Co to jest adres URL: jak właściwie używać adresów URL

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Co to jest adres URL: jak właściwie używać adresów URL

Wiodąca sieć reklam push, która dba o Twój zwrot z inwestycji! Zareklamuj dowolną ofertę i uzyskaj wysokie wyniki w ponad 185 GEO! CPC zaczyna się od 0,001 USD

Dołącz do Push House już teraz!

Adres URL oznacza Uniform Resource Locator i omówimy go szczegółowo poniżej, wyjaśnimy również takie tematy, jak to, czym są i jak mają strukturę,

W przypadku hipertekstu i protokołu HTTP adres URL jest jednym z kluczowych pojęć w sieci, jego mechanizm jest używany przez przeglądarki do pobierania dowolnego opublikowanego zasobu w sieci.

URL w zasadzie oznacza Uniform Resource Locator i mówiąc prościej, to nic innego jak adres danego unikalnego zasobu w sieci, dlatego możesz wkleić adres URL źródła, do którego chcesz dotrzeć lub którego stronę chcesz odwiedzić, a przeglądarka natychmiast przeniesie Cię do źródła adresu URL, a więc jest to adres źródła, które chcesz odwiedzić lub do którego chcesz dotrzeć za pomocą przeglądarki.

Teoretycznie każdy prawidłowy adres URL to adres do unikalnej lokalizacji w sieci, te lokalizacje to w zasadzie zasoby sieci, a każdy z tych zasobów może być stroną HTML, dokumentem CSS, obrazem itp.

Istnieją jednak pewne wyjątki, z których najczęstszym jest adres URL wskazujący zasób, który już nie istnieje lub został przeniesiony do innej lokalizacji.

Ponieważ zarówno zasób reprezentowany przez adres URL, jak i sam adres URL są obsługiwane przez sieć, właściciel tego serwera WWW musi ostrożnie zarządzać tym zasobem i powiązanymi z nim adresami URL.

Anatomia adresu URL

Oto kilka przykładów adresów URL reprezentujących dany zasób sieci,
https://www.google.com/
https://www.yahoo.com/
https://www.Instagram.com/

Każdy z podanych powyżej adresów URL można skopiować lub wpisać w pasku adresu przeglądarki, a po załadowaniu powiązanej z nim strony przeniesie Cię on do jego zasobów w sieci.

Adres URL składa się z różnych części, z których niektóre są obowiązkowe, a inne opcjonalne.

Najważniejsze z nich są wyróżnione w adresach URL poniżej.

Chociaż możesz myśleć o adresie URL jako o normalnym adresie pocztowym do lokalizacji w Internecie, schemat adresu URL reprezentuje usługę pocztową, z której chcesz korzystać, nazwa domeny jest taka sama jak miasto lub miejscowość, a port to podobnie jak kod pocztowy lokalizacji. Ścieżka będzie reprezentować budynek, w którym ma być dostarczona Twoja poczta, parametry przedstawiają dodatkowe informacje, takie jak liczba mieszkań w budynku, a kotwica reprezentuje rzeczywistą osobę, do której zaadresowałeś pocztę.

Nadal istnieją dodatkowe części i dodatkowe zasady związane z adresami URL, ale nie są one istotne dla zwykłych użytkowników lub twórców stron internetowych, nie musisz ich znać, aby w pełni zrozumieć adresy URL lub je zbudować.

Schemat:

Pierwsza część adresu URL nazywana jest schematem i wskazuje protokół, którego przeglądarka musi użyć do przetworzenia żądania dotyczącego zasobu.

🔥 Zalecana:  Przyspiesz budowanie modeli — w stronę sztucznej inteligencji

Zwykle w przypadku stron internetowych protokołem jest HTTPS i HTTP.

Adresowanie stron internetowych wymaga jednego z tych dwóch, ale przeglądarki potrafią również obsługiwać inne schematy, takie jak poczta e-mail, więc nie zdziw się, jeśli zobaczysz tego rodzaju schematy w adresie URL.

Autorytet:

Następna w kolejce jest autorytet adresu URL, który pojawia się zaraz po schemacie i jest oddzielony wzorcem znaków,
: / /
Jeśli uprawnienia obejmują zarówno domenę, jak i port, oddzielone dwukropkiem, to:

 1. Domena wskazuje, który serwer WWW jest żądany, zwykle jest to nazwa domeny, ale tutaj można również użyć adresu IP, jego użycie jest rzadkie, ponieważ używanie adresu IP jest dość niewygodne.
 2. Port wskazuje techniczną „bramę”, która służy do uzyskiwania dostępu do zasobu na serwerze WWW.

  Zwykle jest pomijany, jeśli serwer WWW używa standardowych i zwykłych portów protokołu HTTP, czyli dokładnie 80 dla HTTP i 443 dla HTTPS.

  W przeciwnym razie jest to obowiązkowe.

 3. Separatorem między schematem a autorytetem jest: / /, dwukropek oddziela schemat od następnej nadchodzącej części lub składnika adresu URL, podczas gdy / / wskazuje, że następną nadchodzącą częścią adresu URL jest autorytet.
 4. Przykładem adresu URL, który nie używa komponentu uprawnień, jest klient poczty,
  (Mailto: foobar).
 5. Zawiera schemat, ale nie używa komponentu uprawnień.

  Dlatego po dwukropku nie występują dwa ukośniki i działa on jedynie jako ogranicznik między schematem a adresem pocztowym.

Ścieżka do zasobu:

/Ścieżka/do/mójplik.html
Jest ścieżką do zasobu na serwerze WWW.

We wczesnych latach sieci taka ścieżka reprezentowała fizyczną lokalizację pliku na serwerze sieciowym, ale obecnie jest to głównie ekstrakcja obsługiwana przez serwery sieciowe bez żadnej fizycznej rzeczywistości ani żadnego fizycznego znaczenia.

Parametry:

?klucz1=wartość1&klucz2=wartość2, to dodatkowe parametry dodawane do serwera WWW, te parametry to lista par klucz/wartość oddzielonych symbolem &.

Serwer WWW może użyć tych parametrów do wykonania dodatkowych czynności przed zwróceniem zasobu.

Każdy serwer ma swoje własne zasady, jeśli chodzi o parametry, a jedynym niezawodnym sposobem sprawdzenia, czy dany serwer WWW obsługuje parametry, jest po prostu zapytanie właściciela serwera WWW.

Kotwica:

Gdzieś w dokumencie znajduje się kotwica do innej części samego zasobu.

Kotwica reprezentuje źródło zakładki wewnątrz zasobu, dając przeglądarce wskazówki, jak wyświetlić zawartość znajdującą się w tym miejscu zaznaczonym zakładką.

Na przykład w dokumencie HTML przeglądarka przewinie do punktu, w którym zdefiniowana jest kotwica.

W przypadku dokumentu wideo lub audio przeglądarka spróbuje przejść do czasu reprezentowanego przez kotwicę i może okazać się ważne, aby pamiętać, że #, znany również jako identyfikator fragmentu, nigdy nie jest wysyłany do serwera z prośbą.
Przejdźmy teraz do procesu korzystania z adresów URL.

Jak faktycznie używać adresów URL

Dowolny adres URL można skopiować i wpisać bezpośrednio w pasku adresu przeglądarki, co przeniesie Cię do zasobu, który się za nim kryje lub jest z nim powiązany.

Ale wiedząc, że to tak naprawdę jest jak zarysowanie powierzchni wszystkich zaangażowanych procesów, język HTML szeroko wykorzystuje adres URL,

 1. Aby utworzyć łącza do innych dokumentów z rozszerzeniem element.
 2. Aby połączyć dokument z powiązanymi z nim zasobami za pomocą różnych elementów, takich jak lub ;
 3. Wyświetlanie multimediów, takich jak obrazy, filmy, dźwięki, muzyka itp.
 4. Aby wyświetlić inne dokumenty HTML z elementem.
  Inne elementy korzystające z javascript lub CSS intensywnie korzystają z adresów URL i są one naprawdę sercem sieci.

Bezwzględne adresy URL w porównaniu z względnymi adresami URL

Adresy URL, które widzieliśmy powyżej, są znane jako bezwzględne adresy URL, ale istnieje również inne rozróżnienie w adresach URL, które jest znane jako względne adresy URL.

Standard adresów URL definiuje oba, chociaż używa terminów bezwzględny ciąg adresu URL i względny ciąg adresu URL, aby odróżnić je od Obiekty adresów URL, które w rzeczywistości są reprezentacjami adresów URL w pamięci.

Przejdźmy teraz do różnic między tymi dwoma adresami URL i do tego, co oznaczają słowa bezwzględny i względny w świecie adresów URL,

W pasku adresu przeglądarki adres URL nie ma żadnego kontekstu, więc musisz podać pełny lub bezwzględny adres URL, aby odwiedzić zasób, który jest z nim powiązany, nie musisz podawać protokołu ani portu podczas wpisywania adresu , ponieważ są one wymagane tylko wtedy, gdy docelowy serwer WWW używa nietypowego portu.

Wszystkie pozostałe części adresu URL należy wymienić w pasku adresu i we właściwej kolejności.

Gdy adres URL jest używany w dokumencie, na przykład na stronie HTML, sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ przeglądarka ma już własny adres URL dokumentu i może użyć tych informacji do uzupełnienia brakujących części adresu URL dostępne wewnątrz dokumentu.

Możemy rozróżnić bezwzględny adres URL i względny adres URL, patrząc na część ścieżki adresu URL, jeśli część ścieżki adresu URL zaczyna się od znaku „/”, przeglądarka pobierze ten zasób z głównego katalogu serwera , bez odniesienia do kontekstu obecnego dokumentu.

Semantyczne adresy URL:

Pomimo swojego bardzo technicznego charakteru adresy URL stanowią czytelny dla człowieka punkt wejścia do witryny internetowej.

Można je zapamiętać i każdy może je wpisać w pasku adresu przeglądarki.

Ludzie są rdzeniem sieci, dlatego zwykle uważa się za najlepszą praktykę zbudowanie semantycznego adresu URL, semantyczne adresy URL używają słów o nieodłącznym znaczeniu, które może zrozumieć każdy, niezależnie od tego, czy jest ekspertem technicznym.

Semantyka językowa jest nieistotna i nieznana komputerom, o czym wszyscy wiemy, i prawdopodobnie widziałeś adresy URL, które wyglądają, jakby zostały zmieszane z różnymi i co najwyżej losowymi znakami, ale tworzenie adresów URL czytelnych dla człowieka ma wiele zalet Jak na przykład,

 1. O wiele łatwiej nimi manipulować.
 2. Wyjaśnia użytkownikom, do której strony idą, gdzie się znajdują w Internecie, co czytają i z czym wchodzą w interakcję w sieci.
 3. Niektóre wyszukiwarki wezmą tę semantykę i zoptymalizują strony internetowe zgodnie z nimi, dając Twojemu adresowi URL przewagę nad innymi.

Adresy URL danych:

Adresy URL poprzedzone schematem (data: ) umożliwiają twórcom treści lub dostawcom treści osadzanie małych plików w dokumentach.

Wcześniej były one nazywane identyfikatorami URI danych, ale nazwa została zmieniona przez WHATWG.

Adresy URL danych są traktowane przez nowoczesne przeglądarki jako unikalne, nieprzejrzyste źródła, zamiast dziedziczyć pochodzenie obiektu ustawień odpowiedzialnego za nawigację i przenoszenie użytkowników do lokalizacji.

Składnia:

Adresy URL danych składają się z czterech części, prefiksu, danych: MIME ty. pe, który wskazuje typ danych, opcjonalny token bazowy 64, jeśli nie jest tekstowy, oraz same dane:
Dane:[][;base64],

Typ nośnika to MIME ty. ciąg znaków pe, taki jak „image/jpeg” dla pliku obrazu jpeg, jeśli zostanie pominięty, domyślnie jest to text/plain;charset=US-ASCII

Jeśli dane zawierają znaki zdefiniowane w dokumencie RFC 3986 jako znaki rezerwowe lub zawierają znaki spacji, znaki nowego wiersza lub inne znaki niedrukowalne, znaki te muszą być zakodowane procentowo, znane również jako kodowanie adresu URL.

A jeśli obecne dane są tekstowe, możesz po prostu osadzić tekst, w przeciwnym razie możesz poinstruować base64, aby osadził dane binarne zakodowane w base64.

Wniosek

Adresy URL mogą mieć prosty, ale długi charakter.

Gdy zaczniesz rozumieć, co to jest i jakie są jego komponenty są używane do ich zbudowania, będziesz w stanie łatwo zrozumieć przeciętne adresy URL, które zwykle widzimy, oraz typy, które dalej je klasyfikują zgodnie z różnicami między nimi, krótko mówiąc, musisz najpierw zrozumieć podstawy adresu URL, a kiedy już zrozumiesz podstawy, nie potrwa długo, zanim zrozumiesz różne typy.

Wykonaliśmy swoją pracę, a teraz twoja kolej, aby zrobić to samo, wdrażając powyższe informacje w coś produktywnego, mamy nadzieję, że uzyskałeś informacje, których szukałeś i życzymy powodzenia we wdrażaniu lub dalszych badaniach na temat.