Co to jest system emerytalny Kanady (CPP)? – Zaktualizowano na 2023 r

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Co to jest system emerytalny Kanady (CPP)? – Zaktualizowano na 2023 r

System rentowy Kanady (CPP) to świadczenie emerytalne wypłacane przez rząd federalny uprawnionym osobom lub ich rodzinom.

Otrzymana kwota jest oparta na tym, ile wniosłeś do planu w ciągu lat pracy i jak długo wpłacałeś te składki.

CPP powstała w 1966 roku i od tego czasu przeszła kilka zmian, a bardziej znaczące zmiany są na horyzoncie.

Dla tych, którzy pracują w Quebecu, plan prowincjonalny jest nazywany Planem Emerytalnym Quebecu (QPP).

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się o kwalifikowalności CPP, terminach płatności, kwotach składek, ulepszeniach i nie tylko.

Kto kwalifikuje się do CPP?

 • Standardowy wiek, w którym można rozpocząć pobieranie świadczenia emerytalnego CPP, to 65 lat.

  Jednak osoba może kwalifikować się do obniżonego CPP już w wieku 60 lat.

  Jeśli chcesz jeszcze bardziej zwiększyć świadczenie emerytalne, możesz odłożyć emeryturę CPP do ukończenia 65 roku życia ( do 70 roku życia).

 • Aby kwalifikować się, musisz pracować w Kanadzie i opłacać składki CPP
 • Aby otrzymać świadczenie emerytalne CPP, musisz złożyć wniosek i możesz to zrobić przez okres do 12 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem pobierania świadczenia.

Składki CPP na 2023 r

The stawka składki na CPP wynosi 5,95% (lub 11,90% w przypadku samozatrudnienia) od zarobków powyżej 3500 USD do 66 600 $ w 2023 r.

Jeśli zarabiasz 3500 USD lub mniej (roczne zwolnienie z podstawowego CPP), nie płacisz składek na CPP, a w przypadku zarobków powyżej 66 600 USD (roczne maksymalne zarobki podlegające emeryturze – YMPE) żadne CPP nie jest potrącane.

Maksymalna składka CPP dla pracodawców i pracowników wynosi 3754,45 $ każdy.

Składki CPP są wymagane od 18 roku życia, ale nie są już wymagane po rozpoczęciu pobierania świadczeń CPP lub po ukończeniu 70 lat.

Ulepszenia CPP na rok 2023 i późniejsze

CPP jest aktualizowany, a zmiany przebiegają w dwóch głównych fazach.

Od stycznia 2023 r.

stawka składki CPP wzrośnie z 5,70% do 5,95%.

Oznacza to, że całkowita roczna składka CPP wzrośnie do 11,90% (Twoja składka + składka pracodawcy) Twoich zarobków podlegających emeryturze.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które uczestniczą w CPP, zapłacą pełną kwotę.

Zapoznaj się z poniższą tabelą dotyczącą stawek.

Rok Stawka składki pracowniczej Stawka składki pracodawcy Stawka składki na samozatrudnienie
2018 4,95% 4,95% 9,90%
2019 5,10% 5,10% 10,20%
2020 5,25% 5,25% 10,50%
2021 5,45% 5,45% 10,90%
2022 5,70% 5,70% 11,40%
2023 i później 5,95% 5,95% 11,90%

Druga faza ulepszeń CPP rozpocznie się w 2024 r. wraz ze zmianami maksymalnych zarobków podlegających emeryturze, od których odprowadzasz składki.

W latach 2024 i 2025 dodatkowe 8% składek (4% dla pracowników i 4% dla pracodawców) będzie miało zastosowanie do zarobków między YMPE w tym czasie a nowym górnym limitem zarobków.

Skutki ulepszonego CPP

Pierwotny CPP został zaprojektowany w celu zastąpienia 25% średnich zarobków z pracy do pewnego limitu.

Oczekuje się, że dzięki ulepszonemu CPP kwoty emerytur zastąpią 33% średniego dochodu przedemerytalnego.

Obecne maksymalne roczne świadczenie CPP wynosi 15 678 USD.

Kiedy nowy CPP zostanie w pełni wdrożony, emeryci mogą spodziewać się około 21 000 dolarów w dzisiejszych dolarach.

Chociaż maksymalny wpływ tego wzrostu będzie widoczny dopiero w 2065 r., ci, którzy wpłacają składki w ramach nowego systemu, odnotują wzrost w 2019 r.

Ile CPP otrzymasz?

Twoja miesięczna wypłata emerytury CPP będzie zależała od tego, ile lat przepracowałeś i opłacałeś składki oraz od średniego wynagrodzenia w tym czasie.

Rozbijmy to:

Obecne maksymalne miesięczne świadczenie CPP wynosi 1306,57 USD, podczas gdy średnia miesięczna kwota płatności dla nowych beneficjentów wynosi 717,15 USD.

Większość osób nie otrzyma również maksymalnej kwoty, ponieważ:

A. Nie płacili składek na rzecz CPP przez co najmniej 39 lat w wieku od 18 do 65 lat lub
B. Nie płacili maksymalnych składek CPP w ciągu lat pracy przez co najmniej 39 lat.

Maksymalna roczna składka CPP jest oparta na rocznych maksymalnych zarobkach podlegających emeryturze (YMPE) ogłaszanych co roku przez Canada Revenue Agency.

W oparciu o konfigurację CPP, jeśli wyemigrowałeś do Kanady w wieku 30 lat (tak jak ja) lub później, nie powinieneś oczekiwać maksymalnej kwoty CPP.

Podkreśla to potrzebę „nowych Kanadyjczyków”, aby agresywnie maksymalizować dostępne alternatywne plany oszczędzania/inwestowania na emeryturę, w tym zarejestrowane plany oszczędności emerytalnych (RRSP), wolne od podatku konta oszczędnościowe (TFSA) i inne niezarejestrowane konta.

Powiązany: Ile pieniędzy będziesz potrzebować na emeryturze?

Aby oszacować, ile świadczenia CPP otrzymasz na emeryturze, możesz skorzystać z Service Canada’s Kalkulator dochodu emerytalnego.

Miej pod ręką deklarację wniesienia wkładu CPP… jest ona dostępna na Twoim komputerze Moje konto Service Canada.

Informacje te można również uzyskać dzwoniąc pod numer 1-877-277-9914.

W jakim wieku należy wybrać CPP?

Jeśli zaczniesz pobierać świadczenia CPP wcześniej, Twoja płatność CPP zostanie zmniejszona o 0,6% za każdy miesiąc, w którym otrzymujesz ją przed ukończeniem 65 lat.

I odwrotnie, jeśli zaczniesz pobierać CPP później (tj.

po ukończeniu 65 lat), Twoja płatność CPP zostanie zwiększona o 0,7% za każdy miesiąc zwłoki w otrzymaniu do 70 roku życia.

W związku z tym osoba, która rozpocznie pobieranie świadczeń CPP w wieku 60 lat, otrzyma 64% (pomniejszone o 0,6% x 60 miesięcy) świadczeń, do których byłaby uprawniona, gdyby czekała do 65. roku życia.

Osoby, które poczekają do wieku 70 lat, zanim zaczną otrzymywać świadczenia, otrzymają o 42% (plus 0,7% x 60 miesięcy) więcej niż byłyby uprawnione, gdyby pobierały je w wieku 65 lat.

Decyzja o tym, co jest dla Ciebie najlepsze, zależy od Twoich szczególnych okoliczności.

Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania.

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę to: przewidywana długość życia, stan zdrowia, aktualne dochody, poziom zadłużenia, liczba przepracowanych lat, wysokość przysługujących świadczeń, plany dalszej pracy itp.

Terminy płatności CPP w 2023 roku

 • 27 stycznia 2023 r
 • 24 lutego 2023 r
 • 29 marca 2023 r
 • 26 kwietnia 2023 r
 • 29 maja 2023 r
 • 28 czerwca 2023 r
 • 27 lipca 2023 r
 • 29 sierpnia 2023 r
 • 27 września 2023 r
 • 27 października 2023 r
 • 28 listopada 2023 r
 • 20 grudnia 2023 r

Przepisy KPP

CPP jest korygowany corocznie o inflację: Świadczenia CPP są dostosowywane corocznie w celu uwzględnienia wzrostu kosztów utrzymania na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

Przepis ogólny dotyczący rezygnacji: Ta rezerwa spada do 8 lat Twoich najniższych zarobków przy obliczaniu Twoich świadczeń CPP.

Pomaga to zmniejszyć wpływ okresów, w których miałeś niskie lub zerowe zarobki, i zwiększa maksymalną emeryturę CPP, do której się kwalifikujesz.

Świadczenie wychowawcze: Oprócz ogólnego zabezpieczenia przed zakończeniem nauki, jeśli wychowywanie dzieci spowodowało, że przestałeś pracować lub uzyskałeś niższe dochody, świadczenie z tytułu wychowywania dziecka zwiększa Twoje świadczenia CPP, wykluczając ten okres przy obliczaniu wysokości świadczeń CPP.

Dzielenie się emeryturą: Możesz dzielić się świadczeniami CPP ze swoim emerytowanym i uprawnionym współmałżonkiem lub konkubentem.

Może to skutkować oszczędnościami podatkowymi, jeśli jeden z małżonków lub partnerów jest opodatkowany według wyższej stawki krańcowej.

Inne korzyści CPP

Renta rodzinna

Małżonek lub konkubent zmarłego płatnika składek może być uprawniony do otrzymywania miesięcznej renty rodzinnej.

Maksymalna wysokość renty rodzinnej CPP w 2023 r.

wynosi 707,95 USD (w wieku poniżej 65 lat) i 783,94 USD (w wieku powyżej 65 lat).

Świadczenie z tytułu śmierci

Jest to jednorazowa, ryczałtowa wpłata na rzecz majątku zmarłego uczestnika.

Maksymalny zasiłek z tytułu śmierci wynosi 2500 USD.

Świadczenia dla dzieci

Są to miesięczne płatności na rzecz dzieci pozostających na utrzymaniu niepełnosprawnego lub zmarłego płatnika CPP.

Dzieci muszą mieć mniej niż 18 lat lub nie więcej niż 25 lat i być studentami w pełnym wymiarze godzin w uznanej szkole lub na uniwersytecie.

Wniosek

Świadczenie emerytalne CPP jest jednym z 3 świadczeń rządowych dostępnych dla seniorów na emeryturze.

Inne obejmują emeryturę (OAS) i dodatek do dochodu gwarantowanego (GIS).

Wspaniale jest mieć te świadczenia dostępne na emeryturze.

Jednak jest mało prawdopodobne, aby w wystarczającym stopniu zaspokoiły one wszystkie Twoje potrzeby emerytalne.

W przypadku nowych Kanadyjczyków kwalifikująca się kwota prawdopodobnie będzie jeszcze niższa, dlatego ważne jest, aby już dziś zacząć planować emeryturę.

Powiązane posty:

🔥 Zalecana:  5 najlepszych kart kredytowych Capital One w Kanadzie na rok 2023