Co to jest RRSP (rejestrowany plan oszczędności emerytalnych)?

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Co to jest RRSP (rejestrowany plan oszczędności emerytalnych)?

Zarejestrowany Plan Oszczędności Emerytalnych (RRSP) to osobisty plan oszczędnościowy zarejestrowany przez rząd federalny, który umożliwia oszczędzanie na emeryturę.

Po raz pierwszy pojawił się w 1957 roku.

RRSP są popularne w Kanadzie.

Według Statystyka Kanadyskładki na RRSP wyniosły 50,1 mld USD w 2020 r., w porównaniu z 44,3 mld USD w 2019 r.

Istnieją różne instrumenty inwestycyjne (inwestycje kwalifikowane), które można wykorzystać w typowym portfelu RRSP.

Należą do nich gwarantowane certyfikaty inwestycyjne (GIC), gotówka, bony skarbowe, fundusze inwestycyjne, akcje, kredyty hipoteczne, obligacje, fundusze giełdowe (ETF), złoto i srebro, fundusze powiernicze i kilka innych.

: Grupa RRSP – Nie zostawiaj pieniędzy na stole

Rodzaje RRSP

Istnieją cztery typy RRSP:

1.

Indywidualne RRSP: Tutaj osoba otwiera konto RRSP w swoim imieniu.

Są oni jedynymi płatnikami, a korzyści podatkowe z konta przypadają na wpłacającego lub posiadacza konta.

2.

Oblubieńcze RRSP: W takim przypadku jeden z małżonków (inaczej współmałżonek opłacający składki – zwykle małżonek o wyższych dochodach) wpłaca składki na RRSP otwarte w imieniu drugiego małżonka (alias posiadacza rachunku – zwykle ten, który zarabia mniej).

Małżonek opłacający składki w tym przypadku nadal korzysta z ulgi podatkowej, a jego składka nie wpływa na limit składek drugiego małżonka.

3.

Samodzielny RRSP: To jest podejście DIY do RRSP.

Inwestor indywidualny zarządza całością lub częścią swojego RRSP i decyduje, jakie rodzaje inwestycji chce mieć w swoim portfelu oraz jaką strategię inwestycyjną preferuje.

4.

Grupuj RRSP: Ten pakiet RRSP jest oferowany przez niektórych pracodawców swoim pracownikom.

Składki na program są wnoszone przez pracowników i/lub sponsorującego pracodawcę.

Składki pracownicze są zwykle potrącane u źródła poprzez potrącenia z listy płac na podstawie kwoty przed opodatkowaniem.

🔥 Zalecana:  5 najlepszych alternatyw Mydoh w Kanadzie: aplikacje dla dzieci

Powiązany: Plany nabywcy domu i plany uczenia się przez całe życie

Zalety RRSP

1. Składki podlegające odliczeniu od podatku: Korzystasz z natychmiastowej ulgi podatkowej, gdy wpłacasz składki na RRSP.

W czasie podatkowym otrzymasz ulgę podatkową, ponieważ podatki są obliczane na podstawie dochodu brutto pomniejszonego o składki, co skutkuje niższym podatkiem dochodowym.

Aby uzyskać maksymalne korzyści z tej ulgi podatkowej, powinieneś zaplanować reinwestowanie swoich zeznań podatkowych.

2.

Zwroty podatkowe chronione przed podatkiem: Zwroty uzyskane z inwestycji w RRSP są chronione przed opodatkowaniem i nie będą opodatkowane, dopóki nie zaczniesz wycofywać się na emeryturę.

3.

Odroczenie podatku: Twój ostateczny portfel RRSP będzie mieszanką uzyskanych odsetek/zwrotów plus wszystkie dokonane przez Ciebie składki.

Następnie zaczniesz płacić podatki od potrąceń dokonanych z RRSP na emeryturze.

Jeśli jesteś przeciętnym Kanadyjczykiem, oznacza to, że prawdopodobnie będziesz opodatkowany według niższej stopy procentowej na emeryturze (zakładając, że zarabiasz mniej w tym czasie) niż w swoim życiu zawodowym.

Dla tych, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy i rozpoczynają pracę z pensją na poziomie podstawowym, bardziej sensowne pod względem inwestycyjnym może być odłożenie swoich oszczędności na wolne od podatku konto oszczędnościowe (TFSA) podczas ich „niskich dochodów” lata.

4.

Podział dochodów między małżonków: RRSP mogą pomóc w podziale dochodów między małżonków w taki sposób, że po przejściu na emeryturę wszystkie ich wypłaty mogą być opodatkowane według niższej stawki dla obu osób, co skutkuje zmniejszeniem ogólnego rachunku podatkowego rodziny.

Działa to zwłaszcza wtedy, gdy jeden z małżonków znajduje się w znacznie wyższym przedziale podatkowym niż drugi małżonek.

5.

Uprawnienia do innych świadczeń rządowych: Gdy wpłacane są składki na RRSP, potrącenia obniżają Twój dochód netto i mogą zwiększyć Twoje uprawnienia do innych rządowych programów świadczeń.

🔥 Zalecana:  Jak zarobić 10 $ już teraz (21 legalnych sposobów na szybkie zarobienie 10 $)

Na przykład możesz uzyskać więcej z kanadyjskiego programu zasiłku na dziecko (CCB), ponieważ jest to kredyt zwrotny oparty na dochodzie netto rodziny.

Udział w RRSP

Istnieją ograniczenia co do składek, które możesz wnieść do swojego RRSP.

Corocznie Kanadyjska Agencja Podatkowa (CRA) określa maksymalną kwotę, jaką można wpłacić.

W 2023 r.

jest to niższa z następujących wartości:

  • 18% Twojego dochodu zarobionego w 2022 r., do maksymalnej kwoty składki za bieżący rok podatkowy.

    W 2023 r.

    kwota ta wynosi 30 780 USD. W roku podatkowym 2022 było to 29 210 USD

  • Twój pozostały limit składek po korekcie emerytury, jeśli korzystasz z planu emerytalnego sponsorowanego przez pracodawcę.

    Korekta emerytury jest odnotowywana na odcinku T4.

+ Wszelkie niewykorzystane miejsce na składki RRSP z poprzednich lat.

Salę składek RRSP, którą posiadasz na bieżący rok, można potwierdzić, sprawdzając Zawiadomienie o ocenie lub ponownej ocenie otrzymane od agencji ratingowej dotyczące zeszłorocznych podatków.

Termin wniesienia wkładu RRSP

Wpłaty na RRSP można dokonać w dowolnym momencie.

Jeśli jednak chcesz ubiegać się o ulgę podatkową składając zeznanie podatkowe za dany rok, musisz wpłacić składkę nie później niż 60 dni po zakończeniu roku podatkowego (tj.

do 29 lutego lub 1 marca następnego roku) rok).

Na przykład, aby ubiegać się o ulgę podatkową za składki RRSP wniesione w roku podatkowym 2022, składki muszą zostać wniesione przed 1 marca 2023 r.

Niewykorzystana składka RRSP może być przenoszona z roku na rok bez kary.

Możesz wpłacać składki na RRSP do końca roku, w którym skończysz 71 lat, kiedy to albo wypłacisz swoje oszczędności emerytalne, zamienisz je na zarejestrowany fundusz emerytalny (RRIF) lub kupisz rentę dożywotnią.

Nadwyżka składek ponad maksymalną dopuszczalną kwotę może skutkować surową karą podatkową ze strony podatnika.

Powiązany: Kompletny przewodnik po dochodach emerytalnych w Kanadzie