35 dolarów za godzinę to ile kosztuje rok? Najlepsze sposoby na maksymalne wykorzystanie rocznego dochodu

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: 35 dolarów za godzinę to ile kosztuje rok? Najlepsze sposoby na maksymalne wykorzystanie rocznego dochodu

„35 dolarów za godzinę to ile kosztuje rok?” – to może być pierwsza myśl, która przebiegnie ci przez głowę, jeśli otrzymasz ofertę pracy, która płaci tak dużo za godzinę. Jak najlepiej wykorzystać ten dochód? Dowiedzmy Się!

Ten artykuł dotyczy scenariusza, w którym stawka wynagrodzenia wynosi 35 USD za godzinę. Czytaj dalej, ponieważ ustalamy, ile możesz zarobić w ciągu roku, miesiąca, tygodnia lub dnia, w zależności od liczby przepracowanych godzin.

Przyjrzymy się również dochodowi po opodatkowaniu, aby wiedzieć, ile dochodu będziesz mieć na ręku. Możesz również potrzebować miesięcznego lub tygodniowego oszacowania, aby określić, ile musisz pokryć swoje wydatki i spełnić swoje aspiracje finansowe.

35 dolarów za godzinę to ile kosztuje rok?

Oto, ile możesz zarobić w ciągu roku, pracując 35 dolarów za godzinę.

Jeśli pracujesz na pełny etat, będziesz pracować 8 godzin dziennie5 dni w tygodniu z 52 tygodniami w roku kalendarzowym, czyli 2080 godzin rocznie.

Liczba tygodni w roku = 52

Liczba godzin przepracowanych w roku = 52 x 40 = 2080

Całkowity dochód brutto przy 35 USD na godzinę = 35 x 2080 = 72 800 USD

Pomnóż tę łączną liczbę godzin przez stawkę godzinową 35 USD, a otrzymasz kwotę swojego rocznego wynagrodzenia brutto. Tak więc, jeśli pracujesz 40 godzin tygodniowo i zarabiasz 35 USD za godzinę, Twój roczny dochód wyniesie 72 800 USD.

Powyższa liczba nie obejmuje godzin zwolnionych lub spędzonych na bezpłatnych zwolnieniach lekarskich. Nie uwzględnia również dodatkowych godzin pracy, które uprawniają do wynagrodzenia za nadgodziny. Na przykład, jeśli wziąłeś bezpłatny urlop, powiedzmy 2 tygodnie, Twoja roczna pensja brutto wyniesie około 70 000 USD.

Pamiętaj, że większość firm zazwyczaj daje co najmniej dwa tygodnie płatnego urlopu i Twoje może nie być inne.

Jeśli pracujesz w niepełnym wymiarze godzin, przez 4 godziny dziennie i 5 dni w tygodniu lub 20 godzin w tygodniu pracy, przepracowałbyś 1040 godzin w roku, biorąc pod uwagę, że rok ma 52 tygodnie. Dlatego jeśli pracujesz 20 godzin tygodniowo i zarabiasz 35 USD za godzinę, Twój roczny dochód wyniesie 36 400 USD.

Ile kosztuje 35 USD za godzinę rocznie po opodatkowaniu?

Twoje roczne wynagrodzenie netto jest obliczane po odjęciu kwoty podatku od kwoty wynagrodzenia brutto. Oprócz stanowego podatku dochodowego, Twoje całkowite odliczenia będą obejmować obowiązkowe podatki federalne i inne pozycje, takie jak ubezpieczenie społeczne i Medicare. Plusem jest to, że możesz również uzyskać określone zwolnienia w zależności od swojego statusu i przedziału podatkowego.

Dodatkowo, różne stany USA stosują różne stawki podatkowewięc Twój dochód będzie podlegał stawce podatkowej w zależności od tego, gdzie mieszkasz lub pracujesz.

Aby ułatwić Ci wizualizację, obliczymy Twoje odliczenia i dochód netto w oparciu o dwie stawki: Teksas, gdzie nie ma podatku stanowego, oraz Kalifornia, stan z najwyższym odliczeniem podatkowym. Wykorzystamy to internetowy kalkulator podatkowydzięki czemu możesz również sprawdzić inne miejsca, w których możesz pracować lub mieszkać.

W oparciu o podane powyżej roczne wynagrodzenie brutto (72 800 USD), jeśli pracujesz w pełnym wymiarze godzin za 35 USD za godzinę, Twoja roczna pensja netto wyniesie 53 535 USD w Kalifornii i 58 227 USD w Teksasie, po odpowiednio 19 265 USD (26,5%) i 14 573 USD ( odpowiednio dokonano potrąceń w wysokości 20%).

Jeśli pracujesz w niepełnym wymiarze godzin (4 godziny dziennie) i zarabiasz 35 USD na godzinę, Twój roczny dochód brutto wynosi 36 400 USD. Odliczenia w Kalifornii wynoszą 6732 USD, podczas gdy w Teksasie będzie to 5448 USD. Po opodatkowaniu Twój roczny dochód netto wyniósłby 29 668 USD w Kalifornii i 30 952 USD w Teksasie.

Teraz masz pojęcie, ile pieniędzy masz w rękach w ciągu roku. Jeśli chcesz wiedzieć, ile pieniędzy możesz zarobić w ciągu miesiąca, tygodnia lub dnia, czytaj dalej, odpowiadając na pytania w kolejnych sekcjach.

Ile kosztuje 35 dolarów za godzinę miesięcznie?

Jeśli zarabiasz 35 USD na godzinę podczas pracy w pełnym wymiarze godzin, Twój miesięczny dochód brutto wyniesie 6067 USD. Obliczyliśmy to, dzieląc Twoje roczne wynagrodzenie brutto w wysokości 72 800 USD przez 12, czyli liczbę miesięcy w roku kalendarzowym.

🔥 Zalecana:  Ponad 10 najlepszych miejsc do DoorDash – najlepsze miasta i stany dla Dashers!

Jeśli pracujesz w pełnym wymiarze godzin, Twoje miesięczne wynagrodzenie netto wyniesie 4461 USD w Kalifornii i 4853 USD w Teksasie, z potrąceniami podatkowymi odpowiednio 1606 USD i 1214 USD.

Jeśli pracujesz w niepełnym wymiarze godzin, pracując tylko 4 godziny dziennie zamiast 8 przez łącznie 20 godzin tygodniowo, Twój dochód brutto za miesiąc wyniesie około 3034 USD (6067 USD/2). W Kalifornii zarobisz 2473 USD jako miesięczne wynagrodzenie netto po potrąceniu 561 USD. W Teksasie podatek wyniesie 454 USD, co daje wynagrodzenie netto w wysokości 2580 USD miesięcznie.

Ile wynosi stawka godzinowa 35 USD tygodniowo?

Rozbijamy obliczenia i określamy, ile zarabia 35 USD za godzinę w ciągu tygodnia.

Jeśli pracujesz 8 godzin dziennie na pełnym etacie, stawka godzinowa w wysokości 35 USD zapewni Ci 1400 USD, zakładając, że pracujesz 5 dni w tygodniu i łącznie 40 godzin. Kwota ta została obliczona na podstawie rocznego dochodu brutto podzielonego przez 52 tygodnie (72 800 USD/52).

Jednak całkowita kwota tygodniowa byłaby inna, gdybyś poświęcił więcej lub mniej godzin na pracę. Na przykład, jeśli pracujesz w niepełnym wymiarze godzin i pracujesz tylko 4 godziny dziennie przez łącznie 20 godzin tygodniowo, Twój tygodniowy dochód brutto wyniesie 700 USD przy stawce godzinowej 35 USD. Twój dochód po opodatkowaniu wyniósłby 571 USD w Kalifornii po 129 USD potrąceń i 595 USD w Teksasie po 105 USD podatków.

Jeśli pracujesz w pełnym wymiarze czasu pracy przez 40 godzin tygodniowo, zarabiając tygodniową pensję brutto w wysokości 1400 USD, Twój dochód netto za tydzień wyniesie 1030 USD w Kalifornii i 1120 USD w Teksasie; liczby te są po odjęciu odpowiednio 370 i 280 dolarów.

Ile kosztuje 35 USD za godzinę co dwa tygodnie?

Zastanówmy się, ile wyniosą Twoje dwutygodniowe zarobki, jeśli zarobisz 35 USD na godzinę.

Jeśli pracujesz w pełnym wymiarze godzin, Twój dwutygodniowy dochód przed opodatkowaniem wyniesie 2800 USD przy stawce godzinowej 35 USD. Ustalamy wartość, mnożąc Twoje całkowite tygodniowe wynagrodzenie w wysokości 1400 USD przez 2 tygodnie, uzyskując kwotę 2800 USD jako wynagrodzenie brutto za 2 tygodnie. Dochód po opodatkowaniu wyniósłby 2059 USD w Kalifornii i 2240 USD w Teksasie, z odpowiednimi odliczeniami w wysokości 741 USD i 560 USD.

Podobnie, jeśli pracujesz w niepełnym wymiarze godzin, Twój dwutygodniowy dochód brutto wyniósłby 1400 USD, zakładając, że pracujesz 4 godziny dziennie zamiast 8 za 35 USD za godzinę. W takim przypadku Twoje wynagrodzenie netto wyniesie 1141 USD w Kalifornii i 1190 USD w Teksasie po odpowiednio 259 USD i 210 USD potrąceń.

Ile kosztuje 35 USD za godzinę dziennie?

Na koniec ustalamy Twoje dzienne zarobki w wysokości 35 USD za godzinę.

Jeśli pracujesz w pełnym wymiarze godzin, Twój dzienny dochód brutto wyniesie 280 USD przy stawce godzinowej 35 USD (35 USD * 8 godzin dziennie). Otrzymasz potrącenie w wysokości 74 USD w Kalifornii i 56 USD w Teksasie, pozostawiając Ci dzienną pensję netto w wysokości odpowiednio 206 USD i 224 USD.

Wartość dziennego dochodu różniłaby się w zależności od liczby przepracowanych godzin. Jeśli pracujesz 4 godziny dziennie zamiast 8 jako pracownik w niepełnym wymiarze godzin, zarobisz 140 USD dziennie przy stawce 35 USD za godzinę. Twój godzinowy dochód netto po opodatkowaniu wyniósłby 114 USD w Kalifornii i 119 USD w Teksasie po odpowiednich odliczeniach 26 USD i 21 USD.

Podsumowanie – 35 dolarów za godzinę to ile kosztuje rok?

Oto podsumowanie tego, ile zarabiasz, jeśli pracujesz w pełnym wymiarze godzin:

35 $ ​​za godzinę – pełny etat Całkowity dochód (przed opodatkowaniem)
Roczna pensja (52 tygodnie) 72 800 $
Miesięczne wynagrodzenie 6067 $
Tygodniowy dochód (40 godzin) 1400 $
Dwutygodniowy dochód (80 godzin) 2800 $
Dzienny dochód (8 godzin) 280 $
Szacowany miesięczny dochód netto (po opodatkowaniu) 4461 USD do 4853 USD

Wskazówki, jak żyć za 35 USD za godzinę

Gdy tylko będziesz mieć dokładne wyobrażenie o swoich potencjalnych zarobkach na rok i miesiąc, możesz opracować budżet w oparciu o te dane o dochodach i przeznaczyć swoje zarobki na miesięczne wydatki, w tym czynsz, rachunki za media, paliwo, artykuły spożywcze itp.

35 dolarów za godzinę to całkiem przyzwoita stawka godzinowa, w zależności od liczby przepracowanych godzin. Jednak niezależnie od tego, ile zarabiasz, na te pieniądze ciężko zapracowałeś i ważne jest, aby je mądrze wydawać i unikać wyborów, których będziesz żałować w przyszłości.

🔥 Zalecana:  Julia Tuple i Słownik – W stronę sztucznej inteligencji

O ile nie mieszkasz w obszarze o wysokich podatkach lub wysokich kosztach z pensją 35 USD za godzinę, pozostanie ci pewien dochód. Pieniądze te możesz przeznaczyć na oszczędności, inwestycje lub zajęcia rekreacyjne.

Oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc.

Śledź swoje wpływy i odpływy

Jeśli chodzi o przejęcie kontroli nad swoimi finansami, ważne jest, aby śledzić, ile pieniędzy wpływa, a ile wychodzi. Zrobiłeś już pierwszy krok, oceniając, ile będziesz zarabiać, jeśli będziesz zarabiać 35 USD za godzinę.

Następnym krokiem jest ocena, ile pieniędzy trzeba wydać na podstawowe wymagania i ile jest do wydania. Po załatwieniu niezbędnych rzeczy możesz zdecydować, co zrobić z resztą pieniędzy. Możesz Zapisz to na przyszłość, na inwestycja lub umieścić go w funduszu awaryjnym, a nawet zaplanować wakacje.

Ogranicz swoje wydatki

Jeśli chcesz uniknąć bycie niestabilnym finansowo, stale spłukany lub uwięziony w cyklu zadłużenia, wydawaj mniej niż zarabiasz! Nie da się tego obejść, nawet jeśli oznacza to kompromis w kilku sprawach. Weź pod uwagę swoje wydatki i oceń, co możesz zrobić przy mniejszych wydatkach lub z których wydatków możesz zrezygnować.

Na początku może to być trudne, ale biorąc pod uwagę, że większość ludzi zarabia mniej niż ty i zarządza w ramach swoich zasobów, nie jest to wyczyn niemożliwy. Wynagrodzenie w wysokości 35 dolarów za godzinę może pomóc ci prowadzić wygodny styl życia i możesz nie iść na kompromis nawet w przypadku niezbędnych wydatków, pod warunkiem, że nie rozrzucasz pieniędzy lekkomyślnie.

Znajdź inne sposoby zarabiania pieniędzy

Jeśli nadal uważasz, że 35 USD za godzinę to za mało, aby osiągnąć swoje cele finansowe, a chcesz zwiększyć swoje dochody i poprawić swoją sytuację, możesz znaleźć dodatkowe sposoby zarabiania pieniędzy. Jeśli pracujesz w niepełnym wymiarze godzin, rozważ podjęcie innej pracy z wieczornymi lub nocnymi zmianami. Możesz także wykonywać prace online, takie jak pisanie na zlecenie.

Możesz także rozpocząć A zgiełk boczny jako dodatkowe źródło dochodu. Jeśli masz jakieś hobby, pomyśl, w jaki sposób możesz zamienić je w lukratywne przedsięwzięcia. Możesz także rozważyć inwestowanie w akcje lub obligacje, aby mieć pasywne źródło dochodu.

 • Weź udział w ankietach internetowych. Wystarczy, że wypełnisz kwestionariusze lub dołączysz do grup fokusowych sponsorowanych przez firmy prowadzące badania produktów, a otrzymasz zapłatę. Sprawdź niektóre z najlepsze strony z ankietami online zarobić gotówkę i karty podarunkowe. Następujące witryny oferują nawet bonusy pieniężne za rejestrację:
 • Sprzedawaj swoje umiejętności jako freelancer w niepełnym wymiarze godzin na internetowych platformach pracy, takich jak Fiverr, FlexJobs, i Upwork. Zacznij umieszczać swój profil na tych stronach z ofertami pracy, które oferują elastyczne warunki pracy, jeśli masz umiejętności przydatne na rynku, takie jak tworzenie oprogramowania, marketing, korekta, projektowanie graficzne itp.
 • Zostań korepetytorem online. Potrzebują uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, a nawet studentów pomoc w korepetycjach z języka angielskiego i innych przedmiotów na żądanie, takich jak matematyka i nauki ścisłe. Przelicz swoje umiejętności nauczania na gotówkę już teraz!
 • Odwróć przedmioty dla zysku. Jeśli jesteś dobry w wyszukiwaniu wartościowych towarów i odsprzedaży ich z zyskiem, istnieje wiele sklepów internetowych, takich jak Craigslist, Odpuść, eBay i Amazon, gdzie możesz zarabiać pieniądze, kupując i sprzedając. Możesz także kupować przedmioty używane lub sprzedawać własne ulubione lub nieużywane towary pchle targi internetowe.
 • Grać w gry online. Jeśli jesteś graczem, spróbuj pomyłka, gdzie grasz w gry online i zdobywasz punkty, które możesz wymienić na karty podarunkowe lub gotówkę. To Twoja szansa, aby jednocześnie cieszyć się swoim hobby i zarabiać pieniądze!
 • Weź zadanie wprowadzania danych. Możesz zarabiać pieniądze pracując w domu. Podstawowe wymagania obejmują umiejętność pisania na klawiaturze, dbałość o szczegóły oraz połączenie z komputerem i Internetem.
 • Pracuj jako wirtualna asystentka. Pracując w domu z elastycznymi godzinami, możesz wykonywać swoje zadania jako wsparcie wirtualne dla pełnoetatowego personelu firmy. Praca może obejmować rutynowe czynności biurowe, takie jak odpowiadanie na e-maile, po zarządzanie harmonogramem pracodawcy.
 • Zostań transkrypcjonistą online. Jeśli jesteś dobry z gramatyki, zwracasz uwagę na szczegóły, masz dobry zestaw słuchawkowy i niezawodny internet, możesz pracować jako transkrypcjonista. Tutaj jest przewodnik transkrypcji aby zacząć.

Nie łącz szczęścia z pieniędzmi

Chociaż pieniądze są ważną częścią naszego życia, pieniądze to nie wszystko. Zadowolenie i szczęście nie zawsze powinno kojarzyć się z pieniędzmi i nie trzeba mieć kieszeni pełnych pieniędzy, aby cieszyć się życiem i być szczęśliwym.

🔥 Zalecana:  Chiliz uruchamia program inkubatorów o wartości 50 milionów dolarów dla projektów sportowych i rozrywkowych opartych na Blockchain

Czasem to właśnie te najmniejsze rzeczy dają największą radość.

Chociaż możesz mieć w swoim kręgu znajomych ludzi o idealnej sytuacji finansowej, nie jest mądrze porównywać z nimi swoje życie. Możesz być zainspirowany do większego wysiłku, ale nie podążaj za ich przykładem, prowadząc podobny styl życia. Być może będziesz musiał przejąć długi w procesie lub wydać więcej niż planowano, co nigdy nie jest dobrym pomysłem.

Zacznij inwestować

Alternatywnie możesz inwestować w akcje Lub obligacje aby zwiększyć swoje dochody. Początek inwestowanie w fundusze ETFgdzie możesz inwestować na całym rynku, kupując fundusze giełdowe.

Sprawdź te artykuły, aby rozpocząć inwestowanie:

Jakie prace płacą 35 dolarów za godzinę?

Jeśli chcesz zarabiać około 70 000 $ rocznie, musisz mieć wymagane umiejętności lub doświadczenie wymagane w zawodzie, który chcesz. Przed złożeniem wniosku zadaj sobie pytanie, czy Twój profil wykształcenia i doświadczenia odpowiada opisowi stanowiska. Możesz też potrzebować dopracuj swoje CV przekonać potencjalnego pracodawcę, że nadajesz się na to stanowisko.

Jeśli zastanawiasz się, które prace płacą 35 USD za godzinę, oto kilka sugestii:

 • Zarejestrowana pielęgniarka
 • Analityk budżetowy
 • Projektant mody
 • Wizażysta
 • Doradca genetyczny
 • Niezależni pisarze
 • Specjaliści od marketingu
 • Kręgarzy
 • Trenerzy personalni
 • Sonograf medyczny
 • Pracownicy Real Estate Investment Trusts

Czy 35 dolarów za godzinę to dobrze?

Zakładając, że pracujesz w pełnym wymiarze godzin, tj. 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, możesz zarobić około 72 000 $ rocznie. Ta kwota wynagrodzenia sugeruje, że jesteś najprawdopodobniej zarabia ponad 77% całej populacji pracującej w US. Z drugiej strony Twoje wynagrodzenie będzie niższe, jeśli będziesz pracować krócej.

Jednocześnie, jeśli pracujesz więcej godzin dziennie, możesz zarobić nawet ponad 72 000 USD rocznie. Na przykład, jeśli pracujesz 10 godzin dziennie, możesz zarobić 90 000 $ rocznie, co stanowi znacznie wyższy dochód.

Dlatego to, czy 35 dolarów za godzinę to dobra pensja, zależy od liczby przepracowanych godzin.

Czy możesz żyć za 35 $ za godzinę?

Jeśli zarabiasz 35 dolarów na godzinę, możesz wieść godne życie, pod warunkiem, że pracujesz przez wystarczającą liczbę godzin i spędzasz je ostrożnie. Jeśli zarządzasz swoimi wydatkami poprzez a planowany budżet, możesz wygodnie mieszkać w dobrym domu, mieć samochód i pokrywać codzienne wydatki. Możesz nawet oszczędzać na fundusz awaryjny lub długoterminowe cele finansowe.

Jeśli mieszkasz w obszarze, w którym koszty utrzymania są wysokie, możesz potrzebować więcej pieniędzy na pokrycie podstawowych wydatków, w tym czynszu, rachunków lub zakupów spożywczych. Możesz potrzebować znacznie wyższych dochodów, aby godnie żyć w obszarach o wysokich kosztach. Rozważ przeprowadzkę do obszaru, w którym koszty utrzymania są niższe lub gdzie podatki są niskie. Jeśli nie jest to możliwe, możesz znaleźć sposoby na zwiększenie dochodów i poprawę sytuacji.

Wniosek – 35 dolarów za godzinę to ile kosztuje rok?

Za 35 dolarów za godzinę, zarabiając 72 800 dolarów rocznie, jest znacznie powyżej panujących stawka płacy minimalnej w USA, zgodnie z wymogami Ustawy o sprawiedliwych standardach pracy (FLSA). To wystarczy, aby zapewnić Ci wygodne życie, chyba że masz duże długi lub prowadzisz wymagający tryb życia.

Czy chcesz wiedzieć, ile rocznego wynagrodzenia na wynos inni otrzymują przy różnych stawkach wynagrodzenia? Spójrz na te powiązane artykuły:

Bez względu na stawkę godzinową lub roczny dochód, ten artykuł pokazuje, że zrozumienie regularnych wpływów i odpływów pieniędzy pomoże ci opracować bardziej efektywny plan finansowy. Obejmuje to budżetowanie, oszczędzanie i inwestowanie dochodów w dobre samopoczucie i wzmocnienie pozycji finansowej.