BC Child Benefits: Child Opportunity Benefit, Dotacja na opiekę nad dziećmi i terminy

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: BC Child Benefits: Child Opportunity Benefit, Dotacja na opiekę nad dziećmi i terminy

Oprócz kanadyjskiego zasiłku na dziecko (CCB), uprawnione rodziny w Kolumbii Brytyjskiej otrzymują co miesiąc wolny od podatku zasiłek BC Child Opportunity Benefit (BCCOB).

Zarówno CCB, jak i BCCOB są administrowane przez Canada Revenue Agency i oba są opłacane w ramach jednej miesięcznej płatności.

Inne świadczenia związane z dziećmi mające zastosowanie do mieszkańców Kolumbii Brytyjskiej to:

 • Niedrogi zasiłek na opiekę nad dzieckiem
 • Program odroczenia podatku dla rodzin z dziećmi i
 • Ulga podatkowa na działania w dziedzinie klimatu

Co to jest BC Child Opportunity Benefit (BCCOB)?

Dawniej znany jako BC Early Childhood Tax Benefit, BC Child Opportunity Benefit to nieopodatkowana miesięczna płatność wypłacana rodzicom z dziećmi poniżej 18 roku życia.

Rodziny o dochodzie netto nieprzekraczającym 25 806 USD otrzymują maksymalną kwotę na dziecko, a próg dochodu do obliczenia zasiłku BC Child Opportunity Benefit jest indeksowany do inflacji.

Progi dochodowe są korygowane co roku w lipcu.

Obecny okres rozliczeniowy trwa od lipca 2022 do czerwca 2023.

BC Daty wypłaty zasiłku na dziecko 2023

BCCOB jest wypłacany w tym samym dniu co kanadyjski zasiłek na dziecko.

Na rok 2023 terminy płatności to:

 • 20 stycznia 2023 r
 • 20 lutego 2023 r
 • 20 marca 2023 r
 • 20 kwietnia 2023 r
 • 19 maja 2023 r
 • 20 czerwca 2023 r
 • 20 lipca 2023 r
 • 18 sierpnia 2023 r
 • 20 września 2023 r
 • 20 października 2023 r
 • 20 listopada 2023 r
 • 13 grudnia 2023 r

W przypadku pytań dotyczących świadczeń skontaktuj się z CRA pod numerem 1-800-387-1193.

Ile otrzymasz zasiłku BC Child Opportunity?

Maksymalny zasiłek BC Child Opportunity wypłacany na dziecko rocznie jest następujący:

 • Pierwsze dziecko: 1600 USD (133,33 USD miesięcznie)
 • Drugie dziecko: 1000 USD (83,33 USD/miesiąc)
 • Każde kolejne dziecko poniżej 18 roku życia: 800 USD (66,67 USD miesięcznie)

Rodzina z dochodem netto w wysokości 25 806 USD lub mniej otrzymuje maksymalną kwotę.

🔥 Zalecana:  CMU i Google Badacze Udostępniają Open-Source „python_graphs” Bibliotekę do Reprezentowania Programów Pythona jako Wykresów do Badań nad Uczeniem Maszynowym

Na przykład, jeśli masz dwoje dzieci w wieku poniżej 18 lat, a dochód netto Twojej rodziny wynosi 25 806 USD, otrzymujesz łącznie 2600 USD rocznie.

Jeśli dochód netto Twojej rodziny wynosi od 25 806 USD do 82 578 USD, łączny zasiłek na dziecko jest zmniejszany o 4% od części powyżej 25 806 USD, aż osiągnie:

 • Pierwsze dziecko: 700 USD rocznie (58,33 USD miesięcznie)
 • Drugie dziecko: 680 USD rocznie (56,67 USD miesięcznie)
 • Każde kolejne dziecko poniżej 18 roku życia: 660 USD rocznie (55 USD miesięcznie)

Na przykład, jeśli dochód netto Twojej rodziny wynosi 60 000 USD, a Ty masz dwoje dzieci poniżej 18 roku życia, otrzymasz maksymalne świadczenie w wysokości 1380 USD rocznie (tj. 700 USD + 680 USD).

W przypadku dochodu netto przekraczającego 82 578 USD łączne świadczenie jest zmniejszane o 4% kwoty powyżej 82 578 USD, aż do osiągnięcia 0 USD.

Poniższy rysunek pokazuje, w jaki sposób świadczenia na dziecko różnią się w zależności od dochodu netto rodziny na 1 do 4 dzieci.

Jeśli Twój dochód wynosi 25 806 USD lub mniej, poniższa tabela pokazuje, ile otrzymujesz na podstawie liczby dzieci (obowiązuje od lipca 2022 r. do czerwca 2023 r.):

Liczba dzieci BC Zasiłek na dziecko / miesiąc BC Zasiłek na dziecko / rok
1 Dziecko 133,33 USD 1600 $
2 dzieci 216,67 $ 2600 $
3 dzieci 283,33 USD 3400 $
4 dzieci 350 $ 4200 $
5 dzieci 416,67 $ 5000 $

Możesz to wykorzystać Kalkulator możliwości dziecka BC w celu oszacowania kwoty świadczenia.

Jak ubiegać się o zasiłek BC Child Opportunity

Zasiłek BC Child Opportunity jest zarządzany przez CRA w imieniu rządu prowincji BC.

Jeśli złożyłeś wniosek o kanadyjski zasiłek na dziecko, twoje uprawnienia do BCCOB są automatycznie oceniane jednocześnie i nie jest wymagany osobny wniosek.

Jeśli nie złożyłeś wniosku o kanadyjski zasiłek na dziecko, możesz złożyć wniosek podczas rejestracji noworodka lub za pośrednictwem konta CRA My Account.

Można również wypełnić wniosek o zasiłek na dziecko w Kanadzie (formularz RC66) i wysłać go pocztą do lokalnego biura agencji ratingowej.

🔥 Zalecana:  Terminy świadczeń i wypłat Alberta Seniors w 2023 r

Powiązany: Przedziały i stawki podatkowe BC.

Niedrogi zasiłek na opiekę nad dzieckiem

Affordable Child Care Benefit to miesięczne świadczenie, które pomaga kwalifikującym się rodzinom pokryć koszty opieki nad dzieckiem.

To było wcześniej znane jako Dotacja na opiekę nad dzieckiem.

Aby się zakwalifikować, musisz spełnić następujące wymagania:

 • Musisz mieszkać w BC i być obywatelem Kanady lub stałym mieszkańcem Kanady.
 • Musisz mieć uzasadniony powód, dla którego potrzebujesz opieki nad dzieckiem, np. zatrudnienie, nauka w szkole, stan zdrowia itp.
 • Musisz mieć dochód rodziny w wysokości 111 000 USD lub mniej.

Ile otrzymasz?

Kwota otrzymywanego zasiłku lub dofinansowania z tytułu opieki nad dzieckiem zależy od liczby dzieci, rodzaju opieki, w której się znajdują, tego, czy mają specjalne potrzeby, oraz dochodu gospodarstwa domowego.

Na przykład, jeśli Twoje dziecko ma specjalne potrzeby, może kwalifikować się do dodatkowych 150 USD miesięcznie na opiekę nad dzieckiem.

Maksymalny zasiłek dotyczy każdego rodzaju opieki nad dzieckiem.

Na przykład w przypadku dzieci w wieku poniżej 19 miesięcy maksymalne miesięczne dofinansowanie w zależności od rodzaju świadczonej opieki wynosi:

 • Opieka grupowa nad dziećmi (licencjonowana): 1250 USD
 • Rodzinna opieka nad dzieckiem (licencjonowana): 1000 USD
 • Zarejestrowana, ale nielicencjonowana opieka: 600 USD
 • Niezarejestrowana i nielicencjonowana opieka: 438 USD
 • W ramach opieki domowej nad dzieckiem: do 394 USD

Dofinansowanie jest zmniejszane w miarę dorastania dziecka.

Możesz kwalifikować się do maksymalnego dofinansowania, jeśli Twój dochód wynosi 45 000 USD lub mniej, lub częściowego dofinansowania, jeśli dochód Twojej rodziny wynosi od 45 000 do 111 000 USD.

Możesz również oszacować, ile jesteś uprawniony do korzystania z tego kalkulator.

Aby uzyskać pełną listę stawek przystępnego zasiłku na opiekę nad dzieckiem, kliknij Tutaj.

Jak złożyć wniosek

Możesz ubiegać się o to świadczenie przez Internet lub wysłać wniosek pocztą do Child Care Service Centre, PO Box 9953 Stn Prov Govt Victoria BC V8W 9R3.

🔥 Zalecana:  8 kroków do zbudowania kursu online, który faktycznie zarabia pieniądze

Wniosek można również przesłać faksem na numer 1-877-544-0699.

Będziesz musiał dostarczyć wypełniony formularz umowy o opiekę nad dzieckiem (CF2798), dane współmałżonka, dane osobowe każdego dziecka, w tym dokument tożsamości wydany przez rząd, oraz powody, dla których potrzebujesz opieki nad dzieckiem.

Powinieneś złożyć wniosek o dofinansowanie przed końcem miesiąca, w którym potrzebujesz opieki nad dzieckiem.

Powiązany: Federalne i prowincjonalne święta ustawowe.

Program odroczenia podatku dla rodzin z dziećmi

Ten program oferuje kwalifikującym się rodzinom niskooprocentowaną pożyczkę na odroczenie podatków od nieruchomości w ich głównym miejscu zamieszkania.

Aby zakwalifikować się do pożyczki, musisz:

 • Być obywatelem Kanady lub stałym rezydentem
 • Bądź zarejestrowanym właścicielem nieruchomości
 • Mieszkać w BC przez co najmniej rok
 • Wspieraj finansowo kwalifikujące się dziecko
 • Mieć co najmniej 15% udziału w szacowanej wartości nieruchomości

Musisz także płacić podatki od nieruchomości gminie lub prowincji i nie mieć niezapłaconych rachunków.

Aby złożyć wniosek, prześlij wniosek do eTaxBC Tutaj.

Oprocentowanie dla Programu Rodziny z Dziećmi wynosi 2,45% (oprocentowanie zwykłe).

Ulga podatkowa na działania w dziedzinie klimatu

Ulga podatkowa na działania klimatyczne BC (BCCATC) to niepodlegająca opodatkowaniu płatność wypłacana uprawnionym mieszkańcom BC, aby pomóc im zrekompensować płacone przez nich podatki od emisji dwutlenku węgla.

Podobnie jak w przypadku innych świadczeń administrowanych przez CRA, okres wypłaty BCCATC trwa od lipca do czerwca.

Płatność jest dokonywana kwartalnie i łączona z kredytem GST lub HST.

Aby kwalifikować się do tej ulgi podatkowej, musisz:

 • Być mieszkańcem BC i
 • Mieć ukończone 19 lat lub więcej
 • Mieć współmałżonka lub konkubenta, lub
 • Bądź rodzicem i mieszkaj ze swoim dzieckiem

Ile otrzymasz?

Maksymalny kredyt na płatności od lipca 2022 do czerwca 2023 wynosi:

 • Indywidualnie: 193,50 USD (48,37 USD na kwartał)
 • Małżonek lub konkubent: 193,50 USD (48,37 USD/kwartał)
 • Dziecko: 56,50 USD na dziecko (14,12 USD/kwartał).

  Kredyt wynosi 193,50 USD na pierwsze dziecko w rodzinie niepełnej

Otrzymany kredyt jest zmniejszany o 2% skorygowanego dochodu rodziny powyżej kwoty progowej (43 051 USD), aż osiągnie 0 USD.

Kwoty progu dochodowego za okres płatności od lipca 2021 r. do czerwca 2022 r. wynosiły:

Skorygowana kwota progu dochodu netto rodziny Zmniejszony kredyt, jeśli skorygowany dochód netto rodziny jest pomiędzy Skorygowany dochód netto, gdy kredyt jest zredukowany do zera
Pojedynczy 35 748 $ 36 142 USD – 44 842 USD 44 842 $ +
Żonaty lub konkubina bez dzieci 42 165 $ 42 165 USD – 59 565 USD 59 565 $ +
Żonaty lub konkubina z 1 dzieckiem 42 165 $ 42 165 USD – 62 115 USD 62 115 $ +
Żonaty lub konkubina z 2 dzieci 42 165 $ 42 165 USD – 64 665 USD 64 665 $ +
Żonaty lub konkubina z 3 dzieci 42 165 $ 42 165 USD – 67 215 USD 67 215 $ +
Samotny rodzic z 1 dzieckiem 42 165 $ 42 165 USD – 59 565 USD 59 565 $ +
Samotny rodzic z 2 dzieci 42 165 $ 42 165 $ – 62 115 $ 62 115 $ +
Samotny rodzic z 3 dzieci 42 165 $ 42 165 USD – 64 665 USD 64 665 $ +

źródło: gov.bc.ca

Od lipca 2022 r. maksymalna roczna ulga podatkowa na działania klimatyczne wzrosła do 193,50 USD dla osób dorosłych i 56,50 USD na dziecko.

Często zadawane pytania dotyczące zasiłków na dzieci BC

Ile wynosi zasiłek na dziecko w BC?

The BC Child Opportunity Benefit zapewnia do 1600 USD na pierwsze dziecko, 1000 USD na drugie dziecko i 800 USD na każde dodatkowe dziecko rocznie.

Co jest uważane za niski dochód w BC?

Dla celów zasiłku BC Child Opportunity, dochód rodziny netto w wysokości 25 806 USD lub niższy kwalifikuje cię do maksymalnego świadczenia.

Dla Niedrogi zasiłek na opiekę nad dzieckiemmożesz kwalifikować się do pełnego finansowania, jeśli dochód Twojej rodziny wynosi 45 000 USD lub mniej.

Ile wynosi zasiłek na opiekę nad dzieckiem w BC?

Możesz otrzymać do 1250 $ miesięcznie w ramach przystępnego zasiłku na opiekę nad dzieckiem, wcześniej zwanego zasiłkiem na opiekę nad dzieckiem.

Ile wynosi kanadyjski zasiłek na dziecko?

Federalny CCB płaci do 583,08 USD miesięcznie na dzieci poniżej 6 roku życia i do 491,91 USD miesięcznie na dzieci w wieku od 6 do 17 lat.

Kwalifikujesz się do maksymalnych kwot, jeśli Twój skorygowany dochód netto rodziny jest niższy niż 32 797 USD.

Masz pytania dotyczące zasiłków na dzieci w BC? Zostaw je w komentarzach.