10 kroków finansowych, które należy podjąć przed przejściem na emeryturę (lista kontrolna przed przejściem na emeryturę)

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: 10 kroków finansowych, które należy podjąć przed przejściem na emeryturę (lista kontrolna przed przejściem na emeryturę)

Planowanie i organizowanie emerytury to jedno z najbardziej satysfakcjonujących zadań, jakie możesz wykonać dla siebie.

Rozpoczęcie pracy wcześnie i nie czekanie do ostatniego dnia w pracy, upewnienie się, że masz dostępne lub zaplanowane wymagane fundusze oraz przejście na emeryturę bez zmartwień i obaw jest możliwe – ale wymaga to pewnego wysiłku z Twojej strony.

Ogólnie rzecz biorąc, emerytura może być zniechęcająca.

Jeśli jednak zadbasz o te dziesięć ważnych zadań finansowych (lista kontrolna i strategie przedemerytalne) i uporządkujesz je, emerytura może stać się najlepszym okresem w Twoim życiu.

1.

Wyobraź sobie swoją emeryturę

Jak mówią, „obraz jest wart tysiąca słów”.

Chociaż obraz emerytury może w tym momencie istnieć tylko w twoim umyśle, jest to pierwszy krok w planowaniu przejścia na emeryturę.

Jasny obraz tego, jak powinna wyglądać emerytura, stanowi zachętę… motywację, która sprawia, że ​​będziesz mieć pewność, że rzeczy, których potrzebujesz, są na miejscu, zanim przejdziesz na emeryturę.

Znajdź odpowiedzi na następujące pytania:

 • Kiedy chcesz przejść na emeryturę? Za rok, dwa, pięć, dziesięć lat?
 • Jak chcesz przejść na emeryturę? Zacząć od pracy w niepełnym wymiarze godzin? Zatrzymać całą pracę?
 • Gdzie chcesz przejść na emeryturę? W domu? Za granicą? Mieszanka obu?
 • Jakie są twoje cele emerytalne? Podróżować przez świat? Rozpocząć projekt zwierzaka? Wcześnie przejść na emeryturę? Przejść na emeryturę później? Golf przez cały dzień, każdego dnia?

2.

Przygotuj budżet emerytalny

Zaczyna się to od odpowiedzi na pytanie: „Ile pieniędzy będę potrzebował na emeryturze?”

Istnieje wiele praktycznych zasad.

Od puli emerytalnej, która spełnia stopę wypłaty 4% do 70% rocznego dochodu przedemerytalnego lub sumy rocznego dochodu pomnożonego przez wielokrotności od 10 do 14.

Wysokość dochodu potrzebnego do utrzymania się na emeryturze będzie zależała od konkretnych okoliczności, potrzeb i pragnień.

Budżet wymaga starannego wyszczególnienia spodziewanych miesięcznych dochodów i wydatków.

Weź pod uwagę, że niektóre wydatki (takie jak opieka nad dziećmi, spłata kredytu hipotecznego i wydatki związane z pracą) mogą już nie mieć zastosowania.

Pojawią się również nowe wydatki, takie jak te związane z podróżami, zdrowiem i wypoczynkiem.

Czy oczekiwany dochód pokrywa się z odpowiednimi wydatkami? Czy możesz realistycznie sfinansować styl życia, który sobie wyobrażałeś na emeryturze? Czy liczby się sumują? Twoje ćwiczenie budżetowania może ujawnić, że:

 • Jesteś na dobrej drodze.

  Brawo!

 • Musisz dokonać pewnych korekt i obniżyć wydatki lub zmniejszyć zatrudnienie.
 • Musisz zacząć oszczędzać więcej na emeryturę na koncie RRSP, TFSA lub niezarejestrowanym rachunku inwestycyjnym.
 • Musisz trochę dłużej popracować.

Sprawdź to Kanadyjski kalkulator dochodów emerytalnych.

3.

Wyeliminuj dług

Zaplanuj przejście na emeryturę z zerowym (lub bardzo małym) zadłużeniem.

Zacznij od spłacenia długu o wysokim oprocentowaniu (karty kredytowe) i idź dalej, aż zniszczysz wszystkie swoje długi, w tym zadłużenie hipoteczne.

Pozbycie się długów oznacza, że ​​masz jedną rzecz mniej do zmartwień na emeryturze.

Jeśli masz ponad głowę w długach, rozważ konsolidację swoich długów na długo przed przejściem na emeryturę.

4.

Przejrzyj swój portfel inwestycyjny

Przejrzyj aktywa na swoich rachunkach inwestycyjnych – RRSP, TFSA i inne.

Twoja tolerancja ryzyka w wieku 30 lat będzie się różnić od tolerancji ryzyka w wieku 65 lat.

W miarę starzenia się nie masz już horyzontu czasowego inwestycji, który miałeś jako młodsza osoba, aby odzyskać siły po spadkach na rynku, a alokacja aktywów w Twoim portfelu powinna to odzwierciedlać.

 • Czy Twój portfel jest odpowiednio zdywersyfikowany?
 • Na emeryturze chcesz połączenia wzrostu i bezpieczeństwa, aw zależności od oczekiwanych źródeł dochodu, portfel konserwatywny lub zrównoważony może pomóc Ci lepiej spać w nocy.

Masz niewykorzystane miejsce na wkład w zarejestrowanych planach?

 • Rozważ wykorzystanie miejsca na składki RRSP, aby otrzymać zwrot podatku.

  Zmaksymalizuj swoje oszczędności podatkowe, inwestując również otrzymany zwrot.

 • Dochód TFSA nie podlega opodatkowaniu i powinien zostać osiągnięty przed innymi kontami.

Jak planujesz generować dochód z RRSP na emeryturze?

 • Możesz wypłacić swoje środki, zamienić RRSP na RRIF lub kupić rentę.
 • RRIF wymaga corocznej wypłaty obowiązkowej kwoty minimalnej – nie ma maksymalnego progu.
 • Dożywotnia renta zagwarantuje Ci określoną kwotę okresowego dochodu na całe życie.

5.

Pomyśl o świadczeniach rządowych

Dochód ze świadczeń rządowych stanowi znaczną część całkowitego dochodu większości seniorów.

Ważne jest, aby zaplanować, jak najlepiej wykorzystać te korzyści.

Zabezpieczenie na starość (OAS): Możesz zacząć otrzymywać emeryturę OAS w wieku 65 lat.

Możesz odroczyć OAS na okres do 5 lat, aby zwiększyć (do 36%) kwotę, do której jesteś później uprawniony.

Jeśli Twój dochód przekroczy kwotę progową, część lub całość płatności OAS może zostać cofnięta.

Seniorzy o niskich dochodach mogą kwalifikować się do dodatku gwarantowanego dochodu (GIS) jako dodatek do OAS.

System emerytalny Kanady (CPP): Możesz spodziewać się świadczeń CPP, jeśli płaciłeś składki do planu i możesz kwalifikować się już w wieku 60 lat.

Jeśli zdecydujesz się na wcześniejsze płatności (przed 65 rokiem życia), otrzymasz obniżone miesięczne świadczenie.

Jeśli opóźnisz się (po ukończeniu 65 lat), Twoje miesięczne świadczenia wzrosną.

Aby mieć pewność, że otrzymasz świadczenia rządowe na czas, ważne jest, aby złożyć wniosek odpowiednio wcześnie.

Możesz złożyć wniosek do 12 miesięcy wcześniej, kiedy chcesz zacząć otrzymywać emeryturę.

: Kompletny przewodnik po dochodach emerytalnych w Kanadzie

6.

Pomyśl o emeryturach w miejscu pracy

W zależności od wieku, w którym przechodzisz na emeryturę oraz od tego, czy osiągnąłeś wymagany lub minimalny wiek emerytalny w swojej prowincji, istnieją różne opcje emerytur zakładowych:

 • Możesz otrzymać zamienioną wartość w gotówce.
 • Fundusze mogą zostać przeniesione do LIRA lub LRSP przed przejściem na emeryturę, a następnie zamienione na LIF, LRIF, RLIF, PRIF lub rentę dożywotnią na emeryturze.
 • Możesz otrzymywać regularne dochody emerytalne z planu.

7.

Pomyśl o podatkach

Zastanów się, jak możesz obniżyć dochód podlegający opodatkowaniu na emeryturze.

Im niższe podatki musisz płacić, tym więcej pieniędzy możesz wydać na łowienie!

Myśleć o:

 • Podział dochodów: Możesz podzielić dochód z RRIF, LIF lub renty ze współmałżonkiem w sposób, który obniża całkowite zobowiązanie podatkowe rodziny.
 • Dzielenie się emeryturą: Małżonek z wyższym przedziałem podatkowym może zaoszczędzić na podatkach, dzieląc CPP z małżonkiem z niższego przedziału podatkowego.

  Musisz złożyć wniosek do Service Canada o zgodę na udostępnienie swojego CPP współmałżonkowi lub konkubinacie poprzez wypełnienie Formularz ISP1002.

 • TFSA: Maksymalizuj swój pokój TFSA, jeśli dokonujesz dalszych inwestycji, ponieważ dochód z TFSA nie jest uważany za dochód podlegający opodatkowaniu i nie wpłynie na twoje uprawnienia do innych świadczeń uzależnionych od dochodów, np.

  GIS.

 • Przechowuj aktywa generujące dochód w zarejestrowanym planie (TFSA), aby uniknąć płacenia podatków od dochodu uzyskanego według krańcowej stawki podatkowej.
 • Dowiedz się, jakie są konsekwencje podatkowe, jeśli planujesz mieszkać za granicą.
 • Pamiętaj, aby ubiegać się o ulgę podatkową od dochodu emerytalnego, jeśli masz kwalifikujący się dochód emerytalny (RRIF, LIF, renta).

8.

Pomyśl o mieszkaniu

Gdzie planujesz mieszkać?

 • Czy planujesz nadal mieszkać w obecnym miejscu zamieszkania na emeryturze?
 • Zmniejszasz i kupujesz mniejszy dom lub wynajmujesz?
 • Czy planujesz mieszkać za granicą w bardziej słonecznym, tańszym klimacie?
 • Czy Twój dom będzie zapewniał znaczną część Twoich dochodów emerytalnych?
 • Planujesz wziąć odwróconą hipotekę?
 • Jakie są koszty domu spokojnej starości lub pomocy domowej?

9.

Sprawdź swoje ubezpieczenie

Sprawdź swoje ubezpieczenie, aby upewnić się, że jesteś odpowiednio zabezpieczony.

Starość ma swoje szczególne potrzeby i powinieneś rozważyć, czy potrzebujesz:

 • Ubezpieczenie na życie (użyj PolicyMe lub PolicyAdvisor, aby znaleźć najniższe dostępne oferty ubezpieczeń na życie)
 • Ubezpieczenie na wypadek choroby krytycznej
 • Ubezpieczenie opieki długoterminowej
 • Prywatne ubezpieczenie medyczne w podróży

Chociaż w Kanadzie mamy prawie powszechną opiekę zdrowotną, może ona nie obejmować wszystkich Twoich potrzeb.

Jeśli podróżujesz za granicę, możesz potrzebować ubezpieczenia zdrowotnego, które obejmuje Cię poza Kanadą.

10.

Opracuj plan majątkowy

Sporządziłeś testament? Czy wymaga aktualizacji? Przygotuj testament, w którym jasno określisz, w jaki sposób chcesz rozdysponować swój majątek po śmierci.

Oszczędzi to Twojej rodzinie wielu stresów i zapewni, że Twoje życzenia zostaną spełnione.

Jeśli nie masz testamentu, rząd wyznaczy zarządcę, który dokona podziału Twojego majątku na podstawie ustawodawstwa prowincji.

Regularnie przeglądaj swoją wolę, aby sprawdzić, czy wymaga aktualizacji.

Zastanów się nad uzyskaniem pełnomocnictwa, które daje osobie, której ufasz, uprawnienia do zarządzania Twoimi finansami i podejmowania decyzji w Twoim imieniu, gdy sam nie jesteś w stanie tego zrobić.

Możesz teraz sporządzić testament prawny online w Kanadzie, korzystając z LegalWills za mniej niż 50 USD.

Zajmie to mniej niż 20 minut i obejmuje wszystko, czego potrzebujesz do sporządzenia ostatniej woli i testamentu, pełnomocnictwa i życzeń w nagłych wypadkach związanych z opieką zdrowotną.

Stwórz testament online i wprowadź kod promocyjny SAVVY20 aby uzyskać 20% zniżki.

Możesz także porównać ceny ubezpieczeń na życie w Kanadzie.

Myśli końcowe

Powinieneś zacząć wcześnie zajmować się planowaniem emerytury, abyś był gotowy, gdy nadejdzie.

W zależności od okoliczności korzystne może być skonsultowanie się z profesjonalnym doradcą finansowym.

Oprócz tych ważnych kroków finansowych, powinieneś także zacząć myśleć o tym, co zamierzasz robić, aby pozostać aktywnym i zdrowym oraz żyć pełnią życia!

powiązane posty:

🔥 Zalecana:  Plusy i minusy przyjmowania CPP w wieku 60 lat (szczegółowy przewodnik 2023)