Co dzieje się ze świadczeniami CPP i OAS po śmierci współmałżonka?

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: Co dzieje się ze świadczeniami CPP i OAS po śmierci współmałżonka?

Dyskusja o wypłatach emerytur po śmierci i świadczeniach, jakich mogą oczekiwać osoby pozostałe przy życiu, to temat chorobliwy, ale naprawdę ważny.

Wiem to, ponieważ jest to pytanie, które często zadają mi czytelnicy.

Co stanie się z OAS i CPP, jeśli Ty lub Twój współmałżonek umrzecie? Czy Twoje świadczenia rosną, maleją czy pozostają na tym samym poziomie? Czytaj dalej, aby się dowiedzieć.

Renta rodzinna CPP

System rentowy Kanady to comiesięczne świadczenie wypłacane po przejściu na emeryturę.

Uprawnieni seniorzy kwalifikują się do pełnej emerytury CPP w wieku 65 lat; możesz jednak zdecydować się na pobieranie obniżonego CPP już w wieku 60 lat lub odłożyć go na później, aby zakwalifikować się do podwyżki (aż do wieku 70 lat).

W Quebecu to świadczenie emerytalne nosi nazwę Quebec Pension Plan i jest administrowane przez Retraite Quebec.

W przeciwieństwie do OAS, CPP jest programem składkowym, co oznacza, że ​​możesz otrzymywać płatności tylko wtedy, gdy pracowałeś w Kanadzie i opłacałeś składki.

Kwota, którą otrzymasz, zależy od tego, ile wpłaciłeś i na jak długo.

W przypadku śmierci współmałżonka, który był uprawniony do świadczeń CPP, pozostająca przy życiu wdowa (lub wdowiec) jest uprawniona do otrzymania renty rodzinnej.

Wysokość renty rodzinnej CPP, którą otrzymujesz, zależy od kilku czynników i skomplikowanych obliczeń, których Service Canada używa w zależności od Twojej sytuacji.

Upraszczając sprawę, trzy główne czynniki wpływające na otrzymywane świadczenia rodzinne to:

  • Wiek współmałżonka pozostałego przy życiu (młodszy lub starszy niż 65 lat).
  • Ile świadczeń CPP był uprawniony do zmarłego płatnika składek.
  • Jeżeli osoba pozostająca przy życiu otrzymuje inne świadczenia emerytalne CPP.

    Łączna wysokość renty rodzinnej i emerytury podlega maksymalnemu progowi.

Wiek Ocalałego

Jeśli masz 65 lat lub więcej, Twoja renta rodzinna wynosi 60% emerytury CPP Twojego zmarłego współmałżonka, zakładając, że zaczął on pobierać w wieku 65 lat.

Jeśli masz mniej niż 65 lat, świadczenie wynosi 37,5% Twojej emerytury plus świadczenie ryczałtowe (217,99 USD w 2023 r.).

Na rok 2023 r maksymalna emerytura CPP płatna na rzecz kwalifikującego się beneficjenta 1306,57 $.

Korzystając z tych informacji, oznacza to, że maksymalna renta rodzinna na rok 2023 wynosi:

Młodszy niż 65 lat: (1306,57 USD x 37,5%) + (217,99 USD świadczenia ryczałtowego) = 707,95 USD.

65 lat i więcej: (1306,57 USD x 60%) = 783,94 USD.

Otrzymywanie innych Świadczeń CPP

Jeżeli osoba pozostająca przy życiu otrzymuje już emeryturę CPP, jej łączne miesięczne świadczenia nie mogą przekroczyć maksymalnego miesięcznego progu uprawniającego do emerytury CPP, który wynosi 1306,57 USD w 2023 r.

Oznacza to, że gdyby oboje otrzymywali maksymalne świadczenie CPP, po śmierci jednego z małżonków osoba pozostająca przy życiu nie otrzymałaby żadnej renty rodzinnej, ponieważ już teraz otrzymują maksymalne możliwe świadczenia.

Jest to nieco karalne, ponieważ w tym przypadku oznacza, że ​​osoba, która przeżyła, nie jest w lepszej sytuacji.

W przypadku, gdy osoba pozostająca przy życiu otrzymuje mniej niż maksymalny CPP, może kwalifikować się do renty rodzinnej, która uzupełnia jej świadczenia do maksymalnej kwoty 1 306,57 USD.

W rzeczywistości renta rodzinna dla większości osób jest niższa niż maksymalna.

Od 2023 r.

większość ocalałych w wieku poniżej 65 lat otrzymuje średnio 480,52 USD, podczas gdy osoby w wieku 65 lat lub starsze mogą spodziewać się średniej wypłaty w wysokości 313,59 USD.

Service Canada aktualizuje te stawki co kwartał Tutaj.

Inne świadczenia CPP dostępne dla osób pozostałych przy życiu obejmują:

Zasiłek na dzieci: Jest to miesięczna płatność na rzecz dzieci pozostających na utrzymaniu zmarłego płatnika CPP.

Zasiłek na dzieci jest wypłacany do czasu, gdy dziecko (beneficjent) obchodzi 18.

urodziny lub 25.

urodziny, jeśli jest uprawnione ze względu na uczęszczanie do szkoły lub na studia w pełnym wymiarze godzin.

Na rok 2023 r maksymalny zasiłek na dzieci wynosi 281,72 USD na miesiąc.

Świadczenie z tytułu śmierci: Jest to jednorazowa płatność w wysokości 2500 USD na rzecz majątku zmarłego ofiarodawcy.

Obliczenie wysokości renty rodzinnej, do której jesteś uprawniony, może być trudne.

Zastosuj za pomocą formularz ISP1300 jak najszybciej po śmierci partnera i skontaktuj się z Service Canada pod numerem 1-800-277-9914.

Zabezpieczenia na starość dla osób pozostałych przy życiu

Zabezpieczenie na wypadek starości (OAS) jest jednym z głównych źródeł dochodu dla seniorów w wieku 65 lat i starszych na emeryturze.

Jest to miesięczne świadczenie, które zależy od tego, jak długo mieszkałeś w Kanadzie w wieku dorosłym.

Aby kwalifikować się do pełnej emerytury OAS, musisz mieszkać w Kanadzie przez co najmniej 40 lat po ukończeniu 18 lat.

W przeciwieństwie do CPP płatności OAS nie są przenoszone na żyjącego współmałżonka.

Jeśli pozostały przy życiu współmałżonek również otrzymuje OAS, to jest kontynuowane; jednak płatności na rzecz zmarłego małżonka ustają.

Aby zminimalizować wpływ tej utraty dochodów na osobę pozostałą przy życiu w wieku od 60 do 65 lat, która nie jest jeszcze uprawniona do pobierania OAS i która kwalifikuje się jako osoba o niskich dochodach, istnieje zasiłek dla owdowiałego współmałżonka lub zasiłek dla renty rodzinnej na podstawie art.

OAS.

Wysokość zasiłku dla osoby pozostałej przy życiu wynosi maksymalnie 1564,30 $ miesięcznie za kwartał od kwietnia do czerwca 2023 r.

Kwota, którą otrzymujesz, zależy od Twojego rocznego dochodu i spada do zera, gdy Twój dochód przekracza 28 224 $ w 2023 r.

Możesz przeglądać zaktualizowane tabele stawek Tutaj.

Dodatek do renty rodzinnej zostaje wstrzymany, gdy kwalifikujesz się do OAS w wieku 65 lat lub jeśli ponownie wyjdziesz za mąż, zaczniesz żyć w konkubinacie lub opuścisz Kanadę na dłużej niż 6 miesięcy.

Wadą dodatku do renty rodzinnej jest to, że osoba pozostająca przy życiu musi mieć co najmniej 60 lat.

Jeśli jesteś młodszy, nie dostaniesz nic, dopóki nie osiągniesz wieku 60 lat.

A co z innymi świadczeniami emerytalnymi?

Emerytury zakładowe, takie jak programy o zdefiniowanym świadczeniu i o zdefiniowanej składce, mogą być traktowane inaczej po śmierci emeryta, w zależności od tego, jak ustalił swój plan lub czy podpisał zrzeczenie się uprawnień.

Pozostały przy życiu współmałżonek może kwalifikować się do renty rodzinnej (z obniżką lub bez) oraz jednorazowego ryczałtowego świadczenia z tytułu śmierci.

Istnieją różne możliwości wyznaczenia beneficjenta do funduszy RRSP, RRIF i TFSA.

Przeczytaj więcej o tych opcjach poniżej:

Bonus: łatwe inwestowanie

🔥 Zalecana:  Robot uczy się rozumieć siebie bez pomocy człowieka