Co to jest Kanadyjska Dotacja Oszczędności na Edukację (CESG)?

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Co to jest Kanadyjska Dotacja Oszczędności na Edukację (CESG)?

Dotacja Kanady do Oszczędności na Edukację (CESG) to darmowe pieniądze, które rząd zapewnia Twojemu dziecku na przyszłe kształcenie na poziomie policealnym.

Fundusze są wpłacane bezpośrednio na konto Twojego dziecka (beneficjenta) Zarejestrowanego Planu Oszczędności na Edukację (RESP) i rosną bez podatku do momentu wypłaty.

W zależności od dochodu netto rodziny dzieci mogą również kwalifikować się do otrzymania dodatkowej dotacji, zwanej dodatkowym CESG (A-CESG).

Kwalifikowalność do Kanadyjskiego Dotacji Oszczędności na Edukację

CESG jest dostępne dla Twojego dziecka do końca roku, w którym kończy 17 lat, o ile:

  • Są mieszkańcami Kanady; I
  • Posiadają ważny numer ubezpieczenia społecznego; I
  • Posiadają otwarte na swoje nazwisko konto RESP; I,
  • Został złożony wniosek o dofinansowanie.

Powiązany: Jak zmaksymalizować zasiłki na dziecko w Kanadzie

Ile pieniędzy CESG otrzymasz?

W przeciwieństwie do Canada Learning Bond, aby otrzymać fundusze CESG, musisz wpłacić składkę na RESP swojego dziecka.

Podstawowy CESG

Rząd przekaże 20 centów za każdy dolar, który wpłacisz, maksymalnie do 500 USD na dziecko rocznie.

Aby otrzymać maksymalną dotację w wysokości 500 USD w danym roku, musisz wpłacić co najmniej 2500 USD na ten rok (tj. 2500 USD x 20%).

Dodatkowe CESG

Rodziny o niskich i średnich dochodach mogą kwalifikować się do dodatkowych dotacji znanych jako A-CESG.

W zależności od dochodu netto rodziny, dodatkowa dotacja wynosi 10-20% od pierwszych 500 dolarów przekazywanych każdego roku na RESP dziecka.

Rodziny o dochodzie netto:

  • Mniej niż lub równowartość 50 197 USD kwalifikuje się do dodatkowych 20% dotacji od pierwszych wniesionych 500 USD (tj.

    100 USD).

  • Od 50 197 USD do 100 392 USD kwalifikuje się do dodatkowych 10% dotacji od pierwszych wniesionych 500 USD (tj.

    50 USD).

Dodatkowa dotacja jest corocznie weryfikowana na podstawie skorygowanego poziomu dochodów netto rodziny wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok podatkowy.

W 2022 r.

używana jest deklaracja podatkowa z 2021 r.

Przykład: Załóżmy, że wpłacasz roczną składkę RESP w wysokości 2500 $ na RESP swojego dziecka.

Dochód rodziny netto Podstawowa kwota CESG Dodatkowa kwota CESG Całkowita kwota CESG
50 197 USD lub mniej 500 $ 100 $ 600 $
Od 50 197 USD do 100 392 USD 500 $ 50 $ 550 $
Ponad 100 392 USD 500 $ 500 $

Niewykorzystana sala RESP może zostać przeniesiona i przekazana w przyszłych latach.

The maksymalny limit dożywotni należny jako dotacje za pośrednictwem CESG 7200 $.

Powiązany: Najlepsi dostawcy RESP w Kanadzie

Jak ubiegać się o CESG

Otrzymanie CESG jest łatwe.

Otwórz konto RESP w wybranej instytucji finansowej dla swojego dziecka i poproś bank (dostawcę RESP) o CESG (i A-CESG, jeśli kwalifikujesz się) w twoim imieniu.

Końcowe przemyślenia

College lub inne wykształcenie policealne może być dość drogie.

Dotacje rządowe udzielane za pośrednictwem CESG mogą zmniejszyć obciążenie, zapewniając darmowe pieniądze do zaoszczędzenia.

Darmowe środki to zasadniczo gwarantowany zwrot z inwestycji w wysokości 20%!

Zastanów się, czy dać swoim dzieciom wsparcie, wnosząc wkład do RESP wcześnie i wykorzystując odsetki składane i czas na swoją korzyść.

Twoje dziecko będzie Ci wdzięczne!

Przeczytaj także:

🔥 Zalecana:  10 rzeczy do zrobienia z dziećmi w Whiteshell Provincial Park