18 ważnych błędów TFSA i RRSP, których należy unikać w 2023 r

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: 18 ważnych błędów TFSA i RRSP, których należy unikać w 2023 r

RRSP jest powszechnie znany jako najlepsze konto inwestycyjne do oszczędzania na emeryturę w Kanadzie.

TFSA jest na drugim miejscu.

Oprócz planowania emerytury RRSP ma inne zastosowania – takie jak oszczędzanie na wkład własny i finansowanie edukacji.

Jeśli chodzi o TFSA, jest bardzo elastyczny i może być wykorzystany do osiągnięcia wielu celów finansowych.

Pomimo popularności tych dwóch zarejestrowanych kont wśród Kanadyjczyków, istnieje kilka typowych błędów, których należy unikać, co może być kosztowne dla kieszeni i planów finansowych/emerytalnych.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się o najczęstszych błędach RRSP i TFSA, na które powinieneś uważać.

Błędy na koncie oszczędnościowym bez podatku (TFSA).

Konto TFSA umożliwia oszczędzanie i inwestowanie bez podatku.

Dochód uzyskany na Twoim koncie pozostaje wolny od podatku nawet po dokonaniu wypłaty.

Konto TFSA może służyć do oszczędzania na emeryturę, jako fundusz awaryjny lub do osiągnięcia dowolnego innego celu finansowego.

TFSA została wprowadzona w 2009 r., a jeśli kwalifikujesz się do wpłacania składek od momentu jej powstania, łączna kwota Twojego wkładu wynosi 88 000 USD (stan na 2023 r., przy założeniu braku dotychczasowych wpłat i wypłat).

Oto niektóre z typowych błędów TFSA, których powinieneś unikać.

1.

Ograniczenie TFSA do oszczędności

Spotkałem wielu ludzi, którzy błędnie rozumieją „TFSA” jako po prostu „konto oszczędnościowe”.

Trzymają więc gotówkę i GIC w swoim TFSA i wycofują się, gdy potrzebują pieniędzy.

Powinieneś zarządzać swoim kontem TFSA tak, jak każdym innym kontem inwestycyjnym.

Chociaż jest bardziej elastyczny niż RRSP, uważam go za równie ważny jak RRSP dla oszczędności emerytalnych.

Chociaż gotówka może działać w twoim TFSA, jeśli twoim celem jest wykorzystanie jej jako funduszu awaryjnego, nie ogranicza ona jej do długoterminowych oszczędności emerytalnych.

2.

Zbytnia awersja do ryzyka

Wracając do powyższego punktu, jeśli Twój TFSA składa się w 100% z gotówki i GIC (na przykład), Twój portfel jest uważany za wysoce konserwatywny.

Konserwatywne portfolio ma sens, jeśli oszczędzasz na cel krótkoterminowy, np. wakacje, wkład własny, ślub, zakup samochodu itp.

Jeśli oszczędzasz na emeryturę za 10 lat lub dłużej, będziesz musiał podjąć większe ryzyko, jeśli chcesz powiększyć swoje konto.

TFSA może przechowywać większość aktywów inwestycyjnych, w tym akcje, obligacje, fundusze ETF, fundusze inwestycyjne, GIC, sztabki złota i srebra i inne.

3.

Nadmierny wkład w Twój TFSA

Każdego roku Canada Revenue Agency ogłasza limit składek TFSA na dany rok.

Możesz wpłacić tę kwotę plus wszelkie niewykorzystane pokoje na składki przeniesione z poprzednich lat.

Pokój składek TFSA na rok 2023 wynosi 6500 USD.

W 2022 roku było to 6000 USD.

W przeciwieństwie do RRSP, nie ma kwoty bufora nadwyżki składki dla TFSA.

Wszystkie dodatkowe składki pociągają za sobą 1% miesięcznej kary.

Na przykład, jeśli Twoja nadwyżka w styczniu wynosi 1000 USD i nie wycofasz jej do końca roku, zapłacisz 120 USD podatku.

Większość osób, które przepłacają, robi to, ponieważ zapominają śledzić swój pokój składek lub ponownie wpłacają wypłatę w tym samym roku kalendarzowym.

4.

Przelew pieniężny TFSA do innej instytucji

Jeśli wypłacisz gotówkę ze swojej TFSA i przeniesiesz ją do innej TFSA, zostanie to uznane za wkład i może spowodować zawyżenie składki wraz z odpowiednimi karami podatkowymi.

Właściwym sposobem na przeniesienie TFSA z jednego banku do drugiego jest wykonanie przelewu bezpośredniego (lub ). Formularz T2033.

Porozmawiaj ze swoim bankiem i pozwól mu przeprowadzić Cię przez cały proces, aby uniknąć nieoczekiwanych konsekwencji podatkowych.

5.

Posiadanie zagranicznych (USA) akcji dywidendowych

Zagraniczne akcje dywidendowe, w tym dywidendy amerykańskie, podlegają opodatkowaniu u źródła, jeśli są przechowywane w ramach TFSA.

W przypadku akcji amerykańskich podatek potrącany u źródła wynosi 15% i nie podlega zwrotowi.

Podatek ten nie ma zastosowania, jeśli te same aktywa są przechowywane na koncie RRSP.

W związku z tym amerykańskie akcje mogą być korzystniejsze na RRSP lub na niezarejestrowanych rachunkach inwestycyjnych.

Należy jednak pamiętać, że podatki to tylko część układanki podczas alokacji aktywów na dowolne konto inwestycyjne.

6.

Dokonanie wpłaty TFSA przez nierezydenta

Powinieneś unikać płacenia składek TFSA, gdy nie jesteś rezydentem Kanady.

Składki wnoszone przez nierezydenta (nawet jeśli masz pokój składek TFSA) podlegają 1% miesięcznemu podatkowi, a kara ta trwa do momentu wypłaty kwoty i złożenia odpowiednich formularzy lub uzyskania statusu rezydenta.

7.

Aktywny handel w ramach TFSA (handel dzienny)

Jeśli prowadzisz dzienny obrót papierami wartościowymi w ramach swojej TFSA, agencja ratingowa może uznać, że prowadzisz działalność gospodarczą i opodatkować wszelkie zyski.

W rzeczywistości może to oznaczać, że zyski kapitałowe, dywidendy i dochody z odsetek są opodatkowane według krańcowej stawki podatkowej.

Chociaż nie ma konkretnych ograniczeń co do liczby transakcji, które możesz zawrzeć na swoim koncie handlowym TFSA, uważaj na transakcje o wysokiej częstotliwości.

Błędy zarejestrowanego planu oszczędności emerytalnych (RRSP).

Jak sama nazwa wskazuje, RRSP jest specjalnym rachunkiem inwestycyjnym zaprojektowanym, aby pomóc Kanadyjczykom w oszczędzaniu/inwestowaniu na emeryturę z odroczonym podatkiem.

Możesz wpłacać składki (do maksymalnej kwoty) co roku i otrzymywać ulgi podatkowe na podstawie wpłat.

Żadne podatki nie są płacone od twoich funduszy RRSP, dopóki nie zaczniesz dokonywać wypłat na emeryturze.

Po wypłacie płacisz podatki – miejmy nadzieję, że według niższej stawki podatkowej.

To właśnie ten wolny od podatku wzrost w połączeniu z cudem procentu składanego sprawia, że ​​RRSP jest tak wspaniałym instrumentem planowania emerytalnego.

To powiedziawszy, niektóre z błędów RRSP, których powinieneś unikać, obejmują:

8.

Dokonywanie wczesnych wypłat

RRSP jest przeznaczony do długoterminowego oszczędzania na emeryturę i nie jest skarbonką ani funduszem ratunkowym, do którego powinieneś mieć dostęp.

Wcześniejsze wypłaty pociągają za sobą podatek potrącany u źródła w wysokości od 10% do 30%, który bank płaci bezpośrednio rządowi.

Kwota, którą wypłacisz, jest dodawana do twojego dochodu za dany rok i w zależności od krańcowej stawki podatkowej, możesz nadal być zobowiązany do zapłaty podatku w momencie składania rocznego zeznania podatkowego.

Dodatkowo, być może najbardziej szkodliwym skutkiem wczesnych wypłat jest utrata na stałe pokoju składek RRSP.

Wypłaconych środków nie można ponownie wpłacić.

Istnieją wyjątki od powyższych konsekwencji, jeśli pobierasz środki w ramach Planu Kupującego Dom lub Planu Uczenia się przez całe życie.

9.

Nadmierny wkład w RRSP

Rząd publikuje maksymalną kwotę, jaką możesz rocznie wpłacić na RRSP.

Na przykład w 2023 r.

możesz wpłacić do 18% swojego zarobionego dochodu w 2022 r.

do maksymalnej kwoty 30 780 USD.

Jest to dodatek do wszelkich niewykorzystanych składek, które przeniosłeś z poprzednich lat.

Rząd daje ci dożywotni bufor w wysokości 2000 $ na pokrycie nadmiernych składek.

Kiedy przekroczysz tę kwotę, miesięczny podatek w wysokości 1% zostanie naliczony od nadwyżki składek RRSP.

Aby uniknąć wpłacania nadmiernych składek, zwróć uwagę na niewykorzystany pokój RRSP wskazany w ostatnim zawiadomieniu o ocenie otrzymanym od agencji ratingowej i śledź swój wkład w ciągu roku.

10.

Wydawanie zwrotu podatku

Kto nie lubi soczystego zwrotu podatku w kwietniu?

Zwrot podatku wydaje się „darmowymi pieniędzmi”, ale tak nie jest.

Część lub całość odliczenia (i zwrotu) podatku, które otrzymujesz w wyniku składki RRSP, zostanie zwrócona w przyszłości, kiedy wypłacisz środki.

Ponownie zainwestuj zwrot podatku w RRSP lub TFSA.

Rozważ także aktualizację Form TD1 I T1213 dzięki czemu niższe podatki są odliczane u źródła od Twoich dochodów i nie musisz czekać do kwietnia (sezon podatkowy), aby zainwestować zwrot podatku.

11.

Ignorowanie małżeńskich RRSP

Oblubieńcze RRSP to świetny sposób na podzielenie dochodów między pary i zmniejszenie ogólnego obciążenia rodziny.

Na przykład, jeśli twoje dochody są znacznie wyższe niż twojego partnera, możesz w jego imieniu wpłacać składki na RRSP dla małżonków.

Wiąże się to z korzystaniem z własnego pokoju składek i ubieganiem się o ulgi podatkowe według wyższej krańcowej stawki podatkowej.

Na emeryturze współmałżonek o niższych dochodach ma więcej środków, które może wypłacić przy niższej stawce podatkowej (a dla ciebie jest to mniej pieniędzy, które musisz wypłacić przy wyższej stawce podatkowej).

Oblubieńcze RRSP pomagają zrównoważyć dochody między małżonkami i mogą opuścić rodzinę z niższymi należnymi podatkami.

Oblubieńczy RRSP wchodzi również w grę, jeśli masz 71 lat, a współmałżonek jest młodszy.

W wieku 71 lat nie możesz już prowadzić konta RRSP.

Jeśli jednak masz pokój na składki, możesz nadal wpłacać na konto RRSP współmałżonka, który nie ma jeszcze 71 lat.

12.

Brak maksymalizacji składek RRSP pracodawcy

Każdy chce darmowe pieniądze, prawda? Tak, i tym właśnie są składki dopasowane do RRSP pracodawcy!

Jednak nie wszyscy pracownicy korzystają z grupowych RRSP, w których pracodawcy oferują wyrównanie składek pracowników do określonego procentu.

Przy średniej wysokości 3-5% swojej pensji powinieneś zmaksymalizować każdą ofertę, aby dopasować ją do swoich składek, abyś mógł szybko zwiększyć pulę emerytalną.

Błędy TFSA i RRSP

Istnieją błędy popełniane przez ludzi, które są wspólne zarówno dla TFSA, jak i RRSP.

Słabe zarządzanie inwestycjami

Kilka czynników może przyczynić się do ogólnego złego zarządzania portfelem, w tym:

13.

Nieodpowiednia dywersyfikacja

Upewnij się, że Twój portfel inwestycyjny TFSA/RRSP jest odpowiednio zdywersyfikowany, aby mógł lepiej przetrwać wzloty i upadki na rynkach.

Zdywersyfikowany portfel można łatwo uzyskać za pomocą funduszy wspólnego inwestowania lub funduszy indeksowych/ETF-ów.

Jeśli jesteś samodzielnym inwestorem korzystającym z portfela wielu funduszy, pamiętaj o ponownym zbilansowaniu co najmniej 1-2 razy w roku.

Jeśli inwestujesz przy użyciu pojedynczych akcji, uważaj, aby nie wkładać wszystkich jaj do jednego koszyka.

14.

Płacenie wysokich opłat

Opłaty inwestycyjne mają znaczenie!

Aktywne fundusze inwestycyjne są generalnie drogie w Kanadzie i wynoszą średnio 1,98% rocznie.

Dowody wskazują, że większość aktywnych zarządzających funduszami inwestycyjnymi osiąga gorsze wyniki niż ich indeks referencyjny, co oznacza, że ​​wysoka opłata, którą płacisz, jest w większości na nic.

Przyjrzyj się opłatom, które płacisz i potencjalnym oszczędnościom.

Fundusze indeksowe i fundusze giełdowe (ETF) są znacznie tańsze.

Istnieją również jednofunduszowe rozwiązania ETF, które nie wymagają ponownego równoważenia.

Alternatywnie możesz sprawdzić robo-doradców w Kanadzie, aby uzyskać tanie i bezproblemowe opcje inwestowania.

15.

Inwestycje niekwalifikowane lub zabronione

Nie wszystkie aktywa kwalifikują się do przechowywania w RRSP lub TFSA.

Kwalifikujące się aktywa są określane jako inwestycje kwalifikowane, a aktywa niekwalifikowalne są określane jako inwestycje niekwalifikowane lub zabronione.

Jeśli nie przestrzegasz zasad, naliczany jest podatek karny w wysokości 50% godziwej wartości rynkowej niekwalifikowanej/zakazanej inwestycji, a do 100% podatku jest nakładany na każdy uzyskany dochód.

16.

Zainwestuj teraz, nie później

Nie czekaj do końca roku, aby wpłacić pieniądze na swoje konta RRSP lub TFSA.

Zacznij wnosić wkład na początku roku (nawet jeśli w mniejszych kwotach), aby w pełni wykorzystać odsetki składane i wolny od podatku wzrost przez cały rok.

Skonfiguruj wstępnie autoryzowane składki za pośrednictwem konta czekowego.

17.

Złe planowanie finansowe

Powinieneś mieć plan finansowy dla swoich funduszy RRSP i TFSA.

Istnieją różne podejścia do konta w zależności od tego, na co oszczędzasz.

Ponadto ważne jest, aby regularnie aktualizować swój plan finansowy/inwestycyjny.

Na przykład alokacja aktywów Twojego portfela może wymagać aktualizacji, aby dostosować ją do zmian w Twoich celach inwestycyjnych i tolerancji ryzyka.

Minimalizacja podatków jest częścią planowania finansowego.

Oprocentowane inwestycje są korzystniejsze w RRSP, podczas gdy akcje (dywidendy i zyski kapitałowe) są korzystniej opodatkowane na niezarejestrowanym koncie.

Jeśli nosisz wysokooprocentowany dług (karty kredytowe), spłać je najpierw, zanim zainwestujesz.

Koszt zadłużenia karty kredytowej przekracza wszelkie realistyczne zwroty, jakich można się spodziewać w portfelu TFSA lub RRSP.

Istnieje kilka scenariuszy, w których zaciągnięcie pożyczki RRSP może mieć sens.

18.

Złe planowanie nieruchomości

Nie zapomnij podać nazwy beneficjenta na swoich kontach TFSA i RRSP.

TFSA: Możesz wyznaczyć dowolnego beneficjenta.

Jeśli wybierasz współmałżonka lub konkubenta, wyznacz go jako następcę prawnego.

Następca posiadacza zastępuje Ciebie jako posiadacza planu i utrzymuje otwarte konto.

Pozwala to zaoszczędzić na opłatach spadkowych i podatkach.

W Quebecu TFSA muszą być włączone do majątku.

RRSP: Istnieje wiele opcji wyznaczania beneficjentów RRSP.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj mój artykuł o tym, co dzieje się z RRSP i TFSA po śmierci.

Nie zapomnij zaktualizować informacji o beneficjentach, jeśli zmienią się Twoje okoliczności lub życzenia.

TFSA kontra RRSP

Chociaż zaleca się maksymalizację wpłat na oba konta, nie zawsze jest to możliwe.

Jeśli musisz wybrać między inwestowaniem w RRSP lub TFSA, sprawdź czynniki, które powinieneś wziąć pod uwagę w linku.

Powiązane czytanie

Daj nam znać o własnych błędach TFSA i RRSP w sekcji komentarzy.

Często zadawane pytania

Czy zyski kapitałowe są opodatkowane w TFSA?

Nie.

Zwykle nie płacisz podatków od zysków kapitałowych zrealizowanych na koncie TFSA.

Wypłacone dywidendy są również wolne od podatku.

Czy dywidendy liczą się jako wkład TFSA?

Dywidendy wypłacane z akcji lub udziałów znajdujących się na rachunku inwestycyjnym TFSA nie są wliczane do wkładu TFSA.

Czy płacisz podatek, kiedy wycofujesz się z TFSA?

Nie.

Możesz wypłacić środki z TFSA w dowolnym momencie bez płacenia podatku od wypłat.

Należy pamiętać, że środki TFSA, które wypłacisz, można ponownie wpłacić tylko w następnym roku lub latach przyszłych.

Czy podatek TFSA podlega odliczeniu?

Składki TFSA nie podlegają odliczeniu od podatku, tzn. nie możesz obniżyć dochodu podlegającego opodatkowaniu za dany rok, korzystając z kwot przekazanych na TFSA.

🔥 Zalecana:  Recenzja Speedy.Site: 5 sposobów na natychmiastową poprawę szybkości witryny