może analizować rozmowy klientów oraz dostarczać wglądu i rekomendacji w celu poprawy obsługi klienta.
 3. Licencjonowanie: ChatGPT może być licencjonowany dla firm i organizacji, które chcą korzystać z jego możliwości we własnych aplikacjach chatbota. Model licencjonowania może opierać się na liczbie użytkowników, wiadomości lub transakcji przetwarzanych przez ChatGPT.
 4. Zarabianie na danych: ChatGPT generuje duże ilości danych, w tym dzienniki rozmów i opinie klientów. Na tych danych można zarabiać, sprzedając je stronom trzecim lub wykorzystując je do ulepszania możliwości chatGPT.
 5. Reklama: ChatGPT może wyświetlać użytkownikom reklamy na podstawie ich zainteresowań i preferencji. Przychody z reklam mogą być dzielone z firmami i organizacjami, które używają ChatGPT w swoich aplikacjach chatbota.

Co dalej z ChatGPT?

Przyszłość ChatGPT prawdopodobnie będzie polegać na ciągłym ulepszaniu jego możliwości, takich jak lepsze rozumienie języka naturalnego, bardziej spójne i płynne odpowiedzi oraz zwiększona personalizacja. Może również obejmować integrację innych technologii sztucznej inteligencji, takich jak widzenie komputerowe i generowanie języka naturalnego, aby umożliwić ChatGPT obsługę szerszego zakresu zadań i aplikacji.

Ponadto ChatGPT może być używany w bardziej wyspecjalizowanych dziedzinach, takich jak opieka zdrowotna, finanse i prawo, w celu zapewnienia porad i pomocy na poziomie eksperckim w tych dziedzinach. Może być również używany w nowych zastosowaniach, takich jak wydarzenia wirtualne, telemedycyna i praca zdalna, aby wspierać i ulepszać te nowe technologie.

🔥 Zalecana:  Recenzja Tailwind: czy warto?

ChatGPT będzie prawdopodobnie nadal ewoluował i stanie się coraz ważniejszym i cenniejszym narzędziem dla firm i organizacji.

Czy ChatGPT może ujednolicić wszystkie chatboty?

Na podstawie powyższej analizy jest mało prawdopodobne, aby ChatGPT rozstrzygnął wojnę na chatboty, ponieważ na rynku istnieje wiele chatbotów i platform chatbotów, a każdy z nich ma swoje mocne i słabe strony. ChatGPT to wysoce zaawansowany chatbot, który wykorzystuje GPT-3 jako podstawowy model językowy, ale inne chatboty mają takie możliwości. Inne chatboty, takie jak DialoGPT i Hugging Face, również używają GPT-3 i oferują podobne możliwości.

Dodatkowo wojna chatbotów to nie tylko możliwości samych chatbotów, ale także platformy i narzędzia, które je wspierają. Różne platformy chatbotów, takie jak IBM Watson Assistant i Google Dialogflow, oferują inne funkcje i możliwości, z których korzystają różne firmy i organizacje.

Dlatego jest mało prawdopodobne, że chatGPT rozstrzygnie wojnę chatbotów i zjednoczy wszystkie chatboty. Zamiast tego prawdopodobnie będzie nadal ewoluować i konkurować z innymi chatbotami i platformami chatbotów na rynku.


Czy ChatGPT rozstrzygnie wojnę o chatboty? został pierwotnie opublikowany w Towards AI on Medium, gdzie ludzie kontynuują rozmowę, podkreślając tę ​​historię i odpowiadając na nią.