10 branż z największą liczbą ofert pracy

Uwaga: Poniższy artykuł pomoże Ci w: 10 branż z największą liczbą ofert pracy

The Gospodarka USA według Międzynarodowego Funduszu Walutowego odnotowała silne ożywienie po pandemii COVID-19. Stopa bezrobocia powróciła do poziomu z 2019 r., a podwyżki płac dla pracowników o niższych dochodach zmniejszyły różnice w dochodach. Problemem okazała się jednak inflacja.

Produkt krajowy brutto kraju, czyli PKB, spadł w pierwszej połowie roku, ale Bank Rezerwy Federalnej w Dallas twierdzi, że Stany Zjednoczone prawdopodobnie nie spadł w recesję. MFW przewiduje, że gospodarka USA zwolni w latach 2022-2023, ale ledwo uniknie recesji.

Od końca 2020 r. 8,5 miliona miejsc pracy zostało utworzonych w USA Według danych Bureau of Labor Statistics według stanu na czerwiec 2022 r. było prawie 10,7 mln wolnych miejsc pracy. Wiedząc o tym, Tovuti LMS wykorzystane dane z BLS aby znaleźć 10 branż z największą liczbą wolnych miejsc pracy w czerwcu 2022 r. Są to wstępne szacunki opublikowane 2 sierpnia 2022 r.

Niektóre otwarcia są wynikiem działań rządu. Oczekuje się, że uchwalona przez Kongres ustawa o inwestycjach infrastrukturalnych i zatrudnieniu pobudzi budownictwo w całym kraju. Inne, na przykład w opiece zdrowotnej, odzwierciedlają nasze starzejące się społeczeństwo. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, które branże oferują najlepsze perspektywy zatrudnienia.

Przegląd przemysłu

Te branże odnotowały największą liczbę wolnych miejsc pracy w czerwcu 2022 r. Oferty pracy to stanowiska, które są otwarte pod koniec miesiąca i mogą być w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin, sezonowe, krótkoterminowe lub stałe. Nie obejmują ofert pracy, w przypadku których kandydaci są pozyskiwani wyłącznie wewnętrznie.

Dane pochodzą z ankiety BLS dotyczącej wolnych miejsc pracy i rotacji pracy, która wykorzystuje próbkowanie do oszacowania większych branż. Występuje pewna zmienność danych, przedstawiona na nakładce wykresu. Tak więc, na przykład, chociaż JOLTS oszacował, że opieka zdrowotna i pomoc społeczna miały najwięcej wolnych miejsc pracy, możliwe jest również, że usługi profesjonalne i biznesowe miały więcej wolnych miejsc z powodu potencjalnych błędów próbkowania.

Czytaj dalej, aby uzyskać bardziej szczegółowe spojrzenie na krajobraz zatrudniania w każdej z tych branż.

#10. Budowa

– Oferty pracy w czerwcu 2022 (wstępne): 334 tys
— Zmiana od czerwca 2021 r.: +4%
– zatrudnienie w czerwcu 2022 r. (wstępne): 346 tys
— Zmiana od czerwca 2021: -1%

Associated Builders and Contractors w lutym 2022 r. przewidział potrzebę 650 000 dodatkowych pracowników w ciągu roku, aby zaspokoić popyt na siłę roboczą w tej dziedzinie. To ponad normalne tempo rekrutacji. W oświadczeniu prezes grupy branżowej Michael Bellaman zwrócił uwagę na ustawę Infrastructure Investment and Jobs Act uchwaloną przez Kongres w listopadzie 2021 r. Wykwalifikowani pracownicy są potrzebni do modernizacji dróg, mostów i produkcji energii w całym kraju, a każdy miliard dodatkowych wydatków na budowę przewiduje się 3900 nowych miejsc pracy.

Branża spodziewa się, że około 1,2 miliona pracowników budowlanych przeniesie się do innych branż w 2022 r., co prawdopodobnie zrekompensuje 1,3 miliona pracowników, którzy przejdą z innych branż. Spośród największych firm budowlanych są The Turner Corp., Bechtel Corp., Fluor i Kiewit Corp.

Biorąc pod uwagę margines błędu, jest również prawdopodobne, że handel hurtowy lub edukacja państwowa i samorządowa lub oba mogą mieć taką samą liczbę lub więcej ofert pracy niż budownictwo, ale szacunki BLS stawiają budownictwo na czele.

🔥 Zalecana:  20 ekscytujących, legalnych ofert pracy, które płacą codziennie [Online & Offline]

#9. Finanse i ubezpieczenia

– Oferty pracy w czerwcu 2022 (wstępne): 401 tys
— Zmiana od czerwca 2021: +63%
– Zatrudnienia w czerwcu 2022 r. (wstępne): 128 tys
— Zmiana od czerwca 2021: -6%

Praca w finanse i ubezpieczenia uruchomić gamę od menedżerów portfela do agentów ubezpieczeniowych lub urzędników kredytowych w banku lub unii kredytowych. Firmy finansowe i ubezpieczeniowe odpowiadają za 4% miejsc pracy w USA. Przewiduje się, że sektor, który rozwija się szybciej niż gospodarka jako całość, wzrośnie o 4% do 2025 r., przy czym do tego czasu najwięcej miejsc pracy, czyli 139 807, utworzą ubezpieczyciele i inne firmy związane z ubezpieczeniami.

Banki komercyjne i emitenci kredytów, ubezpieczyciele i domy maklerskie stanowią 75% branży. Pięć lat przed pandemią COVID-19 rosnący popyt w oparciu o poprawiającą się sytuację gospodarczą, a tendencja ta prawdopodobnie utrzyma się w miarę ożywienia kraju.

#8. Pozostałe usługi (z wyłączeniem administracji publicznej)

– Oferty pracy w czerwcu 2022 (wstępne): 459 tys
— Zmiana od czerwca 2021: +17%
– Zatrudnienia w czerwcu 2022 r. (wstępne): 220 tys
— Zmiana od czerwca 2021: -9%

„Inne usługi” to kategoria zbiorcza stworzony przez BLS dla miejsc pracy nieuwzględnionych gdzie indziej. Według biuraobejmują one naprawę sprzętu i maszyn, promowanie działań religijnych lub administrowanie nimi, udzielanie dotacji, rzecznictwo i świadczenie różnych usług, takich jak pralnia chemiczna i pranie, higiena osobista, opieka nad osobami zmarłymi, opieka nad zwierzętami domowymi, obróbka zdjęć, tymczasowe parkowanie i randki.

Pandemia COVID-19 uderzyła firmy zajmujące się higieną osobistą szczególnie trudne, ponieważ wiele osób unikało bliskiego kontaktu, a rządy nałożyły nakazy i ograniczenia dotyczące pozostania w domu. Nawet po ponownym otwarciu firm ich wydajność była często ograniczona.

Obecnie oczekuje się, że branża wzrośnie o ponad 8% w latach 2020-2030, prawie pięć razy szybciej niż średni wzrost dla wszystkich zatrudnionych – i nie obejmuje to odzyskiwania miejsc pracy utraconych podczas pandemii. Do czynników przyczyniających się do wzrostu należy zaliczyć popyt na usługi, zwłaszcza jak ludzie widzieli siebie na rozmowach Zoom; więcej klientów, zwłaszcza wśród mężczyzn; oraz nowe usługi, od tatuaży brwi po usuwanie tatuaży.

#7. Transport, magazynowanie i media

– Oferty pracy w czerwcu 2022 (wstępne): 520 tys
— Zmiana od czerwca 2021 r.: +4%
– zatrudnienie w czerwcu 2022 r. (wstępne): 315 tys
— Zmiana od czerwca 2021: -1%

Branża transportowa widziała poważne zakłócenia w czasie pandemii w wyniku choroby i nakazów pozostania w domu. Łańcuch dostaw został wywrócony do góry nogami, ponieważ pojemność kontenerowców spadła, a stawki wzrosły. Wzrosło również zapotrzebowanie na fracht lotniczy. Teraz linie lotnicze cargo i pasażerskie dodają oferty pracy. Sieci dojazdów do pracy odnotowały gwałtowny spadek liczby pasażerów, a niektóre nadal doświadczają zmniejszonej liczby pasażerów.

The liczba jeźdźców na przykład w systemie metra w Nowym Jorku jest na poziomie 90% poziomu sprzed pandemii w dzielnicach robotniczych, ale nadal pozostaje w tyle w dzielnicach biznesowych. Branża obejmuje samoloty, linie kolejowe, statki, ciężarówki i inne pojazdy oraz rurociągi, przewożące pasażerów i ładunki.

🔥 Zalecana:  12 legalnych i łatwych ofert pracy online, które są idealne dla początkujących

#6. Władze stanowe i lokalne (z wyłączeniem edukacji)

– Oferty pracy w czerwcu 2022 (wstępne): 547 tys
— Zmiana od czerwca 2021: +26%
– zatrudnienie w czerwcu 2022 r. (wstępne): 176 tys
— Zmiana od czerwca 2021: +21%

W czasie pandemii koronawirusa samorządy państwowe i samorządowe odnotowały duże straty miejsc pracy, a sektor publiczny był nieruchomy 664 000 miejsc pracy poniżej poziomu sprzed pandemii z czerwca 2022 r. Od marca 2020 r. do marca 2021 r. zatrudnienie spadło o 5,1% w administracji stanowej i 6,5% w samorządzie terytorialnym, według danych BLS. Można to porównać ze spadkiem o 4,3% w sektorze prywatnym.

Spośród największa kategoria zawodów w rządzie stanowym w marcu 2020 r. byli funkcjonariusze więzienni i strażnicy więzienni, urzędnicy biurowi, dyplomowane pielęgniarki oraz sekretarki i asystenci administracyjni. W samorząd, po wykluczeniu zawodów edukacyjnych na szczycie listy znaleźli się policjanci i patrole szeryfa, dozorcy i sprzątacze, sekretarki i asystenci administracyjni, urzędnicy i strażacy. Jedna uwaga dot pensje: Rząd stanowy ma wyższą skalę płac dla niżej płatnych prac, ale niższą dla lepiej płatnych prac, stwierdziło biuro.

#5. Produkcja

– Oferty pracy w czerwcu 2022 (wstępne): 790 tys
— Zmiana od czerwca 2021: -12%
– zatrudnienie w czerwcu 2022 r. (wstępne): 475 tys
— Zmiana od czerwca 2021 r.: +7%

Instytut Produkcji w Waszyngtonie i Deloitte Insights przewidują, że do 2030 r. producenci będą musieli obsadzić 4 miliony miejsc pracy. Ale jeśli nie pojawi się więcej ludzi, 2,1 miliona z tych miejsc pracy może pozostać nieobsadzonych, według ich Badanie ze stycznia 2022 r, Tworzenie ścieżek dla pracowników jutra już dziś. Deloitte szacuje, że niewypełnienie tych miejsc pracy może kosztować 1 bilion dolarów w 2030 roku.

Od 19 lat śledzą deficyt umiejętności w produkcji i ostrzegają, że może to spowolnić wzrost produkcji. Znalezienie pracowników o odpowiednich umiejętnościach jest trudniej niż kiedykolwiek—1,4 razy trudniej niż w 2018 r., zgodnie z raportem, w którym młodsi pracownicy wykazywali mniejsze zainteresowanie produkcją jako karierą. Szczyt firmy produkujące od Broadcom Inc. przez Boeinga po Juul Labs.

#4. Handel detaliczny

– Oferty pracy w czerwcu 2022 (wstępne): 842 tys
— Zmiana od czerwca 2021: -22%
– zatrudnienie w czerwcu 2022 r. (wstępne): 803 tys
— Zmiana od czerwca 2021: -16%

W czasie pandemii koronawirusa, handel detaliczny odnotowała gwałtowny spadek zatrudnienia, ponieważ klienci składali zamówienia online lub szukali odbioru przy krawężniku. Chociaż oczekuje się, że sektor straci 587 000 miejsc pracy w latach 2020-2030 – największa przewidywana utrata miejsc pracy ze wszystkich kategorii zatrudnienia BLS – niektóre branże mogą dodać nowe miejsca pracy w ciągu następnej dekady.

Zatrudnienie w branży detalicznej wzrosła o 2% w 2021 r. wobec ogólnego wzrostu o 0,7%. Liczba miejsc pracy również wzrosła w latach 2010-2017, ale jednocześnie rozwój handlu detalicznego online odciągnął biznes od sklepów stacjonarnych.

W 2030 r. handel detaliczny prawdopodobnie będzie odpowiadał 8,6% całkowitego zatrudnienia, co oznacza spadek z 9,7% w 2020 r. i 10,2% w 2010 r., według biura. Wśród kraju najlepsi detaliści to Walmart, Amazon, Costco Wholesale, The Home Depot i Kroger Co.

🔥 Zalecana:  Najlepsze monitory firmy Dell z głośnikami

#3. Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne

– Oferty pracy w czerwcu 2022 r. (wstępne): 1,30 mln
— Zmiana od czerwca 2021 r.: +3%
– zatrudnienie w czerwcu 2022 r. (wstępne): 1,00 mln
— Zmiana od czerwca 2021: -5%

The przemysł rozrywkowy, który obejmuje hotele i restauracje, odbija się w miarę łagodzenia ograniczeń związanych z pandemią. Branża również została szczególnie dotknięta podczas przestojów spowodowanych pandemią. Od marca 2022 r. zatrudnienie spadło o 8,7% od lutego 2020 r.

Ostatnio wykazał wzrost o 100 000 lub więcej miejsc pracy w ciągu kolejnych miesięcy – ale przy tym samym utrzymaniu, co znowu wydaje się być problemem. w marcu 2022 r. 3 na 50 osób według BLS osoby pracujące w branży zrezygnowały, zauważył Restaurant Business, ponieważ zatrudnienie wzrosło, a liczba nieobsadzonych miejsc pracy spadła. Wśród nich są hotele Marriott, Hilton i Best Western największe sieci hoteli w Stanach Zjednoczonych.

#2. Usługi profesjonalne i biznesowe

– Oferty pracy w czerwcu 2022 r. (wstępne): 2,01 mln
— Zmiana od czerwca 2021: +13%
– Zatrudnienia w czerwcu 2022 r. (wstępne): 1,20 mln
— Zmiana od czerwca 2021: -1%

Oczekuje się, że rynek usług profesjonalnych i biznesowych będzie się rozwijał gospodarka odbudowuje się z pandemii koronawirusa i przestojów rządowych, które kiedyś ograniczały zapotrzebowanie na niektóre usługi, zostały złagodzone.

The sektor jest szeroki, obejmującą firmy prawnicze i księgowe, firmy architektoniczne i inżynieryjne, firmy reklamowe oraz te, które projektują systemy komputerowe. Niektóre z czołowych firm w tej dziedzinie to Deloitte Touche, Tohmatsu Limited, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Accenture i KPMG. The największy rynek dla usług profesjonalnych w 2021 roku była Ameryka Północna.

# 1. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

– Oferty pracy w czerwcu 2022 r. (wstępne): 2,05 mln
— Zmiana od czerwca 2021: +32%
– zatrudnienie w czerwcu 2022 r. (wstępne): 796 tys
— Zmiana od czerwca 2021: +18%

The zawód służby zdrowia oczekuje się, że w następnej dekadzie doda więcej miejsc pracy niż jakikolwiek inny zawód, zgodnie z BLS. Przewiduje się, że liczba miejsc pracy wzrośnie o 16% w latach 2020-2030, co oznacza dodanie 2,6 miliona nowych stanowisk. Przewiduje się, że zawody związane z opieką zdrowotną stworzą więcej miejsc pracy niż jakakolwiek inna grupa zawodowa, a starzenie się społeczeństwa kraju odpowiada za rosnące zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną.

Zatrudnienie pracownicy socjalni ma wzrosnąć o 12% w tym samym okresie. Każdego roku spodziewanych jest średnio około 78 300 wakatów dla pracowników socjalnych, z których wiele wynika z konieczności zastąpienia pracowników, którzy odeszli z zawodu. Niektóre dużych pracodawców w opiece zdrowotnej obejmują CVS Health, UnitedHealth Group, Cigna, Johnson & Johnson i Pfizer.

Powiązane lektury: